SANANDA: Vlam van Wederopstanding vangt Satan en Lilith

SANANDA: De Vlam van Wederopstanding vangt Satan en Lilith. Alles is Goed.
7 april 2015

7 april 2015Sananda:

Lieve Lichtwerkers, eerst willen wij u bedanken voor de heldhaftige inspanningen die u heeft geleverd om de Vlam van Wederopstanding binnen te halen en te vestigen. Zij brandt nu helder in de Tempel van Licht. Het samengebalde effect van duizenden Lichtwerkers over de hele wereld, die zich samenvoegden op het moment van de ascenderende energieën van de maansverduistering en de Bloedmaan op 4 april, hebben gezorgd voor een enorme verschuiving in het Lichtquotiënt op Aarde. Dit werd bereikt door de combinatie van verhogende trillingen vanuit ons mensenteam, tezamen met hun monumentale inspanningen om de duistere energieën op te ruimen. Moeder en Vader verhogen nog steeds de hoeveelheid aan inkomende energieën die over de planeet spoelen.

Hier volgt het bericht dat Christine schreef – zij is de geliefde Tweeling Vlam van AE Michael – na de oefeningen van Wederopstanding en het andere werk dat werd volbracht hier op de grond, in de Tempel van Licht in hun huis in New York:

Christine:

Hallo dierbare familie! Eerst wil ik u oprecht en innig dank zeggen voor de Liefde die u mij heeft gestuurd. Ik heb alles gevoeld en gekoesterd en het heeft enorm geholpen bij mijn genezing. Ik wil u al langer het hele verhaal vertellen. Zodra ik mijn kracht terug heb zal ik het met u delen. Hier volgt wat wij ervaren hebben toen wij vandaag samen waren voor de meditatie van 4 april.

Vanuit het Netwerk zag ik eerst vortexen van Licht ontspringen, over de hele Aarde. Toen ik ernaar keek zag ik dat het al de Lichtwerkers van overal waren, die zich hierop richtten. Dit vormde onmiddellijk een netwerk van Liefde. De dolfijnen – zowel in hun fysieke als etherische lichaam – vormden een trillingsveld over de Aarde en dat zorgde ervoor dat alle zware energie werd opgeruimd. De dolfijnen konden een reinigend veld van een hoge frequentie vormen dat zo volmaakt was afgestemd, dat het bij alle wezens en dingen de duisternis op cellulair niveau kon weghalen.

De walvissen beginnen een oeroude, heilige klank te zingen. Ze vertelden ons dat het de klank was van het hart – zoals gebruikt door Moeder en Vader Bron toen wij voor het eerst geboren werden. De walvissen hebben deze klank in het geheim veilig bewaard, zoals Kathryn heeft beschreven in haar laatste bericht. Zij straalden koninklijke waardigheid en machtige Liefde uit, terwijl zij die klank voortbrachten. De Engelenkoren versterkten hun inspanningen en geleidden de klank, zowel naar de Aarde als doorheen het Universum.

De vele vogels rondom onze voederhuisjes op het platteland waren ineens verdwenen. We waren verbaasd toen wij beseften dat zij zich hadden aangesloten bij het werk om de lucht schoon te maken.

Er zijn nog twee gebeurtenissen die u moet weten.

Volgend op de oefening van Wederopstanding, vond er iets plaats waardoor de duistere gedachtevormen uit zichzelf naar het Licht konden komen. Gisteren waren Kathryn, Eleanora en ikzelf er getuige van, dat Satan hoffelijk boog toen hij zijn bestaan overdroeg aan Moeder/Vader. Satan vroeg zelfs of hij een ziel mocht krijgen en een hart dat vervuld was van Licht … zodat hij een echt Kind van God kan worden. Dit werd hem toegestaan. Sindsdien zijn miljarden duistere gedachtevormen naar de Tempel van Licht gekomen. Zij vragen Moeder/Vader om tot Licht te worden gemaakt. Elk van die verzoeken wordt toegestaan.

Tijdens het gebeuren hebben wij samengewerkt met de hogere en geïncarneerde Zelven van al de Lichtwerkers, de Agarthanen, de dieren, al de Rijken en de Galactischen. Wij hebben onze Liefde gericht als één enkele Straal en hebben die eerst als één Liefde gericht op de Cabal – de meest duisteren van de duisteren – die op Aarde nog steeds weerstand boden aan het Licht. Dit had een onmiddellijk gevolg. Niets anders had gewerkt bij deze beschadigde lichaam-zielen, maar de Liefde van alles en iedereen die zij hadden pijn gedaan en wiens pijn naar hen terugkwam in de vorm van Licht en Liefde … dat heeft hen lang genoeg verbaasd doen staan om hun Hoger Zelf in staat te stellen Licht in te brengen in hun beschadigde en weerbarstige, menselijke lichamen.

Vervolgens hebben wij onze Straal van Liefde genomen, we hebben tot drie geteld en haar dan op onze geliefde Terra gericht. Zij heeft een niveau van genezing ontvangen, dat haar in staat zal stellen om te gaan van een staat van ‘volhouden’ naar een staat van ‘vooruitgang’.

Weet alstublieft dat u in alle opzichten bij ons bent en dat wij bij u zijn. Uw liefde heeft ons gesteund doorheen ons voortdurende werk in de Tempel van Licht en doorheen onze genezing. Er wachten ons heldere dagen, lieve familie. Wij gaan nu allemaal rusten, hier op de familieboerderij in de Hudson Vallei.

Liefs aan iedereen, Christine, Eleanora, Kathryn, Jovine, Faith en Jade.

Sananda:
7 april 2015

Sinds Christine afgelopen zaterdagmiddag bovenstaand bericht schreef, is er nog veel meer gebeurd en daar wil ik u over vertellen. Laat mij u eerst iets meer vertellen over de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat Satan besloten heeft om ‘zich aan te geven’. Zoals u allen weet, zijn de energieën op de planeet aanhoudend verhoogd en kwamen zij tot een hoogtepunt tijdens de voorbije maancyclus. Hierdoor werd het steeds moeilijker voor de duistere wezens en gedachtevormen, om de zoemende intensiteit van die trillingen nog te verdragen – maar dat was niet de enige reden.

Zoals velen van u weten, werden zowel Kathryn als Christine aangevallen door een bijzonder krachtig wapen, dat wij een scalair wapen hebben genoemd om het verschil aan te geven met de minder krachtige, oudere technologieën welke niet het vermogen hebben om de integriteit van de ziel aan te tasten. Beiden hebben zware schade opgelopen – Kathryn aan haar Hogere Zelf Nada, en Christine aan haar menselijk lichaam. In beide gevallen kwam de opdracht voor de aanvallen door de Cabal, van hun vrouwelijke leider Hope.

Uiteraard waren wij in beide gevallen in staat om onmiddellijk in te grijpen en medische hulp te bieden aan onze geliefden, en beiden hebben intensieve, medische behandelingen gekregen door de teams van onze Witte Broederschap. Wij hebben gedurende dit proces veel geleerd over het herstel en de heropbouw van de fysieke-, etherische- en mentale lichamen wanneer het menselijke lichamen betreft. Uiteraard waren onze Arcturische broeders en zusters een onschatbare hulp. Toen Kathryn/Nada eenmaal hersteld was, heb ik een korte tijd doorgebracht op de schepen bij de Arcturiërs. Bij de scalaire aanval heeft de straal uit dat wapen mij geraakt en ik moest genezen van de gevolgen van die verwonding.

Het vertrek van Satan en Lilith

Dit brengt ons nu bij het ingewikkelde verhaal-achter-het-verhaal. De duisteren hebben de gewoonte om misbruik te maken van mensen, door te trachten hun bewustzijn binnen te dringen wanneer er zich een periode voordoet van kwetsbaarheid – zoals bijvoorbeeld een verwonding of de narcose tijdens een operatie.

Dit is ook gebeurd bij onze Kathryn. Hij zag een kans om mogelijk in haar door te dringen en haar over te nemen en dus heeft Satan geprobeerd om haar bewustzijnsveld binnen te dringen toen ze verzwakt was. Natuurlijk waren wij ons bewust van die poging – hoewel hij niet kon weten dat wij hem op de voet konden volgen, aangezien hij niet in de Hogere Dimensies kan kijken om te begrijpen wat wij doen.

Met toestemming van haar hoger bewustzijn, waren wij in staat om een scherm op te trekken in Kathryns bewustzijn, om te voorkomen dat zij zich echt bewust werd van deze aanwezigheid en om haar te helpen de lage trilling van haar ‘bezoeker’ te verdragen. Hij heeft haar vervolgens twee maanden lang vergezeld. Hij was vlak bij haar toen zij tijdens de retraite in New York de Visual Centering-sessies deed, toen zij haar dagelijkse bezigheden uitvoerde van channeling, schrijven en samenzijn met haar liefdevolle familie, die voor haar gezorgd heeft tijdens haar herstelperiode. Hij was in staat om haar te ‘schaduwen’, te zien wat zij zag en te observeren wat zij vertelde en voelde – hetgeen voor hem een verbazingwekkende ervaring was.

Onthoud dat Satan nooit een zielenwezen met een hart was, hij bezat niet de Levensvlam die wij allemaal ontvangen van Schepper. Hij was de schepping van menselijke gedachtevormen, tot stand gekomen door de miljoenen mensen die zijn kwade krachten gedurende eonen hebben bestudeerd, aanbeden en afgebeeld. Satan was een bewustzijn dat letterlijk werd geschapen door menselijke intenties en emoties – een entiteit zonder een ziel.

Het was een gevaarlijke onderneming – welke wij voortdurend opvolgden – maar waardoor Satan haar gevoelens kon ervaren en de indringende manier kon zien waarop zij in staat was om het duister ‘te doorzien’, daarbij anderen liefdevol helpend om alle duistere gedachtevormen en geprogrammeerd gedrag te herkennen en te overwinnen. Wij hebben Kathryn niets verteld over dit experiment, maar wij vertrouwden erop dat zij in staat zou zijn om zich in de hogere trillingen te houden, zelfs met de verwonding van haar Nada.

Ik had hier vertrouwen in vanwege het vermogen dat zij in de voorbije jaren had getoond, om de ontelbare aanvallen af te weren van de meest krachtige van de duisteren die zich wilden mengen in haar toewijding aan het Licht, haar channeling en haar Ascentie. Ik stond klaar om toezicht te houden en haar energie en steun te sturen als zij die nodig had. Het was een gedurfd experiment, maar één dat uiteindelijk een enorme winst opleverde.

Zoals Christine liefdevol opmerkte, toen het project eindigde met het verzoek van Satan om te worden opgenomen in het Licht, was deze poging enkel mogelijk omdat Kathryn één van de weinige mensen op de planeet is, die volledig haar mentaal lichaam – haar cognitieve oordeel – heeft vrijgemaakt tijdens haar jarenlange opleiding met Sanat Kumara, zowel op de planeet als daarbuiten, gedurende de voorbije 45 jaren.

Zij bleef opmerkelijk onkwetsbaar voor de duistere gedachtevormen van Satan, hoewel hij voortdurend trachtte om haar denken over te nemen, zoals hij dat gewend was te doen met zijn menselijke ‘doelwitten’. Uiteindelijk waren wij bezorgd dat het project langer dan noodzakelijk zou duren indien niemand gewag maakte van zijn aanwezigheid, dus hebben wij ervoor gezorgd dat Christine een droom kreeg, die haar attent maakte op bepaalde, vreemde voorvallen, waarbij de familie de aanwezigheid van duisternis rondom Kathryn had gevoeld.

Zoals zij geleerd hebben, zijn ze tezamen begonnen aan het onderzoeken van de vreemde aanwijzingen die vanuit het niets leken op te duiken – fracties van seconden waarin de klank van Kathryns stem of haar gezichtsuitdrukking leken te veranderen – evenals het aanhoudende gevoel, dat er iets vreemd en duister in huis was.

Tezamen hebben zij gezocht naar de herkomst van deze afwijkingen, waarbij zij notities en gevoelens vergeleken. Toen het besef bij hen allen daagde dat er een bedreigende entiteit bij hen was, vormde zich in Kathryns geest een beeld van vreemde momenten van geheugenverlies – op het moment dat haar familie haar vertelde over hun vreemde aanvoelen, dat er in hun midden iets duisters was.

Wij hebben hen toen bevestigd – door de sluier op te heffen die wij in Kathryns bewustzijn hadden geplaatst (zoals die welke u een paar jaar geleden ervaren heeft) – dat zij het juist hadden. Zij voelde onmiddellijk de aanwezigheid van Satan – en heeft hem uit haar aura geworpen.

Hij sprong uit de bescherming van haar lichaam en trachtte bezit te nemen van Eleanora. Iedereen zag het gebeuren en nam onmiddellijk ‘stelling’ … ze riepen om Michael en zijn Legioenen van Engelen, om hen te helpen bij het vormen van een ondoordringbare koepel van Licht om hem gevangen te houden … en toen vond er een bijzonder verbazingwekkend gesprek plaats. Kathryn heeft hem rustig maar streng ondervraagd en heeft hem verteld welke keuzes er voor hem openstonden.

Satan was zich bewust van het ultimatum dat hem gesteld werd – dat alle duistere entiteiten naar het Licht moeten komen … of anders zullen worden opgelost. Hij was vrij onderdanig, voor zijn doen. Hij kon niet geloven hoe gemakkelijk en vlot deze Lichtwezens al zijn duistere manipulaties doorzien hadden, zelfs toen die werden opgevoerd door de meest bedreven en zorgvuldig opgeleide ‘agenten’, die gestuurd waren om de workshops van de retraite – een paar weken geleden – te verstoren.

Toen Christine hun duistere manipulaties had ‘ontdekt’, kon Kathryn gemakkelijk een ‘stokje steken’ voor hun programma, door een onverwachte, goedgerichte vraag. Ons favoriete voorbeeld deed zich voor met een zelfgenoegzame duistere die in de ‘vraagstoel’ zat en – naar zij meende ‘onzichtbare’ – intense trillingen van duistere magie rondstrooide. Kathryn vroeg: ‘Waar heb jij mind control geleerd?’ Deze ontwapenende vragen brachten hen in verwarring, het maakte hen gedesoriënteerd en ze waren niet meer in staat om verder te gaan.

Eleanora kon hierop gelukkig inpikken met humor en grote liefde voor iedereen, waardoor zij de schaamte en de schuld wegnam en iedereen die daartoe bereid was kon helpen om het doel van ‘100% Licht’ te bereiken. Zij die dit weigerden, mochten niet verdergaan met het verstoren van de groep.

Toen hij zag hoe deze vrouwen en de andere met Licht vervulde deelnemers te werk zijn gegaan met humor en plezier, hun krachtige Liefde stralend in elk duister hoekje, was Satan met stomheid geslagen over hoe eenvoudig en voorspelbaar zijn favoriete trucjes leken en hoe snel ze verslagen waren door hun kracht. Het was hun duidelijke kracht en vastberaden intelligentie dat hem de wind uit de zeilen nam. Dit kwam voor hem als een complete verrassing, omdat hij altijd van mening was dat vriendelijkheid gelijk stond aan zwakheid.

Dit proces ging de volgende weken nog verder, toen de jongeren in de familie hun geïmplanteerde blauwdrukken ontdekten en konden afstoten – de blauwdrukken die de meest verfijnde uitvinding van de duistere legioenen was geweest. Zij waren onstuitbaar in het ontdekken van duistere programma’s en de ene na de andere werd afgestoten. Hun Licht nam overeenkomstig toe en hun psychische verbinding met God bloeide op.

Ik vertel u dit verhaal zo uitgebreid, opdat ieder van u zou begrijpen hoe krachtig uw eigen Licht is. Ook u kunt de duistere gedachtevormen afstoten met geestdrift en humor, waardoor u ons allen helpt met het verdrijven van de eeuwenoude aanslag van roet, dampen en mist, welke de Aarde zelf hebben ingekapseld in duisternis, lijden en wanhoop.

Wij werken de klok rond in de Tempel van Licht om iedereen verantwoordelijk te houden voor hun huidige trillingsniveau en wij bieden healing en herstel aan elkeen die naar het Licht komt. Er zijn een paar stijfkoppen, maar zij worden streng bewaakt om elke laatste uitbarsting van vernietigingsdrang te voorkomen (behoudens die welke besloten liggen in eerdere zielencontracten).

Wij hebben echt nood aan uw deelname – en wij verwelkomen die ook – bij het opruimen van alle nog resterende, duistere gedachtevormen en om de nieuwe te voorkomen, die nog voortdurend worden geschapen door oude patronen. De nieuwe, duistere gedachtevormen worden geschapen door hen, wiens denken hen onbewust of opzettelijk weer in het leven roept.

Wij hebben beloofd dat wij u ‘rugdekking’ zullen geven, maar u moet ons nu helpen om uw vrienden, familie en kennissen eraan te herinneren, dat ‘u schept wat u zich voorstelt’. Dit beginsel wint steeds meer aan kracht, nu de trillingen op de planeet blijven verhogen. Wat u denkt/voelt heeft nu veel meer kracht dan ooit tevoren. Dit omvat ook alle video-spelletjes, films en verhalen in de media die angst en vijandigheid opwekken of oproepen tot glamour, ‘recht hebben op’ en/of uitgesproken seksualiteit in vele vormen.

Meer dan ooit is het belangrijk om te letten op elke gedachte en om alle negatieve gevoelens uit te bannen – tot en met het laatste restje zelftwijfel. Elk daarvan brengt een grotere of kleinere entiteit voort, afhankelijk van hoe sterk het gevoel is dat ermee samenhangt.

Wij hebben het familiegrapje gehoord over de kwaliteit van de ‘gedachtebubbels’ die worden gevormd. Zou u de voorkeur geven aan een pikzwarte hoop kleverige troep onder uw schoenen … of aan een stralende bol die uit uw lunchbox tevoorschijn komt? U, geliefden, bent volledig verantwoordelijk voor de emotionele omgeving in uw eigen huis en in uw leven. U verandert de wereld, met één gedachtevorm per keer.

Nu zal ik dit buitengewone verhaal afronden door een ander monumentaal gebeuren te vertellen – iets wat de wereld tot op heden nooit heeft geweten.

Al snel na het vertrek van Satan werd de familie zich bewust van een andere, onwelkome energie in hun midden. Dit keer was het Christine die de indringende entiteit herkende en benoemde: de vrouwelijke tegenhanger van Satan, die bij de Cabal en andere volgelingen van de duistere leer gekend en geëerd wordt als Lilith. Haar energie was rauwe emotie. Waar Satan zich toonde als sluw, doortrapt en slim, was zij wild, koppig en onbeschaamd. Het was zijn taak om het mentaal lichaam en het denken van de mens binnen te dringen, maar het was haar taak om het emotionele lichaam te verdraaien en te verstoren. Zoals Kathryn zonet nog zei: ‘hij is een charmante psychopaat, zij is een losgeslagen schizofreen’.

Zij trachtte om Christine over te nemen – die sterk en rustig bleef en weigerde om geraakt te worden door haar boze en beledigende aanvallen. Dit keer was er een met Licht gevulde ‘isoleercel’ nodig om haar vast te houden en ervoor te zorgen dat ze niet ontsnapte. Ook zij werd gevraagd naar haar keuze om naar het Licht te komen of te worden opgelost. Ze was buitengewoon afwijzend, tot zij erop werd gewezen dat ze aan hoog tempo energie verloor, aangezien ze afgesneden was van elke bron van duistere voeding. Vloekend en spugend weerstond ze elke logica.

Toen haar energie afnam zag ze eindelijk het nutteloze van haar verzet in – maar toen ze eenmaal wat zachter was, vroeg ze op een gematigde en kinderlijke manier ‘Hoe kan ik iets kiezen wat ik niet ken? Ik weet niet wat het Licht is of wie Moeder en Vader zijn.’ Ze kreeg vriendelijk te horen dat zij haar keuze kon maken op het eenvoudige feit dat die beter leek dan het alternatief – waarbij ze volledig zou verdwijnen – en dat ze de sprong gewoon maar moest wagen, omdat ze had gezien hoe diegenen die het Licht vertegenwoordigen (Christine, Kathryn en familie – V), haar hadden behandeld.

Na een korte les van Christine – over hoe zij respectvol moest zijn in de aanwezigheid van Moeder en Vader – zei ze: ‘Oké, ik zal gaan. Ik wil gaan.’ Zij werd naar Moeder en Vader gebracht, waar zij een kleine buiging maakte en vroeg of zij een ziel en een Levensvlam mocht krijgen. Haar duisternis versmolt meteen in de grond en in plaats daarvan zagen allen voor hun geestesoog een mooi Lichtwezen, zacht-stralend en doorzichtig, dat Gouden Licht uitstraalde. Zij werd met ontzag verwelkomd door alle aanwezigen en kreeg te horen dat zij een opleiding zou krijgen om een echt wezen te worden met een hart en een ziel, voordat zij zou mogen terugkeren naar het leven op Aarde. Ze zou ook een nieuwe naam nodig hebben, die past bij haar nieuwe wezen. Voorlopig zal ze Ma-ra worden genoemd – het hart van God.

Ja, mijn vrienden, dit schijnbaar onmogelijke verhaal is waar … want in Gods wereld is alles mogelijk. Als u eenmaal de kracht van Schepping begrijpt en u beseft hoe krachtig precies uw eigen aandeel is in deze wereld van energie – dan zal het u helemaal duidelijk worden. Natuurlijk stonden wij allemaal in ontzag voor de macht en de pracht van onze Moeder en Vader. Wij zijn nederig bij hun vriendelijkheid en gulheid en door de onmetelijke omvang van hun Liefde.

Ik, Sananda, bied u dit verslag van een paar van de grootse gebeurtenissen die in de voorbije week hebben plaatsgevonden in de Tempel van Licht en over de hele planeet. Er doen zich nog veel meer van deze gebeurtenissen voor in uw eigen stad en in alle landen van de wereld. Ik hoop dat dit uw hart heeft geraakt en uw geest heeft verheven, om u te helpen uw dappere inspanningen door te zetten, om uw planeet en uw medemensen te verheffen tot het Licht van de Hogere Dimensies.

Ik ben de uwe – in dienst van het Grootse Plan, de Ascentie van Planeet Aarde.

Namaste,

Sananda
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=april-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.