Sananda via James McConnell

9 mei 2020

Ik ben Sananda. Ik ben hier in deze tijd en in deze ogenblikken, om bij u allen dit proces van ontwaken door te zetten. Om u te blijven begeleiden en bij te staan waar dat mogelijk is.

U heeft een gezegde ‘de tijden veranderen’. En voor deze tijden geldt dat zeker. Het draait om verandering. Het draait om ontwaken. Het draait om ‘u herinneren wie u bent’. En niet enkel u, de Lichtwerkers en -Strijders, maar het collectieve bewustzijn moet óók meekomen. U bent de Voortrekkers, u baant de weg om dit tot stand te brengen.

Maar u kunt niet alles doen. U kunt alleen maar doen wat op dat moment mogelijk is. Denk nooit dat hetgeen u doet niets uitmaakt. Alsof u geen verschil maakt. Veroordeel uzelf hier niet voor. Want u moet eerst ontwaken, en dan anderen helpen bij hun ontwaken wanneer zij daar klaar voor zijn.

Zoals u merkt, is momenteel nog niet iedereen daar klaar voor. Niet iedereen heeft al begrepen wat u heeft begrepen. Zoveel mensen blijven nog slapen. Zoveel mensen zetten hun sluimer verder. Zij sluimeren al vele, vele levens en blijven dat ook nu nog doen.

Vrees vooral niet dat niet alles zal veranderen, want dat is wél zo. U komt uit de storm. De storm hangt nu boven u, en u bevindt zich in het oog van de storm. Velen van u hebben zich daar heel prettig gevoeld.

Maar voor velen van u trekt dat prettige gevoel nu weg. U merkt dat u niet langer meer in die storm kunt blijven en u er gemakkelijk in voelen. Dus moet u er uit weggaan, nu. U moet beseffen dat alles beslist met een reden gebeurt … dat het geleid wordt. En dat er nog steeds wordt gewerkt aan/volgens Het Plan. Wanhoop niet, zoals velen van u nu neigen te doen.

Velen van u merken dat ze soms toch weer verstrikt raken in de 3D-illlusie. En andere keren beseft u dan dat u zich naar binnen kunt keren, naar uw Kern, en daar de Universele Bron van uw Wezen kunt voelen die zich daar heeft genesteld. In die ogenblikken beseft u dat alles precies is zoals het moet zijn, en dat u precies op die plek bent waar u moet zijn.

Houd dus moed, mensen. Houd moed dat u vooruitgaat, precies zoals dat nu nodig is. Er is niets om u zorgen over te maken, ook al lijkt het dat iedereen om zich heen dat wel doet. Alles om u heen houdt nog steeds vast aan de angst.

Dus het is aan u, de Lichtwerkers en -Strijders om te helpen zodat die angst verdwijnt, om te helpen bij het verhogen van de trillingsfrequenties binnenin u, en om ook hen te helpen om uit die angst te geraken. Niet op een manier die schadelijk is voor u. Wij zouden nooit voorstellen dat u iets zou ondernemen wat niet voor uw beste, hoogste Goed is. Maar weet, dat terwijl u werkt voor uw Hoogste Goed en voor het Hoogste Goed van allen om u heen, u het beste voor heeft met iedereen.

Blijf dus vertrouwen op Het Plan, want dit is precies Het Plan waar u nu al duizenden jaren aan meehelpt om het tot stand te brengen. En dat Plan komt nu op zijn hoogtepunt. Het duurt helemaal niet lang meer voordat u de Redding zult vinden – en met u, ook iedereen om u heen.

U zult Vrijheid bekomen. Omdat Vrijheid uw bestemming is, het is uw Recht. Vrijheid. Vrijheid om te zijn wie u maar wilt. Vrijheid om te reiken naar de sterren, daar ver boven u. Vrijheid om binnenin u het Hoogste Goed te worden dat u op dat ogenblik kunt zijn. Dit is uw geboorterecht. Het is uw bestemming. Dit is Het Plan.

Ik ben Sananda en ik laat u nu in Vrede, in Liefde, in Harmonie en in Vreugde. En ik vraag ieder van u nu om verder te blijven uitreiken naar uw Broeder en Zuster, om hen de hand te geven en hen het Licht te brengen, wanneer zij daarom vragen.

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen