RB: Een Galactische Golf nadert ons

rb-2016-11-09-een-galactische-golf

Een Galactische Golf van Goddelijk Licht nadert ons
Romeo Baron/Ascension Energies

21 oktober 2016

Er gaat een groots Kosmisch Gebeuren plaatsvinden, dat onze wereld zal veranderen op Quantum niveau. Ons Zonnestelsel doorkruist nu een zone binnen de Galactische Cyclus. Wanneer de Aarde de ‘gebeurtenis horizon’ bereikt, zullen wij méér Multidimensionele verschijnselen gaan waarnemen die alles onderling verbinden. Zelftransformerende astrale werelden van Licht zullen even helder worden als het zonlicht. Wanneer de Sluiers verdwijnen, zullen wij Werelden gaan zien van onvoorstelbare schoonheid.

Zeer waarschijnlijk zal Obama de laatste ‘VS president’-marionet zijn, omdat we nu de Planetaire Dimensionale verschuiving bereiken, en het huidige wereldwijde politieke systeem zal binnenkort eindigen. Binnen de komende vijf jaren voorzie ik een hervorming van de ‘regeringen’ en een volledig ineenstorten van het monetair systeem, dat niet langer meer een rol zal spelen in onze evolutie.

Velen van ons zijn zich ervan bewust dat de wereld gegroeid is in bewustzijn en trilling. En de oude machthebbers hebben zich in bochten gewrongen en de meest vreemde dingen gedaan om ons nog verder in slavernij te houden. In het verleden hebben zij voorkomen dat de mensheid een punt zou bereiken van echte groei en evolutie, omdat ze wisten dat ze dan niet langer in staat zouden zijn om de mensen te controleren en uit te buiten.

En nu … zal de mensheid eindelijk dit punt van echte groei en evolutie bereiken doorheen de hele kosmos en NIETS kan dat dit keer nog stoppen … Wij kiezen er nu voor om Vrij te komen van de vele eonen van manipulatie.

Wij verankeren de frequenties van het Goddelijk Licht nu zelfs nog méér, en dit zal nog sneller gaan in deze laatste dagen. Het recht zal zegevieren, nu méér mensen hun multidimensionale identiteit volledig gaan belichamen.

Het Goddelijk Plan, de volledige overgang naar het Eenheidsbewustzijn kan niet worden tegengehouden.

Ik kreeg getoond dat het eerste patroon van versnelde Ascentiegolven van Hoger Dimensionale frequenties 33 jaren geleden begon. Dit was de eerste Kosmische Christus Energie die het DNA en het Bewustzijn van de Aarde begon te verschuiven om afgestemd te worden op de Nieuwe Wereld op Aarde. Ik kreeg te zien dat dit de eerste stap was in het weghalen van de Sluier, tegen 2017. Wij zijn in de LAATSTE FASE van dit proces, dat voltooid zal zijn tegen het einde van 2016.

Bij de Winterzonnewende zal het oorspronkelijke Christus Bewustzijn volledig zijn teruggekeerd naar/op de Aarde. Deze Kosmische Christus Energie zal een versterking geven aan het ontwaken van de Grootsheid in alles wat zich in ons hart en onze geest afspeelt. De Sluier zal worden weggenomen en de mensen zullen de valse wereld leren kennen, waarin ze zovele jaren hebben geleefd.

Als gevolg van deze openbaring zal het leven zoals wij dat kennen, op energetisch niveau gaan Veranderen – voor het welzijn van alles wat leeft. De energetische veranderingen zullen zich ook fysiek gaan manifesteren tussen de jaren 2017 en 2022, wanneer de transformatie van onze wereld naar de Nieuwe Aarde zal plaatsvinden.

Nadat de Planetaire Verschuiving/Aardeveranderingen hebben plaatsgevonden – ergens halfweg 2017 – zal onze persoonlijke levensduur gaan toenemen. Dit betekent dat het denkbeeldige idee van ‘tijd’ zoals wij dat kennen, ten einde zal komen na de transformatie van onze wereld, hetgeen zal gebeuren in de eerste helft van 2017. Tegen midden 2017 zal onze energetische verandering qua levensduur voltooid zijn. De mensen zullen dan wel 1000 jaar kunnen worden!

Een Galactische Golf van Goddelijk Licht nadert ons nu en dit zal uiteindelijk uitmonden in het Gebeuren. Bedenk en begrijp dat het Gebeuren een actieve interactie is tussen ons wereldbewustzijn en het Galactisch Centrum en de Galactische Ascenderende Energieën. Begrijp ook dat deze Golf enorm krachtig zal zijn en automatisch kan zorgen voor een energetische kloof, die zal werken als een Multidimensionale doorgang – hetgeen vervolgens de Aarde onmiddellijk naar de volgende Dimensie zal katapulteren.

We staan aan de vooravond van iets bijzonder Glorieus. We zijn hier en wij zijn er Klaar voor!

In Liefde-Eenheid,

Romeo Baron

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

3 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.