PCR: Nieuw Paradigma voor 2017

(deze tekst wordt aangehaald in: AE Michael – Juweeltjes voor 2017)

HET MEDESCHEPPEN VAN EEN NIEUW PARADIGMA VOOR 2017
door Patricia Cota-Robles

1 januari 2017 = 1-1-1 tot 11 januari 2017 = 11-1-1 of 11:11

Nu we beginnen aan het nieuwe jaar 2017, hebben de Ontwakende Mensheid en de Hemelse Schare alles in orde gebracht voor een paradigma verschuiving, die het mogelijk zal maken voor het overgrote deel van de Mensheid, om uit te stijgen boven de negativiteit die naar de oppervlakte is gestuwd om te worden gereinigd, tijdens de schokkende en roerige gebeurtenissen in 2016. Ik weet dat dit voor velen ‘te goed klinkt om waar te zijn’, maar dat komt alleen doordat we de Waarheid vergeten zijn over wie wij zijn en waarom we op Aarde zijn in deze spannende tijden. Lees aub deze hele nieuwsbrief met een open hart en geest, en vraag uw I AM Aanwezigheid om u UW belangrijke rol te onthullen in dit deel van het Goddelijk Plan voor 2017. U bent veel vermogender dan u zelf weet, en de tijd om uw Goddelijk Potentieel te tonen is NU!

Wanneer we de fout maken om de wereld te beoordelen door alleen te kijken naar ‘hoe de dingen ervoor staan’, dan kan dat overweldigend en soms zelf hopeloos lijken, maar niets is minder Waar. De Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid werken onafgebroken om ons allemaal eraan te helpen herinneren dat wij multidimensionale Wezens zijn, die tegelijkertijd werkzaam zijn op vele niveaus van bewustzijn. Zij willen dat wij WETEN dat het fysiek niveau van de Aarde dat wij beschouwen als ‘echt’, eigenlijk het minst ‘echt’ is van al de dimensies waarin wij verblijven. Dit fysiek niveau is ook de allerlaatste dimensie die de veranderingen weergeeft, welke de Ontwakende Mensheid Goddelijk Zegevierend heeft mede-geschapen in de Rijken van Oorzaak – daar waar alles begint.

De Nieuwe Aarde werd in de Rijken van Oorzaak geboren op 21-22 december 2012. In 2016 bereikten we een kritische massa aan energie, trilling en bewustzijn. Daardoor kon het Portaal van Gods Eerste Oorzaak van Volmaaktheid volledig worden opengezet. Dit betekent dat nu de patronen voor volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde ongehinderd binnenstromen in de mentale- en emotionele lagen van deze Planeet. Deze patronen dragen de trilling van de 5D Kristallijnen frequenties van Transfigurerende Goddelijk Liefde, Eénheid, Eerbied voor AL het Leven, Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed. Maar om deze patronen tastbaar te maken in uw dagelijks leven, moeten u en ik en de rest van de mensheid het Licht van God aanroepen, om de negativiteit aan de oppervlakte te Transmuteren. Vervolgens moeten we de patronen van volmaaktheid van het Oorzakelijk Lichaam van God bekrachtigen, door bewust onze aandacht erop te richten met onze gedachten, gevoelens, woorden, daden, herinneringen en overtuigingen.

De eerste 11 dagen van 2017 bieden ons een mogelijkheid die de Aarde en AL het Leven dat op Haar evolueert, naar het Licht kan katapulteren. Dit Geschenk van Licht van Hierboven is bedacht, niet enkel om de Ontwakende Mensheid maar de gehele Mensheid te helpen om de Open Deur te worden voor de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde.

Onze Vader-Moeder God en de Hemelse Schare hebben bevestigd dat de grootste en meest dringende behoefte voor 2017 is, dat de patronen van volmaaktheid van de Nieuwe Aarde – welke samenhangen met Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed – een tastbare werkelijkheid moeten worden voor iedereen op Aarde. Om te helpen bij deze dringende behoefte hebben de Wezens van het Licht ons een Werking van Licht gegeven, die ik aan deze nieuwsbrief heb toegevoegd. Deze onbaatzuchtige Boodschappers van onze Vader-Moeder God hebben gezegd dat zij onze aanroepingen duizend maal krachtiger zullen maken, telkens wanneer wij deelnemen aan deze Werking van Licht.

LUISTER aub naar uw hart en wéés de krachtige, Vrede Eisende Aanwezigheid en de Open Deur voor het Licht van God, dat uw Goddelijke Bestemming is in dit Kosmische Moment.

DE 11 EERSTE DAGEN VAN 2017

Volgens de Hemelse Schare zal er gedurende de 11 eerste dagen van 2017 een nooit geziene instroom van Licht verankerd worden op Aarde, via de Goddelijkheid in de Hart Vlam van ieder mens en door zijn of haar I AM Aanwezigheid. Dan zal de I AM Aanwezigheid van eenieder in staat zijn om dit Licht te gebruiken als hulp bij zijn of haar sterk versnelde transformatie gedurende de rest van het jaar.

De Wezens van Licht hebben ons verteld dat deze nieuwe frequentie van Licht zéér belangrijk zal zijn om de Waarheid uit de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde over te brengen aan het hart en de bewuste geest van de algehele Mensheid. Het besef van deze Waarheid zal een kritische factor zijn bij het verheffen van de Mensheid uit de angst en bij het voltooien van de zuivering van de menselijke wanscheppingen, die over de hele planeet naar de oppervlakte zijn gekomen tijdens de gebeurtenissen van 2016. Dit zal ook een levensveranderende factor zijn bij het manifesteren van de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde, in samenhang met Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed.

Numerologisch gezien is 2017 een EEN jaar, 2+0+1+7=10, en 1+0=1.
Eén is het getal dat staat voor wedergeboorte, transformatie en een nieuw begin. Nieuwjaarsdag, 1 januari 2017, is 1 (dag) 1 (maand) 1 (jaar) =1-1-1. Elf dagen later, 11 januari 2017, is 11 (dag) 1 (maand) 1 (jaar)=11-1-1 of 11:11.

Elf is het Meestergetal dat staat voor transformatie van het fysieke naar het Goddelijke. 11:11 is binnenin het menselijk DNA de Heilige Geometrische code, die tientallen jaren geleden de aanzet gaf tot het Ontwaken van de Mensheid. Veel mensen zijn onwetend over deze subtiele motivator voor ons Ontwaken, maar met de nieuwe frequentie van Licht die we in januari gaan ontvangen, wordt ons verteld dat dit niet langer meer het geval zal zijn.

De eerste stap in deze Werking van Licht, is dat wij de oppervlakte-negativiteit Transmuteren.

AANROEPING VAN DE VIOLETTE VLAM VAN SAINT GERMAIN

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, en IK BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid. Als Eén Stem, Eén Adem, Eén Hartslag, als Eén Energie, Trilling en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde, aanroepen wij de meest geïntensifieerde Frequenties van de 5D Kristallijnen Violette Zonnevlam van Gods Oneindige Volmaaktheid, welke de Kosmische Wet toestaat.

Saint Germain en uw Legioenen van 5D-Aartsengelen van het Violette Vuur, wij vragen dat u de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid met de macht en het vermogen van duizend Zonnen laat razen, razen, razen in, door en rondom elke gedachte, gevoel, woord, daad, herinnering en overtuiging welke de Mensheid ooit heeft geuit, in gelijk welke tijd of dimensie, bewust of onbewust, en die minder weergeeft dan de Hemel op Aarde.

Transmuteer deze energie – in oorzaak, kern, gevolg, opslag en herinnering – terug tot zijn oorspronkelijke volmaaktheid, en verzegel haar in een onoverwinnelijk Krachtveld van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed.

Wij begrijpen dat deze Werking van Licht Goddelijk Zegevierend wordt volbracht, nog tijdens onze Oproep. Wij begrijpen ook en wij WETEN, dat deze machtige Violette Vlam dag na dag, uur na uur, ogenblik na ogenblik toeneemt in kracht, met elk van onze Ademhalingen, totdat deze Lieve Aarde en AL haar Levensvormen geascendeerd zijn in de 5D-Rijken van Licht op de Nieuwe Aarde, waar Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed een tastbare werkelijkheid zijn.

DIT IS EEN WERKING VAN LICHT VAN DE HEMELSE SCHARE DIE AAN DE MENSHEID WORDT GEGEVEN, MET DE GODDELIJKE INTENTIE VAN HET MEDE-SCHEPPEN VAN DE PATRONEN VAN EEUWIGE VREDE EN GODS ONEINDIGE OVERVLOED, TASTBAAR IN DE LEVENS VAN ALLE MENSEN.

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, en IK BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid. Wat ik voor mijzelf aanroep op deze Geheiligde en Heilige Dag, aanroep ik namens iedere man, vrouw en kind op Aarde, in volmaakte afstemming met eenieders Goddelijk Plan en het Hoogste Goed voor alle betrokkenen. Dit is mogelijk omdat WIJ ÉÉN ZIJN en er geen afscheiding is.

Als Eén Adem, Eén Hartslag, Eén Stem, als Eén Energie, Trilling en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde, aanroepen wij onze Vader-Moeder God en de gehele Hemelse Schare om de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde Goddelijk Zegevierend dit facet van het Goddelijk Plan te volbrengen.

Geliefde Legioenen van Licht doorheen de Oneindigheid, wij vragen dat u elke elektron van kostbare Levensenergie zou verzamelen, die door de Mensheid in gelijk welk opzicht wordt uitgezonden in deze Heilige Tijdsperiode. Zuiver deze energie met de Kracht en het Vermogen van duizend Zonnen, door gebruik te maken van de Nieuwe Zon Frequenties van de 5D Kristallijnen Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid.

Weef deze gezuiverde energie in de collectieve Beker van het Bewustzijn van de Mensheid, opdat echt elke elektron van kostbare Levensenergie die in deze tijd wordt uitgestuurd door de Zonen en Dochters van God op Aarde, gebruikt zal worden voor het medescheppen en tastbaar tot stand te brengen van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed voor iedereen die behoort tot of dienstbaar is aan de Aarde in deze tijd.

Geliefde Vader-Moeder God, wij vragen dat u uw Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde die pulseert in de Goddelijkheid van eenieders Hartvlam, daar de basis vormt waarop de Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed tot stand zullen komen. Sta toe dat dit Hart van Liefde om steeds groter te worden doorheen eenieders Hart, totdat ze de hele Aarde omringen en iedere man, vrouw en kind zegenen. Wanneer dit Geschenk van Goddelijke Liefde de Aarde omhult, wordt elk atoom en subatoomdeeltje en golf van Leven op deze Planeet verheven uit de chaos, naar een Hogere Orde van Zijn.

(pauze)

Deze nooit geziene instroom van Gods Goddelijk Licht stroomt nu in het mentaal lichaam, de bewuste geest, de onderbewuste geest, de bovenbewuste geest en de fysieke breinstructuur van elke man, vrouw en kind op Aarde.

Dit Geschenk van Licht van onze Vader-Moeder God brengt de linker- en rechterhersenhelft in evenwicht in het brein van ieder mens, en het activeert zijn of haar spirituele hersencentra. Door deze Werking van Licht worden bij iedereen de hypofyse, de pijnappelklier, de hypothalamus en de zenuwcentra in de hersenstam teruggebracht tot hun volledig Goddelijk Potentieel.

Door nu gebruik te maken van dit krachtige Geschenk van het Licht, herijkt de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens de circuits binnen hun fysieke breinstructuur, waardoor zij in staat zijn om méér dan ooit voorheen een Hogere Frequentie van Goddelijk Bewustzijn te kunnen verdragen. Deze Werking van het Licht heelt de onderbroken circuits, waardoor wij mensen niet konden communiceren met onze IK BEN Aanwezigheid en de Hemelse Schare.

De IK BEN Aanwezigheid die pulseert in ieders Hart Vlam, schept nu de Heilige Ruimte die deze persoon in staat stelt om zijn 5D Kruinchakra van Verlichting volledig open te stellen. Hierdoor kunnen wij op een bewust niveau communiceren met onze IK BEN Aanwezigheid en met de Hemelse Schare, terwijl wij dag na dag nog hoger reiken in het Christus Bewustzijn.

Terwijl ik mijn aandacht gericht houd op het Licht van God dat in eenieders fysieke brein binnenstroomt, zie ik duidelijk het fysiek-, etherisch-, mentaal- en emotioneel lichaam van de Mensheid overspoeld worden met het Stralende Licht van God.

Dit multidimensionaal, veelzijdig, vrijelijk stromend 5D Kristallijnen Licht van de Zon breidt uit naar elke cel van de aardse lichamen van de mensheid, waardoor de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens volledige zeggenschap krijgt over deze ervaring.

Nu is alles in gereedheid. Door hun eigen IK BEN Aanwezigheid zal ieder mens op Aarde op zowel de innerlijke als de uiterlijke niveaus deel hebben aan deze Werking van Licht, hetgeen het bewustzijn van de massa zal verhogen en elke weerbarstige ziel zal helpen om over te gaan van een bewustzijn van afscheiding en dualiteit, naar een bewustzijn van Transfigurerende Goddelijke Liefde, Eénheid, Eerbied voor het Leven, Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed.

Binnen de omarming van het Goddelijk Bewustzijn ervaart de Mensheid nu een eindeloze Oceaan van Licht, die vanuit het Hart van onze Vader-Moeder God binnenstroomt in onze Kruinchakra, om te worden verankerd in onze Hartvlam. Met deze instroom van Licht WEET ieder mens:

‘IK BEN die IK BEN. IK BEN de Open Deur voor deze Hemelse Oceaan van Licht. IK BEN het Licht van de Wereld, en mijn tijd voor hogere dienstbaarheid aan de Mensheid en AL het Leven is NU aangebroken.’

Deze Kosmische Oceaan van Licht wordt nu nog intenser, hij stroomt ongehinderd doorheen het fysiek-, etherisch-, mentaal- en emotioneel lichaam van de Mensheid. Terwijl ieder mens dit Geschenk van Hierboven in zich opneemt geven zij alle gedachten, gevoelens, woorden, daden, overtuigingen en herinneringen die hun oorsprong vinden in het bewustzijn van afscheiding of dualiteit uit ALLE tijden en dimensies – zowel gekend als ongekend – over aan het Licht.

De IK BEN Aanwezigheid van ieder mens bevestigt nu:

‘ALLES dat IK BEN, alles van de Goddelijke Volmaaktheid die binnenstroomt in mijn Kruinchakra van Verlichting, manifesteert zich nu door mij heen ALS de Nieuwe Aarde. Ik word gedragen door een opperste Goddelijk Vertrouwen. Ik ben Eén met mijn Vader-Moeder God en al de Vermogens van het Licht, doorheen de Eeuwigheid. IK BEN nu klaar om de NIEUWE en tot op heden ongekende patronen van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed van de Nieuwe Aarde, tastbaar aan te trekken in mijn leven.’

GODS OVERVLOED IS DE WEG NAAR EEUWIGE VREDE … EN EEUWIGE VREDE IS DE WEG NAAR GODS OVERVLOED

Nu stromen de onmetelijke Gouden Stralen van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed vanuit het diepste Hart van onze Vader-Moeder God, doorheen het pas geopende Portaal van Goddelijke Oorzaak in de beker van mijn bewustzijn. Dit Gouden Licht pulseert met de frequenties van het 5D Kristallijnen Licht van de Zon, zoals de mensheid nooit eerder heeft ervaren. Besloten in de Essentie van deze Gouden Vlam van Eeuwige Vrede ligt Gods Oneindige Overvloed, en besloten in de Essentie van Gods Oneindige Overvloed ligt de Gouden Vlam van Eeuwige Vrede.

Ik adem diep in en ik word Eén met dit Gouden Licht, wanneer ik de Heilige Plek betreed van de Allerhoogste Levende God in mijn hart. Wanneer ik de Heilige Ruimte van de Heilige Adem betreed, BEN IK open en ontvankelijk voor de impulsen die uitstromen van het Hart en de Geest van God. Mijn IK BEN Aanwezigheid onthult mij, dat eindelijk het uur is aangebroken en het Goddelijk Woord is gesproken door mijn Vader-Moeder God, voor de Goddelijkheid die pulseert in mijn Hart Vlam en in de Hart Vlam van ALLE mensen, waardoor zij volledig Vrij is en de Vrijheid heeft om zich te uiten. Mijn IK BEN Aanwezigheid verheugt zich over deze Goddelijke Afkondiging, en zal mij nu alle mogelijke hulp bieden bij het tastbaar manifesteren van de patronen van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed in mijn leven.

Op dit eigenste moment word ik een Hoeder van de Gouden Vlam van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed, overeenkomstig mijn Goddelijke Bestemming. Mijn Aardse lichamen worden in volmaakt evenwicht gebracht, en de slapende vermogens die gecodeerd liggen in mijn Hart Vlam worden nu vrijgegeven. De vermogens die ik gedurende eonen heb ontwikkeld en die mij zullen helpen bij het mede-scheppen van de Hemel op Aarde, worden binnen in mij tot een evenwichtige staat van Waar Meesterschap gebracht.

De Onsterfelijke Zegevierende Drievoudige Vlam binnenin mijn hart, wordt nu steeds groter. De Blauwe Vlam van mijn Vader Gods Goddelijke Macht en Verlangen bekrachtigen de Gouden Vlam van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed in de harten van de HELE mensheid. De Geelgouden Vlam van Wijsheid en Verlichting die samenhangt met het Christus Bewustzijn en de Zonen en Dochters van God, brengt verlichting in eenieders geest voor de Goddelijke Waarheid, dat Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed onlosmakelijk verbonden zijn met de Volmaaktheid van onze Vader-Moeder God.

Onze Moeder God, de Heilige Geest, richt nu de Roze Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde en Aanbidding, om de Gouden Vlam van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed doorheen eenieders Hart Vlam te ademen, al doende de Aarde overspoelend met deze Goddelijke Essentie, om al het Leven te verheffen en te zegenen. En alles is goed.

(pauze)

Ik besef dat dit dagen zijn met een enorme versnelling, vanwege de instroom van Goddelijk Bewustzijn die de Aarde heeft overspoeld sinds de geboorte van de Nieuwe Aarde in 2012. De trillingswerking van ieder facet van Leven wordt telkens opnieuw verhoogd tot het maximale wat de Kosmische Wet toestaat binnen elke 24 uur. De NIEUWE frequenties van de Gouden Vlam van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed die nu doorheen mijn Hart Vlam stromen, zullen mij helpen bij het behouden van mijn evenwicht doorheen het Ascentie-proces van de Aarde. Hierdoor kan ik op nieuwe en diepgaande wijze de Zaligheid en de Vreugde ervaren van deze Glorierijke Werking van Licht.

Ik ervaar nu een Hoger Octaaf van mijn Godzijn, en mijn Vader-Moeder God kunnen gemakkelijk door mij heen werken. Mijn ogen worden vlammende Stralen van Licht, waar doorheen het Licht van God nu zal stromen om al het Leven te zegenen. Mijn handen worden machtige geleiders van Gods Healend Vermogen. Mijn lippen worden het instrument waar doorheen Gods Woorden worden gevormd en in het fysiek niveau van de Aarde worden uitgestuurd. Mijn voeten volgen het Pad van Licht. Mijn Levenskracht is NU het voertuig waar doorheen God de wereld betreedt, om al het Leven Lief te hebben en te dienen.

Ik besef en aanvaard nu mijn onbeperkt vermogen om alles te doen wat nodig is, om de Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed te vestigen en uit te breiden, in mijn wereld en in de wereld van alle mensen. Door mijn gedachten, woorden, daden, gevoelens, overtuigingen en herinneringen BEN IK een vermogende, evenwichtbrengende Werking van Licht, die pulseert in, doorheen en rondom elke elektron van Leven op Aarde.

In naam van de Oneindige Aanwezigheid van God, IK BEN, aanroep ik mijn IK BEN Aanwezigheid en de IK BEN Aanwezigheid van de hele Mensheid. Als Eén Stem, Eén Hartslag, Eén Adem, als Eén Energie, Trilling en Bewustzijn van zuivere Goddelijke Liefde bevestig ik:

Geliefde IK BEN Aanwezigheid, omhul mij nu in de Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed, terwijl ik een Gouden Zon van dit Goddelijk Licht word. (pauze)

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade.

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade.

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade. En zo is het.

Geliefd IK BEN, Geliefd IK BEN, Geliefd IK BEN die IK BEN.

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

origineel bericht: klik HIER

FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

©2017 Patricia Diane Cota-Robles

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.