P – T

vraagteken

PIJN, KWALEN EN BEPERKINGEN
Het leven hier op Aarde is niet makkelijk: we worden geslagen, gebeukt, neergeknuppeld … door al die ervaringen waar we zèlf om gevraagd hebben, omdat we wilden leren! Maar: na de bokswedstrijd krijgt de bokser ook ijs op zijn kneuzingen, zalf op zijn verwondingen en een massage voor zijn beproefde spieren! Dus aangeven dat/waar/waarom het pijn doet is NIET zeuren! En we mogen ook gerust goed voor onszelf zorgen.

Trouwens: als je van jezelf zegt dat je ‘zeurt’, dan haal je jezelf omlaag! Niet doen hoor! We moeten ons juist verheffen, weet je nog ;-)? Niet alleen mogen wij goed zijn voor onszelf, het is zelfs een heilige plicht, wist je dat? Ons Leven en dit lichaam zijn een geschenk van onze Schepper … aan ons de taak om er goed voor te zorgen. Dat wil zeker niet zeggen dat we het aan het einde van ons Leven weer onbeschadigd moeten inleveren – want dat zou betekenen dat we hier niet gedaan hebben waar we voor kwamen.

Natuurlijk zijn pijnen, kwalen en beperkingen vervelend, ze verstoren ons doen en laten, en we ervaren ze als een belemmering. Maar dat zijn ze alléén in 3D! En 3D verdwijnt nu in snel tempo uit het zicht, om plaats te maken voor een geheel nieuwe werkelijkheid, waarin wij niet meer op de harde manier onze lessen moeten leren. Daarom zullen al die belemmeringen mogen verdwijnen en volgens de meest recente berichten zal het niet lang meer duren tot het zover is.

Let wel: in onze veranderlijke wereld is het voor de Hemelingen héél moeilijk om tijdsbepalingen te geven. Zij zijn bekend met onze tijdrekening, maar vanwege de vrije wil van de mensheid lopen hun schema’s regelmatig finaal in het honderd … en dan geven wij Hen daar de schuld van – want als een ander de schuld krijgt, hoeven wij niks te doen/veranderen, toch?

RV-ZEGENINGEN
RV staat (in het Engels) voor Re-Valuation ofwel Herwaardering van de valuta. De huidige valuta zijn gebaseerd op lucht (het zogenoemde ‘fiat-geld’) en zullen moeten verdwijnen onder het nieuwe en rechtvaardige systeem van NESARA. Er zal een tussentijdse oplossing komen in de vorm van nieuwe valuta die gedragen wordt door echte edelmetalen (goud, zilver, platina en dergelijke) om uiteindelijk te komen tot een wereld waarin geen enkele vorm van geld nog nodig zal zijn. Die Herwaardering is nu volop bezig en de fondsen die daarvoor nodig zijn – evenals de systemen om het te verdelen – zijn al klaar. Het wachten is nu nog op het juiste moment om alles veilig naar buiten te brengen en dat kan pas als ook de laatste controle van de Cabal over de geldstromen verdwenen is.

ST. GERMAIN
Hij is een Geascendeerde Meester en dit is de naam van één van zijn incarnaties. Wanneer een ziel zijn Ascentie bereikt, mag die zelf kiezen welke naam en verschijningsvorm hij bij voorkeur wil aanhouden. Schijnbaar heeft hij mooie herinneringen aan dat leven, dus heeft hij daarvoor gekozen. Hij ascendeerde in Frankrijk, ergens halfweg 1600 (ik meen mei 1648), dus in die periode moeten we hem dan plaatsen. Zo uit het hoofd is de oudste naam die ik ken die van Merlijn – de tovenaar uit de Koning Arthur-verhalen – maar ik weet dat hij ook in het oude Egypte een incarnatie had.

Hierbij moet gezegd zijn, dat gelijk welke ‘vorm’ of naam een Geascendeerde Meester ook kiest, deze vorm altijd kan worden aangepast als dat nodig is voor het uitvoeren van hun opdracht of werk.

Hij is/was één van de Kumara’s – zij zijn de scheppende krachten in het Universum: Moeder en Vader God sturen een verlangen/gedachte tot scheppen uit en de Kumara’s geven daar dan vorm aan. Dit is slechts één van hun taken, de andere ken ik niet maar ik weet wel dat zij enorm betrokken zijn bij de Aarde en de mensheid en dat alles wat wij doen, gedaan wordt voor het Hoogste Goed van Allen.

Hij werkt samen met Kuan Yin aan het hele NESARA-project en alles wat daarbij komt kijken. Meer info daarover staat in de recente NANs.

TWEELING VLAMMEN
De benaming ‘Vlammen’ komt eigenlijk voort uit het beeld dat getoond werd aan ‘zieners’, over hoe een ziel eruit ziet. Ik stel het mij voor (aan de hand van hun beschrijvingen) als een energieveld dat ontstaat vanuit een vonk of een bol, met dus een golvende ‘pluim’ erboven. Een beetje zoals een vlam van een kaars: de blauwe kern en daar bovenuit de wittere vlam. Het gaat dus meer om het beeld, dan om daadwerkelijk ‘vuur of vlammen’. Feitelijk komt het neer op de essentie van energie. De oorspronkelijke zielen waren één geheel toen Moeder en Vader ze schiepen. Daarna splitsten ze zich in twee, ze werden twee delen van één geheel. Ze waren toen enkel nog maar energie, vandaar de naam Tweeling VLAM. Na een tijdje begonnen ze ieder voor zich aan hun eigen ontdekkingsreis. Maar ze bleven in contact en deelden de ervaringen totdat het Aarde-project werd opgezet. Omdat het al snel duidelijk was dat het wel eens een gevaarlijke onderneming kon worden – niemand wist toen HOE gevaarlijk en hoe lang het zou duren – werd besloten dat één helft zou incarneren en dat de andere helft in de Lichtrijken zou blijven bij wijze van steun, anker, gids of hoe je het wilt noemen.

TWIJFEL zaaien
In de voorbije decennia zijn er al vaker verhalen de wereld ingestuurd die achteraf niet bleken te kloppen. Een paar voorbeelden: 11 september was een aanval door Al Qaida. Achteraf bleek dat de Amerikaanse geheime diensten erachter zaten – niks geen moslimterroristen. De grote schietpartij in een basisschool in Amerika (inclusief diep bedroefde ouders): achteraf in de pers ‘rechtgepraat’ als een ‘uit de hand gelopen rampenoefening’ … dat zijn dan de negatieve verhalen.

Er zijn ook positieve (die niet kloppen, omdat ze in de wereld zijn gebracht met als bedoeling twijfel en achterdocht te zaaien voor VOLGENDE berichten): onlangs nog de aankondiging dat er in Amerika een nieuwe president was beëdigd. Klopte niet en was de opmaat voor het in diskrediet kunnen brengen van de (wat de Cabal ziet aankomen) aankondiging omtrent NESARA – wanneer dat dan ook zal zijn, zal het juiste kosmische ‘tijd’stip zijn … Tot zover de valse profeten.

De Hemelingen daarentegen … vertellen ons wat zij zien in het NU (alles is in het NU bij hen, wij moeten nog leren omgaan met dat begrip). Ze ‘beloven’ niet … ze vertellen wat ze zien. En dat vertellen ze in de hoop dat wij naar aanleiding daarvan alles op alles gaan zetten om dat hier op Aarde ook te kunnen zien! Maar nog teveel mensen willen/kunnen/durven het niet te geloven (voor zover ze het al weten …) en blijven hangen in wat de Cabal hen leerde: wij kunnen/zijn niks … dus dat zal niet voor ons zijn weggelegd. Voor mij is duidelijk wie hier de twijfel heeft gezaaid …

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.