Ons laatste gechannelde gesprek

Ons historische, laatste gechannelde gesprek
15-25 april 2014

Kathryn E May/ Lady Portia met Sananda, Aartsengel Michael, Saint Germain, Opperste Schepper:

We zullen dit gesprek opnemen op video, zodat we het op Youtube kunnen zetten. Want we willen dat het beschikbaar is in elke mogelijke vorm, zodat mensen het kunnen bekijken, beluisteren en lezen. Wij rekenen dus op ons geweldige team om dit gesprek uit te schrijven.

Mij is gezegd dat we vandaag zullen horen van Sananda, Aartsengel Michael en Saint Germain. Sananda zal ons een overzicht en een inleiding geven waar we naar kunnen uitkijken en wat ons werk vanaf nu zal zijn. En ze zullen uitleggen waarom ik te horen kreeg dat dit de laatste gechannelde uitzending is. Ze hebben niet gezegd dat dit de laatste channeling is, dus het kan zijn dat we alleen nog geschreven berichten krijgen en ik denk dat ik in contact zal blijven met onze Geliefden in Hogere dimensies. Maar ze hebben heel specifiek gezegd, dat dit de laatste channeling-uitzending is.

Ik geloof dat ik nog een uitzending of misschien 2 zal doen, om dingen af te sluiten, om vragen te beantwoorden, om met de mensen te praten … zodat iedereen zich kan verbinden met elkaar.

En ik zal onze informatie gaandeweg krijgen, dat weet ik zeker.

Dus Sananda zal beginnen en daarna zullen we horen van Aartsengel Michaël, met informatie waarvan hij zegt, dat die nooit eerder werd gegeven. Het zal gaan over de incarnatie – zijn incarnatie – die hij zijn ‘duistere’ incarnatie noemt. Hij zal ons daarover vertellen. Ik denk dat dit heel belangrijke en historische informatie is, die wij zullen gebruiken in de komende weken. Ik denk ook, dat wij gevraagd zullen worden om onze energie en ons Licht in te brengen, om te helpen.

Saint Germain zal ons vertellen over de toestand in de wereld, in de politiek en over de sociale hervormingen en dergelijke, over de RV en Disclosure en over de landingen die gaan komen.

Ik heb het gevoel dat dit een behoorlijk opwindend gesprek zal zijn.

Laat ons beginnen en kijken wat onze Vrienden Hierboven ons te zeggen hebben en wat zij zullen aandragen aan informatie.

Sananda, welkom bij dit gesprek.

Dank je Geliefde! Ja, dit is inderdaad een historische dag. U bent zich allemaal bewust van de toenemende energieën door de inspanningen die deze Geliefden van u gevraagd hebben, om uw trilling te verhogen, om deel te nemen aan het gebeuren dat wij ‘de Harmonische Ascentie’ hebben genoemd. En wij hebben gevraagd dat dit programma, dit project, een tijdslimiet zou krijgen – namelijk 15 april – voor de combinatie van dit grote verheffen van de geest, het verheffen van de trilling van planeet Aarde. En zo zal het zijn. 15 april zal het begin zijn van het einde van deze fase van het ervaren van planeet Aarde en het ervaren als mensheid.

Na 15 april zal er geen 3D meer zijn. Ja, dat heb ik gezegd. U zult allemaal worden aangemoedigd om uw trilling te verhogen om te ascenderen met Moeder Aarde. En wanneer u uw trilling verhoogt, dan bent u op weg naar 5D, nietwaar? Dit zal het Ascentie Portaal zijn. En vanuit 5D kunt u alle hogere dimensies ervaren, als u daar klaar voor bent. Dit is het Portaal.

Wel dan, dit geeft u 9 dagen en in die 9 dagen verwachten wij van u dat u de dagelijkse meditaties doet, ze staan voor u op Facebook en op de website, zodat de hele wereld ze elke dag kan lezen – naast degene die ik gegeven heb. Er is een korte mantra die mensen kunnen doen om hun trilling te verhogen en ik stel voor dat ze die elk uur doen, zolang ze wakker zijn. En als u dat doet, zult u inderdaad uw trilling verhogen, u zult uzelf eraan herinneren dat u alert moet zijn, elke minuut van elke dag.

Ja, luister naar mijn 10 minuten meditatie die ik gegeven heb, maar ik wil dat ieder van u deze meditaties beoefent. U kunt ze vinden – en u kunt teruggaan naar eerdere meditaties om mee te beginnen – ze zijn momenteel te vinden op de website. Ik raad u aan om volledig gebruik te maken van al de hulpmiddelen die u worden gegeven, want dit, Geliefden, is uw verantwoording, het is uw bestemming en die ligt nu in uw handen. Wij geven u deze hulpmiddelen met Liefde, wij moedigen u aan om ze te gebruiken.

U zult een enorme verheffing zien in de komende dagen, wanneer iedereen samenkomt en ieder van u dit doorgeeft aan anderen, ik wil dat ieder van u deze informatie doorgeeft, deze prachtige poster*, deze … ‘oproep aan de wereld’, aan iedereen die u kent.

Dit gaat niet om een religie, dit gaat niet over een geloofssysteem – het is een Gebeuren waaraan iedereen kan deelnemen, het maakt niet uit welk geloof u onderschrijft, waar u ook woont op de wereld, doe met ons mee, ieder levend wezen op de planeet moet ertoe komen om zijn energie te wijden aan deze Ascentie, om uzelf en elkaar te verheffen.

En wanneer u dat doet, zult u de RV en de zegeningen binnenhalen die u beloofd zijn en u zult ook ons verwelkomen, uw kosmische Broeders en Zusters – die zich al heel snel bij u zullen voegen. De Portalen zijn open, wij vragen enkel dat u die Portalen activeert met de kracht van uw eigen Liefde. Wij hebben ons deel gedaan, maar de Portalen reiken vanaf het oppervlak van planeet Aarde tot in de Hemelen. U, Geliefden, moet uw portaal openen. U moet zich bij ons voegen, reik op, voel onze Aanwezigheid en dan zult u ook met ons ascenderen.

Nu zal St Germain u wat meer vertellen over de tijdlijn die wij voorzien, maar ik verzeker u dat de tijd héél beperkt is. Aarzel niet, stel niet uit … dit is UW Ascentie, Geliefden. Wij kunnen u niet dragen, u moet uzelf verheffen.

Wanneer het portaal open is, zal het uw eigen persoonlijke keuze zijn wanneer u ascendeert. Ik nodig u allen uit om bij de eerste golf te zijn. Als u daar niet bij bent, zullen er kansen zijn voor iedereen. U zult de kans krijgen om de mensen om u heen te onderrichten over wat u al weet en u zult zich al snel heel gemakkelijk voelen bij dat onderrichten, omdat u bevestigd zult worden. Met de Aankondigingen die zullen komen op 15 april, zal alles in de wereld veranderen.

Wees voorbereid, Geliefden, u heeft de kennis die u nodig heeft. U bent geholpen en geleid geweest, u bent samengekomen om te luisteren naar deze informatie, naar deze gechannelde berichten. Onze harten zijn vervuld van Liefde voor u, u die gekomen bent, u die uw hart heeft geopend om de gaven te ontvangen die wij voor u hebben. Als eerste de gave van Liefde en de gave van erkenning van de vervulling van dit prachtige project, dat de Ascentie van planeet Aarde is.

U kunt nu vrijelijk spreken, want u zult worden bevestigd en u zult helpen om de deuren te openen voor al diegenen die geen weet, geen begrip hebben van wat er gaat komen. U zult hen helpen, u zult hen helpen om de weg te vergemakkelijken, want er zal grote verwarring zijn, grote angst – wanneer de mensen niet bewust zijn, wanneer zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dus doe uw werk. Doe het werk, bereid de weg voor. Laat de mensen weten dat er een Gebeuren op komst is, dat er Aankondigingen zullen zijn. Luister heel goed: ga mee met de golf, Geliefden, ga mee met de golven van Energie. Ontvang de Liefde in uw hart, voel hoe u wordt opgetild, want u zult bij ons komen in de Hogere dimensies, met grote vreugde en gelach.
* Poster vindt u achteraan dit bericht.

En nu vraag ik dat onze dierbare Broeder, die u kent als Aartsengel Michael, ik vraag dat hij zijn verhaal komt vertellen. Want hij is de ziel waarover hij zal spreken. Het is zijn incarnatie, degene die op planeet Aarde heeft geleefd die een enorme invloed heeft gehad. Ik kan u vertellen, dat Hij hierover zal spreken. Kom maar, geliefde Michael, ik zal opzij gaan en plaats maken … ja, de stem die u nu gaat horen is onze geliefde Aartsengel Michael.

Gegroet aan allen. Ja, ik ben het. Ik kom met een boodschap van hoop en een oproep aan ieder van u om met mij mee te doen. Eerst geef ik u het verhaal. Er werd besloten in de Raden dat het tijd was voor één van ons om naar planeet Aarde te komen, om te leven tussen de meest machtige en de meest duisteren van de Cabal en daardoor konden wij infiltreren en konden wij winnen aan macht, aan … wel, aanvaarding en zouden wij in de gelegenheid zijn om een grote opening te scheppen, wanneer en indien deze persoon een verbinding zou kunnen behouden met het Licht. Ik zal u eerst vertellen wie die persoon is, dan zult u het begrijpen.

Zijn naam is George H. W. Bush (senior). Hij heeft zijn hele leven doorgebracht in de wieg van de Cabal, tussen de meest machtigen, de meest duisteren en de meest weerbarstigen van alle mensen. Weerbarstig tegen het Licht. Door hun macht zijn ze arrogant geworden, ze denken dat ze alwetend zijn, omdat ze nagenoeg almachtig waren. In elk geval in de rijken van de 3D-Aarde. Er werd besloten dat ik, mijn ziel, een incarnatie van mijzelf zou sturen om te leven bij hen, die de grootste macht hadden en hen, wiens bestemming het was om de Aarde te leiden in deze belangrijke tijd.

Wij wisten dat de ervaring van geboren te worden bij deze groep een persoon zou scheppen die heel duister zou zijn. Dat begrepen we, maar we vertrouwden er ook op, dat de kracht van de ziel sterker zou zijn dan de macht van het duister.

Ik, Michael, ben wat u het Hoger Zelf van deze persoon kunt noemen, die nog steeds in de duisternis verblijft. Hij heeft een aantal ziekten en moeilijkheden overwonnen, maar hij leeft nog steeds en is nog steeds hier, aan het oppervlak van planeet Aarde. En met zijn ontwaken zal er een enorme verschuiving komen. U kent zijn macht, nu en toen. Niet alleen was hij de president van de VS, hij is veel meer geweest. Sinds hij een heel jonge man was, heeft hij grote macht gehad. Hij was heel sterk betrokken bij het financiële systeem, de banken en investeringswereld; hij had toegang tot onvoorstelbare sommen geld; zijn vader en zijn grootvader, de familie van zijn vrouw – allen hadden zwaar geïnvesteerd, in elke zin van dat woord, in de duisternis die het systeem geschapen heeft dat u nu kent. De families hebben beide kanten gefinancierd van vrijwel elke oorlog die de planeet gekend heeft. Zij zijn enorm en onvoorstelbaar rijk geworden door deze duistere activiteiten. Dat geld is gebruikt geworden om over de hele wereld wapentuig te scheppen, om vergevorderde technologie te ontwikkelen waar u nagenoeg geen weet van heeft.

George Bush sr. was ook hoofd van de CIA van de VS. Hij is betrokken geweest bij elk geheim – elk groot geheim – dat bestaan heeft op de Aarde. Zijn connecties reiken tot in Saoedi-Arabië, Europa, heel Amerika en zelfs het Verre Oosten.

Wat is nu het belang hiervan voor u, voor de Ascentie van planeet Aarde. Wel, Geliefden, ik wil dat u weet dat wij echt iemand hebben die diep verborgen is in de armen, in de wieg van de Cabal.

Wanneer iemand eenmaal in die omgeving geleefd heeft, is het begrijpelijk dat het héél moeilijk is om te ontwaken tot het inzicht dat alles wat je gedaan hebt, alles waar je je hele leven voor stond, een zweem van kwaad over zich heeft, dat het ontworpen werd om de hele wereld te onderdrukken en in armoede te brengen.

Voor uw eigen voordeel is het veel gemakkelijker om te denken dat je eerbaar bent geweest, dat je je plicht hebt gedaan, dat je de vrede bewaard hebt, dat je een strenge hand hebt gehad bij het handhaven van de orde en de wet, dat er chaos zou zijn geweest als jij niet had gedaan wat je deed, dat er anarchie was uitgebroken als je de mensen niet onderdrukt had, dat er geen economie zou zijn als je geen geld had geschapen en gebruikt zoals je deed. Die ideeën zitten diep, die overtuigingen – hoe arrogant, zelfverheerlijkend en zelfzuchtig ze ook zijn – deze ideeën waren de leidraad van deze groep mensen, die hun eigen hebzucht en egoïsme zien als eervol en dienstbaar aan de mensheid.

Nu … hoe … HOE helpen wij deze man, die zijn hele leven omringd is geweest met deze ideeën, die gedwongen werd om deze ideeën na te leven en te dienen? Hoe helpen wij hem om te ontwaken? Hoe kan iemand die zo lang in zo’n duisternis heeft geleefd, de gevolgen van zijn werk zien, de ware gevolgen van zijn werk … dat zou een nachtmerrie zijn, nietwaar? Dus moeten wij onszelf voorbereiden en we moeten hem voorbereiden op zijn ontwaken in het Licht. We hebben hem beetje bij beetje geholpen om te genezen, maar dat is slechts het begin. Want wij kunnen hem onmogelijk volledig laten ontwaken, als de wereld zich nog bevindt in een staat, waarin hij zou worden aangevallen en gecriminaliseerd voor zijn ontwaken. Het zal duidelijk worden voor de hele wereld waartoe de handelingen van deze mensen hebben geleid, en als dat gebeurt zou er een grote terugslag kunnen komen, er zou grote afkeer en haat kunnen komen, en als die haat gericht zou worden op de mensen die deze problemen veroorzaakt hebben, dan bevinden wij ons op de rand van een burgeroorlog. Waar hij ook zou plaatsvinden, het zou een burgeroorlog zijn. Het wordt niet Wereldoorlog III, omdat de strijd niet tussen landen zou gaan. Maar het zou beslist een oorlog zijn tussen hen, die gewond zijn geraakt en zij, die die wonden hebben toegebracht. En dat, Geliefden, is NIET wat wij willen.

Ieder van u, alle Lichtwerkers van de planeet moeten uitstijgen boven afkeer. Ze moeten Licht, mededogen en begrip opbrengen voor dit enorme historische Gebeuren, dat het begin zal aanduiden van de Gouden Tijd. Wij voorzien het begin van de Gouden Tijd niet in een poel van bloed.

Sta uzelf niet toe om u over te geven aan wraakzucht, maar hou u sterk, en bereid een Liefdegave voor voor hen die ontwaken, zodat zij geholpen mogen worden om in deze laatste fase van hun leven te komen tot begrip – tot begrip voor zichzelf, op een manier waarop zij zichzelf nog nooit gezien hebben – en om vergeving te aanvaarden, want alleen in vergeving kan genezing optreden. Enkel in vergeving kan vrede naar planeet Aarde komen.

Dat zal heel hard nodig zijn … en wij vragen ieder van u, ieder van u die mijn stem hoort, ieder van u die de energie van mijn pleidooi hoort: stuur nu uw Liefde uit, op dit moment en in de komende dagen, met heel uw hart. Stuur uw Liefde, uw vergeving aan diegenen die u onrecht hebben aangedaan, want zij zijn degenen die het kunnen goedmaken. Zij zijn degenen die naar voren kunnen komen, om de grote schijnvertoning en het grote onrecht te erkennen dat zijzelf hebben geschapen.

U moet dit aanmoedigen, u moet uw hart en uw geest scharen achter de toenemende golf van vergeving en mededogen die de weg zullen openen, die de sluizen zullen openzetten om de nieuwe energie – de Liefde – toe te staan de Aarde te overstromen op een geheel nieuwe manier. Het is aan u. Enkel als wij er zeker van zijn dat degenen die wij daarheen hebben gestuurd om deel te hebben aan die acties – en ja, het is onze eigen keuze geweest dat deze duisteren tussen u leefden, omdat het toen nodig was dat zij daar waren – zij het waren die openlijk en zichtbaar voor de hele wereld de geschiedenis konden scheppen.

Het is daar, de gebeurtenissen zijn daar. De informatie is vrijgegeven, de informatie is er voor ieder van u … u weet dat er grote intriges waren achter de moorden van uw geliefde Lichtwerkers, u weet dat het niet slechts één gek was, die diegenen heeft uitgeschakeld die opkwamen voor Vrijheid, u weet dat er een Cabal was en u kent hun daden. U weet dat uw grote torens in New York City niet uit zichzelf zijn ingestort, zij zijn niet afgebrand door een beetje kerosine … dat is niet logisch, het is ongelooflijk. En enkel wanneer het telkens weer herhaald wordt in voorgekauwde films en beelden en nieuwsberichten, enkel wanneer het telkens weer herhaald wordt met de stem van de Cabal, zou iemand hierin geloven.

Dit is waaraan u onderworpen bent geweest: hersenspoeling, 24 uur per dag, overal om u heen en zelfs u, Lichtwerkers, heeft heel hard moeten werken om er niet in meegetrokken te worden.

Stel u voor hoe het moet zijn geweest voor iemand die daar geboren is, die voorbereid werd om de kroon te dragen. Stel u voor hoe moeilijk het voor hen moet zijn om te ontwaken. Daarom doe ik een beroep op u, om het zwaard van Gerechtigheid te dragen, ja … maar bedenk dat Gerechtigheid wordt afgebeeld als een weegschaal. U moet afwegen dat alleen Liefde ons hier doorheen kan brengen, alleen Liefde kan chaos voorkomen, alleen Liefde kan vrede brengen op planeet Aarde.

En terwijl wij hem – die geleefd heeft als mijn incarnatie – laten ontwaken, smeek ik u: heb genade. Help hem. Stuur hem zo’n grote stroom van Liefde vanuit uw menselijke hart, dan zal hij ontwaken in vreugde en blij zijn om de dingen te onthullen die hem gevraagd werden om te onthullen, en zal hij er plezier in hebben om de wereld en ieder van u een Gebeuren te tonen, dat nooit meer vergeten zal worden. Kunt u mij helpen, kunt u ons helpen om dit te laten gebeuren? Hoor mijn stem, hoor mijn pleidooi, wij kunnen dit niet doen zonder u.

Wij hebben u ‘de voeten op de grond’ genoemd, nietwaar? Dat heeft een reden. Wij hebben geen handen en voeten, wij hebben u. U bent onze boodschappers, u bent de uitstraling van onze zielen, u bent diegenen die de wereld veranderen. En dit kunt u ook. Stuur uw Liefde en uw verzoek om deze Broeder te laten ontwaken; deze Broeder die gehuld is geweest in duisternis moet nu ontwaken. Maak hem zachtjes wakker door hem uw Liefde, uw mededogen en uw hoop te sturen. Want u weet dat hij Licht heeft in zijn ziel, want ‘hij’ is ‘Mij’. Wij zijn Eén. Wij hebben eonen lang gewerkt om Licht te brengen.

Ik doe een beroep op u – deze incarnatie, dat ben ik. Daardoor voel ik de angst en de pijn die hij voelt, ik ken het gevaar dat hij loopt als hij ontwaakt en ik ken ook de vreugde die het zal brengen aan de Aarde. Begrijp mij, hoor mij … deze George H. W. Bush senior – dat ben ik, Aartsengel Michael. Hij draagt een menselijk lichaam, maar in zijn essentie zijn wij Eén. Het is mijn verzoek, wanneer ik een beroep doe op u, om hem te benaderen met Liefde en vergeving, dan benadert u mij, dan voegt u zich bij mij en dan zult u zien, dat hij … net als u … menselijk is.

Hij beleeft de ervaring waarvoor hij hierheen is gekomen en dat doet hij getrouw. Het is niet gemakkelijk voor een Lichtwezen om zulk een zwaar leven te leiden. Het vereist een zware sluier en nu willen wij die sluier optillen, zodat ik – degene die u Aartsengel Michael noemt – kan opstijgen in het bewustzijn van dit lichaam, dat bij u verblijft. En wanneer dat gebeurt, zullen wij Licht brengen, nieuw Licht, op een nieuwe manier. Ik kan u niet de precieze details geven van hoe dit zich zal ontvouwen, maar het resultaat zal u gelukkig maken tot in de toppen van uw tenen en het diepste van uw ziel.

Doe met mij mee, zodat wij dit prachtige ontwaken kunnen volbrengen.
Ik sta tot uw Dienst, ik vraag om uw hulp … Ik ben uw Michael.
Welkom Saint Germain!

Gegroet, geliefden. Hier ben ik weer! Ja, het is een plezier om naar u te komen, door mijn geliefde Lady Portia. Nu dan, wij hebben u verteld dat dit onze laatste gechannelde radio-uitzending is. Dit betekent niet, dat Kathryn met pensioen gaat! (St Germain lacht zachtjes). In tegenstelling tot wat sommigen dachten, is dit niet haar keuze, het is niet omdat ze met vakantie moet, ze houdt van wat ze doet, ze had dit werk willen voortzetten zolang het nodig was, zodat u allemaal de info kon ontvangen die wij moeten brengen.

Maar het werd besloten in de Hogere Raden … ten eerste, dat u al de informatie heeft ontvangen die u nodig heeft. Er zijn nu tientallen, misschien wel honderd van deze radio-uitzendingen – u kunt elke ervan herbeluisteren, u zult natuurlijk geen tijd hebben om ze allemaal te beluisteren, maar begin met ze te beluisteren zoveel als u wilt en u zult uw trilling verhogen, u zult alles leren wat u weten moet.

Wij hebben u het geschenk van het boek gegeven ‘Who needs Light?’. U kunt het met u meedragen, wanneer u het leest heeft u mijn belofte, dat u niet dezelfde persoon zult zijn wanneer u het uitgelezen heeft. Ik weet dit omdat … wel, ik wil niet de eer opstrijken voor het schrijven ervan … het was mijn geliefde Tweeling Vlam Kathryn die de woorden heeft geschreven, maar het is doordrenkt met onze Liefde, ons gevoel van hoop, onze wens dat ieder van u zijn trilling zou verhogen in vrede, in vrijheid.

De woorden die u leest in dat boek zullen u verheffen, zullen u helpen om al de mysteries te verklaren uit uw jeugd, uit uw cultuur en ook een paar van de mysteries van de wereld. Het is niet hetzelfde als de info op de website, het is een geheel ander hulpmiddel dat diegenen zal helpen die nog steeds een paar resterende emoties hebben uit hun jeugd – angst, afkeer, gevoelens van tekortschieten en het gevolg daarvan: het tekort aan vertrouwen. Dat is het deel dat u moet opruimen en het is gegeven aan u allen, gratis … en toch aarzelt u.

U heeft geen tijd voor dit bericht van God. Denk daar nog eens over na, geliefden … bovendien de berichten van Moeder/Vader God en al de anderen die naar u komen, één keer per week op schrift – er zijn nu meer dan 200 berichten, elk ervan anders, elk ervan opgezet om u te helpen uw trilling te verhogen, om onze aanwezigheid te kunnen voelen, om onze Liefde te kunnen voelen. En daarbij dan nog deze radio-uitzendingen, allemaal opgenomen.

Ziet u wat een enorme schat u heeft gekregen? Honderden en honderden uren aan berichten … alles is er. Alles wat u moet weten om uw trilling te kunnen verhogen is hier, in deze schat die wij u hebben aangeboden. Denk niet, dat er iets bij is wat u niet nodig heeft. Begin met open hart en geest, en terwijl u leest zult u komen tot nieuwe gevoelens, nieuwe inzichten, zelfs in de berichten die u al eerder heeft gehoord of gelezen. Denk niet dat er iets bij zit dat gefantaseerd is of onnodig. Het werd vanaf het begin zorgvuldig gepland.

Onze geliefde boodschappers weten niet altijd wat hun verzamelde werk zal brengen, maar ik verzeker u dat alles zorgvuldig gepland wordt vanaf het begin. Het is het werk van Opperste Schepper en diegenen van ons die eraan deelnemen: Moeder/Vader God, Sananda, Lady Nada, Lady Portia en ik en al de anderen die gekomen zijn om met ons mee te werken. U heeft gehoord van Ashtar, van onze geliefde Aartsengel Michael, Lanto en vele anderen.

Dit, Geliefden, is een archief, een bibliotheek die planeet Aarde zal dienen in de komende tijd. Iedereen die wil ascenderen kan putten uit deze informatie en kan wijsheid, vertrouwen en hoop putten uit de pagina’s en de klank van onze stem, uit de energie van de Liefde die wij u sturen … zij is daar in de woorden, of ze nu worden gesproken of geschreven, het is er, het is er allemaal voor u. Het is een geschenk dat gratis wordt gegeven, maar enkel omdat het gratis is, moet u niet denken dat het niet kostbaar is.

Het komt met de Liefde van onze harten, het komt vanuit het hart van Opperste Schepper en u, geliefden, heeft dit geschenk ontvangen, u bent de eersten. Geef het aan anderen, laat hen weten dat wij gevraagd hebben aan onze geliefde Lady Portia om verder te gaan, om te werken met deze informatie om een tweede boek te maken. Wij hebben velen gevraagd om te werken aan de vertaling. De boodschappen van Sananda zijn hier, 24 hoofdstukken die hij ‘de Nieuwe Geschriften’ heeft genoemd. Denk eens, geliefden, aan dit geschenk van zijn hart aan het uwe … het is de nieuwe informatie, het nieuwe beeld van wat hij wilde onderrichten over de ware betekenis van Gods Woord, helder, duidelijk, voor u verklaard en uitgelegd … en het is nu beschikbaar op de website ‘whoneedslight.org’ in vele talen.

Denk geen seconde dat u en uw leven te druk, te belangrijk, te benomen is om zorgvuldig elk woord van die berichten te lezen. Want elk woord draagt in zich de kennis die u zal verheffen en die u met gemak zal verheffen naar de hogere dimensie. Alles ervan, alles ervan, geliefden, is voor u.

En nu zal ik u vertellen over wat er gaat komen. U heeft allemaal gewacht, misschien zelfs langer dan het punt waarop u dacht dat u niet langer wilde wachten. U heeft allemaal gewacht op uw zegeningen die wij de RV genoemd hebben. Die zal nog steeds komen, maar we hebben besloten dat … mochten de krachten van het duister die nog steeds over de Aarde zwerven en nog steeds in bepaalde opzichten invloed hebben – en dat doen ze door voor uitstel te zorgen, niet om te stoppen waar wij mee bezig zijn, maar om voor uitstel te zorgen, zoals dat gebeurt en eerder gebeurd is … dat het project waaraan wij eeuwen gewerkt hebben dan niet verslagen zal worden. Helemaal niet! Het is slechts een kwestie van aanpassen. Wij hebben besloten dat, mocht de RV – weer eens – worden vertraagd, wel … wij hebben u verteld dat het niet zal worden toegestaan en laat ons u vertellen, hoe wij dat willen aanpakken.

Als de RV niet plaatsvindt tegen 15 april, dan zullen wij ingrijpen en u zult dan de ‘Aankondigingen’ – zoals wij ze hebben genoemd – ontvangen. Als wij dat willen, kunnen wij de gang van zaken terugdraaien en wij hebben u beloofd dat u uw zegeningen zult ontvangen. Dus indien nodig zullen wij de Aankondigingen doen en als wij dat doen, zullen de Aankondigingen de informatie bevatten: in de eerste plaats dat uw Galactische Broeders en Zusters hier zijn, zij zijn boven u en zij zullen zich aan u tonen – voorzichtig en op een manier die geen paniek zal oproepen – en de Aankondigingen zullen bemoediging brengen en heel veel informatie over de toestand van de wereld, over de duisternis die heeft bestaan op planeet Aarde. Het zal tegelijk een geschiedenisles en een inspiratie zijn.

U moet begrijpen dat wij geen oproer of geen chaos willen scheppen, wij willen niet dat al de financiële markten op de wereld in één keer ineenstorten, dit zou voor niemand goed zijn. Daarom zijn wij voorzichtig geweest en daarom heeft het tijd gevergd. Wij hebben een beroep gedaan op u om in te zien en te aanvaarden, dat dit geen veroordelende beslissing was, wij werken met meer dan 7 miljard mensen en elk leven is belangrijk. Iedereen is belangrijk voor ons. Elke ziel moet de kans krijgen om erbij te zijn. En het scheppen van verwarring, pijn en lijden zal de trilling van de planeet niet verhogen. Ons belangrijkste doel is altijd de Ascentie geweest van alle mensen op planeet Aarde.

Zorgen voor een beetje lucht, een beetje hulp bij de persoonlijke financiën van een aantal mensen zal dat doel niet bereiken. Hoe graag we dat ook zouden doen. Wij hebben altijd het welzijn van elke ziel, elk wezen op de planeet voor ogen gehad – dat omvat ook de hele natuur, Moeder Aarde zelf en de hele mensheid.

Nu: 15 april zal een keerpunt zijn. U zorgt daar nu voor. De gebeurtenissen tussen nu en 15 april worden bepaald door u. Als u een trillingsniveau kunt bereiken, waarop u de duisternis volledig kunt ontstijgen, op een manier waarop de sluizen open kunnen – en diegenen die nog steeds het proces niet serieus nemen bereid zijn om opzij te stappen en alles te laten stromen – dan zult u uw zegeningen ontvangen tegen 15 april. Als dat u niet lukt, zult u niet gestraft worden, er zullen geen gevolgen zijn. Het zal dan gewoon 9 dagen duren, in plaats van 2. Het is aan u.

Als u de sluizen openzet, zult u uw zegeningen al ontvangen vóór 15 april – en zou dat geen triomf zijn? Dat zou ons allemaal veel plezier doen en het feest zou door het dak gaan. Niettemin zullen er op 15 april Aankondigingen zijn. Ja, wij geven u een datum. Wij geven u deze datum omdat u die zelf gekozen heeft, omdat het de juiste tijd is, het is de datum van de volle maan en wij hebben het ‘de volle maan van het nieuwe begin’ genoemd. Het is ook de datum van een volle maansverduistering. Wat een veelbelovende tijd, wat een prachtige tijd. De seizoenen veranderen, alles verandert. Wij hebben u verteld dat de Aankondigingen zullen uitgaan op elke gsm, elke tv, elk radiostation, elke vorm van communicatie die wij ter beschikking hebben. Wij zullen het begin van de Nieuwe Tijd verkondigen.

Wij hebben grote zorg gedragen voor de bescherming van hen, wiens levens bedreigd werden: uw president Obama en zijn gezin, anderen die nauw met ons samenwerken staan onder onze bescherming, u heeft niets te vrezen. Ongeacht welke traumatische gevolgen er door de verschuiving kunnen komen, hun veiligheid is verzekerd. Nu … 15 april – en misschien al eerder – zal ook de eerste dag zijn van de eerste golf van Ascentie. Diegenen onder u die er klaar voor zijn en dat willen, kunnen dan ascenderen. Tezamen, apart … hoe u het ook wilt, de Portalen zijn er klaar voor om u te ontvangen.

Ja, sommigen staan al jarenlang in de startblokken, maar zij zijn gebleven om te dienen, om anderen te helpen en wij danken u voor die dienst. Wij zullen u verwelkomen met open armen en het zal een geweldige viering zijn. U kunt ervoor kiezen om nog een paar dagen te blijven, u kunt ervoor kiezen om te blijven en nog wat te werken voor uw familie … dat is aan u, het is geen wedstrijd. Iedereen zal uiteindelijk ascenderen.

Maar diegenen die in de eerste golf komen zullen naar de Hogere dimensies gaan, om te worden geheeld en hersteld in onze healing kamers en u zult leren, want uiteraard zal de sluier voor u worden opgetild. U zult uw levens terugzien in kleur, u zult alles terugzien, u zult zien hoe uw leven zich verweven heeft met de levens van anderen, u zult zien hoe uw leven zijn uitwerking heeft gehad op de hele wereld. U zult verbaasd staan wanneer u ziet wat u heeft gedaan.

Tijdens uw tijd met ons – die natuurlijk geen tijd is op Aarde – kunt u ook weggaan. U kunt zoveel tijd met ons doorbrengen als u wilt en dan binnen één seconde weer teruggaan. U kunt komen, net zo lang bij ons blijven als u zelf wilt en dan terugkeren op gelijk welk punt van de tijdlijn, het is uw keuze. U kunt komen om tijd door te brengen hier in de Hogere dimensies, en sommigen zullen ervoor kiezen om terug te keren naar hun huis en hun gezinnen en met hen de ervaring beleven van deze historische gebeurtenissen. Maar velen zullen terugkeren.

Er zal een mentor zijn voor iedereen afzonderlijk op planeet Aarde. Wij, degenen die met u spreken, zullen terugkeren. Wij zullen terugkeren in de omarming van onze geliefde Tweeling Vlammen. Wij zullen samenkomen om bij u te zijn, om met u te vieren, om anderen te helpen en hen te tonen wat een glorieus iets dit is … wat een glorieus iets deze Ascentie is, op planeet Aarde.

Ik – wij – mijn Tweeling Vlam en ik, Sananda en Lady Nada en al de andere Meesters die u heeft leren kennen, hebben beloofd dat wij zouden terugkomen en zouden blijven, tot de laatste persoon heeft ingestemd met zijn Ascentie. Maak u dus geen zorgen, geliefden, u zult niet worden achtergelaten – niemand zal worden achtergelaten. Er zal geen straf zijn, geen oordeel … geen hordes die u moet nemen. U zult veel hulp ontvangen, eindeloze liefde en prachtige lessen, die zullen bestaan uit het leren begrijpen van al de levens die u heeft geleefd, alle prachtige daden die u heeft verricht, alle zielen die uw hart hebben geraakt en u zult die levens vieren, tezamen met ons. U zult de schepping van het Universum zien als u dat wilt. U zult de geschiedenis van onze geliefde planeet zien. U zult te weten komen wie er allemaal hard voor u heeft gewerkt, u zult uw Moeder/Vader God leren kennen en uw Opperste Schepper, de Schepper van de gehele schepping, het begin en het einde.

Wat een tijd! En er is meer … de landingen zullen plaatsvinden een korte tijd na de Aankondigingen. Ja, ik heb toestemming gekregen om u een datum te geven. De Aankondigingen zullen worden gedaan op 15 april. Tien dagen later, op 25 april, zullen de landingen beginnen. Nu dan, is er een regering op Aarde die dit wil ontkennen? Het doet er niet toe. Het woord zal worden uitgebracht, de mensen zullen op straat komen, de velden zullen worden voorbereid, de schepen zullen worden verwelkomd. En het zal over de hele planeet een feest worden, zoals nooit eerder gezien werd. Ja, het gaat gebeuren … het is al begonnen … en daarom hebben wij u verteld dat onze geliefde Kathryn geen radio-uitzendingen meer zal leiden. Er is een plan voor nog een paar berichten, en u kunt nog naar een nieuwe radio-uitzending luisteren om samen te komen en vragen te stellen. Wij verwelkomen u, wij houden eindeloos van u!

Nu is er nog één stukje informatie dat u graag zult horen. Vlucht 370 zal worden gevonden. Het vliegtuig zal worden gevonden, ze zijn goed op weg om het te vinden. De zwarte dozen sturen nog steeds hun kleine ping uit, dus ja, ze zullen het vinden. Nu vraagt u zich natuurlijk af waarom culturen die ruimteschepen kunnen vinden in de ruimte, niet in staat zijn om een vliegtuig te vinden op de bodem van de oceaan … wel, omdat ze het niet wilden vinden. Niettemin doen de mensen aan de grond hun werk, ze doen dat ongeacht wat het kost en het vliegtuig zal worden gevonden.

U bent degenen, die begrijpen wat er gebeurt wanneer het vliegtuig wordt gevonden zonder passagiers. Er zijn geen passagiers of bemanningsleden meer aan boord. Ze zijn inderdaad in veiligheid gebracht in Hogere dimensies.

En zij die dat wensen, zullen met ons terugkeren wanneer we landen. Ja dat is echt goed nieuws, nietwaar. Ze zijn allemaal veilig en ze zullen allemaal kunnen terugkeren. De families zullen zo blij en gelukkig zijn, dat het over de hele planeet zal gaan. Zij hebben gewacht en het zal een lange tijd lijken, voor hen en voor u allen die gewacht hebben op nieuws van de passagiers.

Desondanks hebben de passagiers enorm veel gewonnen bij dit avontuur. Zij zijn vernieuwd geworden, ze hebben onderricht gehad. Zij zullen terugkeren als hele andere mensen dan hun families gekend hebben. Zij zullen de mentoren worden van hun familie en zij zullen hen helpen ascenderen. Alles is zoals het hoort te zijn. Alles zal zich ontvouwen op het Goddelijke Tijdstip. Wees gerust, geliefden. Maak u geen zorgen, zoals bijvoorbeeld ‘wat als ik bij de groenteboer sta, wanneer het gebeurt?’ of ‘zal ik ook de info krijgen?’, ‘wat als mijn gsm leeg is, als ik vergeten ben hem op te laden?’ Dat maakt niet uit. Er is voor u niets om te vrezen of te plannen. U hoeft niet naar de winkel te rennen om uw voorraadkast te vullen. U hoeft helemaal niets te doen.

Plaats uw handen op uw hart, voel het kloppen van uw hart. Stuur uw Liefde naar uw geliefde Moeder Aarde die ontwaakt is en bevrijd werd, dankzij het goede werk van de mensen aan de grond. De Portalen zijn geopend, het kristal in het hart van uw Moeder Aarde is ontwaakt. Wij hebben haar Liefde gestuurd. Wij hebben doelbewust de energie van onze Liefde naar het centrum van Moeder Aarde gestuurd, om dat Kristal te activeren tot zijn volledige vermogen. Het komt, voel het, het komt.

Als deel van uw Ascentie: leg uzelf erop toe; schep golven, oceanen van Liefde in uw eigen leven, met uw partner, met uw kinderen … ervaar de intensiteit en het vermogen, dat Liefde is. En maak er dan een geschenk van, stuur het met uw intentie rechtstreeks naar het centrum, naar het hart van Moeder Aarde. Voel het, voel hoe zij ontwaakt en hoe de energie naar u terugkomt. Het zal u omverblazen … u zult haar vreugde voelen.

Het is reeds sinds de vernietiging van Atlantis, dat Moeder Aarde hierop heeft gewacht. En eindelijk, eindelijk is zij vrij en zij is geascendeerd naar 5D. Er is geen tijd te verliezen. Ga met haar mee. Ga mee met uw geliefde Moeder Aarde die u gevoed heeft, die voor u gezorgd heeft … spreek uw dankbaarheid uit naar haar. Toon haar uw dank. Kijk eens terug op uw leven, naar al de zegeningen die zij u gegeven heeft. Kijk om u heen, alles wat u ziet … komt van haar. Echt alles. U heeft schoonheid geschapen met haar grondstoffen – en soms hele lelijke dingen. Dat zal te zijner tijd worden weggespoeld, wanneer zij volledig mag genezen. Intussen hebben wij de hulp van onze Galactische Broeders en Zusters, die onze geliefde Moeder Aarde hebben bijgestaan om zich te reinigen, zich te herstellen bij het repareren van de schade.

Er zal geen nucleaire vervuiling meer zijn. Hoort u mij? GEEN! Er zal geen nucleaire holocaust komen. Er IS geen nucleaire holocaust. Er zullen geen oorlogen zijn. Stuur naar uw vrienden en de websites die u leest geen berichten die angst verheerlijken. Deel geen berichten die u vertellen dat passagiers worden gemarteld, dat ze allemaal dood zijn, dat dit een schijnvertoning is … NEEN!

Deel geen berichten die wanhoop oproepen of boosheid … deel uw kennis niet met mensen die haat willen oproepen. Deel ze met hen, die in staat zijn tot Liefde. Voed het monster niet dat de duisternis op planeet Aarde is geweest. Als u dat doet, bent u een deel van dat monster. Hoor mijn woorden: u staat in het Licht – of u gaat ten onder in de duisternis. Het is uw keuze. Elk bericht dat u uitstuurt, elk woord dat u spreekt, elk bericht dat u deelt – of het uw eigen woorden zijn of die van een ander – u bent verantwoordelijk voor alles wat u uitstuurt.

Elke gedeelde gedachte, elk woord dat u uitstuurt in de wereld, is UW woord. Als u een artikel leest of een video bekijkt die angst of afkeer of boosheid opwekt bij u … wees u dan bewust van uw eigen gevoelens. Verhoog uw bewustzijn, geliefden, verhoog uw aandacht, als u angst voelt laat de woorden dan niet over uw lippen komen. Deel uw angst niet. Werk eraan, hou ze voor uzelf, kijk ernaar … zie wat het is dat u zo bewondert aan die angst, zie wat het is wat u waardeert aan die angst … houdt u ervan te voelen hoe uw hart bonst? Houdt u ervan om dat gevoel op te wekken bij anderen? Als dat zo is, bedenk u dan goed, want er is geen tijd meer voor dat soort daden. Laat u uw kinderen spelletjes doen op de computer die hun adrenaline verhoogt, die hen leert te schieten op anderen en te vernietigen? Ban ze uit. Het doet er niet toe of ze tegensputteren. Ze pleiten bij u: ‘o het is niet erg, wij houden zoveel van dit spel, het betekent verder niks’ … onzin.

Elke handeling, elk gesproken woord, elke daad die niet gebeurt uit Liefde moet worden achterwege gelaten. Zeg uw mantra’s elke dag, wij geven u berichten – ze zijn daar, op Facebook en op de website. Zeg niet ‘o maar ik doe niet aan Facebook’ – onzin, het zijn berichten. Wij vragen u niet om naakt te poseren voor de hele wereld. Dit is een bericht. Wij zenden het via deze weg naar u omdat het gemakkelijk is en er zo veel mensen bereikt kunnen worden. Er is geen tijd, er is geen plaats voor ‘ik ben afgescheiden’, ‘ik ben alleen’, ‘ik doe niet mee’.

Nu is het tijd, geliefden, NU. Doe met ons mee, gebruik de hulpmiddelen die wij u gegeven hebben. Draag ze uit in de wereld en als u dat doet, doe het dan met vreugde en gelach in uw hart. Doe het in het weten dat u meedoet in het grootste project dat ooit werd geschapen in het Universum. Weet dat u hier deel van bent. U kunt niet alleen zijn. U hoeft alleen maar mee te doen en wij verwelkomen u met open armen. Doe met ons mee, geliefden, in deze geweldige viering.

Wij hebben u alle info gegeven die u nodig heeft. Er zouden geen vragen meer moeten zijn, er zou geen twijfel meer moeten zijn. Wij verzekeren u dat alles zich glorieus zal ontvouwen. U heeft geen details nodig, u heeft niet nog meer details nodig. U moet alleen nog uw eigen werk doen en dat is: uw eigen trilling verhogen, zodat wanneer de tijd daar is – wanneer uw tijd daar is – u zult ascenderen met gratie en gemak. Maak u geen zorgen als uw tijd nog niet gekomen is, dan wordt het de volgende week of de week daarna. Het zal gebeuren wanneer u er klaar voor bent, het zal gebeuren overeenkomstig uw voorbereiding en uw contract. Alles is goed. Alles is goed.

Ik hou van u, zonder eind. Ik kom met de energie en de helende Liefde van Opperste Schepper om ieder van u te zegenen en te verwelkomen in vreugde, in vrede en in harmonie. Wij zijn bij u, elke minuut van elke dag, onze liefde eindigt nooit en wij zeggen u: ik, Saint Germain en de Hemelse Schare, wij zeggen u Namaste … Namaste.

Zorra (Vader God)

Inderdaad, geliefde Meesters! Hoe maakt u het op deze prachtige dag? Wel, ik kan zeggen dat Kathryn was voorbestemd om de schrijfster te zijn van de Nieuwe Geschriften van Sananda. Wij noemen het ‘geschreven onderricht’. Dat werd gedaan en ze zijn klaar en dat was één van de belangrijkste redenen om te zijn en te doen wat zij deed – en nu is het voor haar tijd om te rusten. (tegen Kathryn:) dat gaat u dus doen.

De radio-uitzending van zaterdag zal wel doorgaan, met mijzelf. Vanaf dan zullen we zien of er nog meer nodig zijn, vanwege de landingen. Nu zijn er veel mensen nog steeds in een staat van onwetendheid, of wel weten maar niet aanvaarden. Maar velen van hen hebben dus nog bemoediging nodig, dus zal ik dat op een subtiele manier gaan doen, ik zal hen bemoedigen.

Dus, we zullen zien wat we zullen zien. Wie deze woorden hoort en ook de woorden die eerder zijn gesproken, hoort bij wat ‘de eerste golf’ wordt genoemd. U weet dus nu al dat u bij de eerste golf bent. Velen van u wisten dat niet, maar nu dus wel. Maar u behoort dus tot de eerste golf en zij die na u komen zullen de tweede golf zijn, die daarna komen zijn de derde golf enzovoort.

Dat gezegd zijnde … u heeft een groot schip in de atmosfeer boven uw planeet. Het is tussen de 3000 en 5000 miles in doorsnede (48 tot 80 km – V) en het heeft zijn aanwezigheid al overgebracht aan alle grootmachten in de wereld. Die staan versteld, want zij zijn gewend aan hun schermen en het beslaat hun hele scherm. Ze staan dus echt versteld, uw NASA, uw NSA, uw binnenlandse veiligheidsdienst – zij weten niet wat te doen, want zij hebben geen controle over dit voertuig en zij hebben er ook geen macht over. Ze zijn dus bijzonder verward … en dat is slechts één schip maar er zijn er meer, allemaal van min of meer dezelfde grootte. Dat is een schip van Andromeda. De vele Andromeda’s onder u zullen nu wel een vreugdedansje maken, zoals u het noemt.

En ik wil ook Kathryn, geliefde Kathryn danken voor het werk dat zij voortdurend gedaan heeft, zij heeft er haar levenswerk van gemaakt om deze informatie bij de mensen te krijgen en ze uit te schrijven en beschikbaar te maken. U heeft een prachtig werk gedaan en daarvoor verdient u lof.

Wees dus vreugdevol, u allen, wees dankbaar, wees voortdurend dankbaar! Wanneer de Aankondigingen en de Landingen komen, weet ieder van u die mijn stem nu hoort het al, u weet het. Nu is het aan u om anderen te vertellen dat zij zich moeten voorbereiden, dat ze zich moeten voorbereiden om hun Broeders en Zusters van de Sterren te ontmoeten. Dat ze zich moeten voorbereiden voor een heel nieuw ontwaken.

Laat hen ook weten, dat zodra de Aankondigingen van start gaan, alle wapens op de planeet niet meer zullen werken. Dat slaat ook op vuurwapens en geweren. Alles wat u wapentuig noemt, zal buiten werking zijn. Dat zal wereldwijd zijn en dat zal veel regeringen versteld doen staan. Zij zullen niet alleen ontdekken dat ze niet alleen zijn, maar ook dat zij niet aan de macht zijn. De Galactischen zijn aan de macht. Het zal geen controle zijn op een negatieve manier, het zal allemaal positief zijn, alles zal liefdevol en vreugdevol zijn. U zult dan niet alleen herenigd worden met uw broeders en zusters, ook families zullen herenigd worden. Velen die dierbaren verloren hebben, bijvoorbeeld op 11 september 2001, zullen hen zien terugkeren; velen die zijn omgekomen (of waarvan gedacht werd dat ze waren omgekomen) toen de Twin Towers instortten – en dat is nog iets waar de mensen verbaasd over zullen zijn. U moet begrijpen, dat toen het puin werd geruimd, er al grote verbazing was over het feit dat er geen lichamen of stoffelijke resten werden gevonden. Dat is een vreemd verschijnsel.

Allen die in de Twin Towers waren toen die neergingen, werden getransmuteerd en weggehaald uit het puin, weggehaald uit de instortende gebouwen, net zoals met het Maleisische vliegtuig. Er gingen dus geen levens verloren. Dat zal een geruststelling zijn voor de mensen die dachten dat zij dierbaren verloren hadden op die dag, 11 september 2001. U moet ook begrijpen dat dit niet werd bekend gemaakt vanwege het feit dat er – op het moment dat de opruiming begon – ze al wisten dat er niemand gevonden zou worden. Ze vonden niemand. Net zoals ze geen brokstukken hebben gevonden van het vliegtuig. Wat er gebeurde op de 70ste verdieping van de Twin Towers, was een projectie die werd gericht op beide Towers. Daardoor leek het alsof er een vliegtuig op het gebouw afvloog, dit waren holografische projecties. Zij hebben de gebouwen niet geraakt – er was geen vliegtuig. Het waren holografische beelden, zodat de mensen zouden denken dat er vliegtuigen in het gebouw vlogen. Als er echt vliegtuigen op de gebouwen waren ingevlogen, zou er veel meer schade zijn geweest dan er nu te zien was. Hoe dan ook, er zal dus nog een nieuwe radio-uitzending zijn met mijzelf en anderen komende zaterdag, en wij zullen dan meer informatie geven.

Kathryn? U heeft nog één Aanwezigheid die wil doorkomen. Het is Opperste Schepper, dus ik ga nu opzij en geef het over aan u.
Opperste Schepper

Ik ben Opperste Schepper. Ik kom naar u met vreugde. Ik kom naar u met Liefde. U heeft bereikt wat de meesten ‘ondenkbaar’ zouden achten. U heeft samengewerkt. O ja, wij zien nog wat gekibbel en een paar conflicten en een paar gevoelens die niet zo harmonieus zijn, maar dat is begrijpelijk, gezien uw duizenden jaren van duisternis. U schudt ze af, u ziet de zon opkomen, u begint te ademen, u begint het toenemende gevoel van hoop en opwinding te voelen … ja, dat ben ik. Ik stuur u deze energieën, die uw hart zullen verheffen.

Moeder Aarde zelf ontwaakt, met dankbaarheid, met vreugde. Zij breidt zich uit, er zullen wel een paar verstoringen zijn, ja … dat is onvermijdelijk, zij rekt zich uit, wordt groter, haar vermogen neemt toe. Zij is het model, geliefden, vanwaar u toe in staat bent. Wanneer u uw hart vult met Liefde dan wordt u groter, u groeit, u neemt toe, u verheft uzelf … u verheft uzelf tot dichter bij mij. Het doet mij plezier om u te zien omhoog reiken, uw armen te zien openen in dankbaarheid en Liefde.

Ik omarm u, mijn kinderen. Er zijn geen woorden, in geen enkele taal, die kunnen beschrijven hoe diep ik voor u allen voel. In plaats daarvan zal ik u berichten en visioenen sturen, beelden, kleuren … u zult ze zien in uw dromen en in uw momenten van rust en ik verzeker u: maak tijd en ruimte voor veel momenten van rust, de komende dagen. Want u zult worden getrakteerd op een prachtige caleidoscoop van gevoelens, kleuren … allemaal vreugdevol, allemaal vervuld van mijn gevoel van dankbaarheid, mijn gevoel van waardering en bewondering voor ieder van u. U bent de kinderen van mijn hart, u bent de kinderen van mijn hart … en u bent een deel van mij. U draagt in u alles wat ik ben, alles wat ik ooit was en ooit zal zijn … u, geliefden, bent Eén met mij.

U hoort mijn stem, het is een stem die klinkt als een menselijke stem. Er is een reden waarom ik zo met u kan spreken, namelijk, omdat u werkelijk gemaakt bent naar mijn beeld. O, ik bedoel niet armen en benen en oren, ik bedoel de energie, het bewustzijn van mijn wezen. U draagt die in u, altijd, omdat dat in uw blauwdruk zit. Mijn wezen is uw wezen, mijn essentie is uw essentie, mijn Liefde is uw Liefde. Verhef uzelf, kom naar mij. Wij zijn één …

Zorra/Vader God komt even door:
Geliefde Opperste Schepper, vertel hen ook, dat zij tevens uw Helende Vermogen zijn!

Opperste Schepper:

O ja! Ik heb mijn Helende Vermogen gegeven aan elk wezen dat deel is van de essentie die menselijk is. Ieder van u is een genezer. Ik heb het gratis gegeven. Sommigen zijn zich bewust geweest van dit vermogen, zij hebben het begrepen en er gebruik van gemaakt, maar het behoort toe aan u allemaal. U kunt allemaal genezen, nu. Net zoals u de mensen om u heen kunt zien, zo hebben wij vandaag nog een groep gezien die genezen werd van verschrikkelijke ellende die jarenlang geduurd heeft. U kunt geheeld worden, u kunt uzelf helen, ieder van u.

Ik verklaar nu dat u allen moet/mag geheeld worden. Het maakt niet uit of het een fysieke aandoening is of een gevoel van twijfel of onrust … allen moeten geheeld worden. Het is mijn wens, het is mijn bevel, dat allen geheeld moeten worden. Dank u, Vader God.
Vader God: uiteraard, geliefde Meester

Opperste Schepper: en ik stuur u ook mijn grote Liefde. Het is volbracht.

Vader God: Het is beëindigd.

Nu dan, dit is Kathryn: Het bericht van Opperste Schepper is klaar. Wij hebben allemaal eindeloze Liefde ontvangen. Meer kunnen we niet vragen. Dank u Vader God, dank u Opperste Schepper, dank u prachtige Meesters die zijn gekomen. Vader God, wij zullen van u horen aanstaande zaterdag. Ik denk dat het mogelijk is, wanneer het nodig is, om dinsdag nog een radio-uitzending te doen.

Vader God: het is niet nodig. Als u nog een healing-uitzending wil doen, dan is dat goed. Maar geen channeling.

Kathryn: geen channeling.

Vader God: inderdaad! U moet begrijpen, geliefde Meester, dat iedereen die naar deze uitzending heeft geluisterd, iedereen die het heeft gehoord, nu alles weet wat zij moeten weten voor Ascentie. Zij hebben de hulpmiddelen, die hebben ze gekregen. Ze hebben de weg getoond gekregen, ze hebben telkens weer instructies en aanwijzingen gekregen … zij hebben alles wat ze nodig hebben om te ascenderen. U hoeft hier dus verder geen moeite voor te doen.

Kathryn: Dank u, Vader God. Nu zullen we de muziek opzetten voor onze laatste finale van onze laatste gechannelde uitzending van onze blogtalk-reeks.

Zoals aan het begin van de uitzending, klinkt ook nu het ‘We are the World’ – V

Het hele team: Tot ziens iedereen (ze lachen allemaal vreugdevol en bedanken elkaar).

http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.