Older Ladies – Donnalou Stevens

foto: highway98country.com

De luchtige benadering van het onderwerp draagt extra bij aan de kracht van de tekst … en het melodietje doet de rest! 😉

Klik op deze titel om de video te bekijken: Older Ladies

Older Ladies/Dames op Leeftijd – Donnalou Stevens

Well, I ain’t 16, not a beauty queen.
My eyes are baggin’ and my skin is saggin’,
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Wel, ik ben geen 16, geen schoonheidskoningin
Ik heb wallen onder mijn ogen en mijn huid is verslapt
en als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

Well I ain’t 20 either and I don’t care neither
My hair is gray and I like it that way.
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Wel ik ben geen 20 meer en dat maakt me niet uit
Mijn haar is grijs en ik vind dat mooi
En als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

If you don’t think I rock, well we ain’t gonna roll.
If you don’t think I hung the moon, my hot just turned to cold.
If you want a younger model, I wish you well, sweet pea.
‘cause if you can’t see what it is you have, then you ain’t having me.
Als jij niet denkt dat ik rock, dan gaan wij niet ‘roll’en
Als jij mij niet geweldig vindt, dan wordt mijn begeerte snel koud.
Als jij een jonger model wilt, dan wens ik je het beste, liefje.
Want als jij niet kunt zien wat je aan mij hebt, dan krijg je me niet.

I got cellulite and achin’ feet,
And my thighs kinda jiggle when I giggle or wiggle,
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Ik heb cellulitis en zere voeten,
en mijn dijen trillen een beetje als ik giechel of schudt
en als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

My tummy ain’t tucked or liposucked.
It’s a little poochy, but I still Hoochy Koochy,
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Mijn buik is niet ingetrokken of ge-liposucked.
Hij is een beetje mollig, maar ik ben nog steeds knuffelig,
en als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

See, I’m no longer desperate. I’ll only have a man,
If he has the smarts to see how hot that I still am.
If you want a younger model, I wish you well, sweet pea.
If you can’t see what it is you have, Then you ain’t having me.
Zie je, ik ben niet langer wanhopig. Ik wil alleen een man
als hij slim genoeg is om te zien hoe begeerlijk ik nog steeds ben.
Als jij een jonger model wilt, dan wens ik je het beste, liefje.
Want als jij niet kunt zien wat je aan mij hebt, dan krijg je me niet.

Older ladies, older ladies, older ladies… are DIVINE!
Dames op leeftijd, (3x) … zijn GODDELIJK!

Well I gotta chicken neck and I love it, by heck,
It makes a double chin whenever I grin,
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Wel ik heb een kippennek en ik hou ervan – echt wel,
het geeft me een dubbele kin telkens als ik lach,
en als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

I got saggy breasts that droop from my chest,
Pert near down all the way to my nest,
And if that’s the reason that you don’t love me, then maybe that’s not love.
Ik heb uitgezakte borsten, die doorhangen
tot bijna helemaal tot aan mijn nest,
en als jij daarom niet van me houdt, misschien is het dan geen liefde.

If you don’t think I rock, well we ain’t gonna roll.
If you don’t think I hung the moon, my hot just turned to cold.
If you want a younger model, I wish you well, sweet pea.
’cause if you can’t see what it is you’ve got, You ain’t getting me.
Als jij niet denkt dat ik rock, dan gaan wij niet ‘roll’en.
Als jij mij niet geweldig vindt, wordt mijn begeerte snel koud.
Als jij een jonger model wilt, dan wens ik je het beste, liefje.
Want als jij niet kunt zien wat je aan mij hebt, dan krijg je me niet.

Older ladies, older ladies, older ladies… are DIVINE!
Older ladies, older ladies, older ladies… what are we ladies? We’re DIVINE!
Dames op leeftijd (3x) … zijn GODDELIJK!
Dames op leeftijd (3x) … wat zijn wij dames? Wij zijn GODDELIJK!

***
Make sure you share this with all the beautiful ladies in your life!
Deel dit beslist met al de prachtige dames in je leven!

Lees meer: http://www.metaspoon.com/older-ladies-donnalou/#eAUzBWYoAmhQbf5f.99

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen