NAN 9: Leg ruzies en zorgen naast u neer

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 9

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 28 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Leg alle ruzies en zorgen naast u neer
om de Toestroom van Licht te begroeten!
door Sananda

editie 9 noorderlicht
Eerst heb ik een persoonlijke mededeling voor u. Vandaag vier ik het feit dat mijn laatste behandeling vanmorgen is afgerond en dat mijn Arcturische Team mij volledig gezond heeft verklaard. Ziet u, ook ik was ernstig gewond geraakt toen velen van ons werden aangevallen in 4D door een laakbare aanval van de duisteren. Sommigen van u weten dat mijn geliefde Kathryn vóór mij is gesprongen, waardoor zij de volle kracht opving van de aanval met het scalaire wapen. Haar Lichtlichaam was vreselijk gewond toen zij zoveel energie van die straal opving, dat ze mijn leven heeft gered en ons allemaal heeft behoed voor veel zwaardere verwondingen.

We waren op weg naar een bijeenkomst met de overgebleven leden van het Archon-Bondgenootschap, voor verdere vredesonderhandelingen. St. Germain, AE Michael, Sanat Kumara en AE Gabriel stonden vlakbij ons en raakten allen zwaar gewond, maar zijn nu allemaal bijna volledig klaar met hun genezingsproces, dankzij de briljante zorgen van onze Arcturische- en Witte Broederschap-Teams. Om de benodigde wonderen van genezing te bewerkstelligen, hebben zij onvermoeibaar gewerkt om ons allen gedurende de voorbije zes maanden te herstellen.

Dankzij een zegen en een vrijstelling van Moeder en Vader – wiens wijsheid en macht onmetelijk zijn, zelfs voor ons die naast hen staan – zijn al onze gewonde Hogere Zelven volledig genezen of hebben ze de belofte gekregen dat ze weer volledig zouden herstellen, en dus zal iedereen die gewond is geraakt volledig genezen. Onze Liefde, dankbaarheid en Vertrouwen nemen toe met elk groots en wonderbaarlijk gebaar van hun eindeloze Liefde voor ons.

Ik kan u hier nu niet beschrijven hoe uitgebreid en ingewikkeld een Hoger Zelf eigenlijk is. Ogenblik na ogenblik, gedurende miljoenen jaren en duizenden levens, Lichtcode na Lichtcode bouwen wij onszelf op tot het Wezen dat de Hoogst Dimensionale versie is van diegene die u kent als persoon, maar ook als een onlosmakelijk deel van de Eenheid, het groepsbewustzijn van Alles Dat Is. Toen Kathryn geraakt werd, was ik volledig van de kaart bij het idee dat ik haar kwijt kon zijn. Een Hoger Zelf is de levende herinnering van iedereen die u geweest bent, maar het is ook de eerste bron van energie voor u, hier op oppervlakte Aarde.

Het duurt eonen om een Hoger Zelf op te bouwen en er is heel veel wat een menselijk lichaam niet kan meedragen in de lagere dimensies. Ieder van u bent hier een uiting – maar niet de volheid – van uw Hoger Zelf. Daarom is het zo nuttig om in bewuste verbinding te staan met dit Hoger Dimensionale deel van uzelf en om er voortdurend en nauw contact mee te houden. Uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam zijn uw Gidsen, uw Hoeders, uw toegang tot de Wijsheid der Tijden – en zij zijn uw rechtstreekse verbinding met Moeder en Vader.

Er zijn ons twee dingen opgevallen die u belemmeren bij het leggen van uw verbinding met uw Tweeling Vlam en uw Hoger Zelf. Het goede nieuws is, dat u die allebei gemakkelijk kunt overwinnen. Het eerste is de bereidheid om naar alles te kijken – eenvoudig en zonder vooroordeel. Het tweede is uw toewijding om vast te houden aan innerlijke discussies over superioriteit, afkeer en strijd, welke zich naar buiten toe uiten als competitie, twijfel en beschuldigingen. Wij zien uw aanhoudend geruzie – op kleine of grotere schaal – en de belemmering die het vormt om u te verbinden met ons, in de Hogere Dimensies. Richt uw blik omhoog, geliefden. Goede wil en gevoel voor humor behoren tot de 5D-levenswijze.

De energieën van de Aarde verhogen in snel tempo

Nu zal ik terugkeren naar de gebeurtenissen op de grond die zich ontvouwen om u te helpen – aan wat u ‘halsbrekende snelheid’ kunt noemen. Vandaag was er een enorme verschuiving in de energieën op Aarde. Rond 1 pm EST (19 uur in B en NL – V) kolkte er een uitbarsting van Lichtenergieën over uw planeet, die zorgde voor een verhoging van de trilling van elk bewust Wezen. Hier op Aarde heeft u dat waarschijnlijk gevoeld als een plots beven, een zwakte in uw lichaam en een paar minuten van draaiende duizelingen in uw hoofd.

Velen van ons in de Hemelse Schare werken nu vooral in de Hogere Rijken, terwijl wij onze Tweeling Vlammen op de grond steunen. Wij zijn blij dat we een heel recent en nauwkeurig beeld hebben van de gevoelens en gedachten van de mensheid, maar ook dat wij voortdurend diepgaand inzicht hebben in hun fysiek-, emotioneel-, spiritueel- en mentaal lichaam – die voortdurend geobserveerd worden door hun Arcturische Team van genezers. U zou kunnen zeggen dat zij momenteel met ons samenwerken als ‘windvanen’, waardoor wij de trillingen op de grond kunnen zien en voelen. Wij hebben ook onze liefdevolle observaties van elk van u, omdat we ook toezien op uw gedachten, uw vragen en uw opmerkingen – die een onschatbaar deel zijn van onze kennis. Tot onze vreugde hebben we ook nog onze rechtstreekse gesprekken met u, die nog dagelijks toenemen.

Op het punt van Samen-Scheppen

In vorige edities van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad hebben wij u een kijkje gegeven op hoe het leven werkelijk is, wanneer u ons uitnodigt om binnen te komen in uw hart, uw gedachten en uw dagelijks leven. Wij hebben u verteld over de persoonlijke ervaringen van onze Tweeling Vlammen, hun Arcturische Healingteams en hun persoonlijke reactie op de veranderende elementen in uw omgeving.

Zowel Kathryn als Christine hebben dit toezicht nodig gehad, omdat zij uitgebreide chirurgische ingrepen en behandelmethoden nodig hadden, die wij nu openlijk met u kunnen bespreken omdat ze beiden zeer goed op weg zijn naar een volledig herstelde gezondheid. Wij kunnen ook nauwgezet toezicht houden op diegenen onder u die toestemming hebben gegeven om te werken met hun Healingteams. Voorlopig hebben de meesten van u echter die verbinding nog niet stabiel genoeg gemaakt om te kunnen inzien en het volle voordeel te halen uit het feit dat uw liefdevol Arcturisch Team toezicht kan houden op elke ademhaling, elke hartslag en elke kruimel voedsel die u eet.

Vandaag werken wij met ieder van u in steeds toenemende mate om u te helpen bij uw vooruitgang. Dit ogenblik is een samenkomen van alle programma’s die de voorbije maanden zijn ingesteld – het ‘wij geven u rugdekking’-programma, de vrijstelling tot het versterken van het Licht en nog vele andere. Wanneer iemand bidt of een handeling voltooid die vervuld is van Licht, dan hebben de Galactische Federatie, de Engelen en de Verheven Meesters de toestemming om deze 1000 keer te versterken. Maar ook wanneer twee of méér Lichtwerkers bij elkaar komen, dan neemt de energie rechtevenredig toe.

De huidige combinatie en samenvoeging van onze samenwerking zijn de reden waarom wij nu op het punt staan om te gaan Samen-Scheppen met elkaar. Ik zal u een voorbeeld geven. Vandaag heeft Christine 9 km gewandeld. Volgens haar Arcturische Teamleider had zij dit alleen kunnen doen. AE Michael heeft letterlijk haar lichaam laten ‘wandelen’ vanuit zijn eigen energie, waardoor het voor hen beiden mogelijk was om liefdevol haar lichaam te oefenen tot de grens van haar huidige kunnen, zonder dat zij daarvan nadeel of stress ondervindt. Dit brengt haar het grootste voordeel, zonder haar gezondheid in welk opzicht dan ook te schaden. Met elke stap ging Christine tot het uiterste van haar eigen kunnen, terwijl Michael aanvulde wat nodig was om haar te steunen. Dat was een eenvoudige, maar krachtige daad van vreugdevol Samen-Scheppen.

Ik heb net één van de glorieuze voordelen beschreven waarvan u kunt genieten, als u een nauwe band heeft met uw Tweeling Vlam. Denk vooral niet dat u dat niet zou kunnen ervaren met uw eigen Tweeling – ik verzeker u dat ook u er klaar voor bent om de allergrootste steun te ontvangen van uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam. Zij wachten enkel met groot verlangen op het moment waarop u gaat beseffen dat dit zo is.

Vandaag! Hemels Decreet vergroot uw vermogen tot Samen-Scheppen

Vandaag hebben Moeder en Vader de Aarde overstroomd met hun Licht, aldus de daad bij het woord voegend dat de mensheid nu een bijkomende vrijstelling kon ontvangen – versterkte Hemelse bijstand om uw trilling te verhogen naar Ascentie. Dit is mogelijk vanwege uw eigen volharding en Vertrouwen. Naarmate we dit pad verder volgen, zullen we gezamenlijk de opkomende energieën scheppen uit een combinatie van geplande golven van ons uit, tezamen met geweldige ondersteuning – zoals hier beschreven – die u heeft mogelijk gemaakt door uw onverdroten Lichtwerk. Dit is pas het begin van een volledig losbarsten van energieën om u te helpen ascenderen – en om gelijktijdig alle duisternis op te lossen.

Meer en meer Lichtwerkers reiken nu diep in zichzelf om zichzelf te verheffen uit gelijk welk niet-onderzocht programma, dat in het verleden wellicht doorging voor Lichtwerk – want er zijn veel New Age-overtuigingen die inmiddels de New Age-dogma’s en -religie zijn geworden en daarmee de oude dogma’s en starheid hebben vervangen. Eén zulk een giftig voorbeeld is de overtuiging dat u liefde zou moeten sturen naar iedereen – ook de meest duisteren – en dat vergeving betekent dat u zodanig gul en vergevingsgezind moet zijn, dat u boosdoeners weer in uw leven moet toelaten, met begrip en open armen. Ik heb Kathryn gevraagd om haar artikel over Vergeving nog eens toe te voegen aan deze editie van het Nieuwsblad. Het is een nauwgezette beschrijving van de door de Cabal geïnspireerde verleiding tot een waar zwart gat van valse waarden en gedragingen, die gevaarlijk zijn voor het geluk en de veiligheid van een Lichtwerker. (Zie hieronder bij ‘Levenswijze’).

Het is tijd om alle maskers en duistere agenda’s achter te laten – hoe dan ook. Berijd de golf, mijn Geliefde broeders en zusters van het Licht! U heeft dit glorieuze en gedurfde avontuur gekozen en wij staan pal naast u. Ja, wij zijn daadwerkelijk evenzeer aanwezig hier op Aarde, als u dat bent. Wij zeggen u nu: ieder van ons in de Hemelse Schare heeft vele en recente incarnaties gehad. Wij delen elk van uw zorgen en wij vieren feest, elke keer wanneer u uw plek waarneemt in de lijn van hen, die de Boodschap van Waarheid meedragen.

Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 28 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. MIJN DANKBAARHEID VOOR AL DE NIEUWSBERICHTEN ZIJN EINDELOOS
    Des te meer informatie er vrij komt zoveel meer inzicht verkrijgen we en ik vind het héérlijk om de energie te voelen veranderen en toe te passen in mezelf.
    DE EERSTE BERICHTEN BEN IK TERUG AAN ‘T DOORNEMEN en het lijkt telkens of er een nieuwe tekst staat!

    Ik hou van jullie allen, in dienst van het LICHT EN DE LIEFDE!
    in DANKBAARHEID, LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.