NAN 7: Misleidende tactieken falen

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 7

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zaterdag 25 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Ashtar geeft een update van de Galactische Vloot:
de Cabal is gefrustreerd omdat misleidende tactieken falen
door Ashtar, Opperbevelhebber van de Vloot van de Galactische Federatie

editie 7 zeeIk ben het, Ashtar, ik spreek tot u vanaf de brug van de New Jerusalem, in een baan rondom uw geliefde planeet. Ik ben blij om hier te zijn in deze gedenkwaardige tijden, om u te dienen. Ik zal u een klein voorbeeld geven van de dingen die mijn Vloot en ik doen om u in deze tijd bij te staan. Begrijp alstublieft dat wij u eren en dat wij begrijpen dat het uw recht is om precies te weten wat er gedaan wordt en waarom. Uiteindelijk is uw contract van vrije wil met Moeder en Vader en met ons, heilig en onaantastbaar.

Voordat u hierheen kwam, was u zich bewust van de beperkingen die ons werden opgelegd en die zorgvuldig worden afgewogen tegen uw handelingen en gedachten. Wij kunnen niet ingrijpen zonder de inbreng van een welbepaald aantal aan mensen op Aarde, die de leiding nemen bij elke taak en elke verandering die u graag zou zien plaatsvinden. Laat ons bijvoorbeeld eens kijken naar het opruimen van de giftige chemicaliën op uw planeet. Hoezeer het ons ook spijt dat uw bedrijven zo’n rotzooi hebben gemaakt van uw bodem, water en lucht kunnen wij toch niet zomaar komen binnenvallen om het probleem op te lossen. Wij leven echt mee met Moeder Terra, die op sterven na dood is van uitputting, maar wij kunnen niet ingrijpen tenzij u op de grond begint met – al is het maar minimaal – op te komen tegen vervuiling. Velen van u recycleren nu al vele jaren heel zorgvuldig hun afval. Sommigen hebben actief een rol gespeeld in het samenbrengen van demonstraties tegen kerncentrales en hun dodelijke afvalproducten – en dat gaf ons de kans om te gaan meedoen met hun inspanningen.

Ik kan u verzekeren dat zonder onze Galactische Teams – die u helpen bij het schoonmaken van de wateren rondom Fukushima – de schade zou zijn uitgelopen op een planetaire ramp. Nu hebben we de schade grotendeels kunnen beperken, hoewel het ons niet is toegestaan om ons werk af te maken, vanwege de grote weerstand van een groot deel van de aardbewoners, die hun afhankelijkheid van ‘schone’ kernenergie niet willen opgeven. Zolang er niet méér mensen het grote gevaar gaan inzien van dergelijke primitieve en onvoorspelbare technologieën – waarvan er nog veel méér zijn op uw planeet – kunnen wij op dit ogenblik enkel maar datgene doen wat nodig is om het overleven van de mensheid te verzekeren. Geloof mij, dit is een heldhaftige taak voor onze toegewijde schoonmaakploegen.

Sommige Lichtwerkers hebben binnen hun eigen familie en vriendenkring en ook daarbuiten, actie gevoerd om anderen te wijzen op de gevaren van chemtrails, en velen hebben geleerd om die op te lossen voordat ze kunnen doordringen in uw water en bodem. Deze daad – die veel verder gaat dan erover te klagen bij ons en te eisen dat wij ons daarom bekommeren – geeft ons een veel breder werkveld om bij te dragen aan de oplossing, dan we zouden hebben door uitsluitend gebeden en verzoeken.

Laat mij u beschrijven hoe u dit ook zelf kunt doen. Telkens als één van u dit doet, zijn wij in staat om in onze schepen te komen om nog méér van deze giftige wolken uit te schakelen.

1. Houd uw handen vóór u uit, handpalm van u af gericht.
2. Breng uw handen samen zodat uw duimen elkaar overlappen, waardoor er tussenin een U-vormige opening ontstaat.
3. Draai uw handen nu zo, dat de palmen naar elkaar zijn gekeerd.
4. Vouw de drie laatste vingers van uw handen in elkaar tot een gedeeltelijke vuist, terwijl uw wijsvingers naar de lucht wijzen.

U bent nu gewapend met een krachtig energie-richtend ‘wapen’ dat uw Lichtkracht naar de chemtrails kan geleiden. Begin bij de staart en richt uw intentie op het oplossen van de dampsporen, terwijl u uw wijsvingers langzaam langs de langgerekte wolk laat gaan. Richt uw aandacht op het doel van het brengen van Licht en Liefde aan de lucht boven de Aarde en aan de mensen die er onder leven en die beschermd moeten worden.

Roep mijn naam en meld u bij ons wanneer u dit werk doet. Wij zullen uw oprechte intentie voelen en in staat zijn om een bepaald percentage van de bestaande trails uit te schakelen, afhankelijk van de medewerking die wij op dat moment vanaf de grond krijgen. Ons vermogen om in te grijpen neemt dagelijks toe, zoals u kunt zien aan het afnemende aantal chemtrails die er nu nog in uw atmosfeer zijn. Wij verwachten dat ze volledig zullen worden uitgeschakeld, zodra iedereen die dit leest hieraan gaat meedoen met ons. U begint het kader te begrijpen waarbinnen wij werken, nietwaar? Velen van u dachten altijd dat als wij niet ingrepen dit kwam, omdat het ons niet kon schelen of omdat wij ons niet bewust waren van uw wanhopige omstandigheden. Het is voor ons een grote hulp dat u nu begint in te zien hoezeer uw handelen en uw denken van invloed zijn op onze tussenkomst.

Wij zijn zo blij om te zien dat er steeds meer Lichtwerkers ontwaken en zich gaan inzetten om zichzelf en anderen op een zinvolle manier te helpen. Ziet u, u hoeft geen revolutie te beginnen of in uw eentje een corrupt politiek systeem aan te vallen – er zijn anderen die daar achter de schermen al mee bezig zijn – en zij krijgen de volledige steun en bijstand van ons, naarmate zij vorderen met hun moedige inspanningen.

Nu dan, ik kan u al horen zoeken naar de uitzonderingen op wat ik zeg. Ja, maar wat dan met al de dokters en klokkenluiders die vermoord zijn of met de burgers die zijn gestorven door politiegeweld? Waarom mogen organisaties van de Cabal nog steeds mensen blijven vermoorden? Dit is een bijzonder gevoelige kwestie – en één die zou kunnen zorgen voor verschillende landmijnen voor mensen die zich bevinden in een toestand van negativiteit en afkeer. Ik zal het uitleggen.

Moeder en Vader hebben afgekondigd dat er vanaf nu geen doden meer mochten vallen door militaire inzet of door duistere programma’s, met uitzondering van diegenen die waren overeengekomen in contracten voorafgaand aan de geboorte. U zult merken dat politiegeweld nu op de voorgrond wordt gebracht door het moedige offer van een relatief klein aantal mensen, die overduidelijk onschuldig waren. De op sensatie beluste berichtgeving heeft een gunstige invloed gehad op de inspanningen van de Lichtwerkers om een dergelijk, gestructureerd misdadig gedrag te onthullen. Het heeft gezorgd voor een enorme verandering in het gedrag van het publiek, die eerder dergelijke gevallen zou hebben afgedaan als iets dat ‘nu eenmaal gebeurt’ – of dat zelfs ‘verdiend’ was.

Ik zal u nu meer informatie geven over de schelle frequenties die u de voorbije 2 dagen heeft gehoord. De Cabal is werkelijk panisch en buiten zichzelf – wanhopig in hun pogen om hun nutteloze campagne door te zetten, om de overheersing van de Aarde te bekomen. Zij zien wel dat ze heel snel terrein verliezen, maar ze kunnen het niet geloven. Ze zijn duizenden jaren aan de macht geweest en ze kunnen niet aanvaarden dat het voorbij is. Op hun voorspelbare wijze ‘draaien ze de knop nog verder open’ en zetten ze de meest onaangename en afleidende frequenties aan het werk die ze maar kunnen bedenken – in een poging om de nano-deeltjes en de nog aanwezige implantaten te activeren bij de mensheid. Ze zijn razend dat wij u daarover geïnformeerd hebben en dat wij u manieren hebben geleerd om tegenwerking te bieden aan hun laaghartige plan – dat nu machteloos blijkt te zijn. Daar zijn ze woest over.

Toch zijn er verschillende soorten geïmplanteerde apparaatjes – zowel etherisch als fysiek – die de frequenties opvangen en een eerder aangebrachte gedachte of gevoel opwekken. Daartoe behoren gevoelens van verslagenheid, zoals we al eerder hebben uitgelegd, maar ook pornografische beelden, zelfmoordgedachten of de drang om te moorden. Deze worden nog versterkt door verschillende voorgeschreven geneesmiddelen – met name de psychiatrische middelen voor de behandeling van depressie, onrust en slaapproblemen. Ik kan u verzekeren dat elk van de massale beschietingen die u in de pers kunt vinden, het resultaat zijn van deze ‘medicinale werking’.

U wordt niet overgelaten aan de genade van deze weerzinwekkende indringers. Wij werken nu al samen met de Arcturische Teams – ook dat van u – om snelle en pijnloze manieren te ontwikkelen om de implantaten te verwijderen die u nu nog meedraagt. Christine en Kathryn zijn twee van de patiënten die met ons samenwerken om de beste werkwijze te ontwikkelen. Ook u kunt samenwerken met de Witte Broederschap en de Arcturische medische Teams, als een dienst aan uzelf en anderen. Wij zullen deze behandelwijzen bekend maken in komende edities van het NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD. Onze briljante medische Teams werken onafgebroken, net zoals een aantal van u dat ook doen: hier aan de rand van de Schepping.

Begrijp, geliefden, dat dit niet het gevolg is van iets dat u is aangedaan zonder uw medeweten of instemming. De hele onderneming – implantaten, oorlogen, ziekten, armoede en lijden onder de duistere heerschappij – dit alles was een project waaraan u allen wenste deel te nemen en velen hebben geen plekje kunnen bemachtigen in deze dramatische en schijnbaar chaotische tijd, die zal leiden naar de glorieuze Verschuiving die werkelijk alles zal veranderen. Uw moed en durf zullen worden beloond met verrukking en opluchting, gevolgd door extase bij het zien van de komende veranderingen – en wanneer die plaatsvinden dan zal het lijken op een plotseling, onbegrijpelijk wonder. Wat dan gebeurt zal een – wat u noemt – plotsklaps succes van miljoenen jaren zijn … en u zult buiten uzelf zijn van vreugde, net zoals wij dat nu al zijn, omdat wij weten dat dit verhaal zal eindigen in glorie.

Doorsta deze laatste dagen zoals wij u geleerd hebben, plaats uw Zuil van Licht en zet uw daden verder van dienstbaarheid en vriendelijkheid voor de mensen rondom u. U bouwt een niet te stuiten momentum, tot het ogenblik waarop de eerste dominosteen valt, welke de glorierijke, Nieuwe Gouden Tijd op Aarde zal brengen. Ik zal bij u zijn op elk moment, om uw Galactische bijstand te regelen en mijn oneindige Liefde te sturen.

Ik ben uw Ashtar en ik ‘Salut’ – ‘groet u respectvol’. (Salut = op militaire wijze respect betonen door de vingertoppen van de rechterhand gestrekt en met de handpalm naar beneden gericht tegen de rechterslaap te plaatsen. In Amerika mag deze groet ook worden gebracht als er géén militair hoofddeksel wordt gedragen. – V)

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 25 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.