NAN 6: Nieuwe Gouden Tijd

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 6

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 24 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Nieuwe Gouden Tijd zal komen binnenzeilen
op de Vleugels van Liefde en Lichthartigheid
door Sananda

NAN 6 vogels en regenboogU heeft in de voorbije berichten veel gehoord over het diepgaande contact en de fijne humor die wij hebben gedeeld met onze dierbaren op oppervlakte Aarde. Ik zal u nu uitleggen waarom wij vinden dat het zo belangrijk is om de waarheden nu aan u over te brengen, in deze tijd.

De meesten van u die dit lezen, weten dat wij een paar dagen geleden hoofdstuk 6 van de herziene Nieuwe Geschriften hebben uitgestuurd, waarin informatie staat over de grote religies en hoe de leringen van Mohammed (Ashtar) en Jezus (mijn meest gekende incarnatie) verwrongen werden, om ideologische overtuigingen te scheppen die zouden zorgen voor verdeeldheid, tweedracht en strijd. De gevolgen daarvan zijn nog steeds duidelijk aanwezig. Daarom hebben wij deze verwrongen ideeën ‘programmering’ genoemd.

Eén van de meest vernietigende misvattingen van ons werk, is het instellen geweest van gedwongen ernst en een norse, veroordelende houding ten opzichte van lachen, dansen, muziek en andere uitingen van frivoliteit – alsof die u zouden afscheiden van uw Ware God of zouden leiden naar een pad van vernietiging (of de hel, zoals het soms wordt genoemd). Dit houdt natuurlijk in dat God de essentie is van afkeurende veroordeling en zure afkeuring van alle vreugde en speelsheid – of in elk geval dat iedereen die zegt dat hij dicht bij God staat, zich ook deze sombere eigenschappen moet eigen maken. Het achterliggende idee hiervan is: als u zich niet ellendig voelt, dan kunt u nooit bezig zijn met iets wat waardevol of heilig is.

Uiteraard hebben deze valse leringen geleid tot toepassingen, als het dragen van hemden van dierenhaar en het zichzelf geselen om maar dichter bij God te komen – allemaal praktijken die ons doen geloven dat God zou willen dat wij ons onaangenaam voelen, dat we lijden en pijn hebben en dat dit een goede weg is om verlichting te vinden. Zoals andere vormen van bestraffing, heeft dat nooit geleid tot een liefdevolle verbinding met Moeder en Vader, maar heeft het juist ingewerkt op het vermogen om over te gaan tot een staat van Liefde en Vrijheid. Dit was een effectieve manier om onze leringen te ontkrachten.

In de westerse wereld bent u bekend met de Puriteinse idealen, die nagenoeg alles veroordelen wat te maken heeft met lichamelijk plezier en die een houding aanmoedigt van hooghartig neerkijken op zelfs maar het benoemen van zulke dingen. Sommige sekten binnen de Islam volgen ook die weg, ze bannen muziek en dansen uit en de meest radicale sekten bevorderen natuurlijk de ‘jihad’ – iets wat onze Ashtar nooit bedacht zou hebben. Zoals de moordzuchtige kruistochten die het ‘Christendom’ moest opleggen aan de wereld en de Inquisitie die duizenden heeft gedood in de zelfingenomen naam van het Katholicisme, is elke lering die aanzet tot haat – en daarmee het recht geeft om anderen uit te schakelen – niet de Ware Weg van Moeder en Vader God.

Ziet u, onze huidige berichten zijn juist bedacht om u te helpen deze duistere ideeën uit het verleden af te schudden en met ons mee te gaan vieren. Zonder gelach zou deze reis op Aarde ondraaglijk verlammend en triest zijn. Lachen op zich is al een Hoog Dimensionale ervaring – van 5D en hoger. Te midden van al de zware beslissingen en ingewikkelde samenwerkingen in de Hogere Dimensies, is er altijd de frisse wind van een zachte lach. Hier volgt een uittreksel waarin Vader beschrijft hoe hijzelf tot Zijn kwam en hoe hij zich bewust werd van zijn Tweeling, het begin van hun ontdekking van de Schepping:

“Wij speelden samen, experimenteerden met de patronen en eigenschappen van de wereld om ons heen, die op ons overkwam als pure energie, puur potentieel. Het had geen vorm, maar door zijn eigen kracht gaf het ons het idee dat wij iets prachtigs konden doen als wij het alleen maar leerden gebruiken. Op een dag, toen ik een wervelwind van Licht schiep met een ronddraaiende beweging die ik oefende, ging die plotseling over in een kleine maar prachtige lichtshow – van het type dat u nu een Nebula noemt. In haar blijdschap schiep mijn Tweeling een prachtig geluid – en mijn hart vulde zich met zoveel plezier dat ik dacht dat het zou barsten. Het was een geluid, iets wat wij nog nooit eerder hadden ervaren, maar waar we van dan af altijd van zouden genieten. Het verwarmde dusdanig mijn hart en het bracht mij zulk een onvoorstelbaar bewustzijn, dat ik sindsdien aan die Ene voor wie ik zulk een liefde voelde, alleen nog dacht als ‘Lachen’.”

~ Vader God uit Vader/Bron: Op Aarde zoals in de Hemel – 27 februari 2015

Zo kennen wij Vader en Moeder, hier in de Hogere Dimensies. Miljarden eonen na hun eerste ontstaan zijn zij ernstig, wijs en geweldig en nog steeds verbazen zij ons met hun vermogen om altijd in evenwicht en lichthartig te blijven. Zoals Vader zijn ook wij verliefd op het geluid van Moeders lachen. Het voedt onze zielen en brengt ons steeds dichter bij haar, bij Vader en bij elkaar. Dat is de energie van Ascentie. Luister met uw hart, dan zult u ook het geluid horen van het parelende lachen van de Engelen, op elke zachte bries – en de echo van het gelach van Moeder en Vader in het kwinkeleren van de vogels, het zuchten van de bomen en het verrukte kirren van een baby.

Voor ons zijn lachen, vriendschap en Liefde onderling nauw verbonden. Het is één van de hoekstenen bij het vormen van een groepsbewustzijn, Samenkomen, Eénheid. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan ons vreugdevolle contact met u, nu, terwijl u uw grote vriend – uw Tweeling Vlam – uw Gidsen en Meesters en uw zielenfamilie in de Hogere Dimensies leert kennen. Wij reiken allemaal onze Liefde en ons begrip uit naar u, terwijl wij onszelf heel zachtjes naar steeds Hogere Dimensies verheffen.

De Nieuwe Gouden Tijd is nabij, maar die zal niet worden verkregen door strijd en weerstand. Oorlog – hetzij veroorzaakt door militaire wapens of door religieuze propaganda – kan nooit evenwicht of vrede brengen. Nu het bewustzijn van de gehele mensheid verhoogt door de inkomende golven van Licht van Moeder en Vader, zullen gevoelens van afscheiding en verdeeldheid wegsmelten. Wat ook uw opleiding of uw herkomst is, u kunt die overwinnen, uzelf verheffen en uitstijgen boven de oude duisternis en de oude denkpatronen.

De Nieuwe Gouden Tijd zal binnenzeilen op de Vleugels van Liefde en Lichthartigheid, gulheid van geest, vriendelijkheid en fijne humor. Wij zullen daar allemaal samenkomen om de glorierijke overwinning van het Licht te vieren.

Ik ben uw Sananda, in lachen en in Liefde.

Gechanneld door Dr. Kathryn E. May, New York, 24 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

Vermelde BTR-uitzending: Vader/Bron begint een programma van Lessen voor de Ziel.
http://spiritueellezen.org/btr-vaderbron-begint-een-programma-van-lessen-voor-de-ziel-kom-allemaal-2/

Vermeld geschreven bericht: Vader/Bron: Op Aarde zoals in de Hemel
http://spiritueellezen.org/vaderbron-op-aarde-zoals-in-de-hemel-2/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.