NAN 47: Inspiratie, Lef en Synergie

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 47

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 19 januari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Inspiratie, Lef en Synergie
door Sananda

NAN 47: Inspiratie, Lef en Synergie 600x600

Sananda:

Laat het ons hebben over iets nieuw, aangezien we nu beginnen aan ons nieuwe leven tezamen. Ziet u, we nemen al onze plaatsen in, in de Nieuwe Wereld die u op Aarde heeft geschapen – ook al zijn wij nog steeds hier in de Hogere Dimensies. Uw verhoogde trilling en het opkomende Licht op de Planeet maken het steeds gemakkelijker voor ieder van ons om over de dimensies heen te reiken om uw gezicht aan te raken of een rilling langs uw rug te doen lopen, om u te laten weten dat wij bij u zijn. De grenzen vallen weg; de wolken van duistere energie die het op uw oppervlakte somber maakten worden getransmuteerd en opgelost door de Lichtwerkers in de Transmuterende Teams. Wij konden niet méér opgewonden en blij zijn, bij het zien van de vooruitgang die u heeft geboekt in uw aandeel aan dit Grootse Project.

U maakt de weg vrij

Herinnert u zich de scènes in de film ‘Interstellar’, waar de stofwolk zo dicht werd dat niemand er nog doorheen kon kijken? Zo was het ook op Aarde, vanuit ons uitkijkpunt. Dit maakte het ook heel moeilijk voor onze Galactische Schepen om dicht bij de Aarde te komen. Onze Schepen trillen op een hele hoge frequentie, dus was het normaal gesproken een te grote omschakeling voor hen om af te dalen in de lagere 3D. Het was gevaarlijk voor hen en het zou gevaarlijk zijn geweest voor iedereen op de grond die te dicht bij de enorme krachtbron kwam, welke zelfs onze kleinste verkenningsschepen omringt. Nu veranderen de omstandigheden. Niet alleen zullen wij binnenkort van uw wereldleiders de verzekering krijgen dat onze Schepen niet zullen worden aangevallen, maar de omstandigheden verbeteren ook met betrekking tot het frequentieniveau op het oppervlak.

De hoger wordende trillingen zijn een zegen voor ons, de Mentoren, die naar uw Aarde willen komen om u te ontmoeten en de dialoog te beginnen over uw boeiende geschiedenis. Het zou veel te moeilijk zijn geweest voor ons om de overgang te maken naar een dergelijke lage trilling, maar het zou ook te moeilijk zijn geweest voor u om uw Ascentie te doen vanuit zulk een lage startpositie.

Diegenen onder ons die zichzelf met ons lichaam verheven hebben naar de Hogere Dimensies, deden dat onder hele andere omstandigheden. De energetische laag die de Aarde omringt was veel minder gevaarlijk tot ongeveer 60 jaren geleden. De laatste tijd heeft niemand meer zijn lichaam kunnen verheffen vanwege de kolkende duisternis van botsende energieën van woede, vijandigheid, wraak, depressie en conflicten, tezamen met de vrij dichte niveaus van radioactiviteit en andere storingen die zowel lichaam als ziel kunnen beschadigen. Dit is één van de redenen waarom wij onze geliefde familie op de grond verzocht hebben om te blijven, ook al waren zij minstens zo goed voorbereid als wijzelf, toen wij onze Ascentie volbrachten.

Hierbij wil ik u verzekeren, voor het geval u zich zorgen maakt over uw geliefden die dezer dagen overgaan, dat deze omstandigheden geen probleem zijn voor diegenen die hun Ascentie doen zonder hun lichaam mee te nemen. Dit was hun contract en hun plan en alles is prima in orde. De portalen naar de Hogere Dimensies zijn altijd open en de Legioenen van Engelen die hen begeleiden zijn even vreugdevol als altijd. Niet iedereen hoeft of wil zijn lichaam verheffen, zoals ze mijn Wederopstanding noemden tijdens mijn leven als Jezus. Wij zullen in volgende berichten verder praten over de huidige redenen om de mogelijkheid te hebben van terug te keren naar de Aarde zonder te moeten incarneren als baby. Het is een goed onderwerp voor een ander gesprek.

Wat de Matrix werkelijk is

Laat ons nu eens kijken naar onze mooie Aarde – of zoals sommigen haar noemen: Gaia. Uw geliefde Planeet is het strijdtoneel geweest tussen degenen die de Matrix hebben gebouwd en verdedigd – de Matrix zijnde de illusie van duisternis die de verbeelding van de mensheid op Aarde gedurende meer dan 13 000 jaren heeft weten vast te houden – en de Lichtwerkers, of zoals we soms ook genoemd worden: de Strijders van het Licht.

Maar wij willen onze woordkeuze en wat wij doen niet langer koppelen aan militaire uitdrukkingen. Wij gaan de duisteren niet ‘verslaan’. Wij gaan weigeren om energie te geven aan duistere gedachten en ideeën. Deze techniek werkt hetzelfde als ‘water op de heks’, zoals Dorothy ontdekte in ‘de Tovenaar van Oz’.

Laat mij trachten u een beeld te schetsen van hoe wij de Matrix zien, de duistere energieën die hem steunen, hoe hij tot stand kwam en hoe hij zal eindigen.

U bent bekend met wat een labyrint is. Het is een omgeving die gebouwd is om opzettelijk verwarrend en desoriënterend te zijn en die nagenoeg onmogelijk kan worden gevolgd, tenzij u de sleutel ontdekt of ontvangt om de weg naar de andere zijde te vinden, hetgeen symbool staat voor vrijheid. Laat mij u nu een ander, gelijkaardig concept voorstellen, dat ik zal ontlenen aan de psychologie-opleiding van Kathryn. Er is een dynamiek binnen gezinnen, waarbij de ouders opzettelijk een kind verwarren, bestraffen en kleineren … zodat het kind het gevoel krijgt dat het op geen enkele manier zijn ouders ooit kan tevredenstellen, en hun gedrag en gevoelens lijken steeds onvoorspelbaar te veranderen zodat het hen nooit kan ‘snappen’. Dit kind zal zich ook zeer bedreigd voelen omdat het niet bij machte is om het resultaat te veranderen. Deze dynamiek wordt ‘schizofrenogeniek’ genoemd. Letterlijk: ‘gekmakend’.

In de Matrix is het spel vastgelegd. Enkel degenen die het bedachten kennen de sleutel om er succesvol doorheen te geraken, en zij delen deze bevoorrechte informatie – en al de veronderstelde grote voordelen die daarmee samenhangen – enkel maar met hun hele kleine, intieme kring. Zij kunnen spelletjes bedenken zoals het labyrint, om hun gevangenen ertoe te verleiden te gaan denken dat ze de bedenkers te slim af kunnen zijn of zelfs dat ze hun medespelers kunnen verslaan in snelheid (zoals in de Hunger Games), maar de regels liggen vast: niemand buiten de heersende klasse – die volledig buiten beeld blijft – zal ooit de overgang maken van slaaf of onderdaan naar de heersende klasse. Elke schijn van het tegendeel zijn slechts valkuilen. Zelfbenoemde Koningen en Koninginnen, magnaten en popsterren krijgen dan wel hun ‘moment’ in de arena … maar zij hebben geen echte macht.

Dit, mijn lieve Broeders en Zusters, was de toestand op Aarde. De fysieke-, psychologische-, emotionele- en spirituele omgevingen waren raadselachtig, levensbedreigend en opzettelijk zo ontworpen, dat de deelnemers aan het ‘Spel des Levens’ het gevoel hadden dat ze stroomopwaarts zwommen en alles op alles moesten zetten om gelijk spel te behouden, in plaats van welvaart te kennen en vreugde te vinden in hun leven.

Dit geeft slechts een glimp van het ingewikkelde en duivelse meesterplan dat lang geleden werd bedacht en doorgevoerd door de Anunnaki, en werd verdergezet door de Reptilians en later ook door menselijke volgelingen. Het was met name bedoeld om kleine, rijke en machtige heersers te krijgen die dan zouden heersen over de slaven – dit konden gruwelijke wezens zijn die ontstaan waren in laboratoria of mensen die zo grondig verstoord en beschadigd waren dat zij zichzelf niet langer beschouwden als een mens, een ziel of verbonden met God.

Wij wisten dit voordat wij hier incarneerden, maar wij geloofden werkelijk dat wij ons hart konden volgen en dat wij ons daardoor – zodra we eenmaal hier waren – wel zouden herinneren, dat om de code te doorbreken wij verbonden moesten blijven met Moeder en Vader om onszelf te verheffen, in plaats van te vechten om de kruimels of te verlangen naar de verlokkingen die de Heersers ons voorhielden. Het was een zware uitdaging. Wij werden verblind door rookgordijnen en spiegels. Leven na leven vochten we, om trouw te blijven aan ons hart. Wij wisten toen we deze incarnaties op Aarde planden dat wij te maken zouden krijgen met het duister, en we wisten dat het verleidelijk, hypnotisch en vaak overweldigend zou zijn vanwege ons beperkte bewustzijn achter de Sluier.

Het grootste dilemma van allemaal werd al snel duidelijk. Door te incarneren op een planeet waar de egoïstische, wrede en moordzuchtige Heersers alle kaarten in handen hadden, zouden we moeten zorgen voor een enorme energetische verschuiving in ons eigen collectieve bewustzijn zodat we de wereld konden overstromen met voldoende Licht, om de misleidingen te verlichten en de mensheid te bevrijden uit de psychologische greep van de samengebalde leugens en misleiding van de Matrix-constructie. Er zou een plotse verschuiving, een gedeelde openbaring van grote energetische kracht voor nodig zijn – als een grote golf die de wereld zou overspoelen met Licht en de broze, valse vermomming zou onthullen, de vergankelijke filmdecor-wereld waarin de mensheid rondliep zonder te zien, streefde zonder vervulling te bekomen en geloofde in een web van leugens dat was geweven door slimme propaganda, en een zorgvuldig door elkaar weven van fantasie en sensatie – om een ‘wereld’ te scheppen die niet echt is.

Dit is ons grote moment, NU. Met de hulp van Moeder en Vader God hebben wij die grote verschuiving tot stand gebracht. De plannen voor onze vrijheid zijn ingewikkelder en grootser dan gelijk welke voorstelling in de Matrix. Er zijn duizenden jaren van planning en gestage groei voorafgegaan om de stevige en betrouwbare structuur aan te brengen die het Leven zal dragen in het Licht van Gods grote plan voor ons geluk. Het is een eenvoudig en rechtlijnig programma van verandering dat iedereen en alles zal verheffen tot een hoger bewustzijnsniveau, beetje bij beetje, hand in hand.

Ziet u, zodra we eenmaal de kritische massa bereiken – het omslagpunt – kunnen wij eenvoudig de systemen en structuren ontmantelen die de misleidingen in uw brein gaande hebben gehouden. Wanneer voldoende mensen in slavernij ontwaken om te zien dat zij in de meerderheid zijn en dat hun Overheersers niet aan de macht kunnen blijven tenzij hun ‘onderdanen’ daarmee instemmen, zullen de oude systemen tot stof vergaan. Op Aarde zijn er revoluties gewonnen, maar de rebellen hebben daarna enkel weer de patronen van misbruik overgenomen waar zij in eerste instantie tegen vochten – en zo werd de onderbuikwerking van de Matrix telkens weer ongeweten herschapen, steeds maar weer. Dit keer moeten wij boven die verleidingen uitstijgen. Wij zijn er klaar voor en onze aantallen nemen nog dagelijks toe.

Een opstand zoals in vroeger tijden speelt zich nu weer af in de Verenigde Staten, waar van de bevolking wordt gevraagd om te beslissen welke mate van arrogantie, gemeenheid en grootspraak zij nog zullen tolereren, voordat ze eindelijk de kitscherige waarheid gaan zien achter het masker van protserige, opgeblazen woede: het is een uitgeleefde herhaling van de woede, de haat, het racisme en de kleinzielige superioriteit die de voedingsbodem zijn voor de misleidingen, die weer voeding geven aan het ego dat deze misleidingen gelooft. Wij zijn allemaal verstrikt geweest in deze trieste ‘Incarnatie Spelletjes’. Maar wat gaan wij er dit keer mee doen?

Wij zijn een Hemels Team, Boven en Beneden

U zult opmerken dat ik ‘wij’ zeg en dat ik spreek namens de Hemelse Schare wanneer ik ieder van ons hierbij betrek, die toezicht en overzicht hebben gehouden over dit Aarde-Project, want wij hebben allemaal beide rollen gespeeld – de geïncarneerden en de Spirituele gidsen die in de Hogere Dimensies bleven om onze geliefden vast te houden, terwijl zij dapper de oproer van Oppervlakte Aarde binnengingen. Geen van beide rollen is gemakkelijk, dat kan ik u verzekeren, maar om degene te zijn die incarneert … dat vergt echte moed en lef. Aan de Spiritzijde van de Sluier hebben wij het grote voordeel dat we bij Moeder en Vader God zijn, geborgen in hun grote Liefde en dat wij de voortdurende steun en Liefde hebben van onze Broeders en Zusters van het Licht.

Bij ons is er geen intrige, geen strijd en geen fysieke pijn, maar dat betekent niet dat ons hart niet breekt wanneer wij onze geliefden pijn zien lijden. Wij voelen onze liefde, onze innige band en onze trouw net zoals u dat doet maar met grotere helderheid, omdat wij heldere herinneringen hebben aan onze eonen van samenzijn, plannen maken en werken om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Begint u het beeld te zien dat ik u toon? U bent de echtgenoten en echtgenotes, zusters en broeders, moeders en vaders die wij kennen en ons herinneren. Wij werken hier samen aan, Innig Geliefden. Wij hebben allemaal de uitdagingen en de vreugden gedeeld van het incarneren in een menselijk lichaam op Aarde, en het is de meest verrukkelijk prachtige en – gedurende vele millennia – de meest zware van alle incarnaties.

Wij eren u voor uw bereidheid om hierheen te komen in deze tijd, om de ‘nachtdienst’ op u te nemen in de meest uitdagende en opwindende tijd in de geschiedenis van de Aarde. Nu breken de eerste stralen van de dageraad door. Wij zijn de familie en vrienden die op u wachten bij de eindstreep van deze historische marathon en wij staan klaar met confetti en slingers, sprankelende champagnedouches en fanfare-serenades. Het hele Multiversum zal uw gedreven sprint over de eindstreep meevieren. Dit is het unieke vermogen van de mens, dat bewonderd wordt doorheen de Kosmos – de innerlijke kracht die u ertoe aanzet om méér dan uw laatste reserves aan te spreken, om plotseling en briljant uzelf voorbij te streven terwijl u dacht dat u uitgeput was, om uzelf er doorheen te slepen met vreugde en een glimlach … op het ogenblik dat het er écht toe doet.

U bent synergie en u bent prachtig
(synergie: effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben – www.woorden.org)

Met elke kleine overwinning, elke stap die u zet in vreugde en feestelijkheden, verheft u uzelf en iedereen rondom u. U bent synergie en u bent prachtig. Hoe meer u uw mooie levenskracht richt op onze gedeelde Visie, des te meer verandert dat de energie in uw omgeving en verdrijft het de storm van duistere energieën. Hoe méér u naar ons reikt, des te breder en sterker groeit onze Regenboogbrug. Elke gedachte, elk gebaar, elk gevoel is nu belangrijk. Wanneer het groepsbewustzijn verhoogt en het Licht van Moeder en Vader over de Aarde spoelt, des te méér verheffen wij de gehele bevolking.

Ja, er is een laatste stuiptrekking van diegenen die de Matrix in al zijn gruwelijke praktijken en zoete verlokkingen zouden willen behouden. Wij hebben vele maanden met u samengewerkt om u te herinneren aan uw sterker wordende intuïtie, uw intens liefdevolle hart en het feit dat wij goed op weg zijn om de monumentale overgang te maken die deze trein naar de overwinning zal brengen, zoals in het liedje wordt gezongen. (Overigens: het aanstekelijke liedje ‘This train is bound for glory’ is momenteel één van de favoriete Aardse liedjes van Moeder. Ze lacht en verspreidt dan vonken van vreugde en ze wil dat we allemaal meedoen.)

Het is niet nodig om een code te breken of het geheim van de Matrix te ontrafelen. Het antwoord is zo eenvoudig en het is zichtbaar verborgen. Het is Liefde – en die Liefde, dat zijn Wij. Ons standvastig weigeren om te geloven dat het duister ‘echt’ is, zal het pleit beslechten. Onze Visie krijgt reeds vorm voor onze ogen, met de rechtstreekse hulp van miljoenen Lichtwerkers die reeds jarenlang werken om de nieuwe structuren te bouwen voor NESARA, GESARA en al de bijkomende overwinningen van vrijheid, overvloed en vrede. Uw heldere energieën stromen samen in een rivier van Gouden Licht en voegen zich bij de Liefdevolle energieën van Moeder en Vader en de Hemelse Schare, wanneer wij uw steeds toenemende opkomst nog verhogen. Ik verhef u, zoals u mij verheft; u draagt uw broeder en uw broeder begint te glimlachen en reikt de hand om een kind te dragen. Tezamen zijn wij de Ascentie van planeet Aarde.

Zo doen wij het en zo zullen wij elke tijdelijke hobbel in de weg overstijgen – tezamen. Halleluja, Broeders en Zusters, halleluja.

Ik ben uw Sananda, in dienst van de Ascentie van planeet Aarde.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 19 januari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. Juist één maand na Kerstmis …
  Jezus blijft voor mij nog altijd de meest HELDERE – en ook poëtische- LERAAR van de Blijde Boodschap.
  Maar wanneer zal die Blijde Boodschap zich ‘openbaren’?
  Hemelingen rekenen met eeuwen, Aardelingen met jaartjes. Dat maakt het wat moeilijk voor mij.
  Wat kan ik anders doen dan blijven HOPEN.
  Johan
  Lid van de ‘nachtdienst’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.