NAN 45: Mandr’l: Opdracht Aarde, deel 1

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 45

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zaterdag 9 januari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Andromedaanse Commander Mandr’l:
Onze Veelomvattende Opdracht op Aarde – Deel 1
door Commander Mandr’l

Editie 45 foto 1 Andromeda
(Kathryn: Ik keek naar een NASA-foto van de Andromeda Melkweg, toen ik een elektrische rilling doorheen mijn lichaam voelde gaan. Ik weet inmiddels dat dit betekent dat een Hoger Dimensionaal wezen door mij wenst te spreken. Ik vroeg wie het was en ik voelde hoe een warme, sterke maar zachtmoedige energie telepathisch met mij begon te spreken.)

Commander Mandr’l:

Wij zijn hier om de Aarde te observeren en bij te staan, nu de Mensheid ascendeert.

M: Wij zijn zo blij om contact te leggen met jou, Kathryn, omdat wij weten dat jij een helder channel bent en wij staan zo dicht bij Sananda en de Hemelse Schare. Een aantal van jouw familieleden (Hemelse Schare of HS) zijn al vaak geïncarneerd in ons Sterrenstelsel. Jij ook, liefje.

K: Wil je me alsjeblieft je naam vertellen?

A: Natuurlijk. Ik spreek voor mijn Andromedaanse Raad, maar mijn naam is Mandrel. Ja, in jouw taal kan dat worden gespeld als Mandrul … of om precies te zijn als Mandr’l.

K: Vertel me alsjeblieft alles wat je maar wil.

M: Dank je. Ik weet dat je nieuwsgierig bent naar waarom wij hier zijn – en misschien ook naar ons schip. Ik weet dat mensen de neiging hebben om geïnteresseerd te zijn in ‘persoonlijke’ dingen. Wij Andromedanen zijn er meer aan gewend om te denken in termen als ‘onze groep’. Ik zal trachten u over dat alles wat informatie te geven.

K: Het is heel fijn om met jou te praten. Je voelt aan als een verwante geest.

M: Wij hebben elkaar al eerder ontmoet in de Hogere Rijken, Kathryn. Goed dan, laat me jou en je lezers iets meer vertellen over wie ik ben en over onze opdracht hier, met de Intergalactische Federatie en de bevolking van de Aarde.

Er wonen inmiddels al een aantal van onze Andromedaanse burgers bij u op Aarde. Lang geleden werd er al overeengekomen dat wanneer de tijd aanbrak voor uw Ascentie als Planeet, wij hulp zouden bieden door een aantal van onze meest vaardige en geschikte zielen te sturen om op de Oppervlakte Aarde aanwezig te zijn. Natuurlijk zijn wij zeer begaan met hun welzijn, aangezien uw Planeet nog steeds een behoorlijk gevaarlijke plaats is voor diegenen onder ons die zo gewend zijn aan het uitkomen voor onze mening – letterlijk – en voor altijd waarheidsgetrouw, liefdevol en open te zijn in onze intenties.

Wij zijn hier als vrienden. Wij zijn ons bewust van een grote behoefte aan verlichting en open communicatie op uw Planeet. Wij hopen daar een beetje bij te kunnen helpen. Wij werken samen met Ashtar en zijn groep om een begin te maken met uw burgers te wennen aan het idee, dat Galactische communicaties en samenwerking de norm zijn voor ons en voor de meeste van uw buren in ons deel van ons Universum, dat velen van u Nebadon zijn gaan noemen.

Wat mijzelf betreft, ik ben de bevelhebber van één van onze Moederschepen, het grootste en langste schip dat in uw lucht aanwezig is. Wij kwamen hier in uw jaar 1963, in de veronderstelling dat we maar kort hier zouden zijn totdat uw Ascentie volbracht zou zijn. Maar de complicaties van oorlog, culturele conflicten en een algemene aanvaarding van de mind control-programma’s van de Cabal hebben die transitie veel moeilijker gemaakt dan de Hemelse Schare had gehoopt. Wij raakten zeer geïnteresseerd in het bestuderen en observeren van uw Planeet en al zijn verwikkelingen. Wij hoopten dat het verlichtend zou zijn voor vele andere beschavingen in andere Sterrenstelsels, wanneer zij de fasen van hun eigen ontwikkeling doorlopen.

Natuurlijk is de Aarde uniek in vele opzichten, maar wij hebben veel geleerd over hoe de mensheid zich aanpast aan de invloed van de duisteren. Aanvankelijk waren wij vreselijk geschrokken door de diepten van lijden en wanhoop waarin uw Planeet is gedompeld, ook al waren er ook grote golven van Licht en viering van het Leven. Het is een unieke mengeling geweest van grote duisternis en groot Licht; gedachten en gevoelens van onrust, angst, jaloezie en al de rotzooi van een dermate competitieve maatschappij, die vrijwel uitsluitend gericht is op het verkrijgen van geld, lonen – op-papier-overleven-we-wel-valuta – dat wij ooit hebben gezien.

Wij zijn dolgelukkige geschiedkundigen van het Verhaal van de Mensheid

M: Wij gingen zo op in het bestuderen van uw dagelijkse drama’s, burgeroorlogen, werelddreigingen en heldhaftige gevechten om te overleven, dat wij besloten om tot het einde te blijven. Wij zijn een beetje geworden tot de dolgelukkige geschiedkundigen van uw verhaal. Wij hebben geleerd om objectieve waarnemers te zijn – aangezien wij ons heel goed voelen bij dat vooruitzicht – maar wij hadden nog nooit dergelijke gepassioneerde, onderling verbonden gevoelens, gedachten, ideeën, creatieve en vernietigende impulsen in elkaar zien overvloeien – in het begin benam ons dat de adem.

Uiteraard waren wij in grote lijnen wel op de hoogte van wat er gaande was op Aarde, want het oorlogszuchtige gedrag van uw leiders werd een bedreiging voor het gehele Universum. Velen van ons zijn hier om toezicht te houden op uw wapens voor massa-vernietiging – zoals u ze noemt – maar ook als waarnemers en geschiedkundigen. Ik weet dat jouw lezers bijzonder opgelucht zullen zijn om te vernemen dat atoom- of waterstofbommen niet meer mogen worden gebruikt op uw Planeet – dit is een Universeel decreet en het wordt gehandhaafd door de Galactische Federatie. Ondanks recente berichten over het tegendeel, zal geen enkele poging tot het laten ontploffen van een dergelijk grootschalig vernietigingswapen worden toegestaan. Wel bestaan er nog wat uw militaire leiders ‘conventionele wapens’ noemen, maar die zullen ook heel binnenkort worden afgebouwd.

(K: Hier nam ik even een korte pauze, maar wij zetten het gesprek verder. Ik vertelde Mandr’l dat ik net zo geïnteresseerd was in zijn beschaving als hij was geweest in de onze, en ik vroeg hem om ons wat informatie te geven over hoe zijn volk leeft, welke dimensionale ervaringen hun voorkeur hebben, hoe hun lichamen eruit zien, of zij incarneren zoals wij dat doen, enz.)

M: Wel, ik kan u een beetje over ons vertellen, zoals een socioloog meer zou willen weten over onze gebruiken, ons uniek zijn en onze gelijkenissen met u op Aarde. U begrijpt dat ik mijn gehele Sterrenstelsel vertegenwoordig en niet slechts één enkele Planeet – dus zal ik u een breed overzicht moeten geven.

Wij zijn meer georganiseerd – zo kunt u het stellen – dan u bent. Er zijn vele bewoonde Planeten en Sterrenstelsels in ons Sterrenstelsel. Ik zal beginnen met u te vertellen over de inzichten in de algemene organisatie die overeenkomsten vertonen. Gedurende een periode van miljarden jaren – wij begonnen iets eerder dan uw eigen Melkwegstelsel – hebben wij ons ontwikkeld. Wij hadden het voordeel van een relatief vreedzame voortgang doorheen de stadia van ontwikkelende beschavingen op de verschillende Planeten, welke uitgroeiden tot unieke beschavingen. Hoewel we soms schermutselingen hadden met binnendringende ruimtereizigers van het Anunnaki-ras, een paar Reptilians en nog wat anderen die wilden ‘verdelen en heersen’ – zoals u het noemt – waren wij vanaf het begin in staat om hun pogingen af te weren en dus trokken zij verder met als doel om uw arm van het Melkwegstelsel te veroveren en tot hun ‘graslanden’ te maken. Gelukkig waren wij – voordat zij onze Andromedaanse Planeten kwamen bezoeken – al zover ontwikkeld dat hun duistere verleidingen ons niet konden bekoren – en dus besloten zij dat ze de Aarde met haar rijke voorraden tot hun persoonlijke speeltuin zouden maken.

Andromedanen zijn Vreedzaam

M: Nu zal ik u iets vertellen over onze uiterlijke verschijning. Ik kom van een Planeet een heel stuk voorbij de uwe, een Planeet die bevolkt werd met wezens van een gelijkaardige genetische opbouw als die van u, hoewel wij beslist niet gelijk zijn. Wij zijn groter, in het algemeen een goede 2,7 tot 3,6 meter. Onze vrouwen zijn meestal wat kleiner dan de mannen. Wij hebben menselijke trekken, maar wij zijn slanker, met minder spiermassa omdat de atmosfeer op mijn Planeet minder dicht is dan op de uwe. Wij kunnen ons gemakkelijk voortbewegen en wij kunnen moeiteloos over het oppervlak springen, dansen en sporten – tot onze grote vreugde. Het is zelfs zo dat wij op ons Moederschip er veel plezier in hadden om uw sporten te leren, zoals basketbal, honkbal en voetbal – hoewel wij de spelregels wel aanpassen om elke botsing en gelijk welke fysieke strijd te vermijden.

Onze intra-galactische systemen zijn net zo divers als de uwe. Er zijn heel veel Planeten die bewoond worden door dierenrassen en Planeten die u verbaasd zouden doen staan door de manier waarop zij zich hebben ontwikkeld. Het zou onmogelijk zijn om alles te beschrijven wat er mogelijk is in de Schepping, dus zal ik mij richten op mijn eigen thuisplaneet, als een voorbeeld van een op mensen lijkende beschaving – een beetje zoals de uwe. Eén van de manieren waarop wij verschillen van de Aarde, zijn de gemakkelijke en meegaande manieren waarop wij met elkaar samenwerken. Verscheidenheid hoort bij het leven en wij waarderen ieder lid als een kostbaar wezen.

Wij zijn een vreedzaam volk. Een paar van onze planetaire systemen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, zij benaderen nog niet wat u ‘een beschaving’ zou kunnen noemen, maar zelfs die lager dimensionale Planeten in ons Sterrenstelsel zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in oorlog of persoonlijke strijd. Er zijn vele verschillende ‘intelligente’ soorten die – net als de mensheid – zich beginnen uit te strekken om ons te ontdekken. Wij benaderen hen heel voorzichtig en op een neutrale manier, om zoveel mogelijk elke tussenkomst te voorkomen in de ontwikkeling van hun unieke beschavingen. U bent natuurlijk bekend met de Eerste Richtlijn – een non-interventie aanpak die van kracht is, behalve indien er sprake is van wapens die zovele anderen kunnen bedreigen.

K: Ja, dat begrijp ik. Kun je ons vertellen hoe jij en je medereizigers wonen wanneer jullie weer thuis zijn – en misschien iets over hoe het leven is op het Moederschip? Hebben jullie bewoners vanuit uw hele Sterrenstelsel aan boord?

M: Ja, die hebben we. We kunnen geweldig goed met elkaar overweg, omdat elke soort of ras of planetaire verbondenheid met hun thuisland gerespecteerd wordt. Het is voor ons belangrijk dat elke Planeet en elk wezen daarop wordt betrokken bij de werking van hun eigen Planeet en hun relatie met anderen in de Federatie. Wij hebben gemerkt dat goed opgeleide wezens, die brede kansen krijgen en verantwoording dragen overeenkomstig hun niveau van ontwikkeling, gul zullen zijn in hun omgang met elkaar en met hun Galactische buren. Dit is één van de manieren waarop wij ons vreedzame netwerk bouwen binnen ons Sterrenstelsel.

Wij bieden onze jongere Planeten een zachte begeleiding, staan hen toe om zich vanuit zichzelf te ontwikkelen – en wij brengen nooit technologieën aan die ongepast zouden zijn voor hun niveau van sociale ontwikkeling. Dit is één van de vreselijke gevolgen van het contact dat de Aarde heeft gehad met de Anunnaki. De mensheid had niet de spirituele- en ethische grondbeginselen ontwikkeld, om te kunnen oordelen over het gebruik van krachtige energieën die gebruikt konden worden voor vernietigende doeleinden.

Mijn partner – mijn Tweeling Vlam, zou je haar kunnen noemen – is één van hen die optreden als ambassadeur voor onze Galactische Federatie. Ik denk dat wij goede vrienden zullen worden – wel, je zou kunnen zeggen dat we dat in sommige opzichten al zijn – vanwege jouw toewijding aan de Aarde als een opgroeiend en ontwikkelend nieuw lid van uw eigen Galactische Federatie, die natuurlijk nauw verwant is aan de onze. Het doet ons plezier om deze verbinding te leggen, nu de mensen van de Aarde de belangrijke overgang maken, die zal worden geïnspireerd door uw ontelbare ophanden zijnde Welvaartprogramma’s. Het is een wonderlijk ingewikkelde en geïnspireerde oplossing voor het bijzonder moeilijke probleem, om de mensen van de Aarde ertoe te brengen hun aandacht te verleggen van hun dagelijkse strijd, naar het aanvaarden van een meer vertrouwvol en gul vooruitzicht.

Ik zal u over ons vertellen door wat wij doen te vergelijken met hoe het er op uw Planeet aan toe gaat. Wij zien hoe uw diverse rassen en beschavingen schijnbaar verschillend lijken, maar voor ons zijn de verschillen eerder klein in vergelijking met de overeenkomsten. Wij denken dat al uw landen en culturen zo star en wantrouwend zijn naar elkaar toe – heel vaak zelfs strijdlustig – daar waar onze diverse rassen en soorten meestal meegaand en vriendelijk zijn. Het is onze manier om de verschillen te waarderen welke wij in onze buren opmerken; het maakt een rijke en interessante uitwisseling mogelijk, die zorgt voor een voortdurende uitwisseling van grondstoffen, en een gevoel van ontdekking en speelsheid waar wij enorm van genieten.

U heeft uw festivals en uw uitwisselingsprogramma’s waarbij u wordt bekend gemaakt met de kunst, de muziek en de dans van bijvoorbeeld andere landen. Dergelijke activiteiten zijn voor ons een voortdurende bron van vreugde, dus is er een gestage stroom van bezoekers van het éne deel van een Planeet naar het andere, en van het ene Sterrenstelsel naar het andere. Dit is één van onze sterke kanten – zo zou je het wel kunnen noemen – onze openheid om waardering en bewondering te hebben voor het werk, de technologische ontdekkingen en de vaardigheden van anderen. Hoewel wij ook genieten van onze plaatselijke tradities, staan wij altijd open voor vernieuwing en originele ideeën van anderen.

Het leven op planeet Throl

M: Mijn eigen thuisplaneet is een goed voorbeeld. Onze Planeet heet Throl (uitgesproken als Thrall). Wij incarneren, hoewel onze lichamen minder dicht zijn dan de uwe. Ik zal u een beetje vertellen over onze tradities. Het begint natuurlijk met de kindertijd. Wij hebben een zeer open beschaving ten aanzien van onze verwachtingen over wat onze jongeren zullen gaan studeren en wat zij in hun leven moeten bereiken. Omdat de omstandigheden op onze Planeet heel gunstig zijn, hebben wij een lange levensspanne … vaak 1000 jaren of nog langer, dus jagen wij onze jongeren niet op. Zij zijn vrij om elk gebied van studie te onderzoeken, door deel te nemen aan een soort van stage-programma op elk gebied dat zij wensen.

Ieder van ons studeert gevorderde niveaus van wetenschap, talen, wiskunde, ruimte-onderzoek, de kunsten en vele andere onderwerpen. De meesten van ons onderzoeken vele studiegebieden alvorens we beslissen over ons levenswerk – maar af en toe zien we een wezen met een onvoorstelbaar groot talent en de voorkeur om een bepaald pad te volgen. Daar zijn wij blij om, omdat we weten dat dit de mensen zijn die ons eigen leerproces in grote mate vooruit zullen brengen. Zij krijgen elke mogelijke kans om hun interesse te volgen, met de beste leraren die wij hebben. Soms reizen zij grote afstanden en doen ver van huis onderzoek indien zij dat wensen.

Zo zie je, misschien vind je dat wij te vrij en zelfs laks zijn in onze opvoeding, vanwege onze gemakkelijke aanvaarding van wat onze kinderen willen doen … maar wij denken dat het zorgt voor een omgeving van vertrouwen en vreugdevol zelfbewustzijn waardoor wij allemaal gedijen – en dat doen we aan ons eigen tempo. Er bestaat niets van wat jullie ‘stress’ of competitie noemen tussen de leden van de maatschappij, en wij streven ernaar om zeer gedisciplineerd te zijn in onze benadering van het leren, omdat wij nieuwsgierig en vastbesloten zijn om te bereiken wat we ons hebben voorgenomen. Als we dat eenmaal besloten hebben, meestal zo rond de tijd dat we een eeuw oud zijn, dan volgen wij ons hart met groot enthousiasme en vreugde.

Tijdens onze tweede eeuw – zoals jij het in je Aardse tijd zou berekenen – begint dan vaak een partnerschapsovereenkomst met onze Geliefde, die gedurende vele levens bij ons zal blijven – tenzij onze interesse in een later deel van ons leven ons in verschillende richtingen zou sturen … maar zelfs dan blijven we elkaar meestal toch nabij. Onze Planeet behoort tot 5D en hoger, dus communiceren wij telepathisch en daardoor kunnen wij contact houden – waar wij ook zijn. Families zijn de spil in onze wereld, net zoals de patronen die doorheen het hele Universum aanwezig zijn – Zonnestelsels kunnen klein of groot zijn maar elk ervan draait rond een kern, en de Planeten staan in nauw verband met elkaar. Wij zijn net zo. Liefdevolle familiebanden blijven doorheen de eonen bestaan, met vele variaties natuurlijk, maar wij streven ernaar om heel trouw en toegewijd te zijn aan hen die wij intens en langdurig liefhebben.

Wij hebben nauwe banden gesloten met onze Galactische vrienden tijdens dit project en wij zijn gaan houden van de Aarde en haar mensen – we zijn hen gaan bewonderen. Hoezeer u ook vastzat in steeds dezelfde duistere programma’s, toch is de mensheid een fascinerende mengeling van intense en heftige emoties, creatieve impulsen en een enorm grote verbeeldingskracht. U wordt het Schepper Ras genoemd en dat kan ik goed begrijpen – nu ik 52 jaren uw vindingrijkheid heb geobserveerd op het gebied van technologische vooruitgang … die u dan onmiddellijk misbruikt om wapens te maken.

De mensheid zit gevangen in dualistisch denken

M: De mensheid zit momenteel gevangen in dualistisch denken. Het zal een behoorlijke uitdaging zijn – zelfs met de Welvaart die over uw planeet gaat stromen – om uzelf te onttrekken aan de ‘wij’ tegen ‘hen’ verwijzing die u vrijwel overal bij plaatst. Bijvoorbeeld: het grootste deel van de bevolking gelooft dat er een Cabal of Illuminati is, maar dat zij vaag en ongezien zijn en geen echte invloed hebben op iemands gedrag of denken. Intussen gedraagt de hele meute ‘ons’-denkers zich even egoïstisch en onnadenkend als gelijk welk lid van de Cabal – maar dat zien ze niet van zichzelf.

Neem bijvoorbeeld het veel voorkomende fysieke- en psychologische misbruik binnen gezinnen. Ouders spreken met elkaar en met hun kinderen op een respectloze en aanmatigende manier, maar zij ontkennen elke neiging tot wreedheid. Dat is een heel moeilijk te doorbreken starheid, dit absolute ontkennen van het eigen handelen. Algemeen wordt aangenomen dat wanneer je zegt een goed en liefdevol persoon te zijn en dat je goede bedoelingen hebt, dit ook waar is. Het is heel triest dat er zoveel pijn wordt veroorzaakt door deze ontkenning. Wij hopen om met de mentoren die al spoedig naar de Aarde zullen komen werkzame programma’s op te zetten die dit zullen doorbreken – evenals de pijnlijke gevoelens van schaamte die zo hardnekkig blijken te zijn.

Wij hebben veel geleerd van jullie werk in de Tempel van Licht. Wij zullen een gelijkaardige aanpak volgen. Het was voor ons belangrijk om toe te kijken en te leren – terwijl jij werkte met mensen die zo beschadigd waren door hun ervaringen met de Cabal – omdat wij weinig ervaring hebben met gevoelens zoals schaamte, afkeer, jaloezie en haat. Na onze intense observatie en betrokkenheid bij de mensheid gedurende de voorbije 52 jaren, zijn wij nog steeds gefascineerd en verbaasd over het doolhof aan intense gevoelens, ingewikkelde relaties, geloofsovertuigingen en zelfverheerlijkende verhaallijnen die ieder van u kan verzinnen binnen hun eigen afgescheiden en geïsoleerde bubbel van het Zelf.

Er draait zoveel om de basis-onwaarheden waar mensen aan vasthouden, over zichzelf en de staat waarin hun wereld zich bevindt. Wij leren, maar blijven ons verwonderen over de enorme hoeveelheid aan energie en tijd die elke dag weer worden besteed aan deze denkbeeldige onderneming. Vanuit onze kijk op de Aarde-mensen hangt dit samen met de onvoorstelbare creatieve vermogens die uw opmerkelijke architectuur, kunst, literatuur en muziek en dans hebben voortgebracht – evenals de kunstenaars, de grote koks, de uitvinders, de kledingontwerpers en de fantasierijke leraren en ouders. U heeft een heel grappig gezegde ‘Als je goed bent, dan ben je goed’. Zo zien wij u ook en het is de karaktereigenschap waarvan wij hopen dat u die ook zult overbrengen naar uw grootse, zegevierende Ascentie.

Deze creatieve resultaten staan erom bekend dat ze heel zeldzaam zijn in de meeste lager dimensionale beschavingen. Wij zullen een enorme bibliotheek met ons mee naar huis nemen, waarvan wij hopen dat het een weergave is van de grote talenten van velen van u, en elke dag komen er nog bij! Dit geeft ons hoop dat dit enorme creatieve vermogen nog door de mensen zal worden versterkt, om de noodzakelijke verschuiving in bewustzijn te scheppen die jullie Planeet doorheen jullie Ascentie naar 5D zal brengen.

Ik ben maar blijven doorpraten, nietwaar? Ik ben zo blij om deze gedachten met jou en je lezers te kunnen delen, maar ik zie ook dat je moe bent. Misschien kunnen we dit gesprek in een later bericht nog verder zetten? Ik heb u nog niet verteld over mijn prachtige schip.

K: Ja, dank je Mandr’l. Ik kijk ernaar uit om méér te horen. Jouw observaties van ons zijn zo … wel, onaangenaam onthullend voor sommige mensen – verwacht ik – maar wij moeten de waarheid horen van hen die ons zo liefdevol hebben geobserveerd, en bereid zijn om ons te vertellen wat mij moeten weten als we willen overgaan tot onze grote, zegevierende Ascentie zoals jij het noemt. Ik zal morgen opnieuw contact met je opnemen, dan kunnen we verder gaan.

M: Goede nacht, Kathryn en goede nacht aan alle Lichtwerkers die onze woorden lezen. Mogen uw dagen worden doorgebracht in vrede en mogen uw nachten u een hemel vol sterren en een zachte slaap brengen.

Namaste, lieve Broeders en Zusters.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 9 januari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

3 comments

 1. Ik kijk er zo naar uit, naar al de nieuwe informatie en naar de grote veranderingen die reeds zo kort bij zijn, bezig zijn !
  Een wereld van harmonie en vred,e en zovele veranderingen … een nieuwe wereld, INDRUKWEKKEND nog niet helemaal te bevatten …

  Welkom aan onze Broeders en Zusters en Dankbaarheid voor zoveel Liefde voor ons !

  Dank aan ons dierbaar Team voor de vertalingen !!!
  liefs lia

 2. Geachte redactie,

  Gaarne zou ik op eenvoudige manier op uw website het webadres kunnen vinden van de oorspronkelijke engelse tekst waarvan u zo’n perfekte vertaling maakt. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor de geinteresseerden aan wie ik webadressen doorgeef. Is dat mogelijk?

  Hartelijk dank voor uw aandacht.

  Vriendelijke groet,

  Arie Ouwerkerk
  Eindhoven, Nederland.

  • Beste Arie,

   Hartelijk bedankt voor uw reactie.

   Bij elk bericht van elke channeler plaatsen we ofwel een webadres, een link of een andere bronvermelding, maar bij het nakijken hebben we gemerkt dat sommige links niet werken.

   We hebben uw vraag ter harte genomen, maar omwille van de werkdruk kunnen we dit maar aanpassen vanaf de berichten van december 2015. We zullen wel vanaf nu, waar mogelijk, een rechtstreekse link naar het oorspronkelijke bericht plaatsen.

   Ook staat bij de info van elke channeler (klik op Berichten en dan op de naam van de channeler) een link waar u hun websites, fb-pagina’s, blogs, enz kunt vinden. Indien u uw contacten de link van de desbetreffende website doorgeeft kunnen ze zelf ook gaan grasduinen in de enorme Licht-bibliotheek van elk van onze channelers.

   Met vriendelijke groet,

   Annemie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.