NAN 40: Wij overwinnen!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 40

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 29 november 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Wees zachtmoedig en meedogend
wanneer WIJ OVERWINNEN!
door Sananda

editie 40 zon over water

foto: Ursula Wilby

Sananda:

Geliefde Broeders en Zusters van het Licht, wij zijn ons bewust van uw ongemak, uw strijd en zelfs uw twijfels. Het is begrijpelijk dat u soms ontmoedigd raakt. Dit leven is een achtbaan geweest van pijnlijke teleurstellingen en verraad op openbare forums, en de meesten van u hebben dergelijke pijnlijke ervaringen ook meegemaakt in hun privéleven. Wij weten hoe moeilijk het leven op planeet Aarde is geweest en wij komen dicht bij u om u soelaas, troost en bemoediging te bieden. Wij weten hoe vermoeid u bent in deze laatste ronde van onze duizendjarige marathon, maar ik ben hier om het van de bergtoppen te schreeuwen: ‘Wij overwinnen!’

Het Licht op Aarde wordt met elk moment sterker in kleine, maar zekere stapjes. Wij worden allen geholpen door Moeder en Vader God in de vorm van hun Liefdevolle energieën die over de wereld spoelen, zich zachtjes binnendringend in het hart en de geest van hen die voorheen verstrikt zaten in het labyrint van de Matrix. Elke lijn in uw levens – uw economische welzijn, uw culturele onderricht, uw religies en al uw overtuigingen – werd opgelegd door de leringen van de Anunnaki en hun volgelingen, gedurende duizenden jaren. Het is onmogelijk dat iemand niet geraakt zou zijn door deze opzettelijke manipulaties, beloften, leugens en verleidingen. Dit is het web dat wij nu gezamenlijk ontrafelen.

Kijk om u heen, Geliefden. Merk op hoeveel energie en goedkeuring er nog steeds wordt gegeven aan velen die iemand vereren die een mantel van macht draagt – hetzij echt of denkbeeldig. De Mythologie van de Macht heeft de mensen van Terra verslonden, zonder dat zij zich bewust waren van de opzettelijke vernietigingsdrang van deze illusies. Kinderen krijgen aangeleerd om te streven naar macht en voorrechten, met titels als Prinses, Superheld, Power Ranger, Wereld Krijger, Don, Koning, enz. Er is veel werk gemaakt van het romantiseren van het doden en de ‘kunst’ van oorlogvoeren in de vorm van ‘Macht’ – hetgeen altijd verwijst naar macht over anderen – macht over hun bronnen, hun rechten, hun hart, geest en lichaam.

U, dappere Lichtwerkers, bent van ogenblik tot ogenblik – soms zelfs milliseconde na milliseconde – bezig met het ontrafelen van die dodelijke misvattingen in uzelf. Daardoor ontmantelt u de Matrix, want zonder geloof in zijn macht kan geen enkele illusie standhouden. Het is niet enkel het radicale ontmantelen van politieke- en financiële systemen die de Nieuwe Dag zullen brengen, hoewel dat een deel is van het baanbrekende werk op Oppervlakte Aarde.

Kijk met mij mee, lieve vrienden, en zie hoe elke kleine verschuiving mogelijk is geworden vanwege de toewijding in onze dappere Lichtwerkers, waardoor zij zich een weg hebben kunnen banen naar een onbekende toekomst. Het Geloof dat zo gul vanuit hun Liefdevolle Harten stroomt, groeit nog elke dag met hun vrijheid om authentiek te denken en te voelen, ongehinderd door eerdere valse geloofssystemen. Hun daden van dienstbaarheid in afstemming met ander Liefdevolle harten versterken op hun beurt dan weer hun vastberadenheid.

Ziet u, wij bouwen aan ons nieuwe leven – ieder voor zich en allen tezamen. U heeft allen levens geleid die verzadigd en doordrenkt waren van een atmosfeer waarin algehele wreedheid vanzelfsprekend was. Het is onvermijdelijk dat deze ervaring van een grof gebrek aan respect voor het Leven, zou uitmonden in voortdurende oorlogshandelingen en persoonlijke ervaringen van kleinering en onderwaardering. Niemand is ontsnapt aan de beledigingen en de verwondingen, en ze hebben een blijvende schaduw van wanhoop en woede nagelaten in elke menselijke psyche – zelfs bij hen met de meest bevoorrechte en schijnbaar gelukkige levens.

Wees zachtmoedig en meedogend voor uzelf en anderen, en wees vastbesloten om uzelf te bevrijden van al deze duistere schaduwen, als een geschenk van vrijheid aan uzelf.

Telkens wanneer u zichzelf bevrijdt van een oude weerstand, een knagende behoefte aan wraak of genoegdoening of de bijtende zelfhaat die daaruit voortkomt (tezamen met zijn venijnige neefje: zelftwijfel), verheft u uzelf – en daarmee uw wereld.

De vrijheid waarover ik spreek verkrijgt u niet door het herhalen van mooie mantra’s of door smeekbeden aan Moeder en Vader God waarin u vraagt om bevrijd te worden van uw pijn … hoewel dat een begin kan zijn. De snelste en meest zekere manier om vrijheid en een nieuw gevoel van zelfrespect te verkrijgen, is te beginnen aan het veranderen van uw eigen geest en het verbreken van de ketenen rondom uw eigen hart. U zult ons aanhoudende respect, onze steun en onze eindeloze Liefde krijgen.

U bent allen Zoekers naar Waarheid, in uw menselijke aard. Het is een deel van uw grote kracht als Scheppers. Om uw mantel als Schepper te kunnen opnemen, moet u vrij zijn om hart en geest samen te voegen tot die vorm van Meesterschap waarvoor u was voorbestemd. U heeft geleerd dat de manifestatie van onze Grootse Droom tot stand komt door het samengaan van een oprecht verlangen met Visie – onze visie op vrede, overvloed en liefdevolle samenwerking over alle grenzen van ras, religie en nationaliteit heen. Hoe zuiverder die Visie, des te groter is uw invloed op het resultaat. Hier is een eenvoudige stelling die een beschrijving geeft van Meesterschap: Trouw blijven aan uzelf en uw Visie is een allesomvattende toestand van harmonieuze gevoelens, gedachten en handelingen. Hierdoor stemt u zichzelf af op uw God-Zelf, uw rechtstreekse verbinding met Moeder en Vader God.

Gaandeweg verzacht en verbreedt u uw gehele kijk op wat u ‘de werkelijkheid’ noemt, waaronder ook uw Hoger Zelf, uw diepe verbinding met elkaar en met ieder van ons in de Hogere Dimensies. Hierin ligt uw grootste kracht – groter dan gelijk welke macht die men voor zichzelf kon opeisen in 3D. Hier, in het – voorheen verboden – land van diep voelen, intuïtie en innerlijke verbinding met uw Zelf en alle andere wezens, zult u een gemoedsrust vinden zoals u nooit eerder heeft gekend.

Net voorbij het huidige 3D-blikveld worden er enorme stappen gezet richting de vrijheid. U hoeft enkel maar uw aangeboren intuïtieve vaardigheden in te schakelen om de stromen van verandering te lezen die rondom u kabbelen. Er worden grote gevechten op vreedzame wijze gewonnen; grote overwinningen ontvouwen zich door de inspanningen van moedige Lichtwerkers overal ter wereld, in elk Rijk op Aarde.

Verwacht niet om hiervan bewijzen te zien in uw – door de Cabal gecontroleerde – ‘nieuws’. Zelfs de zogeheten ‘vrije media’ is dusdanig aangetast dat ze geen waarheid meer kan brengen. Misschien kunt u kleine glimpjes opvangen van de ophanden zijnde verandering, maar u zult moeten kijken naar het grote geheel, in plaats van u te richten op één gebeurtenis of verhaal. Steek geen energie in het u zorgen maken over dingen zoals IS, terrorisme of een totale atoomoorlog. Deze laatste en relatief kleine conflicten zijn geen voorbode van een aanstaande Wereldoorlog. Het zijn eerder overeengekomen gebeurtenissen, het sluitstuk van de duisternis die onze geliefde Terra heeft omhuld. Zet al deze gruwelijke, laatste kans-wraakoefeningen in uw mentale archief onder de titel: ‘Laat ons nooit vergeten hoe vreselijk de daden waren van hen die dorstten naar macht’.

Onze Galactische Teams onder het bevel van onze geliefde Ashtar houden toezicht op de bescherming van de Aarde en al haar bewoners. Het zal niet worden toegestaan dat een grote ramp u zal overweldigen of uw vooruitgang naar Ascentie zal hinderen. Uw mars naar het Licht heeft nu reeds grote vrijstellingen mogelijk gemaakt in de vorm van toenemende hulp van uw Hemelse Broeders en Zusters, onder de liefdevolle leiding van Moeder en Vader God.

Elke nieuwe dag biedt kansen om te stralen met het Licht van uw nieuw-ontdekte God-Zelf. De bevestiging van uw vooruitgang zal komen in de vorm van warme golven van gelach en feestelijkheden van uw ijverige Gidsen en Helpers in de Hogere Dimensies, die naast u staan en met oneindige vreugde delen in uw zwaarbevochten overwinningen. Zo voelen wij ons wanneer u uitstijgt boven oude overtuigingen, wanneer u zichzelf weer bijeenraapt en u zichzelf onder uw eigen bescherming neemt – met mededogen en vastbeslotenheid. Met elke stap vooruit, elke oprechte inspanning, kan het applaus worden gehoord in het grote stadium dat uw speelveld is op Aarde.

U wordt groter, Geliefden. Wij hebben het af- en toenemen van uw Licht gezien wanneer u de twijfels overwon en met nieuwe vastbeslotenheid weer verderging. U neemt nu weer toe, net zoals ook de maan onvermijdelijk het Licht weerkaatst. Uw persoonlijke en gezamenlijke Licht wordt nu herkend en erkend doorheen het Universum, terwijl u gestaag verder stapt, richting uw gezamenlijke Ascentie.

Wij zijn voorbij de tranen van vreugde wanneer wij onze hand uitstrekken om de uwe te nemen, een arm rond uw schouders leggen en diep in uw ziel kijken met respect, Liefde en Broederschap. Wij zijn uw Familie van Licht. Dat zijn wij al eonenlang, maar nu pas reikt u uw hand aan ons, in erkenning van onze gelijkheid, gedeelde verantwoording en gezelschap.

Wij zijn werkelijk Één, u bent onze dierbare, geïncarneerde vertegenwoordigers op de grond. U heeft de glorieuze Regenboogbrug gebouwd welke uw portaal is naar 5D – uw doel en uw bestemming. Het is zoals het lang geleden werd voorspeld: de mensheid van de Aarde stijgt weer op, u bevrijdt uzelf van het juk van tirannie – en Allen verheugen zich over uw overwinning.

Zoals sommigen van u hebben gevraagd: ‘Waar is dat feestje achteraf, waar St. Germain ons allemaal voor heeft uitgenodigd?’ Het zal in uw hart zijn, Geliefden – en in de harten van iedereen die uw Droom deelt, op welke plaats of in welke tijd u zich ook bevindt wanneer de Welvaartspakketten publiekelijk worden erkend. (Ze zijn al vrijgegeven. Het is nu slechts een kwestie van publieke erkenning.) Leg uw feestkleding klaar, mijn vrienden. Het wordt een geweldig feest!

Ik ben uw broeder Sananda, ik raak uw hart met mijn volhardende Liefde. Drink de vreugde in die ik voel in uw nabijheid. Wij zijn Scheppers, en wij zijn Één.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, November 29, 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.