NAN 39: De Aarde, ons Heilig Land

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 39

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 22 november 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Aarde, ons Heilig Land
door Sananda

niet gebruikt boom met lichtWat is dit een fascinerende tijd. Hier in de Hogere Dimensies werken wij op vol vermogen, wij maken elke voorzet af die u ons geeft – net als een goed geoefend volleybal team: u gooit op, anderen willen de bal afpakken maar wanneer ze gooien springen wij op en strekken ons uit om de bal in het spel te houden, tot we kunnen scoren en samen kunnen feestvieren. Het is een energetisch spel over en weer geweest, met de duisteren die elk van hun duistere trucs hebben geprobeerd die zij gedurende de voorbije eeuwen hebben ontwikkeld, terwijl wij spelen vanuit goede wil, intelligentie en een samenwerkende energie die veel verder gaat dan alles wat zij kunnen brengen. Niettemin is het nodig om deze laatste spelrondes van de duistere tijden op Aarde nog uit te spelen – om vele redenen.

De belangrijkste reden voor het vastleggen van elke zet, elke tegenzet en elke onrechtmatige actie van de kant van de duisteren, is het aanleggen van een volledig dossier van de laatste ogenblikken van deze overgang – om zo in staat te zijn deze informatie te delen met anderen in de komende eonen. In de beroemde woorden van George Santayana: ‘Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen’. Het is onze verantwoording als Galactische Wezens die werken aan de randen van de Schepping, om nieuwe werelden te scheppen en nieuwe manieren te vinden om de oude vragen over goed en kwaad op te lossen, om diep en oprecht na te denken over onze denkwijzen, onze handelingen en onze geschiedenis.

Ziet u, de manier van boekstaven van de geschiedenis is in de Hogere Dimensies veel accurater en vollediger dan alles wat u op de Oppervlakte Aarde heeft gekend. Daar wordt de geschiedenis geschreven door diegenen die de oorlog hebben gewonnen. Er zijn geen boeken of mediabronnen beschikbaar om u te vertellen wat het ware verhaal is over de herkomst van de mensheid op Aarde, zoals de manier waarop het duister in staat is geweest om te infiltreren en uiteindelijk de controle te nemen over de ontwikkelende beschaving van de Aarde in dit tijdperk, de rol die wij allemaal hebben gespeeld in haar evolutie en de beslissing om mee te doen in deze grootschalige inspanning om onze geliefde Terra terug te halen uit de diepten van gevaar en vernietiging.

Ik zal u nu vertellen, dat mijn geliefde Kathryn en ik dachten dat ons leven als Jezus en Maria Magdalena het keerpunt zou zijn, de verheffende energie die de energieverschuiving zou aangeven waarmee de Nieuwe Gouden Tijd zou beginnen. De gehele Hemelse Schare geloofde dat dit project echt voor dat keerpunt zou zorgen. Dat project omvatte al de Meesters waarmee u vertrouwd bent, en ook de meesten van u die nu dit bericht lezen. U begint u de rol te herinneren die u speelde bij het brengen van Licht naar de beschavingen van de Heilige Landen. Het wordt het Heilig Land genoemd vanwege de grote instroom van Licht die wij hebben voortgebracht – wij allemaal tezamen, in die tijd. Helaas waren wij niet in de gelegenheid om het omslagpunt te bereiken, vanwege de gelijktijdige instroom van duistere indringers die de geschiedenis van onze toenmalige levens herschreven. Wij herschrijven deze nu eens te meer, om de overwinning van het Licht en de Liefde terug te brengen welke wij toen begonnen waren.

Wij hebben u verteld over de mentoren die zullen komen om u de waarheid te leren over uw herkomst en uw vele levens op Aarde, over het fascinerende verhaal van uw Sterrenstelsel, uw Zonnestelsel en uw geliefde Blauwe Planeet. Nu u snel afstevent op de tijd waarin de Landingen door uw Galactische Broeders en Zusters mogelijk zullen worden, zijn wij hier om te beginnen met dat proces. Wij gaan u stukjes van de puzzel geven, verder bouwen op wat u heeft geleerd en u helpen om uw bewustzijn te openen voor de grote verlichting die gaat komen.

Het zou niet mogelijk zijn geweest om deze overgang veel sneller te maken in dit tijdperk, aangezien de gehele structuur van het leven op Aarde moest worden herbouwd om chaos en pijnlijke verstoringen te voorkomen bij de bevolking, die zich niet duidelijk bewust is van de grote verschuiving die rondom hen plaatsvindt. U heeft allemaal de verheffende energieën gevoeld die naar u worden gestuurd door Moeder en Vader God, nietwaar? Dit helpt iedereen om zijn bewustzijn te openen, om anders te gaan denken over letterlijk alles wat u ooit heeft gekend – met een nieuwe en brede aanvaarding. Niets is zoals u geloofde dat het was; niets zal er overblijven van de structuren waaraan u gewend was. Alles groeit, neemt toe en straalt, zoals het openbloeien van de grote Bloem des Levens die bedoeld was om uw ervaring vorm te geven als een opgroeiend Galactisch ras.

U, onze prachtige familie van Licht, bent de hartslag, de energie en de Liefdevolle intentie geweest die ons voortstuwt naar de Nieuwe Gouden Tijd. In uw menselijk lichaam en in uw Hoger Dimensionaal zelf verenigt u zich met ons, ontwaakt u met ons in elke dimensie om het glorieuze plan te volbrengen dat wij ons zo oprecht hebben voorgesteld gedurende duizenden jaren. Ja, wij zullen overwinnen.

Sta daar eens bij stil, Broeders en Zusters. Wij zullen overwinnen! Wij zullen zegevieren door mededogen, niet door strijd. Wij zullen overwinnen door de kracht van onze Liefde, niet door het vermoorden van onze tegenstanders – zoals zij ons wel zouden vermoorden.

Wij zullen opnieuw beginnen, met de Liefde aan onze kant, in de geest en de vorm van onze Moeder en Vader God. Het is onze tijd, ons Leven, onze toewijding en onze Liefde die een nieuwe ‘hekgolf’ zullen vormen, zoals Vader God het noemde (beluister de uitzending via onderstaande link). Wij zullen de gedachten en herinneringen aan lijden achter ons laten en wij zullen overwinnen door de wil van ons God-Zelf en het vuur van onze eigen, persoonlijke levenskracht, gevoegd bij de wil en de heilige levenskracht van iedereen. Wij zullen de zware en moeilijke tijd overstijgen welke wij tezamen hebben doorstaan, om eindelijk te wandelen in het Licht van onze Grote Centrale Zon, onze Moeder en Vader God. Zij staan klaar om nu elke afzonderlijke ziel te omarmen, iedereen, ongeacht hoe ver ze zijn afgedwaald, om eindelijk hersteld te worden binnen de familie van Liefde die onze ware Thuis is.

Nu is het aan ons om ons hart te openen, om de pijn en de weerstand van voorbije verwondingen achter te laten, om tezamen arm in arm naar het Licht te lopen – het Licht dat wij zelf voortbrengen in de vreugde van ons samenzijn en de Liefde. Wij scheppen onze wereld, geliefde Broeders en Zusters. Laat ons de meest glorieuze en zegevierende wereld scheppen die wij ons kunnen voorstellen.

Ik ben hier bij u in Liefde, in toewijding aan onze visie van het Nieuwe Leven.

Ik ben uw Sananda.

Live BlogTalk Show 11/18/15 : Engelstalige LINK
“Hear Ye, Hear Ye – AAMichael, St. Germain, Ashtar, Sananda, TL, Father God!”

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 22 november 2015
origineel bericht: klik HIER

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.