NAN 38: Vlam van Eenheid en Liefde

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 38

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 11 november 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Vlam van Eenheid en Liefde brandt fel,
Kom allemaal!
door Sananda en Aartsengel Michael

editie 38

Sananda:

De wisseling van de wacht is op komst

Mijn geliefde Broeders en Zusters, ik wil u dit bericht sturen om u gerust te stellen en te troosten in deze laatste uren onder de schaduw van de oude, bezwaarde en vernietigende programma’s waaraan u zo gewend bent geraakt. U heeft de inwerking gevoeld van de intense en bestraffende frequentie-aanvallen, ook al werkten wij onverdroten van hierboven en op de grond om ze te ontmantelen. Wij hebben soms zelfs gelachen met onze menselijke medewerkers, dat het een beetje lijkt op Mollenjacht (een gezelschapsspel – V): telkens als we een installatie hadden stilgelegd nam er een andere zijn werk over, en we pakten elke kwestie aan als die zich voordeed – net zoals we dat deden in de financiële sector. Uw veiligheid, uw geluk en de soepele, ononderbroken verspreiding van uw Welvaartsfondsen en het opzetten van uw ontelbare Vrijheidsprogramma’s zijn onze belangrijkste doelstellingen.

De geheime Cabal-programma’s werden op grote schaal betaald, waren nauw met elkaar verweven en omspanden de hele aardbol. Toen hun slaven/volgelingen met duizenden tegelijk zich vrijmaakten om naar voren te treden om bescherming te ontvangen en geheald te worden en de blijvende installaties ontmanteld werden, gingen ze over op mobiele eenheden in vrachtwagens, vliegtuigen en drones. Deze laatste-kans-technologieën worden nu meestal bemand door de meest geharde van de Cabal-leden van de oude garde, in hun pogingen om – al is het maar een paar minuten – nog even vast te houden aan hun illusie van grootsheid.

Het nieuws doet de ronde, lieve Vrienden, dat Moeder en Vader Gods voorspelde einde van de duistere tijden echt waar is – en dat het NU plaatsvindt. Wees niet verontrust door het ‘nieuws’ van een financiële ineenstorting (uiteraard is het het Cabal-systeem dat ineenstort) of de bangmakers die het internet vullen met rampenscenario’s zoals naderende asteroïden, kwaadaardige buitenaardse invasies en dergelijke onzin. Het zijn niet meer dan propagandaberichten van precies diegenen die het lijden op Aarde hebben gebracht. Geen van die dingen zal worden toegestaan. U wordt beschermd door het Ashtar Commando dat nog gesteund wordt door miljarden – ja, miljarden – welwillende Broeders en Zusters van de Galactische Federatie van Licht. U zult al snel in staat zijn om de miljoenen prachtige luchtschepen te zien aan uw hemel, en ik kan u vertellen – zij zijn een prachtig zicht.

Voeg uw Heilig Vuur bij de Toorts van Liefde en Eenheidsbewustzijn

Mijn boodschap is heel eenvoudig deze: Maak u geen zorgen; wees niet bang; sta niet toe dat uw stemming of uw gedachten door WAT DAN OOK verstoord worden in deze laatste uren. Blijf verder de toorts van Vrijheid dragen, Geliefden, zoals u al zo lang zo goed heeft gedaan. Wanneer u – de toortsdragers – het Kosmische Olympische stadion betreedt, zult u uw vlammen bijeenvoegen om de grote en zegevierende eeuwige Vlam van Vrijheid te vormen, die nu opnieuw zal worden aangestoken op Aarde.

Lang geleden – voordat Lemurië onderging – voorspelden de toenmalige priesters en priesteressen dat het oppervlak van de Aarde op weg was naar een lange weg omlaag, naar de ervaring van duisternis en extreme dualiteit. In hun wijsheid en met de toestemming van Moeder en Vader God werden de eeuwige Heilige Vlammen – die overal op Aarde helder hadden gebrand – overgebracht naar vele Hogerdimensionale Etherische Retraites. De ceremonie die nu plaatsvindt en waarvoor ik u uitnodig, is het opnieuw ontsteken van de Heilige Vlammen op de oppervlakte van de Aarde. We zullen beginnen met de Vlam van de Eenheid op deze dag, 11/11/15.

Wanneer u dit ook leest, keer u naar binnen en lever uw gewaardeerde bijdrage. Kom naar het juichende stadion, word gezien op het enorme Kosmische televisiescherm wanneer u de vlam van uw toorts voegt bij de machtige Vlam van Eenheid en Liefde. Terwijl u het navolgende bericht van Michael leest, houd dan de Vlam van het Eenheidsbewustzijn en mededogen voor allen, helder brandend in uw hart.

Ik ben uw liefhebbende broeder Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May, 11 november 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. LIEFDE, LIEFDE, LIEFDE !
    Voor de moed, volharding, vertrouwen en al de eigenschappen van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE die Kathryn en Christine, de Hemelse Schare, de Lichtwerkers en de mensheid samenbrengen tot EENHEID.
    DANK, DANK, DANK, VADER MOEDER BRON!!!!!

    Lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.