NAN 37: Ontmantelen van de Matrix

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 37

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 25 oktober 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Het ontmantelen van de Matrix
door Sananda

editie 37 speelsheid

Geliefde Broeders en Zusters, ze komen met honderden duizenden binnen – de vluchtelingen van de Matrix. Zelfs een paar van wat wij de ‘Cabal’ noemden, besluiten nu dat het beter is om het risico te nemen van vluchteling van het oude systeem te worden, dan om in duisternis te blijven. Wij staan klaar – met organisaties op de grond – om hen te verwelkomen, maar het neemt ons allen momenteel volledig in beslag.

Wij gebruiken elke mogelijke creatieve oplossing – zelfs een paar FEMA-kampen, maar dan met goede voorzieningen. Wij zullen hulp aanvaarden van mensen die binnenkort hun RV-zegeningen gaan ontvangen en dan zal de put van alles wat we nodig hebben snel méér dan gevuld zijn. Wij verwachten dat er velen zullen zijn die onderdak willen bieden of gastouder willen zijn voor hen die gegijzeld waren of gevangen zaten – zodra de mensen niet meer zulke lange werkdagen moeten draaien. Alles zal veranderen. Alles verandert al – ten goede.

Velen hebben zich afgevraagd hoe de levensbehoeften verder vervuld zullen worden, zodra zoveel mensen bevrijd zullen worden door de Welvaartsfondsen en daardoor hun baan zullen opgeven. Zoals onze geliefde Sheldan Nidle heeft gemeld, zullen er holografische Lichtmensen zijn die de belangrijke functies vervullen na RV/GCR. Zij zijn daar nu klaar voor en hebben lange tijd ‘meegelopen’ met degenen die hun baan zullen opgeven. Deze helpers zijn holografische projecties die alles vlot zullen laten verlopen, terwijl de onvoorstelbare transitie van Oppervlakte Aarde zich voltrekt.

Over de Herwaardering van Valuta (RV/GCR): Zij aan zij met onze onvermoeibare grondtroepenteams werken wij ons doorheen al de stappen die nodig zijn om deze financiële transformatie zeker te stellen. Wij willen u verzekeren dat het veilig, gemakkelijk en volledig zal zijn zoals het vanaf het begin bedoeld was: Voorspoed voor iedereen, verspreid op een manier die niet kan worden uitgemolken door de Cabal. Het is een lastig proces geweest. Heel vaak hadden we één deel van het plan afgerond, om te ontdekken dat er vijf andere delen waren die afgerond moesten worden voordat alles veilig zou zijn. Het werd bijvoorbeeld duidelijk dat de veranderingen in de wetten en de rechtsspraak die zouden worden gebracht door NESARA vrijwel onmiddellijk noodzakelijk zouden zijn, om iedereen te beschermen die naar buiten trad met overvloedige rijkdommen. Voorheen was dat een uitnodiging aan de Cabal om problemen te gaan veroorzaken voor iedereen die nieuwe voorspoed verwierf – en dat zou weer het geval zijn als wij niet eerst het nodige hadden gedaan om al hun invloed en macht weg te halen, welke zij onder het oude systeem hadden.

Uiteraard was niets van dit alles echt een verrassing voor ons, maar het heeft langer geduurd om de Matrixstructuur te ontmantelen dan wij eerst hadden gedacht. De laatste bolwerken van het Cabalpersoneel bleek meer weerbarstig en vastbesloten te zijn om problemen te veroorzaken dan wij gehoopt hadden. Wij hadden vele plannen voor ondersteuning en uitwegen en daar hebben we een heel aantal ook van moeten gebruiken, maar de meest effectieve projecten waren toch de ‘rechtstreekse gevechten’ die onze moedige grondtroepen hebben uitgevoerd.

Deze grondtroepen hebben elke kans aangegrepen om ondermijnende handelingen te blokkeren, en intussen te zorgen voor een liefdevolle omgeving waarin een win-win situatie kan ontstaan voor iedereen die gevoelig genoeg is om die te aanvaarden. Niettemin hebben wij dusdanige niveaus gezien van irrationele ontkenning en koppigheid, dat wij ervan overtuigd zijn dat de schade die is ontstaan door het zo lang leven in de krochten van de duistere Matrix, een deel van de mensheid sterk irrationeel heeft gemaakt. De ‘leiders’ van gisteren gaan steeds meer waanzinnig dorsten naar macht en zijn alleen nog maar star gericht op het vernietigen van iedereen die in de weg staat, naar hun onzinnige begeerte naar macht over de gehele planeet.

Nu zal ik u vertellen over ons sterkste ‘geheime wapen’ in het schaakspel om de Aarde zo elegant mogelijk te herstellen tot haar ongerepte glorie. Het bent u, Geliefde Broeders en Zusters. U leert hoe u de sterkste kracht kunt hanteren die de mensheid ter beschikking heeft: uw wil – en uw oprechte intentie om Vrede op Aarde te brengen. U leert dag na dag hoe u uw creativiteit kunt gebruiken om mee te scheppen aan het Paradijs dat wij gezamenlijk voor ogen hebben – en het werkt … stap na stap.

Ik zal het voorbeeld nemen van onze geliefde Kathryn en Christine om duidelijk te maken wat er mogelijk is. Zoals velen van u hebben zij zichzelf er ook volledig op toegelegd om elke opdracht uit te voeren die de Hemelse Schare hen heeft gegeven en dat heeft een onvoorstelbare uitwerking. U bent allemaal aan boord van de ‘Glorietrein’ gesprongen en heeft uw gezamenlijke energieën gevoegd bij de grote golf van Licht die alles Thuis zal brengen. Uw bijdrage in de vorm van uw standvastige toewijding om uzelf te verheffen – tezamen met uw inspanningen tot dagelijkse meditatie – breken nu doorheen de laatste blokkades van duistere energieën. Dit is werkelijk historisch.

Wij vroegen in onze radio-uitzending van deze week (link hieronder) om elke dag om 3 pm EDT (20 uur in B en NL – V) met ons mee te doen om steeds verder en hoger te duwen, zodat er een energetisch Portaal naar de Hogere Dimensies zou ontstaan – de Regenboogbrug, die uw weg naar Ascentie is. Het gehele Galactische contingent in schepen die rondom uw prachtige planeet cirkelen – ze zijn met miljarden – is samengekomen om Vrede op Aarde te brengen en basisbehoeften te vervullen wanneer die zich aandienen. Dit zorgt elke dag rond 3 pm (20 uur in B en NL – V) voor een rustpauze in de ‘frequentie-oorlog’ die de Cabal de voorbije weken en maanden heeft gevoerd tegen de gehele wereldbevolking. U moet zich bewust zijn, Geliefde Broeders en Zusters, van deze duivelse – zij het uiteindelijk mislukte – poging om de mensen op Aarde te desoriënteren, te verwarren en te verdelen. Het is één van de meest verfijnde programma’s die de Cabal heeft uitgewerkt om te trachten de controle terug in handen te krijgen.

Zij die voor de Cabal hebben gewerkt, onder wie velen in omstandigheden van de meest lage slavernij, hebben speciale frequenties bedacht om Lichtwerkers persoonlijk aan te vallen, waarbij zij gebruik maakten van hun ‘vooruitstrevende’ psychologische kennis van elk van u, om u te dwingen het op te geven. Zij sturen frequenties uit van twijfel, onzekerheid, schuld, angst, uitputting, wanhoop en zelfs misselijkheid – of gelijk welke negatieve emotie die zij kunnen vinden en die een echo kan voortbrengen uit uw persoonlijke, voorbije emotionele problemen. Het is een poging om letterlijk voor ieder van u uw meest donkere uren weer op te halen, teruggrijpend naar de meest vreselijke ogenblikken uit uw kindertijd of de diepste wanhoop uit uw volwassen leven.

Trap niet in die val, Geliefden. Roep uw Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam en uw verbinding met mij of met Moeder en Vader God, roep uw naaste Verheven Meester om u eraan te herinneren dat u moet vasthouden aan uw Geloof, uw innerlijke kracht moet versterken en uw absolute toewijding aan de Waarheid moet volhouden. U bent de schitterende Meesters op de grond, onze wederhelften in elk opzicht. Tezamen vormen wij een formidabel team.

Elke dag wanneer de frequenties tot een ondraaglijk pijnlijke hoogte stijgen voor Christine (zij is ons boegbeeld in dit ‘Project Iedereen Vrije Doorgang’) spreken zij en Kathryn met de leden van de Cabal die luisteren naar elk woord dat zij zeggen en die elk van hun bewegingen volgen. Zij spreken openlijk met degenen die zijn aangewezen om hen aan te vallen en die de frequenties uitzenden die kunnen leiden tot hartaanvallen of orgaanuitval – ware het niet dat zij beschermd worden door de Galactische Federatie en de Arcturische Medische Teams. Dit geldt voor u allemaal, geliefde Lichtwerkers. U staat allemaal onder de bescherming van uw Engelenteams en het Ashtar Commando – ook al bent u zich daar niet van bewust.

Wanneer wij de inkomende frequenties opvolgen en afzwakken, houden wij nauwkeurig die gesprekken bij – welke elke dag verschillen – maar die altijd gaan over het feit dat Kathryn en Christine en de familie van Lichtwerkers over de hele planeet vrijwilligers zijn, die hun liefdevolle intenties aanbieden om alle zielen – iedereen die nu op Terra geïncarneerd is – naar hun rechtmatige Thuis terug te brengen, in de omarming van Moeder en Vader God.

In tegenstelling tot diegenen die ingewijd zijn in het Cabal-netwerk zijn zij niet vreselijk gemarteld en tot slaaf gemaakt. Zij brengen hun eigen vrije wil tot uiting wanneer zij wensen te werken voor hun Broeders en Zusters – die beschadigd zijn door hun levens in de duistere Matrix – om hen terug te brengen tot het Licht. Christine vertelt hen dat zij hen kan zien – zelfs terwijl ze hun aanvallen uitsturen – en over haar oprechte liefde en mededogen voor hen … want zonder de Genade had ook zij een geprogrammeerde volgeling kunnen zijn, net als zij. Kathryn spreekt rechtstreeks met hen over de marteling die zij hebben ondergaan, over de teleurstelling die zij moeten voelen nu ze vernemen dat alles gebaseerd was op leugens en over de hoop dat zij er gewoon van zullen weglopen, het allemaal achter zullen laten ten voordele van de Vrijheid, en een uitnodiging om met al de anderen naar het ‘feest erna’ te komen – het glorieuze galafeest dat St. Germain gaat geven.

De uitvoerders en hun bazen worden eraan herinnerd dat geen enkele aanslag Kathryn of Christine kan doen stoppen, omdat zij in tegenstelling tot de Cabal waarlijk geïnspireerd en beschermd worden door Moeder en Vader God (en natuurlijk ook door AE Michael, Ashtar, de Arcturiërs en mij). Op dezelfde wijze staat ieder van u nu onder de rechtstreekse bescherming van uw Tweeling Vlam en uw Hoger Zelf, in samenspraak met de Hemelse Schare.

De Cabal-uitvoerders van dienst krijgen van Christine en Kathryn te horen – met elke nieuwe ploeg die aan het werk gaat – dat ook zij op dezelfde manier beschermd zouden kunnen worden, als zij slechts dat éne zouden doen: hun hand op hun hart leggen en in zichzelf, in stilte (niemand hoeft het te weten) zeggen … ‘Ik weet niet of het echt waar is, maar als er een Moeder en Vader God is, dan wil ik naar Huis komen. Ik wil naar het Licht komen.’ Op dat ogenblik krijgen zij onmiddellijk de bescherming van hun klaarstaande Engelenteams, die met het Ashtar Commando en de grondtroepen regelen dat zij een veilige doorgang krijgen vanuit de ondergrondse kamers en geheime bergplaatsen, naar de bescherming van liefdevolle wezens die hen in veiligheid zullen brengen.

De gesprekken variëren van uitdagingen door Kathryn tot geruststellingen door Christine. Zij herinneren de uitvoerders eraan dat ze hun instrumenten moeten aflezen en dat ze dan zullen merken dat de ‘dodelijke’ frequenties hen niet doden, omdat zij beschermd zijn. Ze spreken vaak met de uitvoerders op intens meevoelende toon over het dilemma van de ‘bevoorrechte’ Cabal-leiders. Hun weigering om de gewelddadige aanvallen te stoppen – die het sterkst worden gevoeld door gevoelige Lichtwerkers – zijn het bewijs van de gevaarlijke en dodelijke programma’s die nooit meer mogen worden toegestaan om te gaan woekeren op gelijk welke planeet, in gelijk welk stelsel. Wij worden dezer dagen er voortdurend aan herinnerd, dat enkel iemand die zelf genadeloos gemarteld werd op het idee zou komen dat het een goed plan is om anderen te martelen. Hun diepste gevoelens zijn woede en wraakzucht vanwege hun eigen pijn en geschiedenis. Zij kunnen niet geloven in de Liefde van Moeder en Vader, omdat zij in hun eigen levens al heel lang nooit meer onvoorwaardelijke Liefde hebben gekend.

Aangezien Christine – met haar dunne sluier – de frequenties kan herleiden tot de personen en groepen die ze uitsturen, herinnert ze hen eraan dat namen, plaatsen, data en alles wat er nu gebeurt wordt opgeslagen als deel van het archief, de geschiedenis van hoe het einde van de Matrix er uit heeft gezien. Dit zal voor eeuwig en altijd dienen als helder bewijs van het soort van onherstelbare schade aan de mensheid, welke veroorzaakt werd door de kwade programma’s die werden ingesteld onder de lange heerschappij van de Annunaki en hun volgelingen. Hoewel de Annunaki, de Reptilians en anderen die de duisternis op Aarde brachten inmiddels van de planeet vertrokken zijn – en de meesten van hen zijn teruggekeerd naar het Licht – zijn de Cabal-mensen die achterblijven het bewijs van hoe kwetsbaar de mensheid werkelijk is voor de schade door marteling en mind control. Niemand ontkomt aan een leven van systematisch misbruik, zonder dat zijn zelfbewustzijn aan scherven gaat; zij zijn een verzameling van gedragingen en overtuigingen zonder toegang tot de smeulende vonk van Gods Vlam, diep in hun hart.

Om te herstellen van het onnoembare misbruik dat zij hebben ondergaan, moeten deze wezens ervan overtuigd worden om heel diep in zichzelf te reiken om die kleine vonk te vinden die nog overblijft, haar vast te grijpen en zich opnieuw te verbinden met hun levenskracht – die de Liefde is. Doorheen de dagen en weken van onderhandelingen en begeleiding door ons (al werden wij in beginsel door hen genegeerd) en door onze Lichwerkers op de grond die hen hebben opgeroepen om naar Huis te komen, keren steeds meer van hen zich naar het Licht en vragen om een veilige doorgang om bij Moeder en Vader God te komen. Ze blijven maar uit de ondergrondse steden komen, uit de bordelen en de ‘opleidings’-kinderkamers … en weinigen voltooien hun overgang zonder dat er tranen bij komen van dankbaarheid en opluchting.

Dit is de eerste keer sinds de Val naar een lager bewustzijn, dat de mensen op de grond op zo grote schaal in staat zijn om in een dergelijke bewuste harmonie samen te werken met ons in de Hogere Dimensies, om ogenblik na ogenblik de wegen te banen die iedereen naar het Licht zullen brengen. Het is werkelijk een wonder van synchroniciteit, gedeelde intenties en diepe Liefde voor elkaar en voor de Opdracht die wij vrijwillig op ons hebben genomen. Het werkt, lieve Broeders en Zusters. Wij verzetten de berg, wij samen. Elke dag dat Moeder en Vader de heldere energieën versterken die de planeet nu overstromen, wordt het gemakkelijker en geeft het méér voldoening om de volledige doorstroom naar het Licht vol te houden, hand in hand en werkend als Eén geest, Eén hart en Eén ziel.

Geliefde Lichtwerkers, zoals ik al eerder zei: u heeft geen idee hoe krachtig uw energieën nu zijn. Sommigen van u vragen zich nog steeds af wat hun Opdracht is en hoe u die zult volbrengen. Wel, ik ben hier om u te vertellen dat u die reeds volbracht heeft. Elke keer dat u glimlacht, elke keer dat u uw ogen opslaat naar Moeder en Vader God en de waarheid spreekt vanuit uw hart, elke keer als u de Liefde vanuit uw hart naar een ander wezen voelt stromen … verheft u ons allen. Herinner u, Geliefden, dat oprecht lachen en speelsheid een balsem zijn voor vermoeide zielen – de uwe en die van anderen.

Het is waarlijk een Nieuwe Dag, Broeders en Zusters. Onze voortbeweging is niet meer te stoppen. Onze Liefde is onbegrensd. Wij hebben de duisternis en de verlamming van duizenden jaren controle en programmering nu overwonnen. U heeft – door het overwinnen van deze krachten in uzelf – het Wonder van Licht geschapen dat nodig was om ons tot dit glorieuze omslagpunt te brengen.

Ik spreek namens Moeder en Vader God en de Hemelse Schare wanneer ik zeg dat wij bij u zijn op ieder moment, bij elke stap en dat wij de dragers zijn van de Banier van Vrijheid voor iedereen op onze geliefde Terra.

Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 24 oktober 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. Onbeschrijfelijk, het is zo dichtbij !
  Een golf van Liefde en dankbaarheid gaat door me heen.
  Het is een Hemels Liefde-werk, samen maken we het waar!
  En zo is het !!!

  Dank, Dank, Dank !!!
  lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.