NAN 35: Wereldwijde Transmutatie

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 35

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 7 oktober 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Wereldwijde Transmutatie van Wreedheid,
Vroegere Volgelingen spurten naar de Vrijheid
door Moeder God

editie 35 rode herfstbladerenHallo prachtige kinderen. Uw Vader God en ik houden elk van u dicht bij ons, u bent ons dierbaar en lief.

Het Transmutatie-Team waarover AE Michael u vertelde in het vorige bericht, werkt momenteel aan de wreedheid. Ik moet u niet uitleggen welke vormen de wreedheid kan aannemen welke algemeen beoefend wordt op de planeet, maar ik wil wel dat u eens om u heen kijkt naar de wereld. Erken in uzelf de vele manieren waarop wijd-verspreide, culturele- en religieus aangemoedigde wreedheid overal is doorgedrongen in het dagelijks leven van de mensen.

Wij vragen dat u uw erkenning en bewustzijn van deze ingrijpende praktijken en systemen zou vergroten, zodat ze aan het Licht kunnen komen en voor eens en altijd kunnen worden getransmuteerd. Richt uw aandacht ook op uw eigen leven en onderzoek het nauwkeurig zodat elke resterende echo van bestraffing, vernedering of beschuldiging kan worden uitgeschakeld welke nog is blijven hangen in uw relaties – met name in de relatie met uzelf. Dit is de meesterlijke toepassing van het Transmuteren die uw gehele planeet momenteel verheft.

Ik ben Moeder en ik strek mijn liefdevolle armen uit naar al diegenen in de netwerken, en vooral naar de paranormaal begaafden die door de Cabal werden opgeleid, omdat sommigen van hen – de dapperen – nu ondanks hun angst toch naar voren treden om namens anderen te spreken, om te zoeken naar veiligheid voor henzelf en vele anderen rondom hen.

Ik wil dat u, Geliefde Kinderen, rechtstreeks te horen krijgen van mij – uw Moeder en van uw Vader die hier naast mij staan – dat wanneer u uw hart naar ons wendt en zegt ‘Moeder en Vader God, wij willen naar Huis komen’ dit onmiddellijk en in alle gevallen zal worden toegestaan en doorgevoerd doorheen alle dimensies. U zult beschermd worden en naar Huis terugkeren, naar onze liefdevolle armen.

Ik bevestig dat er nu leden van de door de Cabal opgeleide paranormale teams met honderden tegelijk contact opnemen met Christine en Kathryn. Soms vragen ze naar ons, soms nemen ze ook rechtstreeks contact op met Ashtar. Het verdwijnen van veel van hun bazen die zogenaamd ‘op vakantie’ zijn maakt hen moediger, omdat ze geruchten hebben gehoord dat hun bazen eigenlijk gearresteerd zijn – en ik bevestig nu ook, dat dat klopt.

In vele delen van het netwerk over de hele wereld zijn er groepjes Lichtwerkers die contact leggen, en in staat zijn om in verbinding te treden met elkeen die wil terugkeren naar Huis, naar het Licht. Iedereen kan gehoor geven aan de Lichtwerkers die hen gecontacteerd hebben, aan Ashtar of gelijk welke Verheven Meester of rechtstreeks aan ons, Moeder en Vader. Deze reddingsoperatie is momenteel sterk op gang gekomen. Wij zullen onmiddellijk de fysieke- en emotionele veiligheid verzorgen van degenen die amnestie aanvragen, zodra zij blijk geven van hun intentie en verlangen om de wreedheid van hun vroegere levens achter te laten en terug te keren naar Huis, naar het Licht.

Velen die nu naar voren treden zijn de verloren kinderen die tot slaaf werden gemaakt en gedwongen waren om voor de Cabal te werken in gewelddadige en mensonterende omstandigheden. Deze dierbare kinderen zullen zorg ontvangen en hersteld worden tot ze gezond zijn. Niemand zal tussen mij en mijn kinderen komen!

Het woord doet de ronde doorheen de netwerken, dat iedereen mag verwachten een persoonlijke ‘verpleegkundige’ toegewezen te krijgen en dat er zonlicht zal zijn en een overvloed aan voedsel. Velen hebben te horen gekregen dat er niet genoeg voedsel zou zijn, dat de zon was gedoofd en dat ze blij moesten zijn met wat ze hadden; ja inderdaad, het klopt dat wij Legioenen van Engelen hebben opgeroepen, die in witte verpleeguniformen (ook al zijn ze misschien niet zichtbaar voor het blote oog) zullen verschijnen aan deze bange en gewonde gevangenen, om hen te verzorgen tijdens hun overgang naar veiligheid. Er zal zonneschijn zijn en voldoende voedsel voor iedereen.

Ik wil ook de vele andere Grondtroepen-netwerken toespreken die nu op volle kracht werkzaam zijn, waaronder de healers, de NESARA-doorvoerders, de teams die zorgen voor veilige doorgang en al de anderen. Ik wil ieder van u verzekeren dat u omringd bent door Teams van Engelen, veiligheidsteams van de Galactische Federatie en Healingteams, door uw Gidsen, uw Tweeling Vlammen en andere Verheven Meesters. Niemand zal tussen de plooien vallen. Er zijn geen plooien. Wees liefdevol, wees vriendelijk, wees verenigd. Blijf op koers. Uw Vader en ik zijn bij u.

Sla handen en armen ineen, iedereen. Loop nu weg van het lijden. Wij zijn hier om u op te vangen, tot rust te brengen en u te healen bij Thuiskomst.

Ik ben uw liefdevolle Moeder, ik wacht op uw terugkeer naar mijn liefdevolle armen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May & Christine Burk, 7 oktober 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.