NAN 33: Gedaan met angst en schaamte

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 33

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel, Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 4 oktober 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Angst, Schaamte en Ongerustheid – GEDAAN ERMEE!
door Sananda

NAN 33: Gedaan met angst en schaamteVandaag is er weer een bijzondere opdracht. Zoals u wel weet zijn de overheersende emotionele tonen op Aarde gedurende duizenden jaren Angst, Schaamte en Ongerustheid geweest. Dat is wat we nu healen.

Angst, Schaamte en Ongerustheid vormden voor het grootste deel de atmosfeer op de planeet, in elk dorp en elk huis, ongeacht wat de sociale- of economische status was van de bevolking. Iedereen wordt geraakt door de gevoelens die beginnen met angst om niet genoeg te hebben, niet voldoende te bereiken, niet sterk, standvastig of vindingrijk genoeg te zijn om vooruit te komen, quitte te spelen, rampen te voorkomen en het komende lijden het hoofd te bieden, dat vlak om de hoek op de loer ligt.

Het is zo doordringend dat niemand er immuun voor is, zelfs niet de Cabal of hun volgelingen, die de omstandigheden hebben veroorzaakt waardoor deze angsten konden ontstaan.

Deze dodelijk combinatie van angst, schaamte en ongerustheid wordt door de mensen ‘stress’ genoemd. Het bestaat niet echt – stress – het is gewoon het geheel van deze gevoelens dat leidt tot een algemeen gevoel van vrees, zonder echt te weten waarvoor men bevreesd is of waar die vrees vandaan komt. Het maakt de mensen verward en hulpeloos, omdat het gevoel ook aanhoudt wanneer – en soms juist dan – als alles goed gaat.

Deze achtergrondgevoelens zijn zo vertrouwd geworden dat de meeste mensen gewoon denken ‘zo is het leven’ en er niet bij stilstaan, omdat het zo vanzelfsprekend lijkt dat het niet in vraag wordt gesteld. Nu vragen wij van u om het niet enkel in vraag te stellen, maar om het onder ogen te zien – losstaand van uzelf maar toch vertrouwd, een deel van wat u in dit leven heeft gekend en waarvan u zich nu helder en duidelijk omlijnd een bewust beeld vormt, zodat u het volledig buiten uzelf kunt plaatsen.

Wanneer u het blootlegt en kunt erkennen dat u beschermd, geliefd en gekoesterd bent en dat u geen onvoorzien lijden of trauma meer zult ervaren in dit leven, dan kunt u het echt plaatsen waar het thuishoort – in het zware en traumatische verleden. Het is nu klaar, omdat wij tezamen opstijgen naar een Hogere frequentie, waar deze dingen niet bestaan.

Door deze gevoelens buiten uzelf te plaatsen en ze te zien voor wat ze zijn – en dat er geen reden meer is om ze nog te ervaren, schept u de Nieuwe Wereld waar u naar heeft verlangd. Begint u te begrijpen dat het mogelijk, onvermijdelijk en noodzakelijk is om dat nu te doen? Het is zelfs zo dat als u verdergaat met uzelf in deze gevoelens te wentelen, u werkelijk ogenblik na ogenblik de Matrix van gedachten en gevoelens schept, welke in de eerste plaats de oorzaak is van al die onzekerheid.

Lieve familie, wij hebben nu dus uw medewerking nodig, omdat u diegenen bent met de grote bronnen van vreugde, toewijding en vermogen om het Licht te zien in alles. Dit is ons moment. Wij hebben onvermoeibaar samengewerkt – zeker tijdens de voorbije dagen – toen de Lichtwerkers met al hun kracht over de hele planeet hun opdrachten uitvoerden. Het werkt, Geliefden.

Wij bevinden ons in een crescendo van opwinding, vreugdevolle deelname en overwinning, nu ieder van ons de hem/haar toegewezen Opdracht voltooit – ongeacht of zij zich al dan niet bewust zijn van wat ze doen. Het gevoel van synergie, intense energie en vervulling stroomt over de Oppervlakte Aarde, nu iedereen samenkomt in geest en hart. Dit is de tijd waarvoor we allemaal zijn opgeleid, waarop we ons vele, vele levens hebben voorbereid en waar we nu allemaal samenkomen, sommigen bewust, terwijl anderen nog maar net hun magnetische aantrekkingskracht beginnen te voelen om met hun Mede-Lichtwerkers samen te zijn. Dat gevoel is als het vinden van een oase in de woestijn: vreugde, opluchting, feestelijkheden en nog grotere vastberadenheid.

Wij scheppen dit tezamen, geliefde Broeders en Zusters. Deze tijd zal voor altijd levend blijven in de herinnering van de mensheid.

Wij zijn Liefde.

Ik ben uw Sananda

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 4 oktober 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.