NAN 32: Liefde is onze eerste Richtlijn

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 32

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 20 september 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

‘Liefde’ is onze Eerste Richtlijn
door Sananda

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-sunset-heart-hands-sea-image33939547

Mijn Geliefde Broeders en Zusters, het is hoog tijd dat wij u wat meer gerichte informatie geven over waarom de problemen op Aarde nog steeds voortduren en waarom de Welvaartprogramma’s en andere vrijstellingen die u beloofd werden nog niet tastbaar zijn geworden op Oppervlakte Aarde. Het is niet dat wij iets voor u wilden achterhouden; onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar onze geliefde Channels en de andere Grondtroepen die in de frontlinies staan om de veranderingen tot stand te brengen voor u allemaal. Tot nu toe was het voor ons en voor hen niet veilig om openlijk te spreken over het Samen-Scheppen waar wij allemaal aan deelnemen.

Wat u nu ziet en ervaart is de laatste strijd tussen de Lichtwerkers – belichaamd en in Spirit – en de belichaamde Cabal. Zij zijn de enigen die nog over zijn van het ooit ver-strekkende netwerk van duisternis waartoe de Annunaki, de Reptilians en andere leden van het Archon-Bondgenootschap behoorden. Geen van die voorheen duistere krachten heeft toestemming om te blijven, behalve zij die nu voor het Licht werken. Hoewel de menselijke Cabal nog de controle heeft over de resterende technologieën die hun bazen hen verstrekt hebben, en zij bijzonder goed zijn in het bevorderen van hun eigen imago als gevaarlijk en machtig, zijn er feitelijk nog maar weinigen van hen die de touwtjes in handen hebben.

Zoals wij allemaal in de voorbije weken hebben gemerkt, zijn diegenen die overblijven ook echt wel hardleers te noemen. Zij ontkennen volledig het onvermijdelijke einde van hun terreurbeleid en zij zijn bijzonder tevreden met zichzelf, omdat ze ‘de duimschroeven aandraaien’ om pijn en lijden toe te brengen aan diegenen die zij hun ‘vijanden’ noemen – zijnde iedereen die staat tussen hen en hun dominantie en controle van de planeet. Zij hebben deze neiging deze week getoond. Met elke vooruitgang van de niveaus van Licht op de planeet, hebben zij de niveaus van geluidsfrequentie-aanvallen verhoogd, als een aanslag die met name pijnlijk is voor diegenen op het oppervlak die zijn afgestemd op Hogere Dimensies.

De technologieën zijn veel verfijnder dan u zou denken. Wij hebben het voorbeeld gezien van hoe zij hun aanval haarfijn afstellen om intense pijn en zelfs doofheid toe te brengen aan onze Christine en Kathryn. Zij waren in staat om naar alle gesprekken te luisteren en de aanval op te schroeven, elke keer als zij iets hoorden wat hen niet beviel, waarbij ze mikken op elke zwakheid die zij bespeuren in hun ‘doelwitten’ – hetzij fysiek, emotioneel of mentaal. Zij doen hun uiterste best om Lichtwerkers te breken, vooral door het toebrengen van fysieke pijn, en hier in de familie van mijn geliefde Tweeling Vlam martelen ze Kathryn, doordat zij moet toezien hoeveel pijn Christine heeft. Het is sadistisch en genadeloos, ondanks onze voortdurende pogingen om door te dringen tot hun hart.

Natuurlijk is het vreselijk voor AE Michael en mij om onze Tweeling Vlammen zoveel pijn te zien lijden. U vraagt zich af waarom wij er niet gewoon een einde aan maken, net zoals wij een einde kunnen maken aan al het lijden op Aarde? Ik zal het u trachten uit te leggen, lieve vrienden, zodat u het ‘hoe en waarom’ kunt begrijpen van de manier waarop de Hemelse Schare in deze omstandigheden werkt. Het is niet gemakkelijk om ons dilemma te begrijpen wanneer u op de grond bent, maar ik zal proberen het u duidelijk te maken. Geloof me, ik weet dat begrijpen het niet echt veel gemakkelijker maakt, maar het kan u helpen om het te doorstaan.

Het is nooit zo, dat wij geen bezorgdheid of medeleven voelen met de vreselijke omstandigheden op de grond. Het is veel erger geworden dan we gehoopt hadden – de moeilijkste tijdlijn en de moeilijkste omstandigheden. Dit komt omdat het grootste deel van de mensheid zich niet bewust is geworden van hoe slecht de omstandigheden werkelijk zijn en wie er verantwoordelijk voor is – en dat zij er iets aan zouden kunnen veranderen. De meeste mensen geloven nog steeds dat dit nu eenmaal is zoals het leven gaat en dat ze er maar het beste van moeten maken. Dus doen ze niks om het te veranderen.

Kathryn: Sananda, kunnen jij of de anderen – de Hemelse Schare – deze frequenties voelen zoals wij dat doen? Alsof ons hoofd gaat ontploffen en elk orgaan en elk bot in ons lichaam pijn doet?

Sananda: Nee, Liefste. Hun frequenties bereiken ons niet in de Hogere Dimensies. Wanneer wij hierheen moeten komen om onszelf te ‘vertonen’, heeft de Cabal de frequenties verlaagd. Wij vertrouwen op jou en de verslagen van andere Lichtwerkers om ons te vertellen wat zij ervaren, en wij meten ze wel op. Het Ashtar Commando houdt nauwlettend toezicht en zij weten welke frequentieniveaus er zorgen voor pijn, mentale verwarring en zo meer. Je bent uiteindelijk wel beschermd omdat je daarom vraagt en vanwege je oorspronkelijke contract om dit werk te doen, maar voorlopig weten wij dat het nagenoeg ondraaglijk is voor jou – zoals voor vele anderen. Het is een nieuwe ontwikkeling van de laatste dagen, dat ze op grote schaal begonnen zijn met de aanvallen op personen steeds meer op maat te maken. Dit baart ons grote zorgen.

Laat mij uitleggen waarom wij niet gewoonweg alles kunnen uitschakelen en de Cabal van de planeet kunnen weghalen, om hen tegen hun wil te heropvoeden of hen elders heen te brengen om de bewoners van de Aarde verder lijden te besparen. Hoezeer dat veel mensen een plezier zou doen, kan het zo niet gebeuren. Om te beginnen is het niet zo eenvoudig als u zou denken, om op deze planeet te bepalen wie een officieel lid van de Cabal is en wie een enthousiaste supporter is – of een medeplichtige. Velen van de volgelingen zijn veel gemener en wreder – of erger – dan hun leiders, en hun aantallen lopen in de miljoenen.

Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen u en hen. Sommigen van u zijn onbewuste supporters – hoewel het met de dag duidelijker wordt hoe ‘normale’ dagelijkse bezigheden toch de duistere machtsstructuur ondersteunen. Neem nu bijvoorbeeld het eenvoudige begrip dat GMO’s (genetisch gemanipuleerde gewassen) dodelijk zijn, ontworpen zijn door de Cabal en een enorme bron van inkomsten zijn voor hun programma’s … en toch hebben de meeste mensen nog niet geweigerd om ze te kopen. In plaats daarvan zijn diegenen die zich bewust zijn van het verschil, nu gevallen voor de manipulatieve argumenten van het ‘etiketteren’ – hetgeen per definitie betekent dat GMO’s zullen worden toegestaan. Roundup, de ‘Agent Orange’ (bijzonder giftig ontbladeringsproduct dat op grote schaal werd toegepast tijdens de Vietnam-oorlog – V) van de voedselproductie en het onderhoud van gazons, wordt nog steeds veel verkocht aan huiseigenaren; enorme gasslurpende luxe-wagens vervoeren vaak maar één of twee personen; creditkaarten en creditrekeningen tieren welig, geld-wegsluizende banken met criminelen aan het roer zijn gemakkelijk en populair; oorlogszuchtige politici werken als loopjongens voor de Cabal en worden steeds weer herkozen – alleen zijn zij betrokken bij of worden zij enthousiast gesteund door een vrij groot aantal mensen. Door hun geloof en hun daden zijn de meeste mensen feitelijk verbonden met de Cabal.

Diegenen onder u die dit lezen zijn zich bewust van de vrij grote kloof in bewustzijn tussen hardwerkende Lichtwerkers en vrijwel al de anderen. Uw inspanningen om de mensen rondom u te doen ontwaken hebben een geleidelijk, meetbaar effect op het collectieve bewustzijn; daarom hebben wij u zo voortdurend aangemoedigd om dapper te zijn in uw onderricht en standvastig te zijn in uw Ascentie-oefeningen.

Laat mij nu verder het dilemma uitleggen waar wij voor staan, terwijl wij gestaag verder werken aan de uiteindelijke totstandkoming van de verheffing van planeet Aarde naar de Hogere Dimensies. Velen van u zijn zich bewust van de Universele Wetten waaronder wij werken. Eén van die belangrijkste Wetten wordt de ‘Eerste Richtlijn’ genoemd, die duidelijk stelt dat geen enkele beschaving of zijn vertegenwoordigers, onder geen enkele omstandigheid mag ingrijpen of tussenkomen bij een andere beschaving. Dit is een bijzonder belangrijke en volledig bindende Wet, die het ruimtereizen en bezoeken tussen planeten en rassen aan banden legt. Elke uitwisseling of interactie die tot een verandering kan leiden moet door iedereen worden goedgekeurd, ook door de vertegenwoordigende Raden die de planeten of individuele beschavingen begeleiden. Dit beschermt de individualiteit en de unieke eigenheid van verschillende beschavingen, planeten en Sterrenstelsels. In het geval van een grote verandering moeten alle leden van die beschaving akkoord gaan voordat de verandering kan worden doorgevoerd.

Ziet u, in het geval van Hoger Dimensionale planeten is dit een redelijk eenvoudige procedure, aangezien iedereen kan samenkomen als Hoger Zelf, om tot een eenstemmig besluit te komen over verlangde veranderingen en de procedures om die door te voeren. Alles wordt zorgvuldig opgevolgd in het belang van het Hoogste Goed. De procedure is ingewikkelder voor planeten in de lagere dimensies.

Op Aarde was de overname door de duistere krachten heimelijk en opzettelijk bedacht om de mensheid te onderwerpen, maar het toenmalig menselijk collectief – de Hogere Zelven of de incarnaties – hebben niet formeel bezwaar gemaakt tegen de geleidelijke invoering van geloofssystemen, technologieën en andere grote veranderingen. De mensheid beschouwde zichzelf juist als vernieuwend en open. Verstrikt in haar eigen idealisme en relatieve jeugdigheid, was zij afgeleid door het entertainment en de nieuwigheid, en zich niet bewust van de toekomstige gevolgen van het toestaan van deze inval door derden. Velen van de meest vernietigende bondgenootschappen – te beginnen met Atlantis – werden in het geheim gesloten door een paar ‘geboren’ Aardemensen. Zo begon de Cabal – als het ware als een terroristische groepering ‘van eigen bodem’. Zij werden beïnvloed door de duistere krachten, maar men kan terecht stellen dat de duisteren in eerste instantie hierheen zijn gekomen op uitnodiging.

Het werd de Hemelse Schare duidelijk, dat de val van de mensheid in de duisternis tezamen met de grote aantrekkingskracht van de atoomwapens die zielen konden vernietigen, al heel snel een dreiging ging vormen voor het gehele Universum. Maldek was al vernietigd en de Aarde leek al snel te zullen volgen. Een grote Raad werd bijeengeroepen om te beslissen over het lot van planeet Aarde. Zoals gebruikelijk waren al de Hogere Zelven van de op Aarde geïncarneerden erbij aanwezig toen de mogelijkheden grondig werden gewogen en besproken. De Hemelse Schare – in overeenstemming met de Hogere Zelven – waren verdrietig maar vastbesloten vóór een volledige vernietiging van de planeet, met de mogelijkheid dat de zielen die daar geïncarneerd waren zouden worden geïsoleerd, totdat er een geschikte planeet kon worden gevonden waar zij opnieuw konden beginnen. Dat proces zou een degelijke opleiding in de Hogere Dimensies hebben omvat, en het zou eonen aan Aardse tijd hebben geduurd voordat zij weer mochten incarneren in menselijke lichamen.

Toen deze heftige bijeenkomst zijn eindbeslissing naderde, kwam mijn geliefde broeder Sanat Kumara van Venus naar voren en bood aan om naar de Aarde te komen om het Licht uit te dragen, om de brug in stand te houden naar Moeder en Vader en de Hemelse Schare, totdat de mensheid in staat zou zijn – met de hulp van ervaren zielen van andere planeten en Sterrenstelsels – om zichzelf uit haar donkere put te verheffen en weer op het pad van Ascentie te komen.

Ik stemde ermee in om met Sanat mee te komen en onze familie van Kumara’s kwam naar voren om ons te steunen. Ik riep snel een aantal van mijn Kumara-broeders bijeen en uiteindelijk ook al diegenen die u nu kent als de Elohim – de ongeveer 144 000 vrijwilligers die ook meekwamen met mij en mijn Tweeling Vlam, die u nu kent als Kathryn. AE Michael en zijn Christine gingen akkoord om de Serafijnen te leiden, die in hun onbaatzuchtige Engelenvorm kwamen, en wij kregen de zegen van Moeder en Vader om deze uitdaging aan te gaan. Sanat en Kathryn voegden zich bij Terra, om het zielenproject te worden dat een grotere energietoevoer zou bieden om haar te steunen bij de onvoorziene problemen die voor haar lagen, en zij blijven vastbesloten om haar doorheen haar komende fase van healing en herstel te brengen.

De Meesters die u kent als uw liefdevolle steungevers en mentoren waren ook betrokken bij de oorspronkelijke plannen, en zijn steeds weer geïncarneerd om te helpen het menselijk collectief terug te verheffen, tot de plek waar zij weer hun verbinding konden gaan voelen met God en de Hogere Dimensies: de plek die wij allen ‘Thuis’ noemen.

Vervolgens kwam er een Raadsvergadering waarin de bepalingen van onze ‘tussenkomst’ werden vastgelegd. Wij kwamen allemaal van verafgelegen planeten en konden dus worden gezien als een binnenrukkende macht, indien wij niet formeel werden uitgenodigd door de Raden van de Aarde. Dus werd er afgesproken met het Hoger Zelf van al de menselijke incarnaties, dat de vermogende macht van de Elohim zou worden verwelkomd binnen de Hogere Raden en op de grond van onze geliefde Terra, als zij bereid waren om te incarneren in menselijke lichamen, te midden van diegenen die zij wilden helpen.

Moeder en Vader God voorzagen de valkuilen en de gevaren die wij zouden ondervinden onder de omstandigheden waarmee wij hadden ingestemd. Om ons het hartzeer van een volledige mislukking te besparen, en uit respect voor de Hogere Zelven die zich aan ons hadden verbonden om het lot van de planeet te veranderen, stelden Moeder en Vader een limiet – een tijd/ruimte-grens aan deze Licht/duister-strijd op Aarde – en dat einde zou beslist worden in het voordeel van het Licht, ongeacht hoe dichtbij of veraf de mensheid bij Ascentie zou zijn geraakt. Dat eindpunt is bereikt, maar er is nog één voorwaarde die werd overeengekomen in de oorspronkelijke contracten.

Ingevolge de Eerste Richtlijn en de erkenning van de vrije wil doorheen het hele Universum, moet de gezamenlijke mensheid van de Oppervlakte Aarde voldoen aan één van de twee officiële voorwaarden, alvorens een tussenkomst van ‘Hierboven’ (of hun vertegenwoordigers) kan worden toegestaan. De mensheid moet een bepaald niveau van Licht bereiken, dat wordt gemeten door het Ashtar Commando en anderen. Dat percentage moet worden bereikt, hetzij door een toename van Lichtwerkers die tezamen een vooropgesteld keerpunt bereiken (een samengestelde vergelijking, afhankelijk van het aantal betrokken Lichtwerkers) of doordat ieder mens op Aarde een persoonlijk Lichtquotiënt van 51 % bereikt.

De volgende voorwaarde is dat de gehele mensheid ermee moet instemmen om haar Sterren Broeders en Zusters te verwelkomen op de Aarde. Dit kon bereikt worden door een meerderheidsovereenkomst van al de Raden van al de landen op Aarde. Er zijn nu verschillende sociale-, politieke- en economische organisaties die een dergelijk gebaar zouden kunnen inleiden. Om hierbij te helpen heeft het Ashtar Commando toestemming gekregen om eenvoudige en aangename ‘Kiekeboe’-momenten te houden, waarbij waarnemingen van ruimteschepen de mensen ertoe brengen om verbaasd te zijn, zich te verwonderen, plezier en opwinding te ervaren – en geen angst te hebben.

U kunt zien waarom wij zo hard gewerkt hebben op alle fronten om succes te boeken op één of elk van deze mogelijkheden. Soms lijkt de ene optie het meest veelbelovend. Maar dan draait de wind en zorgen onvoorziene omstandigheden ervoor dat een andere oplossing naar voren wordt geschoven. Tezamen met onze Grondtroepen gaan wij alle mogelijkheden na.

Deze inspanning begon omdat ons hart uitging naar onze menselijke broeders, de briljante scheppingen van zovele bezorgde weldoeners. Toen onze onderneming verderging, kwamen er steeds meer Meesters en Engelen van ver en dichtbij. Allemaal voelden zij de aantrekkingskracht van deze kleine, maar betoverende blauwe planeet en haar bezorgde bewoners. Allen werden zij goedgekeurd en ‘aanvaard’ door de Aardse Hogere Zelven voordat zij mochten deelnemen aan het besturen en helpen van de planeet. Als vertegenwoordigers van Moeder en Vader God zouden wij daar altijd graag mee instemmen, ook al gold dat niet voor de duistere krachten, die regelmatig en heimelijk hierheen kwamen om de bevolking te verleiden en te manipuleren. De Raden van de Aarde ontzegden hen niet de toegang, tot onze grote ontsteltenis. Er waren velen die dit zagen als een kans om winst te maken en zichzelf macht te geven. Hierdoor werd ons werk veel moeilijker.

Helaas was daar ook de grote en steeds groter wordende afscheiding tussen de Hogere Zelven en hun incarnaties op Aarde, vanwege de dikker wordende Sluier en de cultuur van duisternis aan de oppervlakte. Zodoende was het nooit mogelijk om tot een overeenkomst te komen binnen de Raden van geïncarneerde mensen, om onze welwillende tussenkomst officieel vast te leggen. Zoals u weet is dit ook vandaag nog zo. Regeringen over de hele wereld – onder controle van de Cabal – weigeren te erkennen dat wij bestaan en dat wij liefdevolle hulp en hoop willen brengen aan iedereen. Onze enige andere optie was intussen om te incarneren als Lichtwerkers – en in die hoedanigheid zijn wij heel vaak vermoord, op de brandstapel gezet of op een andere wijze traumatisch aan ons einde gekomen.

Voordat wij kwamen was de Aarde reeds tot de lagere 3D gevallen – wat betreft de trilling van al haar bewoners – waar zij tot voor een paar jaren ook gebleven is. Gezien de problemen die wij tegenkwamen, was het al een overwinning om een gelijke stand te behouden, maar dat was niet voldoende om de Aarde naar een Hogere Dimensie te brengen. Dus zijn wij sinds 2012 – zoals u, Lichtwerkers, wel weet – bezig geweest met wat u een ‘volledig onder druk zetten’ kunt noemen.

Moeder en Vader zijn zich zeer goed bewust van de overtredingen van de Eerste Richtlijn, die werden begaan door de Archons en hun ‘grondtroepen’: de menselijke Cabal. Gelukkig voor het Multiversum is er geen ‘oog om oog’ wanneer het de Universele Wet betreft. De ene overtreding biedt geen goedkeuring voor een volgende. Zo werken we dus zorgvuldig stap voor stap – met Moeder en Vader altijd aan onze zijde – om alle mogelijke middelen aan te wenden om onze geliefde broeders en zusters van de Aarde te bereiken en verlichting te brengen aan onze Geliefden, waar we maar kunnen. U leest onze berichten, luistert naar onze radioprogramma’s en webinars en u werkt met ons, hier aan de rand van de Schepping. Wij sturen u onze gecodeerde boodschappen van Liefde en steun, met elke overdracht.

Onthoud, Geliefden, dat elke goedgekeurde tussenkomst, elke toegestane vrijstelling uiteindelijk deel zal uitmaken van de Universele Wet. Wees voorzichtig met wat u vraagt en weet dat onze Liefde standvastig en onwankelbaar is. Wij zijn vindingrijk en vastbesloten en wij zullen de middelen vinden om uw dromen waar te maken. We zullen het samen doen. Denk eraan dat u behoort bij hen die nodig zijn – een geïncarneerd mens – om onze behoeften te vervullen voor de Aardse goedkeuring van onze uiteindelijke Landingen en andere welwillende tussenkomsten.

Daden zoals de herwaardering van al de Aardse valuta was een enorme onderneming en er waren mensen bij betrokken uit elk land ter wereld. Al de overeenkomsten zijn getekend, al de leidinggevenden zijn opgeleid en in functie gesteld en alles zal zich ontvouwen zoals gepland, met maximale veiligheidsprocedures om u en uw welvaart te beschermen.

We zijn in beweging, geliefde Broeders en Zusters – en we zullen slagen. Zoals u weet – aangezien u mens bent – staat niets in steen gebeiteld. Mensen zijn veranderlijk, vaak onvoorspelbaar, maar wij weten dat de hoogste eigenschap van de ‘Mensheid’ het Hart is. Samen kunnen wij alle uitdagingen te boven komen.

Ik ben uw Sananda en ik hou van u zonder einde, zonder voorbehoud en met heel mijn hart.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 20 september 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. Ik zal blijven ijveren om het doel te bereiken!
  Verbonden in LIEFDE met de BRON, de HEMELSE SCHARE en al dat IS.

  LIEFDE ZAL ZEGEVIEREN !!!
  En zo is het !

  Samen in dankbaarheid, geloof en vertrouwen en onvoorwaardelijke LIEFDE !

  lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.