NAN 30: Nu!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 30

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 7 september 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

NU!
door Vader God

NAN 30: Nufoto: Le Anh Tuan

Liefste kinderen van de Aarde, ik ben het, Vader God. Ik houd nauwlettend toezicht op uw vooruitgang, zoals wij u de laatste tijd al vaker hebben verteld. Het kan voor u misschien moeilijk te begrijpen zijn waarom Moeder en ik zo betrokken en geïnteresseerd zijn in alles wat er gaande is op uw kleine planeet, maar wij zijn er voortdurend mee bezig. Uw vooruitgang, uw inspanningen om te ascenderen en uw dagelijkse handelingen terwijl u uw leven leeft, zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben u verteld hoe ongebruikelijk uw inspanningen zijn om te ascenderen van 3D naar 5D – iets wat geen enkele planeet ooit eerder heeft bereikt. Wij hebben u ook uitgelegd dat de reden waarom u zich nu in een minder goede uitgangspositie bevindt – met betrekking tot het op dit tijdstip willen maken van deze sprong om het Multiversum in te halen – een zeer complex en fascinerend verhaal is. De geschiedenis van Planeet Aarde omvat grote daden van vriendelijkheid maar ook vreselijke duisternis.

Wij geven u deze berichten heel zorgvuldig en we geven veel maar niet alle informatie die het hele verhaal zou onthullen, omdat het onmogelijk zou zijn om het te begrijpen zonder meer achtergrond, méér inzicht in het Multiversum zelf. Natuurlijk kunt u daar op dit ogenblik niet toe komen, daarom zijn we begonnen met u delen van het verhaal te geven en wij hopen dat u die in u zult opnemen, ze zult verwerken en er verder op zult bouwen. Vergelijk het met het leren van een nieuwe taal. U kunt die de eerste week nog niet vloeiend spreken; u moet eerst de basis leren, voeling krijgen met de taal en de nuances begrijpen die samenhangen met het begrijpen van de cultuur waarbinnen die taal is gegroeid.

Zo zien wij ook de berichten die wij u nu geven door veel van onze schrijvers. Wij willen dat u ons onderricht in u opneemt met een open geest, alsof u de berichten leest in één van de dagelijkse kranten in de wereld. Elk standpunt kan een ietsje anders zijn, maar het achtergrondverhaal wordt bij elk ervan onthuld. Wij werken met onze Lichtwerkers om hen nu aan te moedigen hun krachten te bundelen in Liefde en samenwerking, in plaats van zichzelf te zien als afgescheiden en alleen, bij hun opdracht om verschillende berichten van ‘verschillende’ Meesters over te brengen. Natuurlijk bestaat dat niet, aangezien wij allemaal weten wat iedereen zegt en tegen wie.

U leeft in een wereld met vele religies, maar uiteindelijk hebben die het allemaal over Moeder en mij en onze Hemelse Schare, en trachten zij te begrijpen wie wij zijn en hoe wij tegenover u allemaal staan. Wij moedigen u aan om verder te kijken dan de tegenstellingen of de verschillen, en in plaats daarvan te kijken naar de punten van overeenkomst in uw eigen leven, op de wereld en in het Universum, want wij zijn waarlijk Eén. De mensheid had er alleen iets meer werk mee, om dat te gaan inzien.

U herstelt zich nu, geliefde kinderen. Telkens als u naar buiten het zonlicht inloopt, keer u dan naar de hemel en roep ons in dankbaarheid en vreugde voor het Leven dat u kreeg om deze historische tijd mee te maken. Wij zijn bij u en wij zijn in staat om te reageren door u nog méér van onze Liefde en ons Licht te sturen. Dat is niet omdat u het méér verdient of er recht op heeft. Nee, het is veel eenvoudiger dan dat. Dankbaarheid en vreugde verhogen uw innerlijke trilling – in de cellen van uw lichaam en uw brein. U bent dan in staat om méér op te nemen en te gebruiken van de golven van Liefde en Licht met Hoge Frequentie, die wij u toesturen.

Dit brengt ons bij dit ogenblik, vandaag, in september van uw jaar 2015. Ik ben hier op deze bijzondere dag, die precies valt in een tijd van bijzondere feestelijkheden in de VS. Vele andere landen hebben een gelijkaardige feestdag, maar hier in de VS wordt dit met name gevierd als een tijd waarin iedereen het werk neerlegt en de tijd neemt om plezier te maken met hun familie en vrienden (Vader God heeft het over Labour Day – V). Doorheen het hele land komen de mensen samen om voedsel te delen dat bereid is op de barbecue of ze brengen hun zelfgemaakte voedsel om samen te delen, in de veelheid en de feestelijkheden van een dag van bevrijd zijn van het harde werken ‘in de loopgraven’, zoals dat wordt genoemd. Het is een dag van zonneschijn, zwemmen, een vieren van de zomer en een tijd om vooruit te kijken naar de herfst.

Ik vraag u nu, lieve kinderen over de hele wereld, doe met ons mee om deze glorieuze, mooie tijd te beseffen op beide halfronden – noord of zuid, oost of west – en ons toe te staan om uw hart te raken met de warmte en de troost die wij u willen bieden. Wij sturen u steeds grotere golven van healende energie en verheffend Licht en wij zullen dat vanaf nu ook blijven doen. Uw geliefde planeet – net als u – groeit en breidt uit overeenkomstig haar bestemming. Het is de bestemming die u allen deelt. Ieder van u heeft zich vrijwillig gemeld om hierheen te komen in deze tijd, om dienstbaar te zijn en deel te nemen aan één van de meest opwindende gebeurtenissen die eender welke ziel kan ervaren.

Deze Ascentie van planeet Aarde is met name zo belangrijk omdat het de glorierijke terugkeer is naar de Hogere Dimensies, na een lange periode van duisternis en lijden voor haar bewoners. Terra verlangt er al heel lang naar om terug te keren naar de Hogere Dimensies die zij in haar jeugd heeft gekend. U kent dat gevoel, nietwaar? Zij heeft lange eonen gewacht op diegenen die zij beschouwt als haar kinderen – de mensheid – om te ontwaken van de duistere dromen waarin zij waren afgedaald, en om zich voldoende te verheffen om de klim omhoog te beginnen, terug naar het Licht en de Liefde die u zich allemaal herinnert ergens in uw achterhoofd. Zo zal deze maand september voor u een tijd zijn van grote verandering.

Ik weet dat de woorden die ik spreek in uw oren misschien niet klinken als een openbaring of een gloednieuwe aankondiging, maar ik spreek tot uw hart, geliefden. Deze woorden zijn slechts de drager van de geheime boodschap van Liefde die ik breng, als een boeket dat voor uw deur wordt gelegd. U zult het ontdekken wanneer u ontwaakt en dan zullen we lachen en samen feestvieren, wanneer Moeder en ik u in onze armen houden en u weer verwelkomen in de Rijken waar Liefde het enige is wat telt – en allen zullen tezamen ascenderen in vreugde en harmonie.

Dit is een prachtige tijd, geliefde Kinderen, een tijd van verwachting. Ook wij voelen de opwinding en de verbazing. De hele Schepping beeft van verwachting, want het is een tijd waarin alles nieuw kan worden gemaakt, nu we samen op de rand van de Schepping staan, onze adem inhouden en ons aan elkaar vastklampen, wetende dat er nu iets mogelijk is wat geweldiger is dan woorden kunnen beschrijven.

Ik ben uw Vader God en ik houd u dicht bij mijn hart nu wij het Licht van hoop ademen en samen kijken naar de grote mogelijkheid die wij hebben – u en ik en de Schare van al de Hemelen – wij hebben nu net in ons hart en onze geest het begin geschapen van iets wat zo wonderbaarlijk is, dat niemand van ons het alleen had kunnen doen – en niemand had het kunnen scheppen vóór dit ogenblik.

Ik ben uw Vader God en voeg mij bij Moeder en de gehele Hemelse Schare, om u te omhelzen en te eren in uw meest gunstige tijd ooit – nu.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 6 september 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.