NAN 29: Dringende oproep

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 29

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 4 september 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

DRINGENDE OPROEP van Sananda aan de Lichtwerkers,
door Sananda

NAN 29: Dringende oproep

Lieve broeders en zusters van het Licht, ik ben het, Sananda. Ik kom bij u na lange onderhandelingen met hen die uw planeet wilden overheersen. Ik ben vergezeld door AE Michael, St. Germain en Kuan Yin en we hebben de steun van Ashtar, Moeder en Vader en vele anderen van de Hemelse Schare terwijl we de klok rond vergaderingen hadden in 3D. Ik zal het uitleggen.

Op planeet Aarde is de weg voor de Cabal tot een einde gekomen. Zoals lang geleden voorspeld werd door Moeder en Vader, zou het experiment met het duister tot een einde komen. Zij die de Matrix en alle programma’s waaruit die was opgebouwd hebben ontworpen, zouden op een dag moeten aftreden, hun macht opgeven en terugkeren naar het Licht. Velen hebben die voorspelling fout begrepen en noemden het ‘het Einde der Tijden’ op 21 december 2012. Zij dachten dat het wereldwijde vernietiging, rampen, pijn en lijden betekende. Dat is in elk geval wat de Cabal u wilde doen geloven, want dat is precies wat zij wilden bereiken – een planeet die volledig in slavernij is door angst, onderworpenheid en hopeloosheid.

Hoewel hun doel – te komen tot een slavenplaneet – grotendeels werd verwezenlijkt, zullen hun uiteindelijke plannen niet vervuld worden. Het Licht breekt door op geliefde Terra en wij zullen daar bij u zijn om het te verkondigen. Diegenen onder ons die de voorbije jaren in de Hogere Dimensies zijn gebleven, hebben een speciale inspanning geleverd onder de liefdevolle aansturing van Moeder en Vader. Wij zijn urenlang – en in mijn geval: dagenlang en de klok rond – afgedaald om onderhandelingen te voeren in 3D. Het was noodzakelijk om te verschijnen aan de leiders van de Cabal, zodat ze zouden weten dat het ons menens is. Ik kan u vertellen dat ze stomverbaasd waren toen ze mij voor hun ogen zagen materialiseren, aangezien de meesten van hen hardnekkig het bestaan van Lichtwezens hadden ontkend en zelfs weigerden te geloven dat er Hogere Dimensies waren boven de 4D, waar zij dachten dat ze oppermachtig waren.

Ik rust nu uit in 5D, tezamen met de anderen, en wij krijgen healing van onze Arcturische Teams die nu zo nauw met ons samenwerken. Zij zijn zich bewust van de energie die het van ons vergt om gedurende zo lange tijd zichtbaar te worden, en ze herstellen ons met hun voedende technieken terwijl Moeder en Vader ons omarmen en onze energie herstellen. U heeft de ‘transfusie’ gevoeld wanneer Zij komen om hun Honingliefde over ieder van u uit te storten, nietwaar? Zo houden zij ons in leven, wanneer wij ons begeven in de intens gerichte en veeleisende inspanningen om de Cabal in het gareel te brengen, zoals hun contracten dat vereisen.

Wij werken stap voor stap, voor het Hoogste Goed van allen. De Raden overzien en evalueren elke stap. De Galactische Federatie van Licht houdt nauwlettend toezicht op de veiligheid en wij op de grond worden nu allemaal beschermd door de Legioenen van Engelen, onder het bevel van AE Michael en Christine. Zij werken ook dag en nacht om alle systemen op de planeet stabiel te houden en om absolute bescherming te voorzien voor de Lichtwerkers die met ons samenwerken. Weet, dat zij bijstand kunnen geven aan iedereen, maar hun mogelijkheden nemen toe wanneer u bewust om hun hulp verzoekt, daarom vragen wij u, de Lichtwerkers, die ons nu helpen bij dit ingewikkelde proces van ontmanteling: vraag het hen alstublieft.

Net als een kaartenhuisje zijn de systemen die de Aarde hebben geleid er nu klaar voor om te vallen. De financiële-, sociale-, wettelijke- en politieke systemen zijn onderling verbonden en worden strak geleid door het kleine aantal duistere Cabal-leiders. Hun Hoger Zelf, hun Mentoren en hun leiders – de Annunaki en de Reptilians – hebben zich allen teruggetrokken en bijna allemaal hebben ze erin toegestemd om naar het Licht te komen. Dit betekent dat ze naar Moeder en Vader zijn gegaan om de terugblik op hun levens af te ronden en om ofwel te beginnen als nieuwe zielen of volledig vernieuwd te worden, om te kunnen beginnen aan hun werk met ons als bondgenoten en vrienden van Terra en haar Ascentie. Ziet u, ze hebben allemaal afstand genomen van de duistere projecten – behalve die paar onbuigzame en bijzonder beschadigde mensen die hier nu nog in incarnatie zijn.

Dit heeft gezorgd voor het eindspel waar we nu bij betrokken zijn. Er is geen interplanetaire steun meer – tussenkomst van gelijk welke kracht van buitenaf is uitgesloten. De Aarde is volledig in quarantaine en wordt door het Ashtar-commando volkomen beschermd tegen elke inmenging. Hoewel het voor het publiek niet zichtbaar is, is dit een enorme stap richting het beëindigen van alle duistere ondernemingen op de planeet. Ziet u, de 3D-Cabal heeft geen echte macht zonder hun leiders en zonder de technologische deskundigen die hen indertijd aan de macht hebben gebracht.

Wij hebben alle mazen gedicht, alle bevoorradingsroutes afgesneden, al de daders van de gruwelen en criminele activiteiten op Aarde voor onze rechtbanken gebracht – waar ze verantwoording moeten afleggen voor hun deelname aan de duizenden jaren van lijden en onderdrukking van de mensheid op Aarde. Het spijt ons dat deze vooruitgang – behalve in mijn korte beschrijving hier – nog niet kan worden bekendgemaakt, maar ik verzeker u dat u binnenkort op de hoogte zult worden gesteld van de vooruitgang die wij hebben geboekt en u zult de begunstigden zijn van al onze inspanningen! En …

WIJ HEBBEN U NU NODIG!!!

Toen Kathryn en ik de koppen bij elkaar hebben gestoken om dit deel van het bericht voor u op te stellen, zijn Moeder en Vader ons net komen vertellen: ‘Lieve Sananda en Kathryn, dit is het meest belangrijke bericht dat ooit aan onze geliefde Aardekinderen werd gebracht. Vertel het alstublieft in de meest heldere, meest krachtige bewoordingen die er zijn. Ze moeten zowel de noodzaak als het grote potentieel inzien van dit historische moment. Doe jullie best, Lieve Kinderen.’

Ik doe een beroep op u, Broeders en Zusters. Tezamen zullen wij deze nieuwe dag Scheppen. Help mij om dit bericht aan alle Lichtwerkers te sturen en hun geest open te stellen om de grote triomf te zien die nu mogelijk is. Morgen, zaterdag 5 september zal ik, Sananda, terugkeren naar de Matrix, naar de directieruimten en de achterkamers van de Cabal, om mijn inspanningen te hervatten om hen ervan te overtuigen, dat hun banale hypnotiserende trucjes niet langer de gedachten en gevoelens van de mensheid gevangen houden. Help mij om hen dat te tonen door het Licht dat u allen uitzendt (en dat zij voortdurend in de gaten houden met hun technologieën), dat al hun inspanningen om angst op te wekken door geluidsfrequenties, berichtgeving en duistere operaties over de hele wereld, geen succes hebben.

Uw vertoon van opkomend Licht is het meest krachtige bewijs dat ik heb bij mijn ‘diplomatische’ argument dat hun inspanningen nutteloos zijn. Ze zullen enkel maar vreedzaam vertrekken als ze er absoluut van overtuigd zijn dat het spel uit is – hun macht is een illusie zonder substantie – en de mensheid is niet langer in slavernij door hun goocheltrucjes. Het is voorbij.

Ik ben u een uitleg verschuldigd over onze diplomatieke methodes. Wij van de Hemelse Schare vinden het hoogst noodzakelijk, dat dit vreedzame einde van hun bestuur tot stand komt door een zorgvuldig onderhandelde overeenkomst en niet door geweld. Ik vraag u om ons hierin te vertrouwen. Er is geen plek voor wraak of ‘oog om oog, tand om tand’ burgerrechtspraak – niet wanneer er hele Universa op het spel staan. Een duidelijke, onderhandelde vrede is altijd de enige manier geweest om werkelijk vrede te bekomen. Dit is onze Opdracht en wij zijn van plan om die onmiddellijk te vervullen.

We hebben u net ons aandeel beschreven – het Hoger Dimensionale deel – van deze Samen-Schepping. Wij – u en ik, geliefde Lichtwerkers – hebben ons tot deze drempel gebracht door onze jaren van inspanningen aan beide zijden van de Sluier. Nu is er een uitweg, voor eens en altijd – NU OP DIT MOMENT. Wij zijn afhankelijk van u voor het succes daarvan. Alstublieft, DOE NU MET ONS MEE!

Dit is de Matrix die u van binnenuit moet ontmantelen

Hieronder volgt een lijst van de meest gangbare ideeën en handelingen die geschapen werden door de bouwers van de Matrix. Deze overtuigingen verbinden ieder van ons en deze 3D-wereld met ons duistere verleden en de manier waarop wij gedurende duizenden jaren hebben geleefd. Zij dienen om de Matrix zèlf te voorzien van energie en in stand te houden. Het onderschrijven van deze ideeën en de handelingen waar zij toe aanzetten, maakt u tot vertegenwoordiger – en onbewust een pleitbezorger – voor de duistere Matrix en het lijden dat die op Aarde heeft gebracht.

Wij hebben de kracht van uw goede hart nodig aan de kant van het Licht. Doe nu met ons mee om deze diepgewortelde overtuigingen uit te bannen, welke macht geven aan de duistere Matrix – en aan de Cabal, die er direct voordeel bij heeft. Het is geen volledige lijst, maar hij zal voor iedereen herkenbaar zijn. Begin met de overtuigingen die hieronder staan. Haal er diegenen uit die het meest overeenkomen met de elementen van uw eigen twijfels en angsten.

1. Ik moet mijzelf en mijn gezin ten koste van alles beschermen. Ik ben bang voor hun veiligheid en onze toekomst. De mogelijkheid van terrorisme en ophanden zijnde wereldrampen, maar ook het eventuele verlies van mijn baan en het niet in staat zijn om mijn hypotheek te betalen, zijn een echte en voortdurende bedreiging. Ik moet mijn kelder vullen met voedsel en water en ik mag niemand laten weten dat ik dat heb. (Deze inleiding tot paranoia en angst is de basis voor het in stand houden van de schuldslavernij en het angstige gezwoeg dat er het gevolg van is, in plaats van uw energie te richten op het vervullen van de ware verlangens van uw hart.)

2. Het is verstandig, wijs en volwassen om altijd voorbereid te zijn op het ergste. Geloven in goedheid is dwaas, roekeloos en onverantwoordelijk – naïef, dus. (Dit garandeert dat het ergste altijd zal gebeuren. Het is de energetische basis voor de Matrix).

3. Het collectief kan niet vertrouwd worden. Wij zijn van nature agressief en roofzuchtig. Wij zijn voorbestemd om te heersen en de rijkdommen van de Aarde naar believen te gebruiken, ook als dat vernietiging brengt. (Dit is bedacht om onze natuurlijke neiging tot samenwerking met en onze Liefde voor onze Medemensen uit te schakelen – evenals onze Liefde voor Moeder Aarde).

4. Dit is de echte wereld – die welke ik kan zien en aanraken. Dit is de wetenschappelijke en praktische wereld en die is belangrijk. Hier moeten we het mee doen. Als je dat niet begrijpt, dan lijdt je aan waanbeelden. Lijden hoort gewoon bij het leven. Het kwade en het duister zullen er altijd zijn. We moeten er maar het beste van maken. (Het is puur programmering om te geloven dat het getuigt van verantwoordelijkheidszin om je in de eerste plaats te richten op het negatieve. Het leidt ons af van wat echt belangrijk is – namelijk voortdurend ons scheppend vermogen gebruiken om te bouwen wat we werkelijk willen, in plaats van te wennen aan wat we niet willen.)

5. Je bent een verantwoordelijk lid van de gemeenschap en een goede burger als je eindeloos lange uren werkt en streeft naar succes, in plaats van tijd door te brengen met je dierbaren en te doen waar je van houdt. Lange overuren draaien toont aan dat je serieus en waardevol bent. Luiheid leidt alleen maar tot armoede, verslaving en tekort, enz … (Dit is de houding van de gedroomde kandidaat voor de Matrix. U voedt de onverzadigbare schatkist van het bedrijf met ‘uw bloed en het zweet uws aanschijns’. Dit is het hersenspoelen waardoor de schuldslavernij kan bestaan.)

6. Ik heb het recht om te doen wat ik wil. Ik zou in staat moeten zijn om te doen wat mij voordeel brengt. Ik heb het recht om mijzelf te zijn. Ik ben diegene die weet wat het beste is voor mij. Als ik een probleem heb, dan los ik het zelf op. (Deze buitengewoon egoïstische en arrogante overtuiging sluit het Eenheidsbewustzijn uit – het ‘bemin uw naaste als uzelf’. Het was een eenvoudige strategie van ‘verdeel en heers’, om elke vorm van samenwerking te ontmoedigen. Hierdoor denken de mensen dat ze onafhankelijk zijn, terwijl ze eigenlijk een maatschappij bouwen van afgezonderde vreemden – waardoor ze gemakkelijk te overheersen zijn.)

7. ‘Spiritueel zijn’ is een leuke bijkomstigheid. Ik zal later mediteren en mij verbinden met God zodra ik heb uitgedokterd hoe dat moet. Mijn Tweeling Vlam brengt mijn huwelijk in gevaar. Mijn Hoger Zelf spreekt niet met mij. Ik heb geen bijzondere ‘gaven’ om dingen te zien buiten deze wereld. Ik heb het te druk met het ‘Leven’. Ik kan hier nu met niemand over praten. (Denken dat je volledig bent afgescheiden van God en de Hemelse Schare, zorgt ervoor dat je je alleen voelt in dit ene ellendige leven op deze eenzame planeet. Het is precies de overtuiging die leidt tot depressie, eenzaamheid en vervreemding, in plaats van vreugde en vrijheid.)

Schud het af … NU
Al deze overtuigingen hierboven zijn verbonden en verweven in het raster dat het weefsel vormt van de Matrix. Ze zorgen voor de lijm, de energetische samenhang – het gebruik van onze menselijke levenskracht om de opbouw van de Matrix in stand te houden. Wanneer u meegaat in deze overtuigingen, raken wij allemaal nog steviger en eindeloos verstrikt in de Matrix.

Nu vraag ik u om méér objectief, onpartijdig en onbevooroordeeld te zijn dan ooit voorheen.

Maar vooral: trap niet in de valkuil van het trachten te verdedigen van de overtuigingen die u aanhangt. Denk eraan – het waren de ideeën van een ander, voordat u ze tot de uwe maakte. Het staat u vrij om ze achter te laten, als u dat wenst. Ideeën kunnen gemakkelijk vervangen worden. Op gelijk welk moment kunnen we angst vervangen door Liefde. Enkel uw hart kent de Waarheid. Enkel uw hart kan liefhebben. Waarheid en Liefde zullen ons allen bevrijden.

Dit kunt u doen om de Matrix te ontmantelen:
Weet dat uw innerlijke wereld vorm geeft aan uw uiterlijke wereld. Uw gedachten en gevoelens zijn de krachtige werktuigen van de Schepping. Dat is de reden waarom wij u hebben aangemoedigd om uzelf te leren kennen – uw diepste gevoelens en gedachten – want dit zijn de elementen die gebruikt gaan worden in de Visie die u schept. Weet dat u nu de doorslaggevende stem heeft bij de beslissing of dit eindelijk het ogenblik zal zijn waarop wij onze geliefde Planeet opeisen voor het Licht. Wat u zich voorstelt, dat schept u. Wij van de Hemelse Schare kunnen en zullen niet ingaan tegen uw wil – ongeacht of u zich bewust bent van wat u wel of niet wilt. Wees bewust.

1. Stop met elke discussie. Meegaan in een ruzie staat gelijk aan toewijding aan de Matrix. Stop het geruzie met andere Lichtwerkers, met buren, ideologieën en overtuigingen – zelfs als u gelijk heeft. Door een uitwisseling van negatieve gevoelens voort te zetten, versterken we de fundering en de kern van het oude systeem, waarvan we zeggen dat we er tegen vechten.

2. Wees ontspannen tussen alles wat gebeurt. Wees u ervan bewust dat gevoelens van onrust en stress reacties zijn vanuit de angst die de Cabal heeft geschapen. Het is niet normaal, natuurlijk of aanvaardbaar. Stress komt voort uit angst. Weiger om toe te geven aan angsten, want ze leiden tot ondoordachte daden. Richt in plaats daarvan uw bewustzijn op het rustig blijven, met veel humor en flexibiliteit. Dit verhoogt het Lichtquotiënt, hetgeen letterlijk de duistere Matrix oplost en vervangt door het Kristallijnen Netwerk.

3. Neem voor eens en altijd bewust de leiding over uw denken en voelen. Als iedereen die dit leest dat gaat doen, dan zullen wij gemakkelijk overwinnen, met een grote golf van vreugde en feestelijkheden.

4. Volg altijd uw innerlijke leiding. Neem het standpunt in dat u bereid zult zijn om op elk ogenblik, te midden van het leven, een voortdurende en soepele bereidheid aan te houden om oprecht naar uzelf te kijken, wat er verder ook gebeurt in uw omgeving. Begin gewoon met eerlijk te zijn tegenover uzelf, over hoe u zich voelt.

5. Vertel uzelf ononderbroken de waarheid die in u is. Eerlijk innerlijk verslag uitbrengen zal voldoende verheffing teweegbrengen om ons te bevrijden. U hoeft niet tegen uzelf te liegen, om te voorkomen dat u iets zult doen wat uw leven in wankele schuldslavernij in gevaar kan brengen. Begin in elk geval al met het spreken van de waarheid VANBINNEN, vanaf nu en elke seconde. Dit zal de Matrix doen uiteenvallen. Als ieder van ons dat doet op dit belangrijke ogenblik, dan zal dat de verbondenheid van het collectief met de Matrix verbreken. Wees eerlijk tegen uzelf. Breng elke paar minuten een innerlijk verslag uit aan uzelf: ‘O, ik had echt wel een tweede portie van dat dessert gelust.’ ‘Ooooh, het was echt onbeschoft van mijn moeder om dat te zeggen.’ ‘Nou, ik ben het echt niet eens met die racistische opmerking.’ ‘Nee, ik wil geen 2 uur langer doorwerken.’ ‘Oei, het doet me echt pijn als ze zeggen dat ik er niet goed uitzie.’ ‘Ja, ik raak echt overstuur als iemand mij zegt dat ik egoïstisch ben.’ Innerlijk verslag uitbrengen, daar begint het mee. Begin daar, dan zult u ontdekken wat werkelijk de Waarheid is.

6. Roep de Hemelse Schare IN ELKE OMSTANDIGHEID. Wees bereid om intuïtief te reageren op gelijk welke leiding die u ontvangt. U zult beslist hulp krijgen. Wees oprecht in uw gesprekken met uw bereidwillige Gidsen en liefdevolle Helpers. Dit betekent dat u moet handelen naar uw intuïties, wanneer u zich daartoe geroepen voelt. Werk aan een houding van dankbaarheid en vertrouwen in hun verlichte Liefde voor ons en hun bereidwillige gulheid. Dat is wie zij zijn en zij willen nu enkel maar dienstbaar zijn aan ons.

7. Lach gemakkelijk en vaak. Lach niet om uzelf te kleineren of groter te maken, maar om een bredere kijk op het leven te waarderen. Goede humor is een 5D-eigenschap en zij brengt vriendelijkheid, geduld, begrip en genade.

Terwijl u gewend raakt aan deze machtige strategieën en het spreken van de Waarheid over dingen die moeilijk of een uitdaging zijn, spreek er dan over vanuit uw neutrale, liefdevolle standpunt. Adem bewust te midden van extreme omstandigheden. Plaats uw Zuil van Licht en blijf er veilig en rustig in, met uw ogen wijd open en uw bewustzijn volledig in werking. Blijf gericht en objectief en weiger om iets anders te zijn dan vriendelijk, geduldig en in evenwicht.

Houd eraan vast

Als u slechts één van de suggesties hierboven uitkiest en er voor 1000% aan vasthoudt, dan zult u vrij zijn van de Matrix. U hoeft ze niet allemaal te nemen. Kies er één uit en ga daar volledig voor. Als u dat doet, dan zijn we allemaal vrij. Als u bijvoorbeeld beslist: ‘Ik zal op ieder ogenblik vriendelijk zijn. Ik zal vrijelijk lachen, vooral om mijzelf’, dan zullen de overtuigingen die nu nog de eindzege tegenhouden, opgelost worden. De duisternis die geschapen werd door onrust en tweedracht zal verdwijnen in de energie van het Licht.

Zodra we de Matrix loslaten, kan de Cabal niet meer op ons schieten met hun vreselijke wapens of hun frequenties. Wij waren als de eendjes in de schietkraam op de kermis, we stelden onszelf steeds weer op om te worden omgegooid. De Cabal zijn de schutters. Wij hebben ervoor gezorgd dat hun sadistische spelletje kon blijven duren, door te aanvaarden dat wij enkel maar konden proberen om dit keer niet te worden neergeschoten, terwijl om ons heen al de andere eendjes omgelegd werden. Verbreek de ketenen die u vasthouden in de eindeloze kringloop van ellende – dan zullen ook al de andere eendjes vrijkomen. Dan zal er niet alleen nooit meer op ons allemaal geschoten worden, maar kunnen we ook gaan genieten van de voorspoed en de vreugde waar we allemaal zo naar verlangd hebben.

Ziet u, wanhoop, hopeloosheid en wantrouwen zijn de bouten die de fundering van de Matrix bijeenhouden. Verwijder die bouten, dan valt het hele bouwwerk vanzelf in elkaar. Het Licht zal dan binnenstromen en alles goed maken, net als in de Hogere Dimensies. Dit zal de toon zetten voor uw komende Ascentie en uw eigen aandeel in het Paradijs, in de Nieuwe Gouden Tijd die u helpt scheppen.

Tezamen kunnen wij een einde maken aan de duistere heerschappij die we achterlaten. Voeg uw hart en uw verlangen bij de mijne, terwijl wij het verlangen van Moeder en Vader God uitvoeren, die hebben afgekondigd dat wij nu elke mogelijke hulp zullen ontvangen om vrede en oneindige voorspoed te scheppen op onze geliefde planeet. Ieder van ons heeft in de komende dagen een Opdracht te volbrengen. Wij hebben onze rol in dit grote project zorgvuldig gekozen. Nu is het onze kans om te stralen.

Drie vloten van Engelen vergezellen deze overdracht. Zij moeten ervoor zorgen dat elke inspanning waar u aan deelneemt namens uzelf en de mensheid, tot vervulling zal worden gebracht in elke dimensie. Zij wachten gretig tot u hen die opdracht geeft.

Ik ben uw Sananda, diegene die u gekend heeft als Jezus, en ik zet mij met hart en ziel in voor deze gekoesterde en heilige queeste – om iedereen op planeet Aarde te bevrijden, nu en voor altijd.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 4 september 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Wat een Kracht en gedrevenheid is er voelbaar in de woorden van Sananda !
    Ik doe mee, daarvoor ben ik hier en nu!!!

    Dank voor zoveel Liefde, aan het hele team zo boven, zo beneden !
    LICHT, LIEFDE met al haar eigenschappen en vermogens in WERKING.

    LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.