NAN 28: Frequentie-oorlog – deel 3

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 28

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 2 september 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Blootleggen van de frequentie-oorlog – deel 3:
Het doel van deze onthullingen is onmiddellijke en blijvende healing!
door Sananda en Aartsengel Michael

NAN 28: Frequentie-oorlog, deel 3 600x600

AE Michael:

Lieve broeders en zusters, het is geen toeval dat wij het hebben gehad over de frequenties die de Cabal uitstuurt, want vandaag was het weer prijs. De energieën die worden uitgestuurd zijn een wrede combinatie van microgolven en geluidsfrequenties. Velen van u voelen zich misschien wat koortsig. Ik wil dat u weet dat u beschermd wordt door mijn Legioenen van Engelen, om de binnenkomende energieën op een aanvaardbaar niveau te houden. De microgolf-energieën hebben een laag niveau en zullen u niet schaden; ze kunnen zelfs helpen bij het uitschakelen van bacteriën, parasieten en virussen in uw lichaam. Ziet u, wij gebruiken hun aanval om zoveel mogelijk goede resultaten te bereiken.

De geluidsfrequenties voelen waarschijnlijk wel vervelend. De berichten die ze meedragen zijn ontworpen om frustratie en extreme hopeloosheid op te wekken. De onbewuste berichten die erin besloten liggen stapelen zich op, om ervoor te zorgen dat u elke mogelijk goede poging die u onderneemt zou opgeven. Let goed op uw gemoedstoestand. Sta uzelf niet toe om te worden gemanipuleerd door de zwakke pogingen van de duistere Cabal om ‘de wereld te veroveren, één persoon per keer’. Uw weigering om te worden overheerst is precies de bijdrage die wij van u allen nodig hebben. Door het afwijzen van de uitnodiging om u te buiten te gaan aan angst en ontmoediging, door te lachen met de hele dwaze toestand, doet u de weegschaal overslaan naar het Licht. Hoe meer u uw Licht vergroot, des te meer kunnen wij onze bijdrage vergroten om deze duistere praktijken te beëindigen.

Laat ons nu verder gaan met de lessen die we u beloofd hebben om u te helpen bij het herstellen en healen van al uw etherische lichamen, en uw oorspronkelijke, beschermende schilden te versterken en weer op te bouwen. Dit zal u helpen om de huidige frequentie-uitdagingen gratievol te doorstaan.

De geschiedenis van de schade aan uw etherische lichamen

Nu de Sluier dunner wordt heeft u beter toegang tot uw Arcturische Healing Teams, uw Hoger Zelf en ons. Wij zijn hier om u te helpen gemakkelijker doorheen het menselijk verdriet en de pijn te gaan, die zijn overgebleven na onze 13 millennia van systematische onderdrukking door de duisteren.

De mensen kregen voor het eerst schade aan hun etherische lichamen, toen de martelmethoden werden ingevoerd welke de Annunaki hadden bedacht. Die methoden verscheurden het weefsel van het fysieke-, mentale- en emotionele lichaam. Etherische schade doet zich bijvoorbeeld voor in omstandigheden zoals gewelddadig seksueel misbruik, met name wanneer die gecombineerd wordt met beschamende psychologische marteling. Dit is een voorbeeld van een giftige combinatie die ieder mens dusdanig verward en gepijnigd achterlaat, dat het de fysieke- en emotionele lichamen verscheurt. Het herhaaldelijk ervaren van misbruik vergroot de blijvende schade.

Het healen van een dergelijk vreselijk misbruik vereist dat de persoon die beschadigd werd, moet beginnen met diep van binnen de pijn en de schade te erkennen die zij hebben geleden. Dit is voor de meeste mensen een moeilijke stap, omdat het heel natuurlijk is voor iemand die een dergelijke marteling heeft ondergaan om door te gaan, het te vergeten en de ervaring diep te begraven … maar daardoor wordt een diepgaande healing onmogelijk gemaakt. Tezamen moeten we de waarheid van het voortdurende lijden erkennen, er getuige van zijn naar elkaar toe, en de geest van mededogen en vergeving van Moeder en Vader toepassen terwijl we de waarheid blootleggen.

Een belangrijk deel van de healing die we moeten bereiken, is weten dat eenieder die meerdere levens op Aarde heeft gehad (dat is dus iedereen die nu hier is) ontelbare vormen van gruwelijk en systematisch misbruik heeft ondergaan, van het persoonlijke geweld zoals wij hierboven hebben beschreven, tot het cultureel aanvaarde geweld van racisme, seksisme en de slepende schuldslavernij.

Als eenmaal de persoonlijke en collectieve pijn erkend is moeten we ons bewust zijn van de volgende uitdaging, en dat is het aanvaarden van en werken aan de waarheid, zonder te vervallen in gevoelens van slachtoffer zijn of angst. Wetend dat we allemaal slachtoffer zijn geweest en allemaal gekwetst zijn geworden, leidt er niet meteen toe dat we onszelf gaan zien door de meedogende en vergevende ogen van Moeder en Vader. Wij moeten in staat zijn om ons te weerhouden van de boosheid en de bitterheid die we zouden voelen, indien we alleen maar dit leven en deze schade zouden beschouwen als onverwacht en ongevraagd. Natuurlijk zijn we niet hierheen gekomen om misbruik te ervaren, maar we zijn wel hierheen gekomen terwijl we wisten dat het moeilijk zou zijn en dat we hulp zouden krijgen om te healen en te herstellen. Deze lessen in healing behoorden ook tot de oorspronkelijke overeenkomst.

Dit is het soort verheffende inzichten waar zovelen van u aan gewerkt hebben op persoonlijk vlak. Als u uzelf eenmaal heeft bevrijd van zelfmedelijden, woede en de slachtofferrol – door te zien hoe we allemaal hebben ingestemd met deze ervaringen en deze levens – kunt u werkelijk beginnen met zowel de huidige als de vroegere verwondingen van uw lichaam en ziel te gaan healen. Dit is het. Dit is de overwinningsfase, de glorie waar Moeder het over had.

De zege van het bereiken van een staat van evenwicht, diepgaand voelen, vrede en evenwichtige objectiviteit is … vrijheid.

Als u zich momenteel in één of andere vorm van gewelddadige relatie bevindt, dan moet u voor uzelf het besluit nemen en bereid zijn om ermee te stoppen of weg te lopen van elke vorm van geweld of vernedering, als u uw vrijheid wilt hervinden en uzelf wilt herstellen. U kunt uzelf niet weer opbouwen en uw schilden herstellen, terwijl u nog steeds vrijwillig misbruik ondergaat. Enkel wanneer u de gewelddadige omgeving heeft verlaten – fysiek, emotioneel en mentaal – bent u werkelijk vrij om uzelf tot heelheid te herstellen.

Nu zullen we Sananda erbij roepen om met ons de stappen door te nemen, om meer te weten te komen over onze etherische schilden en hoe we ze kunnen healen.

Hoe u uw etherische lichamen kunt healen

Sananda:

Dank je, Michael. Je hebt de weg gebaand om te beginnen met ons programma van healing.

Wij hebben de begrippen ‘etherische lichamen’ en ‘etherische schilden’ door mekaar gebruikt, om iedereen te helpen een gevoel te krijgen van wat deze door God gegeven beschermingen eigenlijk zijn. We zouden er nog aan toe moeten voegen, op welke wijze vele mensen de energie beschrijven die ze rond mensen en dingen zien – dat wordt soms een ‘aura’ genoemd. Ziet u, uw etherisch lichaam is niet enkel een passieve uitstraling van energie. Het is een dynamisch, levend iets – de uiting van alles wat u bent als wezen en de bron van de bescherming van uw lichaam en ziel. Het is tegelijk één enkel energetisch lichaam en de combinatie van fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele energieën. U kunt het beschouwen zoals het kleurenspectrum van de regenboog opgedeeld wordt in verschillende kleuren, maar allemaal tezamen vormen ze de regenboog die uw etherisch lichaam is.

Nu dan, om uzelf af te stemmen om nog beter ons healende Licht te kunnen opnemen, plaatst u uw Zuil van Licht. De volledige beschrijving van deze oefening kunt u terugvinden in ons Nieuwe Aarde Nieuwsblad – Editie 10 (29 juli 2015): http://spiritueellezen.org/nieuwe-aarde-nieuwsblad-editie-10/

Hieronder volgt een kort voorbeeld.

Plaats uw Zuil van Licht, geliefde broeders en zusters. Ontsteek de Diamanten in uw brein, uw hart en uw zonnevlecht. Reik omhoog via uw kruinchakra om verbinding te maken met Moeder en Vader God, terwijl u tegelijk uzelf verankert in het hart van onze geliefde Terra.
Kijk omhoog om hun healing te ontvangen en terwijl u dat doet voelt u uw diepe energetische verbinding met de Aarde en de levenskracht die zij u biedt. Voel de troostende en voedende Honingliefde van Moeder en Vader over u neerdalen en neem die op in het centrum van uw wezen. Sta vervolgens toe dat ze uitstraalt naar buiten, naar de Regenboog die uw etherisch schild is.

Wanneer u deze oefening doet, zie dan voor u hoe u zich echt diep in uw lichaam begeeft, wikkel het om u heen en nestel u erin. Wiebel met uw tenen en vingers. Voel het gevoel van ‘trotse bezitter’. Zolang u dit 3D-lichaam bewoont is dit waar u thuishoort, kunt u dit uw ‘thuis ver van huis’ noemen. Wanneer u voelt hoe u werkelijk uw fysieke zelf belichaamt binnen uw etherische schilden, roept u uw medische Healing Teams – roep mij of AE Michael of uw meest vertrouwde Meester … dan zullen wij u helpen om de liefdevolle energieën aan te trekken van Moeder en Vader daarboven en van Terra beneden u. Houd de Liefde goed binnen in u, voel hoe ze uw vermoeide lichaam verzacht en drink de troost in van te weten dat u met onze hulp uzelf volledig kunt herstellen.

We beginnen met ons te richten op het fysieke element van uw schild, aangezien de mensen hiermee het meest bekend zijn en ze dit het gemakkelijkst kunnen voelen. Het straalt uit vanuit het centrum van uw botten tot net voorbij uw huid. Het is een deel van de ‘tweede huid’-bescherming die u gewoonlijk in staat stelt om ziekte en verwondingen het hoofd te bieden en ervan te genezen zonder blijvende effecten op uw ziel. Binnen de bescherming van uw stevige, fysieke schild kunt u nu gelijk welke van uw fysieke aandoeningen of verwondingen healen. Terwijl u de Honingliefde van Moeder en Vader in u opneemt, wees u dan bewust van de wisselwerking tussen uw etherische schild en de gebieden van uw aardse lichaam die nog healing nodig hebben.

Voel hoe uw immuunsysteem tot leven begint te komen met de vreugde van het herbouwen, het scheppen van nieuwe cellen en het herstellen van de beschadigde cellen. Het is de aangeboren verrukking van uw lichaam om sturing te geven aan zijn eigen genezing, aan het ervaren van de aangeboren vermogens die het menselijk lichaam bezit. Het is extra fijn om dit te kunnen doen binnen de beschermende cocon van uw fysiek, etherisch schild. De genezing verloopt veel sneller, binnen de veiligheid van uw schild. U bent beschermd tegen verdere schade, zo lang u uw bewuste aandacht erop gericht houdt dat u uw geliefde lichaam moet beschermen tegen aanvallen – van alles wat Moeder beschreven heeft in Deel 1 http://spiritueellezen.org/nieuwe-aarde-nieuwsblad-editie-26/van deze serie – waaronder gifstoffen, emotioneel belastende relaties en andere gevaren uit uw omgeving.

Uw emotionele-, mentale- en spirituele lichamen zorgen voor een gelijkaardige bescherming voor de andere elementen van uw herenigde Zelf. U kunt uw healing eerst richten op elk ervan afzonderlijk en u richten op de specifieke emotionele-, mentale- of spirituele kwesties die healing nodig hebben en daarna op de hele Regenboog aan etherische energieën die u omringen. Wij zullen in komende berichten verdergaan met deze specifieke oefeningen en lessen om u te helpen bij het healen van al uw etherische lichamen.

Geliefde, als een volwassene in deze veranderende tijden heeft u de mogelijkheid om uzelf te beschermen op een manier die u zich vroeger niet had kunnen voorstellen, omdat de wereld verandert en u niet langer een kwetsbaar kind bent. Doe deze oefeningen dagelijks om uw schilden weer op te bouwen en te versterken, terwijl u uw trilling verheft ter voorbereiding op uw Ascentie. U verandert door dit werk te doen. Het maakt u sterker; het verheft de frequentie van uw volledige ervaring van het leven en het zorgt voor een krachtveld om u heen, dat u beschermt tegen alle toekomstige aanvallen op uw etherische lichamen. Uw ziel zal zich verheugen wanneer u groeit in uw vermogen om uzelf te healen en u zult een nieuw soort van veiligheid en vrede gaan voelen, die u eerder niet voor mogelijk had gehouden.

Wij doen met u mee aan dit grootse healing-project om iedereen naar de Nieuwe Gouden Tijd te brengen en wij worden bijgestaan door de Arcturische Teams en de Legioenen van Engelen, die niets liever willen dan u zoveel mogelijk te helpen. Ons doel is een volledige healing voor ieder van u, mijn broeders en zusters van het Licht. Het is nu tijd dat u ons allemaal gaat roepen en met ons gaat werken om op te stijgen met lachen en vreugde, om de duistere eonen af te schudden die een schaduw hebben geworpen over de zon. Vandaag is onze dag. Moeder en Vader sturen hun enorme uitbarstingen van liefdevolle energie om iedereen op Aarde te doen ontwaken en te healen.

Wacht niet tot er ‘iets’ gebeurt, vooraleer u healing en geluk schept voor uzelf! Spring er met beide voeten in en druk nu uw stempel. Anderen die na u komen zullen u danken omdat u voor hen de weg heeft gebaand, terwijl u Mede-Schept aan de nieuwe tijd van briljante en stralende gezondheid, gemoedsrust en Liefde voor alle wezens op Aarde. Wanneer u uzelf verheft, verheft u de wereld.

Ik ben uw broeder Sananda met AE Michael en de Hemelse Schare naast mij, in Liefde met U en met het Leven.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 2 september 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.