NAN 27: Frequentie-oorlog – deel 2

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 27

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 31 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Het blootleggen van de Frequentie-Oorlog – Deel 2:
Hoe uitgekiende frequenties gebruikt werden om ons tot slaaf te maken
door Ashtar, Kathryn, Sananda

NAN 27 Frequentie-oorlog, deel 2

Ashtar:
De frequentie-aanvallen die u in de voorbije weken heeft ondergaan op planeet Aarde, zijn toegenomen in evenredigheid met de hoeveelheid Licht die over de planeet wordt uitgestort door Moeder en Vader God. Velen van u hebben gemerkt dat het bijzonder vermoeiend is om doorheen die onaangename frequenties te gaan, die kunnen aangevoeld hebben alsof uw oren suisden en uw hoofd een klok was die net geslagen had en intens trilde. Dit was de bedoeling, lieve Broeders en Zusters … het was de bedoeling dat u verstoord zou worden, uit uw evenwicht gebracht en onderuit zou gaan door de trillingen. Daarom willen wij dat u weet wat er gaande was en wat u kunt doen om hier met gratie doorheen te komen.

De uitgekiende frequenties die u hoorde waren voortgebracht door de Cabal, in een poging om ‘de overhand te krijgen’ in de laatste ogenblikken van hun onvrijwillige afscheid van hun macht. Ons channel Kathryn had een persoonlijke ontmoeting met de frequenties. Ik zal haar vragen om te beschrijven wat ze – slechts een paar nachten geleden – te weten is gekomen, in een poging om te begrijpen wat ze betekenen en hoe ze ontworpen werden.

Kathryn:
Ik werd wakker rond 1 uur en ik hoorde een hoog, snerpend geluid. Het was behoorlijk onaangenaam. Hoewel ik eraan gewend ben om mij af te sluiten voor deze frequenties en hun inwerking te negeren, was dit een uitzonderlijk agressieve en onaangename aanval. Ik riep Sananda en zei: ‘Sananda, blijf bij me. Ik ga uitzoeken hoe dat zit met die frequenties.’

Sananda:
Ik was bezorgd om Kathryns veiligheid als ze naar de bron van de frequenties zou gaan zoals ze van plan was, maar ik wist dat het een leerzame les zou zijn die ze kon overbrengen aan anderen, dus heb ik een soort van pantser voor ons twee geschapen – een buffer die de intensiteit van de aanval zou afzwakken, terwijl zij zich in de geluidsgolven zou begeven die over de hele planeet heen spoelden. Ze dook in die rivier van geluid en trilling zoals een diepzeeduiker zou doen: luisterend en oplettend om de invloed ervan op haar lichaam te onderzoeken. Ze bleef heel wat minuten in de rechtstreekse uitstraling van de energiefrequenties, en ging van de ene energiestroom naar de andere terwijl ze de inwerking ervan testte.

Toen ze tevreden was kwam ze eruit, en van wat ze had ontdekt heeft ze veel opgeschreven om het aan u te kunnen overbrengen. Wij waren volledig veilig en beschermd, door zowel de Teams van Ashtar als de Engelenlegioenen van Michael die ons de hele tijd hebben bewaakt. Kathryn zal u vertellen wat zij heeft gezien en gevoeld.

Kathryn:
De frequenties dragen boodschappen in zich. Elk ervan leek een andere invloed te hebben op mijn fysieke lichaam, maar er worden ook woorden, gevoelens en beelden overgebracht. Ik zal trachten om elke ervaring te beschrijven zoals die zich ontwikkelde. Ik heb een klein schema opgesteld om de verbale-, emotionele- en visuele elementen weer te geven, welke de frequenties in zich dragen.

schema Editie 27 Kathryn

Ik kwam met een huivering weer terug. Mijn reactie op die laatste fase bleef me bij: ik vond het griezelig en angstwekkend, hoe duivels die hele ervaring aanvoelde. Dat laatste deel was overduidelijk bedacht om iemand die toch al in de put zat, het idee te geven dat dood en moord een gevoel van opwinding en ‘vrijheid’ zouden brengen. Samen met Sananda heb ik het allemaal opgeschreven en toen viel ik in een diepe slaap.

Ashtar:
Dank je, Kathryn. Wat jij hebt opgeschreven is een prachtig voorbeeld van de mate van verfijning die de Cabal heeft bereikt in zijn martelpraktijken. Zij hebben geleerd hoe ze de frequentiestromen kunnen ‘bundelen’ om een nog effectievere aanval te krijgen, waarbij ze – zoals Kathryn heeft aangetoond – de gedachten, gevoelens en beelden combineren om een nog krachtigere inwerking te krijgen dan met alleen woorden of beelden het geval zou zijn. Ze zijn ook bijzonder trots op hun vermogen om zich te richten op iemands kwetsbare punten, zoals het toebrengen of versterken van pijn – hetzij fysiek dan wel emotioneel.

De ‘uitgekiende frequenties’ zijn met name gericht op Lichtwerkers. Ze doen een oude verwonding weer opspelen – zoals het geval is bij Kathryn – en ze combineren dat met alle mogelijke toespelingen op hulpeloosheid en nutteloosheid. Gelukkig heeft dat bij haar niet gewerkt, aangezien zij haar fysieke schild heeft geheald en zij dagelijks samenwerkt met haar Arcturische Team en met ons. Niettemin kunt u zien hoe verontrustend, desoriënterend en deprimerend dit alles kan zijn, als u nog healend werk te doen heeft in uw etherische lichamen.

Door te kijken naar het bovenstaande schema kunt u zien hoe elke frequentie bedacht is om hetzij uw fysieke- dan wel uw emotionele-, mentale- en of spirituele lichaam op de proef te stellen en schade toe te brengen. Het inbrengen van gevoelens van alleen zijn, zijn vooral bedacht om ervoor te zorgen dat u zich verlaten voelt door uw medemensen en door God. Hierdoor werden de mensen nog kwetsbaarder en gemakkelijker te overheersen. Natuurlijk was u – door de nadelige positie waarin de Sleeper Cell u had gebracht – al uitzonderlijk kwetsbaar voor de aanvallen van de duistere Cabal. De frequentie-aanvallen waren bedoeld als ‘slagroom op de taart’ – hun geheime wapen dat hun macht op Aarde zou bestendigen en zo een volmaakte slavenplaneet zou scheppen voor hun eigen, egoïstische gebruik.

De verwondingen aan uw schilden zijn opzettelijk, aanhoudend, berekend en effectief geweest, maar u kunt uw etherische lichamen herstellen en behouden. Zelfs nu de Cabal-frequenties afnemen en hun macht om te misbruiken, te martelen en te vernietigen wordt uitgeschakeld, moet u toch uzelf nog herstellen en in perfecte staat terugbrengen, ter voorbereiding op uw Ascentie. Wij zijn hier om u te helpen.

Zoals Moeder heeft verteld in ons laatste Nieuwsblad (Edition #26 – Engelstalig) (Editie 26 – Nederlandstalig) waren uw etherische lichamen bedoeld om een betrouwbaar schild te vormen en u immuun te maken voor de normale hobbels en bobbels van het leven in de lagere dimensies. Door uzelf terug te brengen tot uw ongerepte aard zult u uzelf opnieuw Scheppen in gezondheid, vreugde en lichthartige uitbundigheid. Nu u wat meer begrijpt over uw etherische lichamen en hoe u allen beschadigd bent door de berekende aanvallen, zullen we verder gaan met deze reeks om u hulp te bieden bij elk aspect.

Ik ben zo verheugd dat ik deel uitmaak van dit illustere team dat met u zal meegaan in dit hoogstaande werk van healing, om u voor te bereiden op de meest glorieuze ervaring van het leven op planeet Aarde die u zich maar kunt voorstellen. U zult de Overwinning bekomen van het uitstijgen boven deze voorbije Aardse beproevingen en u zult stralende voorbeelden zijn van gezondheid, geluk en overvloed voor iedereen om u heen, tijdens de opwindende gebeurtenissen die op til zijn.

Salut, Broeders en Zusters. Ik ben uw Ashtar.

In onze volgende edities: De Hemelse Schare zal ons meer vertellen over hoe wij onze eigen, natuurlijke etherische schilden kunnen healen en versterken, en ze zullen ons nauwkeurige informatie geven over wat er gaande is met de wereldgebeurtenissen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 31 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.