NAN 25: Spring in onze armen

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 25

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 27 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Spring in onze armen,
door Sananda

NAN 25 Spring in onze armenGeliefde Broeders en Zusters, ik ben het, Sananda.

Ik wil met u spreken over de belangrijke dingen die gebeuren op Oppervlakte Aarde. Vandaag hebben Kathryn en Christine gesproken met de Raad van de Hemelse Schare over de doordringende frequenties die u ervaart. Zij hadden een aantal dagen besteed aan onderzoek naar wat deze frequenties van de Cabal-technologieën waren, wat hun invloed was op de mensheid en wat het doel ervan was.

Christine ontdekte dat het de duivelse bedoeling was om de mensen op hun knieën te krijgen. Ze merkte, door zorgvuldig haar eigen gedachten en de gevoelens in haar eigen lichaam te onderzoeken, dat deze technologisch voortgebrachte, doordringende geluiden doordrongen in haar mentale- en emotionele lichamen, om gevoelens van ‘onwaardigheid’ op te roepen. Het vanzelfsprekende gevolg voor iemand die dit ervaart, is dat zij zichzelf gaan beschouwen als waardeloos en dat ze het idee krijgen dat ze geen van de uitdagingen kunnen overwinnen die zich op hun weg voordoen. Dat is uiteraard precies wat de Cabal wil bereiken.

Door heel goed te kijken naar de onderbewuste invloed op hen beiden – dat zich uitte in een toegenomen uitputting en gevoelens van fysieke zwakte – kwamen zij tot de vaststelling dat de frequenties inderdaad een boodschap meedroegen. Ieder van u heeft geworsteld met deze gevoelens in uzelf, nietwaar? De Cabal dacht dat dit hun ultieme wapen was. Het is ontworpen om prikkelbaarheid, ontevredenheid en uiteindelijk sterke irritatie en wanhoop op te wekken in de menselijke psyche. Uit hun duistere experimenten hadden zij geleerd dat het een krachtig wapen was om de mensen tegen elkaar op te zetten en om u gemakkelijker te kunnen overheersen.

Hoe kunnen gevoelens van onwaardig zijn ertoe leiden, dat u gemakkelijk te overheersen bent? Laat ons de invloed eens bekijken die dat normaal zou hebben op een mens. Zoals Kathryn in haar boek ‘Who Needs Light?’ heeft geschreven, is de relatie die iemand met zichzelf heeft fundamenteel. Als u niet van uzelf houdt, dan is het moeilijk om lief te hebben in het algemeen. Gevoelens van eigenwaarde of onwaardigheid bepalen hoe iemand zijn levenskracht zal gebruiken, hoe zij zullen reageren in al hun belangrijke relaties en zelfs of zij zichzelf zullen beschouwen als al dan niet waardevol in de ogen van God.

Ziet u, onwaardigheid drijft een wig tussen een persoon en zichzelf, en het vormt de basis van hoe zij zullen omgaan met hun eigen lichaam en zelfs hoe zij zullen reageren op de inkomende Liefde van Moeder en Vader. Als u zich onwaardig voelt, hoe kunt u dan in Liefde geloven? Hoe kunt u erop vertrouwen dat iemand van u kan houden en u trouw zal zijn? Hoe kunt u goedheid ervaren in uzelf en anderen? Het is de bron van complete ellende en pijn, de meest hardnekkige blokkade tot geluk die een mens maar kan ervaren.

Zo vastbesloten en duister is de Cabal dus. Zij vinden het helemaal geweldig dat ze deze – volgens hen ultieme – manier van hersenspoelen hebben gevonden, en ze hebben die in de voorbije eonen gebruikt om de wil van hun slachtoffers te breken. In vroeger tijden werd het rechtstreeks toegepast als marteltechniek. Nu dachten ze dat ze enkel maar hun zenders hoefden aan te zetten en hun duistere, onderbewuste boodschap hoefden uit te sturen om de macht over anderen te krijgen. Zij beschouwen dit als hun ‘grof geschut’ en dus werd het inzetten ervan bewaard voor dit laatste uur van hun macht over planeet Aarde.

Onderzoek uw gevoelens van de voorbije dagen, Geliefden. Dit was de derde dag van de versterkte aanval. Heeft u zich uit evenwicht gevoeld? Was u ontmoedigd en had u ‘geen puf’ meer? Zij die diepgaand gewerkt hebben om de oude programmering op te ruimen zullen niet zo kwetsbaar zijn voor de psychologische invloed van het wapen, maar niemand is immuun voor de uitputting die het brengt door het weerstand bieden aan de dagenlange aanval op uw psyche. Kathryn was in staat om de uitputting die zij voelt te herleiden tot de frequenties – ook al hadden ze geen invloed op haar stemmingen of gedrag.

Christine – die intensieve, fysieke behandelingen heeft ondergaan met haar teams van de Arcturiërs en de Galactische Federatie – voelde de aanval echter op alle fronten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het belangrijkste voor Christine was het blijven vasthouden aan het weten dat zij een kind is van Moeder en Vader, dat zij herstellend is en dat wij op elk moment bij haar zijn. Zij weet in het diepst van haar hart en haar wezen dat zij een kind van God is en dat de Nieuwe Gouden Tijd echt bestaat. Ze klampte zich vast aan dit weten, zelfs toen ze de kwetsbaarheid en de twijfel voelde die de frequenties onophoudelijk oplegden.

Christine is een goed voorbeeld van de invloed van deze frequenties, omdat zij vrijwel zonder Sluier hierheen kwam, met een diepe en blijvende verbinding met Moeder en Vader en ja … zelfs zij voelde de aanvallen. De frequenties dringen door in uw menselijke lichamen. Ze zorgen ervoor dat de sterken zich uitgeput voelen en dat de zwakken zich hopeloos en alleen voelen. Gelijk welk fysiek of emotioneel trauma vergroot nog het effect van de invasie – precies zoals het bedoeld was.

Niemand kan de intensiteit van deze aanvallen verdragen, zonder het op één of andere manier te voelen. Gelukkig hebben onze Lichtwerkers op de grond hard gewerkt om de bron te vinden en te bepalen van de invloeden op henzelf. Als gevolg daarvan is Kathryn naar de Raad gegaan om de negatieve effecten te bespreken van de kunstmatig opgezette frequenties – precies zoals wij al hoopten dat zij zou doen – en om te vragen dat er een einde wordt gemaakt aan het gebruik van dergelijke wapens op Aarde en doorheen het Multiversum, nu en voor altijd.

Uw contract met ons vereist dat u op de grond de leiding heeft over de verschuiving die nu plaatsvindt. Door een beroep te doen op ons, uit u uw bezorgdheid en zorgvuldig doordachte intentie om een deel op te zeggen van het contract dat al eonenlang bestaat. Nu steeds méér mensen ontwaken en gaan begrijpen wat precies de aard is van waar wij allemaal mee hebben ingestemd op Aarde, wordt het voor ons mogelijk om dat gezamenlijk te veranderen. In dit geval is het voor ons mogelijk om u ‘rugdekking te geven’, om te helpen bij het gestage programma van het uitschakelen van alle duivelse technieken en wapens die gebruikt zijn door de duisteren, om iedereen op Aarde tot slaaf te maken.

Ieder ogenblik van wanhoop, twijfel aan uzelf of ontmoediging biedt de meest betekenisvolle kans om er vanuit de kern van uw wezen voor te kiezen, te weten dat u een kind van Moeder en Vader bent en dat u Liefde bent. Deze innerlijke intenties leiden waarlijk naar de vrijheid.

De Regenboogbrug is geschapen van bij u naar ons … niet omgekeerd. U moet de aanzet geven en elke keer als u de Hemelse Schare uitnodigt – waartoe de Verheven Meesters, de Galactische Federatie, de Engelen, uw Hogere Zelven en uw Tweeling Vlammen behoren – dan versterkt en verbreedt u de Regenboogbrug: uw verbinding tussen de Aarde en de Hogere Dimensies. U schept uw Ascentie-Zuil en uw Nieuwe Gouden Tijd keer op keer, telkens wanneer u uitreikt om contact te leggen met ons en om met ons mee te doen in Licht en Liefde.

Wij bewegen ons nu heel voorzichtig, omdat er hele belangrijke stappen gezet moeten worden die u doorheen deze huidige ‘plek-tussen-twee-werelden’ zal leiden. U verlaat de oude Matrix en vestigt tegelijkertijd de nieuwe energieën van het Paradijs dat de Nieuwe Gouden Tijd is. Naarmate uw gerichtheid en uw toewijding aan het nieuwe toenemen, brengt u de werkelijkheid over van vrijheid, waardigheid en broederschap tussen alles. U kunt het u voorstellen als een achtervolgingsscène in een film, waarin de held net in de lucht is gesprongen om van het ene dak naar het andere te springen. U bevindt zich in die glijvlucht, Geliefden, en uw komende landing is afhankelijk van rotsvast Vertrouwen in uw eigen kracht en ons vermogen om u veilig op te vangen, wanneer u neerkomt in uw Nieuwe Wereld – de Wereld van onze gezamenlijke Schepping.

Spring over die afgrond, Geliefden. U wordt aangedreven door uw vuur, uw wil, uw hart en uw geest – gebundeld met de onze.

Ik ben uw Sananda, ik heb mijn armen wijd gespreid en ik sta klaar om u op te vangen.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 26 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Het is een groot voorrecht om deze vertalingen te kunnen lezen en leven.
    Wat is er een lange weg afgelegd en hoe verandert alles in onszelf en in de wereld rondom.
    Dank aan de wereld van het Licht en de mensen die ontwaken.
    Soms voelt het als wonderland …
    LIEFS LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.