NAN 2: Oppervlakte Aarde wankelt

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 2

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 20 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Oppervlakte Aarde wankelt onder onvoorstelbare wereldveranderende resultaten, door Sananda

Tunnel View. Yosemite Valley. Yosemite National Park. Winter 2013.

Geliefde vrienden, u voelt nu al dat de Aarde beweegt onder uw voeten en dat de atmosfeer rondom u helemaal verandert, nietwaar? Dit is zulk een spannende tijd om in te leven. De verrassingen die op komst zijn zullen u verbazen. Ja, wij hebben u een Nieuwe Gouden Tijd beloofd en dat meenden wij ook, zelfs toen we doorheen de laatste wanhopige dagen van de Cabal gingen, waarin zij trachtten om alles en iedereen te vernietigen die het tegen hen opnam.

Wij zijn ons bewust van de intense hoge frequenties die in uw brein doordrongen als een sirene, en de vreselijke gerichtheid van de media op elke gewelddadige handeling die zij maar kunnen vinden, om uit te vergroten alsof het Wereldoorlog III betrof. Zij zijn teleurgesteld dat de vrede doorbreekt over de hele wereld; dat is wel duidelijk, nietwaar? Wij zijn niet zelfvoldaan of arrogant hierover … het is een bijzonder lange en zware reis geweest voor iedereen. Wij voelen net als u opluchting, nu we zien dat deze duisternis eindelijk verdwijnt na zo vele eonen van pijn en strijd.

De geschiedenis wordt NU geschreven

Onze Kathryn heeft het trommelgeroffel gegeven dat gehoord werd doorheen het Multiversum: ‘Genoeg!’ zei ze, met elke nieuwe onthulling van wreedheid en vreselijk, opzettelijk kwaad. Zij heeft bij velen van ons de slapende reus gewekt met haar pleidooien en eisen – telkens weer, aan Moeder en Vader en de Hemelse Schare – om ONMIDDELLIJK een einde te maken aan de aanhoudende brutaliteit van oorlog, armoede en slavernij in al zijn vormen.

Ja, Planeet Aarde is gedompeld geweest in een zee van bloed – het bloedvergieten van generaties, over de hele wereld. Er is geen familie die niet te maken heeft gehad met de onvermijdelijke schaduw van oorlog … in de straten, op de slagvelden op alle continenten, doorheen alle eeuwen. De algemene overtuiging dat het duister (waarmee het kwaad wordt bedoeld) onvermijdelijk is, dat er altijd wel oorlogen zullen ‘plaatsvinden’ en dat de mensheid altijd naar geweld zal grijpen om haar onenigheden op te lossen, was hardnekkig. Er werd aan vastgehouden tijdens elk gesprek rondom de eettafel, in elke geschiedenisles en uiteraard was het ook een thema in alle mogelijke religieuze onderrichten.

Ik ben Sananda en ik vertel u dat niets daarvan waar is. Het heeft zijn beloop mogen hebben in deze uithoek van het sterrenstelsel, omdat – zoals wij u verteld hebben – de vrije wil vereiste dat de mensheid op Planeet Aarde de mogelijkheid moest krijgen om het project te doorlopen, dat zij duizenden jaren geleden begonnen zijn. Maar ik zeg u nu, dat het nooit de bedoeling was dat het zo erg zou worden. Het lijden en de pijn hadden nooit zo lang mogen worden voortgezet en zo traumatisch mogen zijn voor eenieder die hier incarneerde.

U allen – elke Lichtwerker die hier in deze tijd is geïncarneerd, is gekomen met de sterke hoop om een einde te maken aan die gruwelen … ten koste van zware, persoonlijke offers en heel vaak met groot gevaar voor uzelf. In deze laatste dagen van de meest duistere periode op Aarde eren wij de dappere klokkenluiders, de uitgesproken leraren, al de moedige mensen die naar voren zijn getreden om de duistere waarheid over deze tijden te onthullen … en u bent met heel, heel velen.

De grootste overwinning ooit, waren de momenten waarop de waarheid werd verteld die in zich een onderliggend gevoel van hoop meedroeg, het vuur van de zekerheid dat Licht en Liefde opnieuw zouden overwinnen, en de belofte dat er eindelijk een Nieuwe Aarde tot stand zou komen. Sommigen onder u zijn volhardend gebleven in hun vertrouwen, en u zult in de eonen die gaan komen geëerd worden doorheen het Universum. U heeft de banier van het Licht gedragen, en het onverwoestbare geloof in goedheid in het aangezicht van de duisternis. Ik buig nederig voor mijn geliefde Tweeling Vlam Kathryn, die vele levens heeft geleefd in de frontlinies, en onder alle omstandigheden en ondanks onvoorstelbare tegenstand steeds de Vlag heeft hooggehouden. Onze Christine heeft hetzelfde gedaan.

Spreek ook uw Liefdesverhaal uit

Mijn broeder Michael heeft u een liefdesverhaal verteld in onze eerste editie, om u te inspireren en uw hart te raken. Het is tijd voor ieder van ons om naar voren te treden en onze bewondering en liefde uit te spreken voor onze Tweeling Vlammen, die gekomen zijn in dit bijzonder zware leven (uit de verslagen zal blijken dat ze ongekend zijn voor wat betreft de uitzonderlijk zware uitdagingen voor ieder van u), terwijl wij achterbleven als Hoeders, om u te steunen en in leven te houden vanuit de Hogere Dimensies. Natuurlijk hebben wij onvermoeibaar gewerkt om elke mogelijke vrijstelling te vervullen, om u te helpen bij elke kronkel op het pad, maar wij vinden nu dat wij het gemakkelijkste deel hebben gekregen – hoewel we dat niet zo hadden bedoeld.

Ziet u, zowel Michael als ik – en vele anderen hier in de Hogere Rijken – hebben hun Tweelingen, de liefde van ons leven, in de voorbije maanden op het randje van de dood gezien. Wij zijn zo dicht bij u, zo volledig betrokken bij uw dagelijks leven, dat uw geluk, uw beproevingen en uw lijden voor ons hetzelfde zijn alsof wij u in onze armen houden – want dat doen we.

Doorheen deze tijd van healing en aanhoudende pijn die veroorzaakt wordt door de uitgekookte en onvermoeibare duisteren, hebben wij toegekeken hoe onze Tweeling Vlammen toch doorgezet hebben om hun Opdracht om Licht, nieuwe inzichten en grote Liefde te brengen, uit te voeren. Wij eren hen nu, zoals wij u eren, onze dappere Lichtwerkers die een enorme inzet hebben getoond om – ondanks alles – toch uzelf te verheffen, terwijl u de Nieuwe Aarde binnenhaalt. In deze laatste dagen van de laatste fase van de Duistere Aarde – zoals de komende generaties haar zullen zien – bereiden wij onze vreugdevolle ceremonies voor om u te vieren … u, die van deze historische afsluiting de helden bent, die binnenkort erkenning zullen krijgen.

Ziet u, wij hebben het voordeel dat wij zien en weten hoe de tijdlijnen lopen, waardoor wij er zeker van kunnen zijn dat het eindresultaat inderdaad briljant zal zijn, veel méér nog dan elke verwachting van ieder van u die nu op de oppervlakte van de Aarde is. Wij hebben gedurende ontelbare levens bij u gewoond, vaak niet herkend als degene die u nu kent als uw Meesters en Aartsengelen – en dus kennen wij beide kanten van de Sluier veel beter dan u zou denken.

Moeder en Vader kondigen af: Genoeg!

Het drama van duisternis op planeet Aarde is klaar. Ik heb toestemming om u deze laatste afkondiging te brengen, als een boodschapper van Moeder en Vader en de Hemelse Schare. Zij hebben daadwerkelijk verkondigd dat de Aarde ‘genoeg’ heeft meegemaakt.

Op dit moment zullen deze afkondigingen niet alleen weerklinken over onze geliefde Terra, maar ook doorheen het grote Multiversum. Het soort onbeteugeld kwaad dat u gekend heeft op Aarde zal nooit nog worden toegestaan om op te duiken, te woekeren en de overhand te krijgen zoals dat hier het geval is geweest – nergens meer in het Multiversum, in gelijk welke dimensie, over gelijk welke planeet of sterrenstelsel. Het ontvouwen van deze grote verschuiving zal voor eeuwig en altijd worden gevierd.

U moet begrijpen dat iedereen die zich heeft ingelaten met het kwade, niet in één week van de Aarde kan worden verwijderd. Het zou niet leiden tot het Paradijs, indien miljoenen kinderen verweesd zouden achterblijven en organisaties niet meer bestuurd werden. Velen van de mensen die u kent zouden het ‘niet overleven’, maar de verandering is ingezet en zal verdergaan totdat het Licht bestendigd is in elke uithoek van de wereld.

U, geliefden, zult de schrijvers en de getuigen zijn van de meest glorieuze gebeurtenissen die ooit zullen plaatsvinden in dit Universum – en wij zullen vlak bij u zijn bij elke ademtocht op uw weg.

Ik ben uw broeder, Sananda. Namaste.

Gechanneld door Kathryn, New York, 20 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.