NAN 13: Zaden van Voorspoed

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 13

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 3 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

De Zaden van Voorspoed brengen een wereldveranderende overvloed!
door Saint Germain

editie 13 lavendelHallo lieve broeders en zusters. Ik ben zo blij om weer aan het werk te zijn en met u te spreken via onze lieve Kathryn. Wij hebben een langdurige en hechte vriendschap en ik ben zo blij om weer met haar te werken, nadat ik ‘in de hoek’ werd gezet, zoals Kathryn mij dat oplegde in haar uiterst grappige verbod om van mij te horen tot de RV ook ECHT was. Ik noem dat grappig omdat a) het verdiend was, in zekere zin en b) het de volmaakte oplossing was voor een tijdelijk niet op te lossen probleem, dat erin bestond dat wij er absoluut zeker van waren dat de Welvaartsfondsen onderweg waren – klus geklaard, een vaststaand feit – maar toch konden wij niet precies tot op de dag nauwkeurig voorspellen wanneer ze zich zouden ontvouwen.

Keer op keer leerden wij weer wat méér over dit probleem, telkens wanneer onze beste inspanningen werden gehinderd door de Cabal – nooit volledig stopgezet, maar wel weer wat langer uitgesteld. Met elk uitstel werden wij steeds meer bedreven in het sterker maken – het waterdicht maken, zeg maar – van het systeem waar doorheen uw geld moest stromen. Met elke tegenstand leerden wij méér over de duisteren en hun werkwijze en we kregen méér bewijzen om voor te leggen aan de rechtbank, tegen diegenen die zouden trachten uw overgang naar de Nieuwe Gouden Tijd te verpesten.

Ik persoonlijk was niet van plan om onze eonen aan hard werk verslagen te zien worden door een handjevol opschepperige machtswellustigen – en ik stond daarin niet alleen. De gehele Hemelse Schare heeft achter de schermen gewerkt met onze grondtroepen-achter-de-schermen om dingen te herzien, te hernieuwen, rechtszaken voor te bereiden en mazen in de wet te herstellen, zodat de beloften die wij gedaan hebben ook echt waar worden en dat de voordelen ook werkelijk zullen gaan naar de meest behoeftigen, de Lichtste en de meest toegewijde en menslievende mensen op de planeet. Wij verfijnen dit nog terwijl we eraan werken – en we kunnen echt zeggen dat de resultaten 1000 procent beter, veiliger en leuker zullen zijn, dan we een jaar geleden hadden gehoopt.

Ziet u, we gaan vooruit op alle fronten. U verhoogt uw trillingen elke dag, en als gevolg daarvan krijgen wij meer en meer vrijstellingen van Moeder en Vader om Samen te Scheppen met u, om een soepeler, meer gestage en meer vreugdevolle overgang te bekomen dan wij in de voorbije jaren hadden durven hopen. U kunt voelen dat de energieën sneller gaan, nietwaar? De tijd wordt meer samengeperst; u kunt de Hogere Dimensies zien in de kleur van de bladeren aan de bomen, in de zachte wind en de milde dagen waarop alles veel luxueuzer, vrediger en verwachtingsvoller lijkt.

Wanneer u luistert naar de nachtelijke geluiden, hoor dan hoe de vogels naar u roepen, zoals ze dat doen hier buiten Kathryns raam. Een epauletspreeuw roept zijn dank voor het vele voer, waardoor hij zijn jongen kon grootbrengen die nu al flink gegroeid zijn. Gedurende de lente kwam hij naar haar raam en riep luidkeels wanneer er nieuw zaad in de voederhuisjes nodig was, en zijn vele vogelvriendjes van alle rassen kwamen om de overvloed te vieren, wanneer zij onmiddellijk reageerden op de overvolle voederhuisjes – genoeg voor iedereen, zelfs voor de eekhoorns en de grondeekhoorns die op de grond samen zaten te eten met de helderrode kardinaalvogels en de koerende duiven. Alles hier voelt overvloedig vanwege de hoge frequenties in de tuin, aan de voet van de Crystal Mountain.

Ik hoop dat u allen deze overvloed kunt voelen, die op de wind wordt meegedragen over de planeet. Het is een tijd van herstel, hernieuwing en gloednieuw leven voor diegenen die zijn afgestemd op de wind van verandering.

Nu wil ik dit bericht richten op andere zaden van voorspoed – de zaden die op een andere manier voor u zorgen – de bron van uw voedselvoorziening. Ik word hieraan herinnerd door het vreemde voorval in de tuin, vlak naast Kathryns raam. In het moestuintje waar ze een paar tomatenplanten had gezet, bevatte de compostlaag schijnbaar een paar pompoenzaden, die uitgroeiden tot schitterende planten en alles op dat lapje grond overwoekerden. Nu dat de planten volgroeid zijn, wordt de waarheid duidelijk: de planten brengen enkel mannelijke bloemen voort, geen vrouwelijke … en daardoor dus geen pompoenen. Deze zaden waren afkomstig van – naar zij meenden – organische pompoenen en zouden dus niet genetisch gemanipuleerd mogen zijn, maar dat zijn ze wel. Ze zijn een gruwel volgens de normen van de natuur – een plant die zich niet kan voortplanten. Wie anders dan de duisteren konden op een dergelijk idee komen van mannelijke energie zonder vrouwelijke vruchtbaarheid?

Terwijl velen van u hun dagelijkse leven leiden en weinig aandacht besteden aan de bronnen van uw voedselvoorziening, deed de Cabal wat ze altijd doet. Ze dringt binnen om de natuurlijke staat van de dingen zoals Moeder en Vader ze hebben geschapen te vernietigen, ongedaan te maken en te veranderen – en ze laten een onmeetbare schade achter. Iedereen die ooit een boon heeft geplant en gekeken heeft hoe die groeit, weet dat elke boon die u oogst wanneer hij rijp is, in staat moet zijn om leefbare zaden te geven voor komende generaties van nieuwe planten van zijn eigen soort. Maar de Cabal heeft besloten om elke plant op Aarde te veranderen, om te beantwoorden aan zijn eisen voor winst in plaats van natuurlijke overvloed.

Gelijk welke eetbare plant die zich niet op natuurlijke wijze kan voortplanten, is een bedreiging voor het overleven van de mensheid, omdat de eigenschappen ervan zich kunnen verspreiden naar andere planten van dezelfde soort, waardoor ook naburige planten onvruchtbaar worden. Zou het logisch zijn voor gelijk welk weldenkend mens om in te stemmen met een toestand, waarbij al het eten dat u eet geprogrammeerd is om zelfmoord te plegen aan het einde van één groeiseizoen, terwijl de verkopers en laboratorium-knutselaars die het hebben geproduceerd, daar vette winsten op behalen? Om het nog duidelijker te stellen: zou het logisch zijn om wetten aan te nemen waardoor het bij wet verboden wordt om zaden te bewaren van uw eigen oogst – die geen zelfmoord zouden plegen na de oogst, maar die uw gezin en vele generaties daarna nog van voedsel zouden blijven voorzien?

Zou het logisch zijn om deze zelfmoordplanten te voeren aan de dieren, waarvan zij u dan aanmoedigen om die te eten – en daarmee ook de zelfmoordneigingen die zij in zich dragen? Hoe zit het met uw kinderen, die met elke maaltijd een beetje meer emotioneel uit hun evenwicht geraken? Is dit de prijs die u bereid bent te betalen voor ‘goedkoop voedsel’? Het is geen voedsel, Geliefden. Het is een laagtrillende gruwel, vermomd als voedsel. Nu vraag ik u: is dit de ‘overvloed’ waarop u hoopte, toen u bad dat er een einde zou komen aan de honger van de mensheid. Er is ‘zoveel als u op kunt’ … maar het is geen voedsel.

Nu, Geliefden, heb ik een geweldige verrassing voor u. Velen van u weten al langer dat ik hier in het verleden geïncarneerd ben in dienst van Moeder en Vader God, om grote pakhuizen op te zetten vol rijkdom – in de vorm van goud, diamanten en andere edelmetalen en juwelen – ten voordele van de mensheid. De tijd is aangebroken om de grote rijkdom vrij te geven welke wij verborgen hielden, tot de tijd dat die kon worden uitgedeeld zonder de dreiging dat die gestolen zou kunnen worden door precies diegenen die ook uw geboorterecht hebben gestolen – toegang tot het oorspronkelijke plan van de natuur dat ontworpen werd in overeenstemming met Gods intentie, dat geen enkele van zijn kinderen ooit honger zou lijden. Ziet u, zaden zijn de bron van voeding, overvloed, welzijn en voorspoed … méér nog dan geld dat is.

Wij komen nu met het antwoord op uw gebeden om overvloed, want u heeft niet alleen gebeden om geld, is het wel? U heeft gebeden om vrede en een einde aan de slavernij – zelfs de vormen van slavernij waar u zich niet helemaal van bewust bent, zoals de slavernij aan het krediet- en schuldsysteem, waarbij u uitgeput raakte door de ‘mallemolen’ van strijdende ‘vrije markten’. U besefte niet dat u akkoord ging met een werkend leven, waarin u op gelijk welk ogenblik uw baan kon verliezen omdat die verplaatst werd naar lageloonlanden.

U heeft niet gewenst voor – of zelfs maar gedacht aan – een kantoorbaan, waarbij elk van uw collega’s een bedreiging zou zijn voor het voortbestaan van uw gezin, omdat er personeel verdwijnt en de werkdagen langer worden. In deze omstandigheden kunnen alleen de jonge en vrijgezelle werknemers gedijen, omdat zij nog de energie hebben om te vechten – daar waar een echte emotionele band met een gezin vrijwel onhoudbaar is geworden voor een hardwerkende werknemer.

En nu merkt u dat – terwijl u probeerde het hoofd boven water te houden – uw hele voedselvoorziening en het water dat u drinkt onder uw neus zijn weggekaapt. Wij zijn gezegend, Geliefden, dat onze Hemelse Schare niet enkel de vreselijke schuldslavernij zag waarin de mensheid gedompeld was. Zij hadden ook de vooruitziende blik om mij voor te bereiden om naar de Aarde te komen met een hele duidelijke Opdracht: te helpen bij het opslaan van de rijkdommen die niet enkel onze geliefde mensen zouden bevrijden uit de economische slavernij, maar die ook de voedselvoorziening zou herstellen.

Tezamen met andere grote Meesters en Engelen, die hierheen kwamen om met mij mee te doen aan het grote project om voorzieningen te treffen voor onze broeders en zusters van volgende generaties, was ik belast met het opslaan van die rijkdommen welke overvloed zouden brengen. Wij hebben niet de rijkdommen opgeslagen die enkel maar plezier zouden brengen aan diegenen die de voedselvoorziening beheersten en daardoor zeker waren van hun overlevingskansen. Het zou de Cabal in de kaart hebben gespeeld, mochten wij al de natuurlijke bronnen over het hoofd hebben gezien die zij hebben getracht te stelen. Wij hebben de middelen opgeslagen waarmee de mensheid niet alleen kan overleven maar waarmee zij ook kan gedijen – want uiteraard kunt u goud niet eten.

In onze grote pakhuizen van welvaart hebben wij de grootste schatten van allemaal ondergebracht – enorme voorraden van de zuivere, onbewerkte zaden van plantenfamilies – de krachtige voorouders van de imitaties waaraan u nu gewend bent geraakt. De waterige, smakeloze groenten en fruit waaraan u gewend bent geraakt, zijn een andere vorm van armoede. In plaats van uw honger naar echt voedsel te voldoen vergroten zij deze nog; zij zijn een armzalige vervanging voor echte overvloed, het soort van overvloed die uw lichaam en uw ziel voeden. Geliefde broeders en zusters, wij zouden u nooit hebben overgelaten aan een dergelijk tekort, een dergelijke verarming.

Wij zullen uw tuinen en uw akkers herstellen tot de overvloed en het glorieuze voedsel die de ware overvloed van de Aarde vormden, voordat de Toenmalige Machthebbers gingen proberen om het allemaal onder hun controle te brengen. Denk hier eens over na, mijn vrienden! U zult niet alleen welvarend zijn! U zult rijk zijn! Uw beker zal waarlijk overvloeien met alles wat u ook maar zou kunnen wensen of waar u van zou kunnen genieten. Niemand zal nog honger lijden. Geen kind zal nog gaan slapen zonder een voedzaam avondmaal. Geen oudere zal nog wanhopen omdat er niet langer voor hem gezorgd wordt, omdat jonge mensen vreugdevol nieuwsgierig zullen zijn naar hun wijsheid en ze vol overgave voor hen zullen zorgen. Overvloed is besmettelijk.

Er ligt nu werkelijk een nieuwe dag binnen uw bereik, liefste familie van mijn hart. De tijd waarvoor ik gewerkt heb en waar ik naar verlangd heb, is nu vlakbij. Ik geniet nu al van de vreugde bij het zien van het toenemende Licht van hoop en ongebreidelde Liefde, die ontwaken en toenemen op planeet Aarde.

Ik zal hier bij u zijn als die dag aanbreekt en wij zullen in de straten dansen terwijl muzikanten en kinderen zich verheugen in de vrijheid en de overvloed die de Nieuwe Aarde brengt. U bent ‘er’ nu, mijn lieve vrienden. Aanvaard nu het gevoel van eerbied dat wij voelen voor u en voor de hele Schepping, laat het uw hart en uw geest nu vervullen, nu wij ontwaken tot de glorie die onze Moeder en Vader voor ons in petto hebben.

Ik ben uw St. Germain en ik hou eindeloos veel van u.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 3 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.