NAN 11: Implantaten verwijderen

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 11

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Donderdag 30 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Verwijderen van implantaten: weer een stap naar uw ultieme Vrijheid!
door Vader God

editie 11 zonnebloem
Er is zoveel te vertellen. Er staan medewerkers in een Kosmische wachtrij, wachtend op hun beurt om een artikel te schrijven voor het NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD … en uiteraard maken wij – naast ons Team hier – ook regelmatig gebruik van onze geliefde channels over de hele wereld. Ik zal mijn beurt zo goed mogelijk benutten en u wat nieuwe informatie geven om u te helpen bij uw Ascentie, zoals Michael gisteren ook al deed. Het doet ons veel plezier dat zo velen van u in gang zijn geschoten met de nuttige aanwijzingen die hij gaf en dat zij over de hele wereld heldere, krachtige en stevige Lichtzuilen bouwen. Wij kunnen ze zien oplichten als u ze neerzet. Ik hoop dat u dit zult doorsturen naar velen van uw familie en vrienden, om ook hen te helpen bij het verhogen van hun frequenties.

Het verwijderen van alle implantaten

Nu zal ik u vertellen over een nieuw programma, dat ontwikkeld werd door onze getalenteerde Arcturische Healingteams. Onze geliefde Teamleider zal vandaag in het Gezondheidskatern beginnen aan een bijzondere reeks berichten voor u, maar ik wil de bijzondere dienst aankondigen welke zij ontwikkeld hebben om de mensheid op een heel specifieke manier te helpen. Zoals u weet zijn de Arcturiërs gedurende duizenden jaren opgeleid om de mensheid juist in deze tijd te helpen, nu u zich voorbereidt op Ascentie. Zij zijn deskundig in elk aspect van het healen van het menselijk lichaam – het psychologisch-, mentaal-, fysiek- en spiritueel lichaam. Hun grootste wens is dat zij in staat zullen zijn om ieder van u te helpen om gezonder, sterker en gelukkiger te zijn – en dat u geheald wordt van het uitputtende leven dat u nu doormaakt.

Pas deze week hebben zij een nieuwe techniek vervolmaakt om de resterende implantaten te verwijderen, die velen van u hun hele leven hebben meegedragen. Deze implantaten bestaan uit duivelse combinaties van parasiet-achtige levensvormen, die in laboratoria zijn gekweekt. Daarom werden deze procedures beschouwd als moeilijk en mogelijk gevaarlijk. De meeste van deze implantaten werden ontworpen en gemaakt door de Annunaki die ze aan uw geheime, ondergrondse Cabal-wetenschappers gaven, om te worden geïmplanteerd bij uw geboorte of vroege kindertijd door de vaccinatieprogramma’s.

U bent zich bewust van de manier waarop menselijke cellen in staat zijn om een bepaald aspect van het DNA te vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld hartcellen een volmaakt hart bouwen, terwijl andere cellen bestemd zijn voor het maken van uw ogen, uw botten, enz. Deze cellen – die bedoeld waren om te worden geïmplanteerd – werden geprogrammeerd om uit te groeien tot verschillende vormen van binnendringende voorwerpen in de vorm van klauwen, die in staat waren om tentakels te vormen welke doorheen het brein, het zenuwstelsel en het lichaam gaan. Daar oefenden ze druk uit op de zenuwen, irriteerden ze het weefsel en veroorzaakten ze hoofdpijnen, rugpijnen en andere chronische ziekten.

Deze implantaten zouden zichtbaar kunnen zijn op scans, als uw apparatuur iets gevoeliger zou zijn, maar omdat ze een combinatie zijn van etherische- en fysieke elementen, worden ze meestal alleen waargenomen door de irritatie en de invloed die ze uitoefenen. Onze briljante Witte Broederschap en Arcturische Healingteams hebben succesvolle procedures ontwikkeld, die zij in de voorbije dagen hebben toegepast op zowel Christine als Kathryn. Zij kregen hun eigen implantaten te zien en vroegen onmiddellijk om de verwijdering ervan. De resultaten waren volledig succesvol voor hen beiden. Teamleider zal u meer uitgebreide details geven. Ik moet zeggen dat de voltallige Hemelse Schare zijn adem inhield, terwijl bij elk van hen de precisie-operatie gaande was.

Christines procedure werd als eerste gedaan en ging erg snel, terwijl wij haar in onze armen hielden en Kathryn haar hielp om haar frequentie steeds meer te verhogen in haar Zuil van Licht. Toen ze dit deed kon het Team het implantaat verwijderen, terwijl Christine haar energie weghaalde uit de natuurlijke aandrang van haar lichaam, om het uitgebreide netwerk van tentakels te aanvaarden of eraan vast te houden, zoals het lichaam dat doet wanneer het zich moet aanpassen aan een vreemd voorwerp dat gedurende langere tijd aanwezig blijft.

Aangezien de implantaten werken op een 3D-frequentie, zijn diegenen onder u die zich al verheven hebben tot een hoge trilling de uitgelezen kandidaten voor deze vorm van verwijdering. Na de operatie had zij behoorlijk veel pijn in haar nieren en haar brein, maar dit kwam grotendeels door de eerdere verwondingen, waarvan zij nog steeds herstellende is.

Kathryns procedure was een beetje anders. Het Team heeft haar toestand zorgvuldig opgevolgd in de voorbije dagen en was tot het besluit gekomen dat het oudere model van implantaat dat zij meedroeg stukje bij beetje zou worden verwijderd, omdat het enigszins te lijden had gehad onder de weerstand die haar lichaam er zo lang aan had geboden. Hierdoor was het implantaat brozer geworden, met scherpe punten die zich in haar brein hadden genesteld en al lichtjes haar korte termijn geheugen begonnen aan te tasten. In dit geval hebben zij gestaag gewerkt gedurende twee dagen, om heel nauwgezet ook de scherven te verwijderen die zich rondom haar hart hadden gewikkeld.

Ik heb u een aantal details gegeven over deze twee operaties, om u een idee te geven van de verschillende implantaten die velen van u nog steeds meedragen – en om u aan te moedigen om een beroep te doen op uw Arcturische Team om de procedures uit te voeren. Zij hebben de deskundigheid en de brede ervaring om dit veilig te doen, zonder blijvende schade aan uw brein of uw lichaam. Dit zal niet enkel de onaangename invloed van deze monsterlijke apparaten op uw lichaam verminderen, maar het zal er ook voor zorgen dat u de stappen kunt gaan zetten die nodig zijn om uw Ascentie te voltooien.

Ziet u, vele van deze implantaten – omdat zij ontworpen zijn om als eerste een plekje te zoeken in het brein – hebben gezorgd voor psychologische- en mentale invloeden, naast fysieke pijn en ongemak. Toen de wetenschappers eenmaal de techniek hadden ontwikkeld om deze cellulaire indringers te maken, experimenteerden zij met vele variaties. Niets was te gek om programma’s te bedenken die het menselijk weefsel zouden nabootsen, terwijl zij hun plan uitvoerden om de mensheid te overheersen en tot slaaf te maken. Het was een gruwelijk programma, een voortzetting van de duistere onderzoeksmethoden die werden uitgevoerd ten tijde van Atlantis.

Ik ben hier om u vandaag te vertellen dat Moeder en Ik hebben afgekondigd dat deze laboratoria gesloten zullen worden, en dat de hele mensheid nu de kans zal krijgen om deze vreselijke implantaten voor eens en altijd te verwijderen. Intussen moedigen wij u aan om – indien mogelijk – alle vormen van vaccinatie te vermijden. Onze gezondheidsprogramma’s zullen niet langer de schadelijke invloeden toestaan die u in het verleden heeft ervaren, maar het is nog beter om niet langer het ‘beest’ te voeden, door de farmaceutische bedrijven te steunen bij het maken van torenhoge winsten uit deze injecties, die bedoeld waren om u leeg te zuigen en soms zelfs te doden.

Waarom werd dit alles toegestaan?

Wel, uiteraard vraagt u zich af waarom Moeder en Ik zulk een gruwelijk programma zouden toestaan om te bestaan en te gedijen op Aarde. Ik zal iets meer uitleg geven over ons contract met u, opdat u onze rol en de uwe kunt begrijpen, in dit lange en uitputtende Project dat nu tot een einde komt.

Miljoenen jaren geleden, toen de mensheid letterlijk nog maar een twinkeling was in de ogen van Moeder en van mij, kwamen wij bijeen met onze toenmalige Hemelse Schare, die sindsdien aanzienlijk is toegenomen nu onze Meesterlijke kinderen hun niveaus van Ascentie doorwerken. Er werd besloten dat – ten einde meer uitgebreide omstandigheden en grotere uitdagingen te scheppen – Moeder en Ik op welbepaalde plekken in het Multiversum laag dimensionale, zware energieën zouden scheppen. Dit zou onze meest ambitieuze kinderen die nog sneller vooruitgang wilden boeken, de kans bieden om nooit gekende gebeurtenissen en uitdagingen te ervaren.

Wij ontwikkelden een tweedeling, waarbinnen het goede en zijn tegenhanger zich zouden uiten in onontwikkelde vorm. Duister en Licht werden als het ware de petri-schaal (wordt in een laboratorium gebruikt om bacteriën in te kweken voor onderzoek – V) waarin alle variaties van Licht en niet-Licht zouden groeien. Vervolgens gaven wij een aantal van onze kinderen de toestemming om onze ruwe scheppingen te nemen en er variaties en meer ingewikkelde uitingen van duisternis van te maken. Hun bedoeling was om een school van beproevingen op te zetten, om de grenzen van hun eigen ervaringen te verleggen. Ontelbare ideeën werden naar voren gebracht over de beste manier om deze ‘Ascentiescholen’ vorm te geven.

Vele planeten en sterrenstelsels raakten in de loop der eonen hierbij betrokken en uiteindelijk leidde dit tot bloedige oorlogen en conflicten doorheen de Universa. De duistere systemen ontwikkelden zich gedurende miljoenen jaren tot de gruwelijke stand van zaken die u nu ervaart. De Aarde en nog andere planeten werden een steeds moeilijker plek voor mensen om te incarneren, en enkel de zielen die om die ervaring verzochten en die konden aantonen dat ze die uitdaging aankonden, kregen toestemming om hier te incarneren.

Voor iedereen die in het Licht bleef, werd het duidelijk dat de mate waarin dit experiment uit de hand kon lopen, veel groter was dan ze hadden verwacht. Onze gevoelige en meedogende Lichtwezens in onze Hemelse Schare maakten zich steeds meer zorgen over de chaos die was ontstaan en de steeds gevaarlijker wordende wapens die het gehele Multiversum bedreigden met hun vernietigende kracht. Deze wapens van het atoomtype (anti-materie wapens) konden planeten verpulveren en zelfs zielen vernietigen.

Uiteraard maakten wij ons grote zorgen, maar wij bleven gebonden aan onze belofte dat wij het Project op zijn beloop zouden laten, zoals we oorspronkelijk hadden afgesproken. Deze afspraak bevatte echter méér dan enkel de eenvoudige toestemming om onze kinderen de kans te geven hun vrije wil uit te oefenen onder onbegrensde voorwaarden.

Het Project eindigt in Zege

Onze oorspronkelijke afspraak gaf onze kinderen niet de vrije teugel om dit experiment eindeloos voort te zetten. Wij hebben ook het einde afgekondigd van de anti-materie wapens. Bij het bedenken van het plan hebben Moeder en Ik geëist dat er een eindpunt zou zijn voor dit hele experiment, waarna alles zou terugkeren naar het Licht en de essentie van Liefde waaruit dit alles geschapen was. Die tijd is aangebroken. U merkt nu het ontrafelen van de duistere programma’s, het uiteenvallen van de Cabal en de nieuwe overeenkomsten in het Multiversum, waarmee de duisteren hun macht opgeven en naar het Licht komen. Dit is een Kosmisch gebeuren, lang geleden voorspeld en lang verwacht. U, geliefde mensen van de Aarde, bent het middelpunt van het einde van de strijd tussen Licht en duister, tussen Goed en Kwaad.

Velen van u hebben gebeden voor deze vrede. Vele anderen hebben een einde geëist aan de ellende en de slavernij die u heeft ondergaan op deze langdurig lijdende planeet. De gebeurtenissen die u ervaart en het Licht dat u over uw planeet voelt stromen, Geliefden, zijn waarlijk het einde van een miljarden jaren durende, kosmische reis, die zich dag na dag ontvouwt – en u bevindt zich in het middelpunt van deze zegerijke finale.

Kom naar ons toe, Geliefde Kinderen, zit naast ons, rust in onze armen. Alle duisternis om u heen valt weg. Laat ons u nu helpen bij het verwijderen van alle resterende schaduwen van lijden en duisternis die u nog steeds met u meedraagt. Laat ons u healen met onze Liefde, terwijl we allemaal Samen-Scheppen en gezamenlijk binnengaan in het Paradijs waar u zo naar verlangd heeft.

Wij zijn uw Moeder en Vader God

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 30 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. OOOOOOOOOOOOOOOOOOO wat ENIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DANK VADER MOEDER BRON VOOR ALLES, ALLES ………………….

  DANK AAN MIJN GENEZEND TEAM VAN ARCTURIERS, en ALLE ARCTURIERS EN DE HEMELSE SCHARE.
  Dit is waarlijk WONDERBAARLIJK!!!

  Dank voor het DREAMTEAM, OM TE VERTALEN

  IN LIEFDE EN LICHT LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.