NAN 10: Over de Zuil gesproken

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 10

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 29 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Over de Zuil gesproken,
door Aartsengel Michael

Photographed along the Rideau Canal Waterway at Smiths Falls, Ontario, Canada.

Geliefde Engelen en Meesters, het zijn zulke spannende tijden op Aarde en in de hele Hemel … u zou kunnen zeggen dat wij bijna uit onze voegen barsten (als wij voegen zouden hebben) van vreugde en afwachting van de wonderen die u binnenkort zult gaan zien. Ja, we hebben dit al eerder gezegd … en het is nog steeds waar. De Zegeningen die gaan komen zullen vrijwel onmogelijk lijken voor u.

Nu wil ik u helpen om een paar goede strategieën te begrijpen, die u kunt volgen op uw Ascentiepad uit de duistere Matrix en naar het meest heldere Licht. Wees gerust, u bent nu in staat om een dergelijk Licht te kunnen bevatten. Ik hoop dat mijn voorstellen voor u een wegwijzer zullen zijn terwijl u nog steeds uzelf, uw wereld en uw verbinding met ons onder de loep neemt.

Ik zal een paar van de struikelblokken opnoemen, welke u in uw leven hier op Aarde dagelijks tegenkomt – diegenen die van u uitgaan en die, welke naar u worden uitgestuurd. Naarmate we steeds meer naar een Eenheidsbewustzijn toegaan, moeten alle onderlinge contacten opnieuw worden onderzocht en vastgesteld, opdat zij uitsluitend Licht zouden dragen. Wij zullen naar beide kanten van de medaille kijken voor elk verband, voor elke ontmoeting … omdat elke gedachte en/of handeling steeds méér vermogend wordt in de atmosfeer van het Samen-Scheppende potentieel waar u nu mee werkt.

Zo is het bijvoorbeeld nu tijd om alle oude grieven af te leggen, hoe kostbaar en geldig u ze ook vindt – want gegriefd zijn is een essentieel onderdeel van de duistere programmering. We moeten het ook hebben over hoe u kunt omgaan met hen, tegen wie u die grieven had … zodat u niet opnieuw wordt meegezogen in de energieën die ervoor zorgden dat u gegriefd was door degene die u griefde. Uiteraard kunt u het woord dat ik gekozen heb, vervangen door gelijk welke van de duistere energieën, denk aan innerlijke strijd, jaloezie, woede, wraakzucht en uiteraard elk van de passief-aggressieve vormen van wraak of de intentie om een ander kwaad te doen.

Dat is een behoorlijk uitdagend lijstje, nietwaar? Het is bijna onmogelijk om aan te beginnen, wanneer u het doelwit bent van zulke intenties die u in uzelf moet opzoeken, onder ogen zien en oplossen. Ziet u, de regel om in het Licht te blijven – zo hebben wij lang geleden geleerd, toen zovele van de Aartsengelen en Meesters verstrikt raakten in het duister – is DAT U NIET ACHTER HEN AAN MOET GAAN … onder geen enkele voorwaarde. Hiermee bedoelen we dat wanneer u tracht het duister te belagen met eender welke gelijkaardige energie (oog om oog, of zelfs maar trachten met uw aanvaller in gesprek te gaan vanuit een rechtvaardig of defensief standpunt) dan gaat u ‘achter hen aan’. Wanneer u dat eenmaal doet, raakt u betrokken in een gevecht zonder einde. Dit is het programma dat de duisteren aanmoedigden: ‘Kom op voor jezelf! Je laat je door hen toch niet beledigen!’ Dat is hun strijdkreet geweest, die zij bedacht hebben om een ruzie te laten uitmonden in een complete oorlog.

Ik ga u hier een bijsturing laten zien, een nieuwe manier en een enorme verschuiving, weg van agressieve, reflexmatige reacties – of ze nu een kleine, snerende opmerking of een gewelddadige fysieke aanval zijn. Het belangrijkste hierbij is dat wij u aanmoedigen om uzelf niet in gevaar te brengen, en u niet te gedragen op een manier die de macht versterkt van uw tegenstander. U kent waarschijnlijk wel de uitdrukking: ‘u versterkt datgene waartegen u zich verzet’. Ik zal die Waarheid nog uitbreiden.

U bevindt zich nu in een era van nieuwe energieën, waar grootschalige vrijstellingen het mogelijk maken dat u onafgebroken bescherming krijgt van Moeder en Vader, uw Galactische Vloot en de Hemelse Schare. De tijd ligt achter u, waarin een duistere machtswellusteling gewoon zijn of haar honden kon roepen, om iedereen uit te schakelen die in de weg stond. U bent in een nieuwe Aarde-dag en er zijn nieuwe vaardigheden nodig om alle overgebleven uitdagingen af te handelen.

Het is nu tijd voor een volledige verschuiving in de technieken en strategieën van niet-gewelddadige assertiviteit – die door sommigen op Aarde in de voorbije eeuw met groot succes bestudeerd zijn. Ik ben gekomen om u met de allergrootste zekerheid te vertellen dat u – nu en voor altijd – onbeperkt en veilig bent opgenomen in de armen van uw beschermende Lichtwezens. Dit is zo vanwege de afkondigingen en vrijstellingen van Moeder en Vader God, dat de era van duisternis ten einde is gekomen en niet langer zal mogen groeien en woekeren. Het tij is gekeerd, mijn geliefde broeders en zusters, en ik ben hier om u te helpen bij het maken van de overstap naar Vrede op Aarde, zoals wij al sinds eonen niet meer hebben gezien.

Leun achterover, adem diep in en sta mij toe met u mee te lopen naar het nieuwe en briljante Licht dat nu over de Aarde stroomt. Adem tot in het centrum van uw brein, waar u uw schitterende blauwe diamant ontsteekt die het centrum is van uw groter wordende intelligentie. Voel de gemoedsrust die voortkomt uit de zekerheid, dat u evolueert tot een kristallijnen wezen van steeds groter wordende wijsheid en inzicht. Ga dan naar beneden doorheen uw centrale kanaal om de diamant in uw hart te ontsteken – de sprankelende fontein van Liefde die uw hele wezen vult met warmte, troost en het gevoel van niet meer alleen te zijn. Laat nu die Liefde en dat Licht neerdalen tot in uw zonnevlecht, waar u dan uw wil ontsteekt – de Godsvonk die u ertoe aanzet om te streven naar het goede, naar kracht, moed, trouw en rechtvaardigheid.

Dan, terwijl u geniet van de sprankelende energie van uw diamanten met hun hoge frequentie, reikt u omhoog om de liefdevolle handen te grijpen van Moeder en Vader God … en omlaag om uzelf te verankeren in het centrum van onze geliefde Terra. U bent nu stevig in uw Zuil van Licht geplaatst – het glorieuze, beschermende kanaal dat u volledig omringt en zich in alle richtingen uitstrekt, ongeveer tot op armlengte of daar voorbij.

Begroet uw Hoger Zelf dat zich altijd vlak boven u bevindt en uw Tweeling Vlam die wacht tot u haar roept. Verbind uw bewustzijn met dat van hen, met Moeder en Vader en met gelijk welke Lichtwezens waar u zich mee wilt verbinden. Roep uw Engelen om u te beschermen en over u te waken terwijl u in uw omhullende Zuil blijft. Daar bent u veilig, afgestemd op het Hoogste Goed. Onthoud dit gevoel en herhaal het meerdere malen per dag, totdat u eraan gewend bent om altijd uw Zuil te plaatsen en er in te blijven.

Nu bent u klaar voor alles wat komen kan. Uw Licht kan worden gezien door het Ashtar Commando en door de Hemelse Schare – en u heeft uzelf tot één van hen benoemd. Er bestaat geen grotere bescherming dan deze. Binnen in deze stralende kamer wordt u op elk moment tot het hoogst mogelijke niveau geleid, behoed en geliefd. Kan er iets mooiers bestaan? Vanwege de afkondigingen van de Hemel in de voorbije jaren, zullen de incarnaties op Aarde geen karma meer meedragen, tenzij hun Hoger Zelf dat zo geregeld heeft. Alle contracten die uw leven in gevaar konden brengen zijn geannuleerd, zodat u vrij bent om uw leven te leiden op het hoogst mogelijke niveau. Nu rest er enkel nog de uitdaging om u aan te passen aan veiligheid, voorspoed en Liefde.

Wij weten hoe diep u de gevolgen voelt van een leven lang aan programmering, welke u heeft voorbereid op onaangenaamheden, verraad en gevaar. Maar nu is het tijd om die verwachtingen om te polen naar vreugde en vrede. Laat ons nu terugkeren naar de nieuwe manier van aanpak, waardoor u gracieus doorheen alle nog resterende, laag trillende energie kunt stappen. Vanaf nu zult u de oplossing zijn, zoals het gezegde gaat.

Laat ons het voorbeeld nemen van iemand die heeft besloten dat uw gezicht, uw normen, uw politieke instelling of uw ‘niet religieus zijn’ hem niet aanstaat. Laat ons zeggen dat hij een buurman of een collega is … of misschien je broer – iemand die u nogal vaak zult zien. Deze persoon vindt het fijn om te kleineren en tegen te werken. Alles wat u zegt of doet geeft hem de bevestiging van zijn gelijk en is een reden voor hem om u aan te vallen. Hij maakt graag beledigende of kleinerende opmerkingen over dingen die u na aan het hart liggen. Stel u nu een bijzonder vervelende ontmoeting voor met die persoon, terwijl u vertrouwvol binnen in uw stralende Zuil van Licht blijft.

Zie hoe uw Zuil zijn energie afweert; hun gemene steken kunnen er niet in doordringen, omdat ze van een lagere frequentie zijn dan uw Zuil. Houd eenvoudigweg stand, adem vol plezier en vertrouwen naar uw sprankelende diamanten. Zeg gewoon een welgemeend en vrolijk ‘Hallo, Harry! Fijne dag gewenst!’ en loop door, nog steeds in uw Zuil. U heeft uzelf al beschermd door een afwerende spiegel op te trekken, die de duistere energieën zal terugkaatsen naar de afzender – en hij zal de weerbots voelen van zijn eigen intenties en handelingen. Het is zoiets als omhoog spugen. Dat eindigt altijd slecht voor diegene die spuugt.

Deze werkwijze is nu nog 1000 keer effectiever, omdat Moeder en Vader hebben afgekondigd dat duistere energieën 1000 keer versterkt zullen terugkeren naar de afzender, wanneer u dit beschermende schild toepast. Vastbesloten blijven werkt ook heel goed, omdat iemand die op zoek is naar ruzie het al heel snel beu zal worden om te zien dat u volledig onverschillig blijft onder hun opschepperige aanvallen. De nutteloosheid ervan zal hem al snel duidelijk worden.

Mocht de aanvaller toch doorzetten en de bedreigingen ernstiger of heftiger worden, dan is het uw goede recht om uzelf te verdedigen – maar blijf wel altijd in uw Zuil. De meeste relaties kunt u van uw kant uit heel netjes beëindigen, zolang u het vuur maar niet aanwakkert door de duistere energieën met gelijkaardige energieën van uw kant. U hoeft niet terug te slaan of te bewijzen dat die ander fout is, ook al is het een openlijke aanval.

Verwijder die persoon uit uw leven – indien mogelijk ook fysiek – maar de voornaamste en meest effectieve verdediging, is uw weigering om u te onderwerpen aan gelijk welke psychologische intimidatie.

Onthoud: u bent in uw Zuil, u bent veilig. Behoud deze atmosfeer van veiligheid in uw eigen geest. Niemand kan u van streek maken, als u weigert u met hen in te laten. Laat ons zeggen dat uw ‘grens’ gelegen is bij de buitenrand van uw Zuil. Wanneer u zich inlaat met meningsverschillen, dan verlaat u feitelijk uw Zuil – en het evenwicht dat hij biedt. Wanneer u in uw Zuil blijft en een krachtig ‘Neen’ uitstraalt, dan blijft u in het Licht en gaat u geen krachtmeting aan, omdat u in vrede en rust blijft.

Uiteraard vergt een bedreigende aanval dat u een duidelijk ‘NEEN’ uitspreekt en uitvoert, voor zover uw Zuil reikt. Wanneer u dit overdenkt, zult u een heldere grens waarnemen – en elke beslissing om buiten die grens te treden, leidt tot uw deelname aan het geweld.

Als u merkt dat u zich richt op een overvloed aan scenario’s die een verwarrende afwijking of uitzondering zijn op deze richtlijn, dan heeft u reeds besloten om verstrikt te blijven in strijd.

Nu steeds meer mensen zich naar het Licht keren, wordt hun bewustzijn verlicht op een nieuwe manier. Zij gaan het Licht uitdragen, in al zijn vormen. U zult in steeds beter gezelschap komen, wanneer u opkomt voor uw eigen waardigheid en de waardigheid van anderen. Het recht op vrede is een Universele Wet en een heilige afkondiging. Lever uw aandeel daarin, door een schitterende Zuil van Licht te bouwen – en daarin te blijven.

Ik ben uw broeder Aartsengel Michael. Mijn opdracht is Vrede.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 29 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.