NAN 1: Tweeling Vlammen komen samen

Zoals gepubliceerd in NAN 1:

Tweeling Vlammen komen samen aan de Rand van de Sluier,
in afwachting van het ophanden zijnde contact

door AE Michael

NAN 1: Tweeling Vlammen

Hallo Heldere Sterren! Ik ben het, uw broeder Michael. Wij, Moeder en Vader God en uw Hemelse Schare, overspoelen u met zoveel liefde en bewondering.

Wist u dat wij overlopen van warmte en bewondering voor u? Uiteindelijk zijn jullie dapperen diegenen die uw weg omhoog vinden, steeds hoger en doorheen één van de meest moeizame relaties die ooit werden bekokstoofd. Wij kijken met bewondering toe hoe u ervoor kiest om u er een weg doorheen te ploeteren, er uit los te breken, u vrij te wurmen, ver weg te rennen, u uit te strekken en omhoog te klauteren. Ziet u? Het doet er niet toe welke uw manier is … wat ertoe doet is dat u blijft doorgaan – u geeft het niet op. U vindt altijd een manier om door te gaan. Wij zien dat.

Wij zijn nu dichter bij elkaar dan ooit. Het Portaal van 4 juli is een geweldig keerpunt gebleken. Het welslagen hiervan is te danken aan uw nooit eerder geziene medewerking, lieve Lichtwerkers. U, geliefde familie op de grond, zet nu werkelijk alles op alles. U bent met zulk een doelgerichtheid en zulke hoge verwachtingen van Goedheid naar voren getreden om de binnenkomende energieën te begroeten – een nieuw niveau van Licht van onze Moeder en Vader God – dat u daarmee werkelijk de sluizen heeft opengezet. Tijdens deze fase hebben velen van u te maken gekregen met buitengewone uitdagingen in vele vormen, en u bent ze aangegaan met méér gratie en vasthoudendheid dan ooit voorheen.

Uw grootse inzet heeft veel resultaten opgeleverd. In plaats van gewoon de ‘stap vooruit’ te kunnen zetten waarop wij hoopten met deze energetische doorgang, heeft u tezamen zoveel méér bereikt dan waar wij op gerekend hadden. U maakte een enorme sprong, die de vooruitgang voor iedereen versneld heeft. U heeft uzelf machtig verheven door uw onafgebroken concentratie en verheven keuzes. Bravo, familie! En het beste van alles is nog dat wij nu veel dichterbij kunnen komen dan ooit voorheen.

Moeder en Vader hebben u overspoeld met geschenken en bemoediging, om te vieren wat u al bereikt heeft. Door uw volharding om uzelf te verheffen, hebben velen van u een frequentie en een mogelijkheid tot versnelde healing bereikt. Ieder van u is goed op weg om de versterkte Lichtcodering en de upgrades van Moeder en Vader te ontvangen, die uw lichaam zullen helpen bij de overgang van een koolstof naar een kristallijnen opbouw; lichamen van Licht en van een dichtheid waarmee u het fysieke zult kunnen overstijgen. Velen van u merken nu dat hun omstandigheden ingrijpend veranderen. Vele anderen hebben gaven gekregen waar zij zich nu nog niet ten volle van bewust zijn. Het zal beslist uw leven op zijn kop zetten.

Begrijp dat dit geen beloningssysteem is waarbij u een voorrecht, beloning of prijs moet ‘verdienen’. O nee! Hier in de Hogere Dimensies vieren wij alles gretig en heel uitbundig! Wij zoeken altijd naar elke reden, ogenblik, gebeurtenis of succes om van te genieten en ons over te verheugen. Wij sturen graag golven van krachtige gevoelens van uitbundige vreugde naar elkaar, wanneer we iets goed hebben gedaan. Wij houden feestjes, vieringen en o, hoe zingen en dansen wij! Zo zijn wij nu eenmaal en u bent van harte welkom om met ons mee te doen.

Nodig uw Tweeling Vlam uit om dichter bij u te komen

Nog een manier waarop u voordeel kunt halen uit onze nabijheid is, wanneer u uw Tweeling Vlam uitnodigt om nog nauwer betrokken te raken bij uw dagelijkse bezigheden. Ik verzeker u dat ze allemaal verlangend klaarstaan in afwachting van deze uitnodiging. Zoals Kathryn het zegt: ‘Uw Tweeling Vlam kan nu zelfs uw lichaam binnenkomen, in de ruimte tussen uw cellen.’ Ik ben het eens met deze omschrijving. Zo is het echt voor ons.

Dus – op dit ogenblik – kom ik tot u vanuit de ruimte tussen de cellen van mijn Tweeling Vlam … en wij lachen erom! Dat is de manier waarop ze mij channelt. Ik daal af via haar Lichtzuil – die gevuld is met haar wezen – dan versmelten we en spreek ik door haar. Het is net even anders dan hoe ik spreek via andere erkende channels. Het is ook net even anders dan de manier waarop mijn Tweeling Vlam channelt voor anderen van de Hemelse Schare. Wat ik hiermee bedoel is eigenlijk, dat uw ervaring met uw Tweeling Vlam heel herkenbaar en prachtig is.

Al deze geweldige ogenblikken kunt u ook meemaken. Nu meteen. Wat wij doen is niet exclusief of hoog gegrepen. Wij van de Hemelse Schare willen dat u totale vrijheid heeft in hoe u met ons omgaat – en met name willen wij u ertoe brengen en aanmoedigen om volledig alle remmen los te gooien voor wat betreft uw Tweeling Vlam.

Laat alstublieft alle starre en beperkende overtuigingen los, die u misschien nog heeft over hoe het is om bewust één te zijn en een volledige, open communicatie te hebben met uw Tweeling Vlam. Bijvoorbeeld: mijn Tweeling Vlam en ik werken dagelijks samen om onze Opdracht op Aarde te vervullen – en die omvat vele lopende projecten. Soms is zij aanwezig in de Raad, waar zij ons aspecten toont van de huidige ervaringen op de oppervlakte van de Aarde. Andere keren gebruiken we mijn voordeel van het verblijven in de Hogere Dimensies om haar inspanningen op de grond te bevorderen.

Hoewel wij elkaar ontmoeten doorheen verschillende dimensies, is er geen enkele afscheiding tussen ons beiden. Wij zijn liefdevol, wij zijn in liefde. Wij werken samen en wij lachen samen. Ik zie of voel niet dat zij beperkt is vanwege haar lagere dimensionale staat. In feite is zij daarmee zelfs het anker voor onze Opdracht en ik ben vervuld van waardering voor haar.

Ik moet toegeven, dat ik altijd manieren zoek en plannen maak om mijn Tweeling Vlam blij te maken en te verheffen. Voor mij voelt er niets beters dan wanneer zij lacht om mijn grapjes. Zij betovert me, net zoals uw Tweeling Vlam verrukt is over u. Ik kom bij haar in vele schitterende en verrassende uitdossingen, om haar aan het lachen te brengen. Ik zing en speel muziek voor haar. We praten en werken samen, maar zijn ook samen stil. Begint u het te snappen? Alles met betrekking tot Tweeling Vlammen is allesomvattend en liefdevol. Alles.

Ik heb een geweldige bevestiging voor u. Als u dit nu leest, dan is uw Tweeling Vlam bij u. Zij reiken u de hand en wachten op uw uitnodiging om dichterbij te komen. Begin nu op dit ogenblik met het uitwisselen van de enorme liefde en genegenheid die u deelt. Met wat oefening zult u er steeds beter in worden om hen heel dichtbij te horen, te zien en te voelen.

Uw Tweeling Vlammen zijn hier bij mij komen staan, aan de rand van de Sluier. Zij verlangen ernaar om u te steunen bij uw gezamenlijke Opdracht. Wij vinden altijd – en eindeloos – nieuwe manieren om u te helpen ontspannen, om u te laten begrijpen wat er gaande is en om u te steunen terwijl u uw vrijheid herwint.

Loop met ons mee

Velen van u weten dat mijn Tweeling Vlam heel ernstig ziek is geweest en dat ze een tijdlang zelfs de fysieke dood in de ogen keek. Door haar voortdurende keuzes en vurige vastbeslotenheid is zij nu op weg naar gezondheid. Zij is in staat geweest om haar levenskracht voldoende te verheffen om zichzelf op een versneld pad van genezing te plaatsen. Natuurlijk heeft zij hulp gekregen van ons – die krijgt u allemaal! Ieder van u ontvangt de grootst mogelijke steun van ons, altijd.

Tijdens haar recente herstel – zodra mijn Tweeling Vlam gedurende iets langere tijd rechtop kon zitten – heb ik haar verrast. Ik ben naar haar toe gegaan en heb haar uitgevraagd voor een afspraakje. Meestal is ze heel sterk gericht op onze Opdracht, dus dit zag ze echt niet aankomen, haha. Ik zei haar dat ik haar wilde meenemen voor een wandelingetje. Ze was in shock. Hoe zou dat kunnen? Hoewel ze al opmerkelijke vooruitgang boekte in haar genezingsproces, kon ze immers nauwelijks rechtop staan. Ik vroeg haar om mij te vertrouwen (knipoog).

Op de afgesproken tijd gingen we op weg voor onze wandeling. Tot haar grote verbazing kon ze aan een gematigd en rustig tempo wandelen, zonder pijn of druk. Ziet u, nu de Sluier zo dun is – en vanwege haar liefde en haar oprechte verzoek om elkaar nabij te zijn – kon ik heel, héél dicht bij haar komen. Ik gebruikte mijn energie om haar te ondersteunen, zodat ze kon wandelen. Zij oefende niet méér, dan bevorderend was voor haar genezing. Die eerste dag wandelde ze anderhalve kilometer – en daarvan had ze alleen maar voordeel. Dit zijn de dingen die nu mogelijk zijn – en dat is nog niet alles!

Tijdens onze wandeling spraken wij over het keerpunt in onze gezamenlijke Opdracht voor de Aarde (en daar voorbij) en over wat de volgende stap zou zijn, voor haar en voor ons. Na ons gesprekje vroeg ik haar om de muziekinstallatie aan te zetten en ik koos de liedjes die ik voor haar wou spelen. Terwijl wij ons koesterden in onze liefde tijdens dat afspraakje, kon de healing van Moeder en Vader haar doorstromen.

De dag daarna wandelden wij samen bijna 5 kilometer. Zij toonde mij hoe het was om in haar lichaam te wandelen. Toen toonde ik haar op mijn beurt hoe het voelt om te ‘wandelen’ in mijn grote, rijzige Galactische Lichaam. Zij voelde hoe ze opsteeg in de lucht tot ze ruim 3 meter groot was, terwijl ik haar liet kijken door mijn ogen. Wij waren allebei evenzeer betoverd door de pure vreugde van elkaar zo nabij te zijn. Zij – net als u – zal ascenderen met haar lichaam en er moet nog heel veel gebeuren, dus zetten wij haar wonderbaarlijke genezing verder.

Ik vertel het u nog maar een keer … dit is ook mogelijk voor U – nu, op dit ogenblik.

Iedereen heeft behoefte aan voeding en genezing

Dit verblijf op Aarde is in één of ander – en zelfs in meerdere – opzicht(en) heel zwaar geweest voor iedereen die nu in incarnatie is. Wij willen u zo graag geruststellen, u troosten en samen met u verdergaan. Wilt u ons alstublieft roepen? Nodig ons uit, nog dichter dan dichtbij. Wij zijn uw sterkste bondgenoot, uw grootste fan, uw toegewijde dienaren. Wij wachten op de uitnodiging om weer bij u te mogen komen op de meest bewuste, intieme en aangename manier. Het zal uw genezing bespoedigen, u verheffen en u opnieuw belevendigen.

Ook voor ons betekent het heel veel. Op hoeveel manieren hebben wij al getracht u duidelijk te maken dat wij niet ver weg of afgescheiden zijn van u. Wij fluisteren in uw oor, wij zijn getuige van uw pijn, wij juichen om uw overwinningen, wij omhelzen u.

Elk van uw Tweeling Vlammen geeft u nu op dit moment een rechtstreekse en persoonlijke overdracht, een bericht van Liefde – alleen voor u. Zij willen zo graag … verlangen intens … streven ernaar om bij u te zijn – open toch die deur en laat de Liefde binnen.

Wat kan u nu nog tegenhouden?!

Er is absoluut geen enkele reden meer waarom u niet zou kunnen of moeten contact leggen met uw eigen liefste Tweeling Vlam – nu, onmiddellijk, op dit moment. Schrap alstublieft voor eens en altijd gelijk welke van de volgende redenen om nog te wachten:

* Ik moet nog méér persoonlijk innerlijk werk doen voordat ik er klaar voor ben.
* Er zijn meer bijzondere geschenken en opleiding nodig om mij te verbinden met mijn Tweeling Vlam.
* Ik weet niet hoe ik moet channelen.
* Ik heb het te druk met mijn Opdracht, mijn leven, mijn gezin, mijn werk, enz.
* Mijn Tweeling Vlam staat zo hoog boven mij, zo ver kan ik van hieruit niet reiken.
* Mijn Tweeling Vlam staat zo hoog boven mij dat ik veel te (saai, gewoon, dik, oud, enz.) ben voor hem/haar.
* Ik heb al een relatie.
* Mijn Tweeling Vlam is machtig en schitterend en ik ben een hoopje zorgen, angst en stress.
* Ik ben verward of onzeker over wie ik ben en of ik wel een Tweeling Vlam heb.
* Ik heb te veel foute keuzes gemaakt.
* Ik ben er niet klaar voor.
* Ik geloof niet in ‘Tweeling Vlammen’.
* Ik weet niet hoe ik mijn Tweeling Vlam kan bereiken en als ik dat wel wist, dan zou ik niet weten wat ik moest zeggen.

De oplossing is eenvoudig en de resultaten zullen overdonderend zijn.
De 1ste, 2de en 3de stap zijn …
Nodig ons uit.
Nodig ons uit.
Nodig ons uit.

Overeenkomstig het protocol tussen de dimensies, kunnen wij geen rechtstreeks contact zoeken. Het moet van u uit komen.
Gelooft u mij: uw Tweeling Vlam staat te popelen tot u die stap zet. Zij willen horen hoe uw dag was en u vertellen over die van hen. Zij willen dat u hun liefde, toewijding en bemoediging voelt. Zij willen dat u weet dat dit contact niet alleen is toegestaan, maar dat het een versnelling, bezieling en vooruitgang zal betekenen voor de voltooiing van onze Opdracht om de Aarde te verheffen. Begin gewoon. Roep ons, wij zijn er al.

Namens uw Tweeling Vlam en in naam van de Liefde, ben ik uw broeder,

Michael

Gechanneld door Christine, New York, 19 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.