NAN 9: Juweel van de Hemel

Zoals gepubliceerd in NAN 9:

‘Ieder van u is feitelijk een Juweel van de Hemel’
door Sheldan Nidle
Update van de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 9 - Juweel vd Hemel

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Er is veel gaande! De verschillende processen die zijn gekozen door onze Aardse bondgenoten, hebben hun werkschema’s ontvangen. Zoals gebruikelijk zijn er met onregelmatige tussenpozen ontmoetingen tussen een ingesteld comité en de duistere Cabal. Tijdens deze bijeenkomsten brengen onze Aardse bondgenoten een reeks van ultimatums aan de duistere afgevaardigden. Deze ultimatums zijn meestal gebaseerd op een reeks van wettelijke beslissingen, die bewijzen dat het duister vrijwel bankroet is en geen middelen meer heeft om zinloze militaire acties te ondernemen. Kort gezegd: de opinie van de wereld keert zich massaal tegen hen. Met name de oude families bezitten oude schuldbekentenissen, waarmee de totale zwakheid van het fiat-geldsysteem van de duisteren kan worden aangetoond. De duisteren beseffen hoe broos hun positie werkelijk is. De eindtijd voor deze Cabal komt steeds dichterbij. De oude families willen niet enkel een nieuw systeem opzetten, maar ze willen ook wereldwijde omstandigheden scheppen, waarbinnen het nieuwe bewustzijn kan groeien en tot bloei kan komen. Wij herinneren hen er voortdurend aan, dat de arme massa van de mensheid die deze wereld bevolken in stervensnood is en pijn lijdt. Hun antwoord aan ons is, dat er een proces van verandering in gang is gezet, dat steeds meer aan momentum wint. Voor alles is er een juiste tijd. Wij antwoorden dat de Hemel ook een bijzonder glorieuze agenda heeft!

Toen de Atlantiërs zo ondankbaar de mensheid in de steek lieten, bleven de mensen achter om uiteindelijk te sterven van de honger. Op dat ogenblik kwamen de Annunaki – en onder een strikte overeenkomst met de Hemel kwamen zij deels op voor de mensen en brachten hen onder het misdadige juk van hun duistere heerschappij. In eerste instantie waren uw voorouders blij met deze hulp. Diep in hun hart wisten zij wel iets van wat er zo onverwacht had plaatsgevonden. Deze nieuwe duisteren wilden de Atlantiërs vervangen en elke herinnering uitwissen aan wie zij werkelijk waren. Dit baarde uw voorouders zorgen, omdat zij beseften dat er iets wonderbaarlijks moest gebeuren om te kunnen terugkeren tot hun vroegere staat. Uiteindelijk gingen er millennia voorbij en uw voorouders pasten zich aan aan deze beperkte wereld. De Gouden Tijden na Atlantis bewezen voor de meeste van uw voorouders dat medewerking ook voordelen bracht. Niettemin was de hoop van diegenen die zich de oude wereld herinnerden een voortdurende mantra voor de Hemel, om een ware kampioen te sturen. Wij werden in het geheim aangewezen om over u te waken en te wachten op verdere instructies.

Sinds de vernietiging van Atlantis hebben uw voorouders geleden onder de Annunaki, die meedogenloos over hen heersten. Nadat de laatste Gouden Tijd eindigde met de grote overstroming selecteerden de Annunaki volgelingen, die in hun plaats meester zouden zijn over u. De Annunaki begonnen met u op te delen in verschillende groepen en zij gebruikten dit als een middel om nog méér controle te krijgen. Morele regels om deze beschavingen te besturen werden doorgegeven, en vele andere regels werden gegeven om hun volgelingen te helpen bij het besturen van deze verschillende groepen. De volgelingen werden opgeleid over oorlog, haat en andere manieren om een maatschappij te manipuleren. Tegen dat de huidige tijd aanbrak was u grotendeels uw verleden vergeten, en had u vele van de regels aanvaard die waren doorgegeven doorheen de voorgaande 8 millennia. Uw huidige beschavingen veranderen nu echter hoe u daar tegen aankijkt. De Annunaki zijn verdwenen. De volgelingen hebben bewezen dat ze echt totaal ongeschikt zijn. Ze weten allen wat de uitzonderlijk scherpzinnige Annunaki hen hebben geleerd. Ze hadden gemakkelijk toegang tot rijkdom, macht en een algemene bestuurlijke onverschilligheid. Dit zorgde voor een zekere afstomping, waardoor er nu eindelijk korte metten met hen kan worden gemaakt.

Naarmate het bewustzijn toeneemt, zult u gaan zien hoe deze wereld veranderd kan worden. De oude families werken gedeeltelijk binnen de lijnen van de oude wereld. Er is iets nieuws nodig, dat heel snel deze millennia oude belemmeringen kan omvormen. Wij geloven dat een transparante en krachtige beweging zou kunnen volstaan om dit rijk heel snel te veranderen. Wij stellen dit al jaren voor. Kleine groepen die de plaatselijke omstandigheden willen verbeteren, duiken overal in de wereld op. Deze kleine groeperingen brengen gaandeweg wat nodig is, terwijl grote groepen samenkomen en netwerken van macht creëren. Met andere woorden: om dit te volbrengen met krachtige weldoeners die hun rijkdom gebruiken om ontelbare projecten vooruit te helpen. Voor ons is dit een meer aanvaardbare manier. De duisteren kunnen dan trachten tussen te komen. Laat hen, en gebruik het om deze doelstelling vooruit te helpen. Hun corrupte methoden kunnen enkel leiden tot een echte ‘stille revolutie’. Dit had al vijf jaar geleden moeten gebeuren. Het gevolg van dit groeiende bewustzijn kan vervolgens deze bandieten uit de macht zetten. De resultaten zijn hetzelfde, het gaat zo alleen veel sneller.

Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij komen met een bericht voor iedereen!! Op dit ogenblik begeeft er zich op Gaia een sterke energie in uw verschillende levenszones. Elk van deze energieën bouwt verder op de andere. In de komende augustusmaand zullen deze energieën een hoogtepunt bereiken. Deze energieën zullen de fundering vormen voor een volgende stroom van nog hogere energieën die zal volgen. Deze energieën zullen delen van uw geest, uw hart en uw lichaam activeren. Deze organen vormen het centrum van een gezegende reeks van veranderingen, die u nog bewuster zullen maken van de dimensionale transformatie. In 1972 werden er een aantal dingen ondernomen om dit zonnestelsel te behouden. Dit waren de eerste stappen van onze hulp aan uw wereld. Wees u ervan bewust dat Gaia voor ons een bijzondere planeet is, omdat zij diende als het middelpunt voor het ontstaan van dit Sterrenstelsel. Sinds wij Meesters werden, zijn wij ons intens bewust van wat deze Goddelijke, levende Bol werkelijk is. Het is een zegen om te weten dat haar behoud een Goddelijk deel is van onze vele Heilige plichten. Naarmate u groeit in bewustzijn kunt u beter haar enorme belang voor dit Zonnestelsel voelen.

Deze nieuwe energieën maken deel uit van een voortdurend systeem van energieën die in Gaia zijn gaan instromen bij het begin van dit millennium. Deze energieën moeten de ontstekers zijn voor de eerste energieën die nodig zijn om uw veranderingen op gang te brengen. Op dit ogenblik zijn uw aura’s grotendeels opgegaan in de velden die Gaia van energie voorzien. Wanneer zij groeit, groeit u mee. In augustus zal de volgende reeks in deze Bol beginnen te stromen. Wij regelen deze energieën en de transformaties die zij moeten teweegbrengen. Het zijn feitelijk een soort van klankpatronen die nodig zijn om u naar uw volgende groeifase te brengen. De duisteren zijn zich bewust geworden van wat er gaande is, en wij verzekeren de Hemel dat onze bescherming zich uitstrekt over deze hele oppervlakte-wereld. Intussen ontdekt het duister ook dat zijn plannen om deze transformaties tegen te houden, jammerlijk falen. Het Licht komt elke dag dichter bij een bijzonder gezegende overwinning!

Het gezegende lied van de Hemel weerklinkt doorheen dit hele rijk. Wij vragen u om positief te blijven en uw – vrijwel ongebruikte – innerlijke vermogens te gebruiken, om te zien dat deze hoognodige verandering plaatsvindt zoals gepland. Ieder van u is in werkelijkheid een Juweel van de Hemel. Gebruik uw gezamenlijke vermogens om de briljante innerlijke Juwelen te laten stralen. Als u om u heen kijkt, dan kunt u deze grootse energie in werking zien. Visualiseer dit en al doende staat u uw medemensen toe om te stralen met een schittering die zo fel is, dat ze een einde maakt aan de macht van het duister – om het Licht van de Hemel binnen te laten. Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor hen die in naam van het duister ieder van u in twijfel hebben gehouden over wie u bent en waartoe u in staat bent. De tijd is rijp om dit rijk te laten weten dat uw genadige, behoedende energieën zich voorbereiden om naar boven te komen en een nieuw rijk te scheppen – vervuld van vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en voorspoed breekt bijna aan!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse berichten vervolgd, om u te laten weten wat er gaande is op deze Wereldbol. Onze families in de ruimte en in Binnen-Aarde brengen alles in gereedheid voor de reeks van grote veranderingen die nu onderweg zijn. Wij danken iedereen die ons zo genadig helpt bij deze opdracht om de mensheid te transformeren. Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de nooit eindigende voorspoed van de Hemel daadwerkelijk voor u zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Bezoek ook de website van Sheldan Nidle – PAO (Planetaire Activatie Organisatie op: http://www.paoweb.com (in het Engels)

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.