NAN 8: De man in de spiegel – Michael Jackson

Zoals gepubliceerd in NAN 8:

Uitspraak van de dag:

THE MAN IN THE MIRROR/DE MAN IN DE SPIEGEL
Michael Jackson

NAN 9 MJ man-in-the-mirror-mj

I’m gonna make a change
For once in my life
It’s gonna feel real good
Gonna make a difference
Gonna make it right

Ik ga iets veranderen
voor één keer in mijn leven
Het zal heel goed voelen
ik ga een verschil maken
ik ga het goed maken

As I, turn up the collar on
My favorite winter coat
This wind is blowing my mind
I see the kids in the street
With not enough to eat
Who am I to be blind?
Pretending not to see their needs

Terwijl ik de kraag opzet
van mijn favoriete winterjas
Die wind overrompelt mij
Ik zie de kinderen in de straat
ze hebben niet genoeg te eten
Wie ben ik, dat ik zo blind ben
en doe alsof ik hun nood niet zie

A summer disregard, a broken bottle top
And a one man soul
They follow each other on the wind ya’ know
‘Cause they got nowhere to go
That’s why I want you to know

Een laatste restje zomer, een kapotte fles
en een eenzame ziel
Ze volgen elkaar op de wind, weet je
omdat ze nergens heen kunnen
Daarom laat ik je weten

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself,
and then make a change

Ik begin met de man in de spiegel
ik vraag hem om te veranderen
Geen boodschap kon duidelijker zijn
als je de wereld een betere plek wil maken
kijk dan naar jezelf
en maak die verandering

I’ve been a victim of a selfish kind of love
It’s time that I realize
That there are some with no home, not a nickel to loan
Could it be really me, pretending that they’re not alone?

Ik was slachtoffer van een egoïstische liefde
Het wordt tijd dat ik ga beseffen
dat hier mensen zijn zonder huis, zonder geld
Ben ik echt diegene die doet alsof ze niet alleen zijn?

A willow deeply scarred, somebody’s broken heart
And a washed-out dream
They follow the pattern of the wind ya’ see
‘Cause they got no place to be
That’s why I’m starting with me

Een wilg met ingekerfde bast, iemands gebroken hart
en een vervaagde droom
Ze volgen het patroon van de wind, weet je
omdat ze nergens heen kunnen
daarom begin ik bij mezelf

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself,
and then make a change

Ik begin met de man in de spiegel
ik vraag hem, om te veranderen
geen boodschap kon duidelijker zijn
als je de wereld een betere plek wil maken
kijk dan naar jezelf
en maak die verandering

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself,
and then make that change

Ik begin met de man in de spiegel
ik vraag hem, om te veranderen
Geen boodschap kon duidelijker zijn
als je de wereld een betere plek wil maken
kijk dan naar jezelf
en maak die verandering

I’m starting with the man in the mirror (Oh yeah!)
I’m asking him to change his ways (Better change!)
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself,
and then make a change
You gotta get it right, while you got the time
You can’t close your, your mind!

Ik begin met de man in de spiegel
ik vraag hem, om te veranderen
Geen boodschap kon duidelijker zijn
als je de wereld een betere plek wil maken
kijk dan naar jezelf
en maak die verandering
je moet het goed maken, nu het nog kan
Je kunt je hier niet voor afsluiten!

(Then you close your, mind!)
That man, that man, that man, that man
With the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah!)
That man, that man, that man
I’m asking him to change his ways
(Better change!)
No message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself
and then make the change
Oh no, no no

(dan sluit je je af!)
Die man, die man, die man, die man
met de man in de spiegel
(man in de spiegel, o yeah!)
Die man, die man, die man
ik vraag hem om te veranderen
(je zou beter veranderen!)
Geen boodschap had duidelijker kunnen zijn
als je de wereld een betere plek wil maken
kijk dan naar jezelf
en maak die verandering

I’m gonna make a change
It’s gonna feel real good!
Chime on!
(Change)
Just lift yourself
You know
You’ve got to stop it
Yourself!
(Yeah! Make that change!)
I’ve got to make that change, today!
Hoo!

Ik ga veranderen
Het zal zo goed voelen!
Zeg het voort!
(Verander)
Verhef gewoon jezelf
Weet je
Je moet dit stopzetten
Ja, jij!
(Ja! Maak die verandering!)
Ik moet die verandering maken, vandaag!

(Man in the mirror)
You got to
You got to not let yourself
Brother
Hoo!
(Yeah! Make that change!)
You know, I’ve got to get
That man, that man
(Man in the mirror)
You’ve got to move! Chime on!
Chime on!

(Man in de spiegel)
Je moet gewoon
je moet gewoon jezelf niet laten
Broeder
(Ja! Maak die verandering!)
Weet je, ik moet
die man, die man zover krijgen
(Man in de spiegel)
Je moet wat doen! Zeg het voort!
Zeg het voort!

You got to
Stand up! Stand up! Stand up!
(Yeah! Make that change)
Stand up and lift yourself, now!
(Man in the mirror)
You know it!
You know it!
You know it!
You know it
(Change)
Make that change!

Je moet nu voor jezelf
Opkomen! Opkomen! Opkomen!
(Yeah! Maak die verandering!)
Kom voor jezelf op en verhef jezelf, nu!
(Man in de spiegel)
Je weet het!
Je weet het!
Je weet het!
Je weet het!
(Verander)
Maak die verandering!

Songwriters
BALLARD, GLEN / GARRETT, SIEDAH
Published by
Lyrics © Universal Music Publishing Group, BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.