NAN 7: Tweespalt in de Hemel

Zoals gepubliceerd in NAN 7:

Uitspraak van de dag:

De grote tweespalt in de Hemel
Sheldan Nidle
Update voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 7 - Sheldan Nidle
“Vele miljoenen jaren geleden, vestigden de Grote Heren der Hemelen in dit sterrenstelsel een heilige tweespalt, die leidde tot de schepping van zowel de Lichtwezens als de krachten van het duister. In een geweldige flits van fel Licht, stuurde Opperste Schepper in dit galactische rijk een almachtige ‘duivelse’ entiteit, wiens opdracht het was om een gigantische troepenmacht van duistere krachten bijeen te brengen. De twee tegengestelde elementen – Licht en duister – werden geboren en begaven zich onmiddellijk in schijnbaar eindeloze gevechten. Toch hadden deze botsingen wel degelijk niet alleen een goddelijk doel, maar ook een Goddelijk resultaat.

Op het ogenblik van hun ontstaan voorspelde Opperste Schepper (door Heer Michael) een tijd, waarin de aanstichter van de krachten van het duister een verordening zou laten uitgaan naar zijn enorme schare volgelingen. Deze verordening zou bepalen dat er eindelijk een tijd was aangebroken voor blijvende vrede in uw sterrenstelsel. Zulk een toekomstige vrede omvat ook het samengaan met de krachten van het Licht om een nog groter Licht te vormen, met een helderheid die voor eeuwig al het fysieke leven kan veranderen.

Aan de basis van ons buitengewone verhaal ligt een bijzondere waterplaneet die draait rondom een kleine ster en gelegen is in één van de buitenarmen van dit prachtige, spiraalvormige sterrenstelsel, dat bij uw astronomen bekend staat als ‘de Arm van Orion’. Door zijn miljarden bewoners wordt deze bijzondere blauwe en groene waterwereld ‘Aarde’ genoemd. Het is de derde planeet van de kleine, geelwitte Ster die u kent als de Zon.”

~ Sheldan Nidle, Your First Contact, blz. 31-32
http://www.paoweb.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.