NAN 62: Wekdienst: Hatonn

Zoals gepubliceerd in NAN 62:

Wekdienst: Hatonn
door Hatonn via Nancy Tate

NAN 62: NT - Wekdienst Hatonn

20 maart 2016

Ik ben vandaag hier om u te vertellen over een recente transformatie die plaatsvond op de wereld. Het vormde deel van wat er gaande was in de schaduwen van de Aarde-energieën en het heeft te maken met de belasting van wat er verteld wordt aan verschillende mensen die betrokken zijn bij de bewegingen van de wereldsystemen als geheel.

Ik ben Hatonn, en ik spreek nu via deze geliefde, die in mijn schaduw heeft gestaan sinds zij geboren werd in deze wereld, en sinds zij geschapen werd uit het zaad van de Waarheid. Nu is het tijd voor ieder van u om uit de schaduwen te treden en uzelf te tonen zoals u werkelijk bent. Ieder van u werd geschapen uit het zaad van de Waarheid, want het was voorbestemd dat u van daaruit zou beginnen aan deze reis naar uw ware potentieel.

Ik zal verdergaan met u te vertellen wat u nu allemaal moet gaan inzien, namelijk dat er een groep wezens onderweg is van waar ik nu ben. Zij zullen aan elk van u de erkenning brengen van wie u bent, als een afspiegeling van wie wij zijn. U zult ons niet alleen zien in uw innerlijke spiegel, maar ook in de fysieke wereld. Wij zullen ons tonen aan velen van u, en wanneer wij dat doen zal dat een hereniging zijn die u zal duidelijk maken waarom u hier bent met deze kennis van wat er gaande is – en ook van wat uw rol hierin is geworden. Het zal u duidelijkheid bieden over wat u vanaf nu zult gaan doen en hoe u de tekenen zult herkennen van de stappen die u moet zetten bij de vooruitgang van de bewegingen die u gaat maken.

Als u dit doet zal het heel gemakkelijk zijn om de maatregelen te nemen die u nemen moet. Het zal een vanzelfsprekend bewijs zijn van waarom u ervaren heeft wat u tot nog toe gekozen had in dit leven, en waar u heen zult gaan vanaf dit ogenblik om dit alles op te nemen voor de komende tijden. Het zal zijn alsof u het boek geschreven had en zich nu herinnert hoe het kan gebeuren dat het boek nooit zal eindigen.

Ja, mijn geliefden, de verschillende aspecten van uw leven hier op Aarde op dit ogenblik zijn volop in beweging, op een manier die een voorbeeld is van hoe u kunt leven en kunt scheppen – in het nu. U heeft daarvan tot dusver ook al voorbeelden gezien in uw leven. Nu zult u gaan leven op een manier die – vanuit de kennis die u bezit – onmiddellijk zal kunnen scheppen wat op dat ogenblik nodig is om het verhaal te voltooien.

Ik geef u nu één stukje van de puzzel die binnen handbereik is. Het gaat over het monetaire systeem dat nu wordt/gaat worden vrijgegeven in de wereld. Het komt naar een plek waar vandaan het vrijelijk kan stromen en het is beschikbaar voor iedereen die er aan wil deelnemen. Het zal een voorbeeld zijn van hoe u de middelen kunt inbrengen waarmee uw fysieke wereld voort kan brengen wat er nodig is, om alles in gereedheid te brengen voor de vrijheid van al het leven op de Planeet. Dit geldsysteem is slechts één onderdeel van het geheel aan systemen die nu veranderen. Het zal de basis leggen voor al de andere systemen, om te komen tot een vrijheid die in harmonie zal zijn met al het leven op de Planeet. Eerst moet er een voorbeeld zijn zodat de mensen ontwaken en gaan inzien waar het allemaal om gaat, en hoe ze deel kunnen uitmaken van de terugkeer naar de ideale manier van uiten wie u allemaal werkelijk bent – en waarom u hier bent.

Deze verandering is echt vlakbij. Wanneer u – die erbij betrokken bent – de eerste tekenen zult zien van de openbaring ervan, dan zult u herkennen waarom er een vertraging is geweest in wat u dacht dat een onmiddellijke transformatie zou zijn. Terwijl ik spreek – en zelfs al daarvóór – vond de transformatie plaats in Aardse tijd. Nu begint het zijn openbaring naar de vrijheid van ‘geen tijd’. De beginselen van dat idee worden al duidelijk terwijl ik dit vertel. Er zal een helderheid komen bij velen van u, over het waarom van wat u als ‘een vertraging’ ziet; U zult merken dat u er nu inderdaad klaar voor bent om het te laten doorstromen. Het zal duidelijk worden waarom het onderweg was, in de tijd die het duurde om vrij te komen.

Dit wilde ik u vandaag komen vertellen. Ik ben zo blij om weer met u te kunnen spreken door dit channel. Het is nu tijd voor zovelen van u om te beginnen met het leven waar u zo lang op heeft gewacht. Het is tijd dat u gaat inzien dat het altijd de juiste tijd is om uw dromen waar te maken en om dat voorbeeld te delen met anderen. Ik hou heel veel van u allemaal en ik ben altijd bij u. Ik wens u een geweldige dag – nu en tot in de eeuwigheid!

Heel hartelijk dank, lieve Hatonn,

Heel veel liefs, Nancy Tate

Meer van Nancy Tate: HIER
The Tree of Golden Light

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.