NAN 62: U werd uitverkoren

Zoals gepubliceerd in NAN 62:

U werd uitverkoren
door Big Bewdah

NAN 62: BB - U werd uitverkoren1

21 maart 2016

WSOMN
Big Bewdah:

Omdat ik voorvoel dat onze tijd samen – voorafgaand aan het gebeuren – zeer beperkt is, voel ik de sterke behoefte om nog één laatste keer tot uw hart te spreken.

Wij zijn zulk een cynisch volk geworden dat wij ons zelfs keren tegen de boodschappers van GOD. In de voorbije dagen heb ik een aantal zorgwekkende opmerkingen en scheldpartijen gelezen tegen deze boodschappers, die – vanuit het diepste mededogen met u – Liefde, Licht en Waarheid en het bewustzijn daarvan hebben gebracht, zodat het kon ontkiemen in uw hart.

Begrijp alstublieft wat dit gebeuren feitelijk is. Er wordt over gesproken in uw Bijbel en het is het meest glorierijke gebeuren in de geschiedenis – een geschiedenis die eonen omvat. Yosef sprak de waarheid, hij heeft u zelfs gesmeekt opdat u uw hart zou openstellen en rechtstreeks bij God zou zijn. De energie van de enorme zegeningen die uw kant op komen, kan de vervulling zijn van uw grootste dromen – als u handelt in dienst van de mensheid. Het kan ook uw ergste nachtmerrie zijn, als u kiest voor uw eigenbelang.

Cynisme is niet geheel en al uw schuld, omdat wij vele duizenden jaren mentaal, financieel en spiritueel in slavernij hebben geleefd. Wij zijn systematisch geprogrammeerd geweest om ons af te keren van de Waarheid en het Licht, maar dat neemt niet weg dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen onderscheidingsvermogen en de Waarheid. Als u eenmaal beseft dat de Waarheid gesproken wordt, voel die dan en stel u ervoor open. Keer u niet af van het Licht, want dat is nu juist de redding voor uw ziel.

U kunt op de ochtend van uw zegening wakker worden met de vreugde van vele nullen erbij op uw bankrekening. U kunt de straat op gaan en uw droomhuis kopen en een hele reeks droomauto’s. Ik zeg niet dat dit slecht is, maar sta er eens bij stil wat de méérwaarde daarvan is en waarom u dit doet. Is het, zodat u uw rijkdom kunt aanwenden om uzelf boven de lagere klasse te stellen en jaloezie op te wekken? U bent volgens de Universele Wet verantwoordelijk voor wat u schept. Als dat uw beweegredenen waren, dan zal de sociale werking van uw vriendschappen ingrijpend veranderen – en ik weet diep in mijn hart dat u niet beschikt over wat nodig is om die gevolgen te kunnen dragen.

Wij gaan gezamenlijk omhoog. U, ik, de dakloze bij het tankstation die op zoek is naar zijn volgende maaltijd, de dierenarts die vecht tegen PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), het hongerige en eenzame kind zonder ouders in Afrika dat naakt op de vuile vloer slaapt … wij zijn allen één. God houdt niet méér van jou of mij dan van Larry, de bedelaar.

Als u kinderen heeft, dan kent u de vreugde die u voelt wanneer u ziet dat uw kinderen voor elkaar zorgen en met elkaar delen. U krimpt ook in elkaar als u ziet dat de éne iets gebruikt wat hij heeft om de ander jaloers te maken. God de Vader is daarin niet anders. De bijzondere vrijstelling van genade die hij ons geeft is een verantwoordelijkheid. Het is geen ‘recht’ en het is zeer zeker niet ‘verdiend’. Het is niets om trots over te zijn en het was bedoeld om gedeeld te worden. Hoezo bent u dit te weten gekomen? Waarom heeft u deze onvoorstelbare berg aan rijkdom, terwijl er kinderen zijn die sterven aan ziektes en honger? Het antwoord is eenvoudig:

U. Werd. Uitverkoren.

Ik stem in met mijn broeder Yosef en ik roep ieder van u op: ken uw waarheid en leef vanuit uw hart. Ken de macht die u heeft, niet enkel om een verschil te maken maar om de hele Planeet te veranderen. Uw Licht is krachtig en u bent een vermogend Lichtwezen. Alleen al door hier te zijn als een uitverkoren Engel van Licht, verandert u zelfs de grond waar u over heen loopt. Ik roep u NU op om te ontwaken tot uw Goddelijkheid en de belofte gestand te doen die u heeft afgelegd voordat u hier incarneerde op de Planeet – de belofte dat u het lichtbaken zou zijn die allen verenigt in één hart en één geest.

Vader GOD, ik vraag dat mijn woorden gehoord zouden worden door uw uitverkorenen, opdat uw Goddelijke Wil geschiede. Plaats uw hand van Liefde over iedereen in deze gemeenschap en open hun hart en hun geest voor de laatste oproep. En zo is het. Amen. Amene. Aloha ke Akua.

Tot slot wil ik zeggen dat ik hou van ieder van u. Ook van Kenny*. Gebruik uw van God gegeven talenten om Eénheid te scheppen, in plaats van afscheiding. Wat u schept, staat voorgoed geschreven in de boeken. Laat het een mooi verhaal zijn.

(*In de tekenfilmreeks ‘Southpark’ is Kenny een soort van verschoppeling. In elke aflevering wordt minstens één keer wel gezegd ‘Niemand houdt van Kenny’. Daar verwijst Bewdah naar – hij houdt wèl/ook van Kenny. – V)

In dienst aan allen,
Big Bewdah

P.S. Kijk hier eens naar. Luister naar elk woord. Neem het ter harte. Het is prachtig … en onze laatste kans. Link: We Are the World

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.