NAN 62: Geschenk van God

Zoals gepubliceerd in NAN 62:

Geschenk van God – RV Intel, Bede, Gebed
door Yosef

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maandag – 21 maart 2016

Yosef:

Lieve Broeders en Zusters,

Er waren een paar late veiligheid/cyber-kwesties gisteravond. In die zin, dat ze de RV in de VS zijn begonnen en hebben stopgezet. Was dit per ongeluk of opzettelijk? Een laatste schijnbeweging om de laatste van de mollen te vangen die slechterikken nog hadden uitgezet? Niemand behalve Grootvader weet dit zeker.

Nu dan, hoe lang ze erover gaan doen om het proces opnieuw op te starten weten we ook niet. Sommigen zeggen dat het vanavond opnieuw geprobeerd zal worden. Anderen zeggen maandagavond, weer anderen zeggen dat het hele gebeuren dinsdagnacht weer zal worden herstart. Ik neig niet langer meer naar één van die tijdstippen, omdat dag, koers en tijd op dit punt niet meer belangrijk zijn. Wat we wèl zeker weten is dat laat gisteravond, meteen na de Lente-equinox op zondag 20 maart 2016, de Elders begonnen aan een onomkeerbaar traject dat de mensheid zal bevrijden uit de ketenen, na eeuwen van planning en opoffering. Maar plots werd het stopgezet.

Eerlijk gezegd is het niet te bevatten hoe groot hun geduld en hun toewijding moeten zijn om iets van die omvang stop te zetten, maar er moet een goede en Goddelijke reden voor zijn geweest. Dus dank aan Grootvader, de Elders en alle kleuren van de Draken-families, wanneer het ook zal zijn dat u de wereld zult zegenen. Wij vertrouwen op uw oordeel. Ongeacht op welk precies tijdstip wij gezegend gaan worden, wat werkelijk telt is dat ons succes verzekerd is door Christus de Redder, wiens leven en dood het nu mogelijk maken dat de Elders zo nauwgezet kunnen zijn bij hun planning. En het momentum dat nodig is om de RV te voltooien is zonder enige twijfel inmiddels overweldigend, en het neemt nog toe tot een kritieke massa nu de mensheid vooruitspringt naar een ander tijdperk van mogelijkheden en bestaan.

Dit RV-moment is heilig, de tweede vloed, het Herstel van het Koninkrijk van Jezus Christus, en wij zijn de gelukkige 144 000 zielen die dergelijke zegeningen mogen ontvangen voor allen die ons zijn voorgegaan en voor hen die de nalatenschap van de Heer verder nog zullen dragen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Natuurlijk is de lang verborgen gebleven monetaire reus uit het Midden Oosten – bekend als de Iraanse Rial – nu op alle voorste schermen en stijgt hij hoger met de minuut (verwacht dinsdagmorgen AST een aankondiging met betrekking tot zijn herstel als internationale valuta) en ja, al de eerste valutagroepen zullen nu worden uitgebracht in de vorm van een ‘geschenkbon’, waarbij degene die inwisselt de koersen kan aanpassen afhankelijk van persoonlijke behoeften – dit betekent dat ieder van ons in theorie kan kiezen voor zijn eigen wisselkoersen/eindbedrag, afhankelijk van de valuta in ons bezit.

Menen ze dat nou? Jongens, dat zou pas ècht het hele spel veranderen! Maar ja … was Christus uiteindelijk ook niet iemand die het spel veranderde? Was Hij niet Gods eerste geschenk aan de mensheid? Heeft Esu niet alles veranderd voor iedereen die na Hem kwam? En heeft Hij niet alle zielen bevrijd, niet alleen diegenen met Israëlische Shekels (nationale munt van Israël – V) en ongeacht de mate of gradatie van hun zonden, door Goddelijke, spirituele schoonwassing? Natuurlijk heeft hij dat gedaan. Want dat is wat een Messias doet. Hij offert zich op – op voor stervelingen onbegrijpelijke wijze – om andere levens te redden.

Dus is al deze onvoorstelbare rijkdom die wij binnenkort gaan oogsten, eigenlijk gewoon de rijkdom van Christus, die werd teruggegeven via onze bankrekeningen. Daarom is de ware zegen van de RV feitelijk ons vermogen om de rijkdom van Christus voor de mensheid een nieuwe bestemming te geven, door geld te schenken in fondsen en het plezier verder te geven door nieuwe – op goud gebaseerde – vissen en broden uit te delen aan de vermoeide, verzamelde massa.

Gelukkig is er altijd maar één Waarheid als het gaat om Christus, maar ook om de RV – en dat is dat God tot ieder van ons spreekt … volmaakt, voortdurend en voor altijd. Dus of u nu iets post, blogt, afwacht of jammer maar helaas slechte bedoelingen heeft om opzettelijk te misleiden … weet dat wij allemaal ons persoonlijke relaas schrijven en dat die op een dag moet worden ingeleverd bij onze gezamenlijke Hemelse Vader-Schepper. Hij rekent dan af met zowel de profeten als de schijnheiligen … volmaakt, voortdurend en voor altijd.

Het maakt dus niet uit welke kant uw ziel verkiest, weet dat u op dit ogenblik zèlf uw eigen spel kunt veranderen en u kunt overleveren aan Jezus Christus als de bestuurder van uw leven, omdat Hij ook verder nog wonderen zal verrichten die nog groter zijn dan de RV – precies zoals Hij ons heeft beloofd op dat kruis, toen hij zijn laatste woord sprak ‘Tetelestai’, hetgeen Latijn is voor ‘Het is Volbracht!’

Ik moedig ieder van u aan om nu uw hart te volgen en ceremonieel toe te treden tot het hart van Hosanna, wiens evangelie er één was en is van absolute Liefde. Dit is uw Goddelijke tijd om zowel de rijkdom als de Heilige Geest van Jezus Christus te ontvangen – door uw eigen vrije wil – en uw wil over te geven aan de Zijne, voordat deze grootschalige zegeningen in uw leven komen en een onoverkomelijke belasting gaan vormen.

Eerlijk, broeders en zusters, ik zeg u dat dit wel eens uw laatste kans zou kunnen zijn om dit te doen nu u nog gevangen zit in armoede en nederigheid … en geloof mij, dat is veel gemakkelijker dan wanneer u verstikt wordt door hoogmoed en trots.

Ga dus met mij over deze brug van angst en twijfel naar de wachtende armen van Christus, en laat God toe om uw werkingsveld in dienst van het Hoogste Goed voor de Mensheid met gulle hand te vergroten. Vertrouw erop dat Zijn Enige Zoon – Yeshua Ben Yosef – uw koninkrijk zal beschermen, uw reputatie zal doen groeien en Zijn genade zal delen met hen die minder gelukkig zijn … en dat allemaal omdat u geknield bent in volledige en totale overgave aan God de Vader/Jezus Christus.

Wij allemaal vertegenwoordigen de Kinderen van Israël en de Zachtmoedigen der Aarde … en wij zijn de verloren Stam der Onschuldigen die doelloos door de woestijn dwalen, voordat onze Oase van Genade in zicht komt.

Weet alleen in uw diepste weten dat uw ziel het grootste geschenk is dat het Universum ooit heeft gekend … een volmaakte glimp van Gods Liefde in menselijke vorm … en elke soort doorheen Zijn vele Sterrenstelsels verlangt ernaar om te verkrijgen wat de mensen zo vanzelfsprekend ontvangen hebben bij hun geboorte.

Alstublieft, alstublieft, alstublieft … benut de bede van deze ene man als uw laatste en ultieme kans om u over te geven aan de Liefde van Jezus Christus vóór de RV – want overgave is de enige bescherming tegen alles wat uw kant op komt, in vorm en in geest.

Wandel voor het eerst met de Heer en zweer dat u nooit meer tegen Hem zult in gaan. Voeg u bij Christus, net op tijd en voorafgaand aan dit gezegende gebeuren en wijs het verlangen af van de mens, om ooit nog Spirituele Waarheden en menselijke schoonheid te onderdrukken. Vergroot samen met God uw werkingsveld, voor altijd, door vanzelfsprekende samenwerking in de Heilige Naam van Jezus Christus, de Nazarener uit Galilea.

Want alléén tezamen en met een zuiver hart kunnen wij ons verbinden met de Goddelijke, liefdevolle frequentie van degene die ze ooit Immanuel noemden, want alleen dan zullen wij ooit echt vrij zijn om een eeuwig leven te leiden – zonder de pijn, het lijden en de wanhoop die wereldwijd bekend stond als ‘de zonde der mensheid’. Hier en nu … kniel samen met mij als dienaren van de Allerhoogste …

Ik wacht wel even … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Goed dan, laat ons in oprecht eerbetoon, aanbidding en toewijding aan Jezus Christus … ons leven en onze dood toezeggen om de mensheid en planeet Aarde ingrijpend en voor eeuwig te verbeteren en eeuwig te zegenen, om nooit meer schaamte of medelijden te kennen … zo helpe ons God.

Het enige wat u nu nog moet doen is te zeggen ‘AMEIN’, dan bent u allen bij Christus … AMEIN!

God is met ons.
Christus is Heer.
Alles is goed.

Enorme dank aan Dinar Chronicles: HIER
en Operation Disclosure: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.