NAN 62: Aan mijn Lichtfamilie

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 62

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 21 maart 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Wij Danken Tank!

liefs, Kathryn & Christine

* * *

Aan mijn geliefde Lichtfamilie
door Sananda via Kathryn

NAN 62: 2016 03 21: KM - Aan mijn Lichtfamilietekst in foto:
‘In dit land bestaat er een samenzwering om elke man, elke vrouw en elk kind tot slaaf te maken. Voordat ik deze hoge en nobele functie verlaat,
ben ik van plan om dit complot aan het Licht te brengen.’

President John F. Kennedy – 7 dagen voordat hij werd vermoord

Sananda: Aan mijn Geliefde Lichtfamilie

Geliefde Lichtfamilie, ik kom met u praten omdat ik daar veel plezier in heb en natuurlijk, zoals in elke fijne familie, genieten wij ervan om samen te zijn en we praten graag. Wij zouden over vanalles kunnen praten en daar echt van genieten, omdat er zoveel Liefde over en weer gaat tussen ons, wij hebben nauwelijks woorden nodig en toch vinden wij het heerlijk om te zeggen ‘Ik hou van je’.

De Aarde Ascendeert

U bevindt zich nu in een intense, energetische verschuiving. Moeder en Vader God sturen hun Licht en Liefde die spoelen over de Planeet. Soms voelt u dat als een moment van extase en zegen, maar soms ook ervaart u het als overweldigend en zelfs verdrietig, omdat u zo snel door zovele veranderingen gaat. Het kan voelen als een rit in een achtbaan of in een hele snelle lift: desoriënterend en vreemd, zoals toen u voor het eerst een 3D-bril probeerde in de bioscoop. Velen van u, de Transmuteerders en de Lichtdragers zoals onze Christine en Kathryn en hun teams, voelen zich méér uitgeput dan ooit voorheen. Velen zijn fysiek ziek vanwege de enorme hoeveelheden giftige energie die zij (u!) in hun lichaam verwerken. U bent levende transformeerders, u trekt een enorme hoeveelheid Licht aan en tegelijk scheidt u een voortdurende stroom van getransformeerde energie uit.

Geliefden, het kan op u vreemd overkomen om te beseffen hoe letterlijk deze dingen kunnen zijn, maar het klopt dat een bepaalde hoeveelheid van de negatieve energieën van de Aarde moeten worden opgeruimd, zodat u de trilling van de Planeet als geheel nog verder kunt verhogen. Dit is gewoon een gevolg van de Universele Wet die voor alle Planeten geldt. Het verschil hier is dat u het in een dergelijk compact tijdsbestek doet. Dit is buitengewoon snel voor een Planeet in zulk een duistere en giftige toestand, maar u werkt nu heel hard en iedere dag voegen er zich méér mensen bij de ‘poetsploeg’! Alles verloopt nu zo ingrijpend, het is echt opwindend. Ik zal u een beetje beschrijven van wat wij weten en wat we zien.

Het ontwaken dat nu plaatsvindt heeft wel wat weg van een Aardbeving, in die zin dat het elk wezen op Aarde raakt – dierlijk, plantaardig, mineraal en menselijk. U voelt allemaal de toenemende energieën van het Licht en u reageert daarop – hetgeen een verstorende invloed heeft op iedereen. Maar wat brengt dat dan bij u teweeg? Zal het oude denkpatronen verstoren? Ja, absoluut – dat is de bedoeling. In deze tussenfase van de transformatie is hetgeen u doet met dat ‘onbestemde’ gevoel van het grootste belang voor uw eigen, verdere weg en de hoeveelheid hulp die u kunt bieden aan de Planeet. Sommigen zijn op een diep niveau nog steeds verwikkeld in angst en zij zullen die verstoring ervaren als een bedreiging. Zij zullen uit alle macht gaan vasthouden aan de ideologie – de ideeën die zij beschouwen als juist en ‘waar’, vanwege hun voorbije verleden, opleiding en programmering.

Er zal een korte periode zijn waarin de geestelijk leiders, de woordvoerders en de zelfingenomen promotors hun opinies rondstrooien. Dat is nu gaande. Veroordelende kritiek – zelfs als ze omkleed zijn met zeemzoete verklaringen van ‘goede bedoelingen’ en ‘liefdevolle benadering’ – vullen nu de radiogolven. Er is een vrij gemakkelijke manier om de fraudeurs te herkennen die feitelijk alleen maar nog wat langer willen vasthouden aan hun ego’s. Zij zeggen altijd iets in de trant van ‘Ik wil je alleen maar waarschuwen omdat ik van je hou (het beste met je voor heb … enz)’, en ze doen zich altijd voor als deskundige of ze kennen deskundigen … maar hun woorden maken je altijd een beetje onrustig of terughoudend, omdat ze afwisselend lovend en dan weer afbrekend zijn. Er is altijd een manipulatieve draai in hun berichten die u moet doen twijfelen aan iedereen – behalve aan hen.

Dit zijn degenen die op het laatste moment nog moeilijk gaan doen, in een uiterste poging om de vreugde te bederven. U bent reeds lange tijd gewaarschuwd voor deze valse profeten die zich een weg banen tot in uw omgeving, uw radiogolven, uw internet. Hier zijn ze dan. Hun formule is simpel: ‘Zaai twijfel en win hun aandacht’. Eigenlijk is het een goedkope truc. Maar goed, stuur hen Liefde en wens hen betere dagen, want hun inspanningen werken misschien een paar minuten of een paar uur, maar wij weten dat ons project voorbestemd is tot glorie. Denk eraan: lachen is het beste medicijn voor alle zogeheten ‘strijd’.

U wordt nu getrakteerd op het grootste Shakespeariaanse drama dat de Aarde ooit heeft gezien – en u zit op de eerste rij! Kijk met de nodige humor naar de karakters die nu het openbare toneel vullen met hun clownsstreken. Is het ergens niet ook briljant om te zien, hoe een karikatuur van alles wat er weerzinwekkend was in de geschiedenis van de mensheid dit alles nu in de openbaarheid brengt? De extremen van ideologie en geloofssystemen worden blootgelegd als de komedie die ze feitelijk zijn; de onechte en onredelijke vooroordelen en haatdragendheid worden voor iedereen zichtbaar gemaakt.

Zult u deze onzin en gruwelen gebruiken om woede op te wekken in uzelf? Of zult u deze slecht verhulde parodieën beschouwen als een doorbraak uit de 3D-valkuil van onderworpen zijn aan ideeën, naar een nieuw soort vrijheid die enkel bereikt kan worden vanuit het hart? Bent u één van de dappersten der dapperen die diep vanbinnen op zoek durven gaan en durven te vragen: waar heb ik nog dergelijke neigingen in mijzelf verborgen? De Waarheid gaat veel dieper dan u zien kunt, of raakt een snaar van angst in uw zenuwstelsel. Wij zijn op weg naar een nieuwe, Hoger Dimensionale ervaring, geliefde Broeders en Zusters, en waar wij heen gaan is geen plaats voor onrust, zorgen, angst, argusogen, tekortdoen of gekibbel. Wanneer wij ons uitbreiden voorbij de grenzen van onze vorige bestaan, voorbij de ervaringen waaraan wij gewend waren, voorbij de ideeën die we gewoonlijk hadden en de breinkronkels die we meestal volgden … wat we dan vinden is een schitterend leven waarin gezelschap, liefde en waarheid de nieuwe richtlijnen vormen.

Wij verleggen de grenzen van het mogelijke, mijn medereizigers. Wij zijn hier om een wonder tot stand te brengen en wij zien de flitsen van het briljant zijn al vóór ons. Onze medemensen werken aan nieuwe manieren van samenwerken en zij bouwen de bruggen die onze nieuwe Aarde zullen maken tot een plek van vriendschap, gemakkelijke samenwerking, teamwerk en vreugdevol delen. Niemand zal worden buitengesloten of achtergelaten. Niemand zal nog moeten lijden of een last moeten dragen die niet alleen te dragen is. Er zal geen onrust of depressie of ‘stress’ meer zijn, omdat er niemand meer harteloos voorbij de grenzen van zijn kunnen zal worden gedreven. Dit geldt ook voor dieren en planten. Onze geliefde Planeet zal niet langer meer hoeven te lijden onder de aanvallen van toxische chemicaliën, genetisch aangepaste gruwelen, explosieven en andere duistere uitvindingen die al de wezens op Aarde vergiftigd hebben.

Vrijheid betekent ‘vrij zijn van lijden’, Geliefden! Vrijheid voor werkelijk iedereen! U kunt de oude echo’s in uw denken horen, nietwaar? Ik heb ieder grassprietje opgenomen in mijn omschrijving van liefde en vrijheid, omdat velen van u automatisch zouden gedacht hebben ‘Ja maar, hoe zit het dan met … (de wezen, de dieren, de walvissen, de chemtrails …).’ Lieve mensheid, ik ben hier om u te vertellen dat Moeder en Vader God geen enkele van hun kinderen vergeten – ook geen enkele van de bewuste scheppingen van hun kinderen. God heeft het concept ‘ecosysteem’ geschapen. Wij zitten allemaal in dit schuitje en we zullen allemaal vreugdevol het Licht van onze nieuwe dag binnenstappen – wij samen.

Waarom méér geld?

Voor vele mensen is het moeilijk geweest om te begrijpen hoe het herwaarderen van de wereldvaluta onze Planeet kon healen. Natuurlijk is het zo dat, als u zich bewust bent van de slavernij die door geld werd geschapen, u gelijk heeft als u terughoudend bent voor alles wat zich aandient als monetaire hervorming. Maar dat is het niet. De RV, zoals wij het noemen, is een stap vooruit bij het uitschakelen van de behoefte aan geld – in elke vorm. Eerst moeten we een dusdanige economische overvloed hebben, dat de mensen kunnen wennen aan een wereld waarin ze zich echt geen zorgen meer hoeven te maken – nergens over. Die uitdaging is zwaarder dan u zou denken. Kijk maar eens goed naar uw eigen reacties – en vermenigvuldig die dan met 7,5 miljard.

Ik ben Sananda, degene die u heeft gekend als Jezus en ik begrijp economie – zoals ik ook begrijp dat een gezin behoefte heeft aan voedsel en onderdak. Ik begrijp Liefde en ik weet dat ‘politiek’ en foute economische toepassingen van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van een gezin om goed gevoed te zijn en veilige huisvesting te hebben. Hoe kan eender welk gezin gelukkig en vrij zijn, als ze moeten vrezen voor hun overleven? Ik weet dat de schuldenslavernij de creativiteit en de intellectuele vrijheid van de hele mensheid heeft onderdrukt en ik ben hier om u te tonen dat mijn hart en mijn ziel bij u zijn, wanneer u uzelf bevrijdt van al de ketenen van buitenaf en de innerlijke beperkingen die u in het verleden hebben verstikt.

Zodra iedereen ermee akkoord kan gaan om de ingesleten voorzichtigheid en angst ten aanzien van verandering los te laten, kunnen we gaan zien hoe iedereen openbloeit en uitbreidt tot schitterende, creatieve wezens – zoals ze geboren waren. Iedereen. Geen uitzonderingen. U werd geboren naar Gods beeld. Het is uw geboorterecht om stralend en gelukkig te zijn. Dit avontuur in de 3D-wereld zal uiteindelijk slechts een opstapje zijn naar verdere creativiteit.

Ik heb tot u gesproken in recente berichten – Vader God trouwens ook – over het diepgaande effect van iedereen persoonlijk op de voortgang van onze Ascentie. Het is voor sommigen zwaar geweest om te horen over hun eigen verantwoording bij het omgaan met hun eigen gevoelens en gedachten, zonder dat zij zich schuldig hoefden te voelen over het langzame uitrollen van de Welvaart-Programma’s. Ik zal het vele malen herhalen: U bent Geliefd, en wij weten hoe zwaar het is om hier te zijn, en die vreselijke programmering van schuld af te schudden waar de Cabal iedereen mee heeft opgezadeld.

Verval niet in de beschuldiging en de afwijzing van uzelf welke daardoor ontstaan! Er treft u geen schuld; u bent enkel een belangrijk lid van een zeer belangrijk team. Wij rekenen op u. Het team moet in harmonie samenwerken om het Hoogst Trillende Portaal te vormen, waar doorheen iedereen kan Ascenderen naar de nieuwe wereld. U – en iedereen – kunt helpen of belemmeren, naargelang u verkiest. Wij vragen enkel dat u verantwoording neemt voor het feit dat u kiest en voor de gevolgen van uw keuzes. Dat is ware vrijheid.

De Universele Wet van Schepping

Er bestaat een geliefd thema in science fiction-verhalen en dat gaat als volgt: een groep avonturiers is op zoek naar een langgeleden verborgen schat. Ieder van hen is in het bezit van een deel van de sleutel die tot de schat zal leiden, maar ze begrijpen niet echt wat ze nu precies bezitten. Deze sleutels hebben een welbepaalde energie, een kleur, een trilling die de grote deur zal ontsluiten die de doorgang naar grote rijkdommen verborgen hield. Om de deur te openen moet iedereen zijn hoog trillende energie bijdragen en richten. Zij die de energieën van negativiteit, twijfel en angst uitsturen, zorgen voor obstakels in de stroom van Licht, ze blokkeren de anderen en vertragen de voortgang van de groep naar die rijkdom toe – maar ze zullen toch niet slagen want de Lichtdragers doen Gods werk, met de zegen van de gehele Hemelse Schare en onder het beschermende toezicht van de Galactische Federatie van Licht.

Wat ik beschrijf is de redelijk eenvoudige wet van de natuurkunde, die wij de Universele Wet noemen. Maar hoewel u er innig mee vertrouwd bent, heeft u maar een vage herinnering eraan, omdat dit niet openlijk besproken wordt door uw wetenschappers of leiders. Velen zijn zich er wel van bewust maar ze spreken er niet over, uit angst dat ze zullen worden aangevallen of in diskrediet gebracht door precies die negatievelingen die het avontuur willen stopzetten voor het gemak of het voordeel van hun eigen ego. Dit is de Universele Wet van Schepping: waar u aan denkt en uw emotionele energie op richt, dat schept u. Soms wordt ook wel gezegd: ‘Wat u zich voorstelt, dat schept u.’ Wel, dit betekent niet dat u niet naar negativiteit of duisternis kunt kijken om te trachten het te veranderen. U wordt niet besmeurd door iets waar u naar kijkt of waar u aan denkt – tenzij u er in gelooft, tenzij u er uw gedachten en levenskracht aan geeft. Wij moeten een probleem zien, zodat we er Liefde naartoe kunnen brengen om het op te lossen. Op die manier schept u bewust de glorie die u zich voorhoudt als uw innerlijke gids: Vrijheid voor iedereen!

Houd uw Licht hoog, Geliefde Strijders voor het Licht. Dit is geen gevecht; het is een triomfmars, begeleid door het Hemelse orkest.

U die dit leest, behoort tot de menselijke avonturiers die het voortouw nemen, die de weg banen zodat anderen kunnen volgen. U slaagt schitterend, ondanks de tegenstroom van negatieve energie waar u doorheen gaat. U steunt elkaar, u beweegt nu als Eén, in een grote golf van vreugdevolle, harmonieuze energie. U bouwt de Regenboogbrug vanuit 3D, doorheen 4D en zegevierend naar ons toe in 5D en nog Hogere Dimensies. Zet door, Dapperen, u schept aan de rand van de Schepping!

Laat mij u nauwkeurig beschrijven hoe wij nu samenwerken. U heeft horen zeggen dat de Aarde het strijdperk is tussen Licht en Duister, tussen goed en kwaad. Wat u nog niet volledig heeft begrepen in het verleden, is dat er geen oorlog aan te pas zal komen. U slaagt juist door alle oorlog, lijden en negativiteit achter u te laten. In de Hogere Dimensies reiken wij u de hand, wij werken samen met onze Grondtroepen om uw vooruitgang te verankeren en in te zetten om nog verder de weg voor u vrij te maken.

Zo Boven, Zo Beneden
Zo doen wij dat: terwijl u op het oppervlak van de Aarde werkt om het energieveld vrij te maken van duistere gedachtevormen, en terwijl u – bijvoorbeeld – uw medemensen vertelt over de Universele Wet van Schepping, helpt u om de voortdurende instroom van negativiteit te stoppen waarmee u de trilling van het collectief verhoogt. U werkt als het ware van onderaf en wij werken van bovenaf. Dit werkt, nu wij de programma’s uitbrengen die ontelbare regelingen en sluwe complotten onthullen, waardoor het mogelijk wordt om de overtreders – de leiders van de Cabal – te verwijderen en daarmee de hiërarchie uit te schakelen van diegenen die de Matrix-programma’s aanstuurden. Zij hebben zich één voor één of in groep overgegeven – hetzij door naar de Tempel van Licht te komen en te vragen om healing en genade, of door gearresteerd te worden en daarmee hun macht te verliezen. Hoe dan ook, ze hebben allemaal altijd een keuze. Zij zijn niet langer in staat om nieuwe programma’s te ontwikkelen of hun volgelingen te dwingen om gruweldaden te verrichten ten einde de mensheid te overheersen. Zoals iedereen moeten nu ook de volgelingen hun eigen keuzes gaan maken.

Intussen verheffen jullie – de Grondtroepen – uzelf en anderen, door uw voorbeeld van standvastige en liefdevolle aandacht voor uw eigen groei. U heeft voor een toename van bewustzijn gezorgd die de volledige tijdgeest verandert (Tijdgeest: de bepalende geest of stemming van een specifieke periode in de geschiedenis, zoals die weerspiegeld wordt in de ideeën en overtuigingen van die tijd. – Word dictionary). U maakt het de volgelingen – de zogeheten duistere na-apers – steeds moeilijker om hun gebruikelijke, vernietigende plannen uit te voeren waarmee ze het Licht wilden verslaan, te trachten te voorkomen dat u uw vrijheid zou verkrijgen, want hun tactiek van angst aanjagen wordt niet meer ernstig genomen. Hoe stralender uw Licht, des te meer onthult u dat zij ‘veel geschreeuw en weinig wol’ zijn.

Jezus spreekt rechtstreeks tot ons

Ik spreek nu tot u als Jezus. Wij gaan vooruit, stap na stap, om elkaar te ontmoeten op een plek waar alles onthuld wordt in het Licht van de Liefde van Moeder en Vader God. Daarom wil ik nu – voordat ik dit bericht afsluit – een onderwerp behandelen wat u ‘religieuze vrijheid’ kunt noemen. U herkent mijn liefdevolle energie en mijn dienstbaarheid aan de mensheid als een redder en een martelaar … en ik ben beide – maar eigenlijk ook weer niet, net als u. Ik ben een kind van God, net als u. In mijn incarnatie als Jezus vervulde ik een opdracht, waar ik mee had ingestemd voordat ik naar de Aarde kwam. We wisten allemaal dat het zwaar zou worden en er werden voorbereidingen getroffen zodat ik de grootst mogelijke steun zou ontvangen. Ik was nooit alléén. Ons doel was het onderrichten van Gods Liefde en om – door mijn Wederopstanding – een voorbeeld te bieden aan de mensheid, om te tonen dat Ascentie mogelijk is.

Ik was niet Gods Eniggeboren zoon – wij zijn allemaal zonen en dochters van Moeder en Vader God. Er zijn mensen die uit Liefde voor mij en vanuit een wens om mijn dienstbaarheid te eren, mij Heer Jezus of Heer Sananda noemen. Ik ben een dienaar van God zoals we allemaal zijn, en zelfs God wil niet worden aanbeden of in een positie van superioriteit of macht worden geplaatst … omdat superioriteit en macht heel gemakkelijk ook het idee geven dat anderen ondergeschikt zijn. U en ik zijn niet minder of groter dan de ander. Wij zijn allemaal gelijk voor God.

Natuurlijk erkennen wij de grote Liefde van Moeder en Vader en hun enorme vermogen om te scheppen. Wij buigen voor hen uit Liefde, om hun vriendelijkheid en hun grote Hart te eren, maar zij zouden ons liever zien dansen en zingen, dan dat we ons voor hen op de grond werpen. Zij willen niet worden aanbeden op een wijze die aantoont dat wij geloven dat we minder zijn dan hen, maar zij genieten ervan om geliefd te worden, net zoals ik en wij allemaal dat doen.

Tijdens mijn leven als Jezus was ik omringd door een liefdevolle echtgenote en familie die mij beschouwden als één van hen. Zij hielden van mij omwille van mijn heldere Licht en ik hield van hen omwille van hun stralende Licht. Ik werd aanvaard als iemand die hen soms inspireerde, en ons wederzijdse respect voor elkaar was de leidraad voor onze Liefde. Er waren vele anderen die offers gebracht hebben zoals het mijne, waaronder ook mijn geliefde Maria Magdalena, die in het geheim ook samen met mij gekruisigd werd. Er was geen mensenmassa; dat zou de bevolking alleen maar hebben aangemoedigd om ons als martelaren te zien. Er moet nog steeds veel verteld worden over mijn leven als Jezus en er valt nog veel te leren over de levens die wij allemaal sindsdien hebben gedeeld.

Ik heb waardering en buig voor hen die het Christus-Bewustzijn – de Waarheid over Liefde – Gods Liefde hebben begrepen. In naam van de Christenheid hebben ze mij vaak een plek gegeven ver boven de anderen, en zij buigen voor het beeld van die man aan een kruis, maar ik vertel u: dat is niet mijn Waarheid en het is niet mijn wens om aanbeden te worden. Toen was ik, net als nu, een boodschapper die spreekt voor God, hier op Aarde. Ik heb geen aparte religie opgezet. Ik sprak enkel over wat ik wist en voelde. Ik heb misschien vaker en met meer aandrang gesproken dan anderen, omdat ik Gods Liefde heel intens voel, omdat het mijn opdracht was om dat te doen en omdat ik ook grote Liefde voel voor de hele mensheid, aangezien ik zo vaak als mens ben geïncarneerd.

Nu vraag ik diegenen onder u die tot mij zijn gekomen via de Christelijke lering en andere religieuze wegen of dogma’s, om naast mij te zitten terwijl wij de Christusenergie ons laten vullen tot we ervan overlopen. De Christusenergie is niet mijn eigendom; zij is een gave van onze God. Arm in arm zullen we nu zweren dat we er nog grotere voertuigen voor zullen worden. Laat ons tezamen onze ogen opslaan naar de Hemel en de meest eenvoudige van alle Waarheden uitspreken: Wij zijn gelijk, in onze Liefde voor God en voor elkaar. Ik ben uw Broeder en uw vriend. Ik nodig u uit om met mij mee te lopen als een gelijke, als een Meester volgens uw eigen verdienste en als iemand die de grote Liefde kent van Gods kind te zijn, voor altijd.

Wij zijn hier samen – tezamen – om een nieuwe wereld op Aarde te scheppen. Ik ben vereerd om naast u te dienen en om met u in de straten te dansen, zodra ons gezegende geschenk van overvloed alle boten verheft. Spring aan boord, Vrienden, dit is het ogenblik dat herinnerd zal worden als ‘Het Begin’!

Ik ben uw Sananda, degene die u heeft gekend als Jezus. Ik hou voor eeuwig van u, mijn Geliefde Broeders en Zusters.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May 21 maart 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Het is steeds genieten van deze onderwijzende leringen.
    Het geeft rust en vertrouwen, voel ook de grote Liefde die stroomt door de woorden en door alles heen.
    Alles is goed en wordt steeds beter.
    Zo is het !

    Dankbaarheid stroomt naar alles en iedereen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.