NAN 61: Transmutatie en Transformatie

Zoals gepubliceerd in NAN 61:

Veel van wat er in u is, wordt getransmuteerd en getransformeerd
door Hilarion via Marlene Swetlishoff / Tsu-tana

NAN 61: MS - Tibetaanse monniken

13-20 maart 2016

Hilarion:

Geliefden,

Nu u doorheen de krachtige energieën van deze tijd gaat, weet dan dat u nooit echt alleen of vergeten bent. Veel van wat er leeft in u wordt getransmuteerd en getransformeerd tot een hogere versie van uw ‘zelf’. Dit kan soms ongemakkelijk voelen. Wij adviseren rust en goed zijn voor uzelf, terwijl dit gaande is. Alle lagere trillingen verdwijnen nu uit menselijke systemen en terwijl dit gebeurt, is het belangrijk om ze te aanvaarden en te omarmen als deel van uw evoluerende menselijkheid en deze ervaringen gewoon te laten plaatsvinden, tot ze verdwenen zijn. Geef ze geen voeding en verwijt uzelf deze ervaring niet.

U doet niets fout als u dit doormaakt, geef uzelf dus geen schuld. In het hogere perspectief van deze veranderende tijden zet u nieuwe richtlijnen uit voor de hoogste visie van uw eigen leven, zodat u het ook ècht kunt gaan ervaren. Terwijl u dit doormaakt hoeft u anderen niet te plezieren of hun goedkeuring te krijgen, omdat u een soeverein wezen bent – net als zij dat zijn – en u beschikt over de gave om uw vrije wil te gebruiken.

In deze tijden zijn er veel mensen die het beginsel van Eénheidsbewustzijn gebruiken als excuus voor hun gedrag, terwijl zij geen respect hebben voor de rechten van anderen om alles te worden wat ze kunnen zijn. Ieder van u is hier om uw bijzondere en unieke gaven aan de wereld te brengen in deze tijden, en omdat het gaven zijn die u – als individu – inbrengt heeft u het recht om uw eigen koers te bepalen ten aanzien van hoe u die aan de wereld brengt. Niemand anders heeft het recht om die keuze voor u te maken. Mettertijd, wanneer er niemand meer is die de bijdrage van iemand anders zou willen misbruiken voor zijn eigen doeleinden, zal de ware Eénheid gaan plaatsvinden. Dit is een staat van ‘zijn’ waarbij ieder op zich het openbloeien zal vieren van een hoger potentieel in de ander, hetgeen gebeurt zonder zich zorgen te maken dat er misbruik van zal worden gemaakt, want dan zal de hogere Universele Wet in werking zijn getreden; het is goed om uw onderscheidingsvermogen te gebruiken in deze kwesties en deze tijden – maar ook om uw eigen grenzen te stellen.

Vele mensen op de Planeet zoeken naar antwoorden, en deze mensen zullen zich aangetrokken voelen tot bepaalde informatie omdat hun trilling overeenkomt met de Waarheid die wordt aangeboden. Er zijn vele mensen die nu – in samenwerking met ons – informatie aanbieden, en zij moeten worden erkend en gewaardeerd voor het waardevolle wat zij aan deze zoekers bieden. Zij die ons op deze manier dienen, zijn mensen met wie wij vanuit de Geascendeerde Rijken werken. Wij streven ernaar om de Waarheid te brengen in zijn Hoogste Vorm, opdat de zoekenden zouden leren, begrijpen en hun onderscheidingsvermogen gebruiken. Iedereen die met ons samenwerkt zou gekend moeten worden als onze aangewezen vertegenwoordigers, en als de informatie die zij brengen verder wordt gedeeld of verspreid, dan moet daar een vermelding bij geplaatst worden die terugleidt naar degene die ons dient, want daar ligt de bron van de positieve invloed die wij willen doorgeven via hun fysiek werk: gesproken, geschreven of in de vorm van kunst.

De mensen die ons dienen en ons toestaan om ons Licht en onze wijsheid via hen te uiten zijn tot het uiterste beproefd op hun levenspad, en zij hebben veel opgeofferd om dit werk te kunnen doen. Zij hebben dit alles doorstaan en zijn nu waardig om onze ware afgevaardigden te worden genoemd. Zij hebben nu en in de toekomst véél te geven, want zij zijn onze stem op deze Planeet. Wij staan achter hen en steunen hen volledig. Dit is altijd al de manier geweest om de eeuwige Waarheden over te brengen, zelfs al in eerdere Gouden Tijden op de Planeet. Zij zijn onze stemmen in gesproken woord, in geschriften en vele andere uitingsvormen. Als iemand tot een dergelijk Licht kan komen op deze Planeet, door standvastig toepassen en doorzetten van de hoogste Spirituele principes, dan worden wij vanuit de Hogere Rijken tot hen aangetrokken en gaan wij hen omringen, wij bieden onze liefde, onze steun en onze bescherming. Wij weten dat alles wat zij doen alléén maar is voor het Hoogste en Grootste Goed van iedereen op de Planeet.

Wat wij aan de wereld brengen door deze afgevaardigden zijn de kennis en inzichten die de mensen van de wereld nodig hebben, en wij hopen dat deze zoekers zullen vinden wat ze moeten leren, zonder verder verward en afgeleid te worden van hun intensieve zoektocht naar de Waarheid en de antwoorden die onze afgevaardigden brengen.

Tot volgende week …
IK BEN Hilarion

©2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

U heeft toestemming om dit bericht te delen zolang het in zijn geheel wordt geplaatst, er niets in wordt veranderd of op gelijk welke wijze wordt aangepast en de verwijzing naar de auteur, het copyright en de websites erbij vermeld worden.

http://www.therainbowscribe.com
http://www.movingintoluminosity.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.