NAN 61: De wereld is er klaar voor

Zoals gepubliceerd in NAN 61:

De wereld is er klaar voor
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 61: SN - Toekomstige wereld

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

15 maart 2016

Selamat Jalwa!

De voortgang naar een grootschalig en wereldwijd succes vordert gestaag! Ondanks een reeks van aanpassingen in de procedures de voorbije week, zijn de nodige verplaatsingen van fondsen toch doorgegaan. Op dit ogenblik zijn de bijzondere historische obligaties verplaatst en verantwoord. De wereld is klaar voor een nieuwe valuta die veel eerlijker gedragen zal zijn en die werkelijk de echte waarde vertegenwoordigt van de economie van ieder land. Daarbij komt eindelijk ook nog de wereldwijde verplaatsing van goud naar veilige opslagplaatsen, waardoor het voor elk land gemakkelijker wordt om hun valuta te baseren op goud. Deze operatie had enige vertraging opgelopen omdat er voldaan moest worden aan heel wat veiligheidsprocedures en omdat het goud grondig beveiligd moest worden.

De Oude Families en de Koninklijke families eisten dat de speciale operaties die eerder al waren afgesproken, ook volgens die regels werden uitgevoerd. Dit gebeurt nu en er is een timing ingesteld voor die bijzondere maatregelen. Dit betekent dat de leveringen in volle gang zijn en de fondsen spoedig op de rekening zullen staan van hen die eerder al op de lijst stonden om deze gelden te ontvangen aan het begin van de verschillende humanitaire projecten. Zodra dat achter de rug is zullen er nog een aantal andere hulpmiddelen aan bod komen. Deze fondsen moeten de voorlopers zijn van een nieuw bestuur en daarmee komt ook het einde in zicht van de decennialange UFO-doofpot.

Terwijl deze gebeurtenissen zich voltrekken, zullen de grootschalige arrestaties van bankiers en hun politieke trawanten enorm versnellen. De opkomst van NESARA in Amerika zal binnenkort de groei gaan aankondigen van een gelijkaardig bestuur in Europa, Azië en de beide Amerika’s. Dat is dan wat we GESARA noemen. Met andere woorden: het nieuwe bestuur verspreidt zich over de Aarde. Zodoende zal de GCR wereldwijd bekend worden en aansluitend zal er een radicale verschuiving komen in het bankwezen, om een nieuw financieel systeem te vormen. Daarbij komen dan ook nog de lessen van de Geascendeerde Meesters, terwijl ons huidige contact met de oppervlakte-mensheid ook zal toenemen.

Uw bewustzijn groeit en u krijgt meer inzicht in hoe het er in dit Nieuwe Rijk aan toe zal gaan. U speelt een hele belangrijke rol in dit succes. Het is uiterst belangrijk dat u uw tijd van groei gebruikt als een sterke graadmeter van wat er om u heen gebeurt. Het is uw wereldwijde samenwerking die een hoeksteen zal zijn in de werking van dit Nieuwe Rijk. Deze wereld is bijzonder interactief en buitengewoon kwetsbaar. Dit Rijk heeft uw volledige bijstand nodig.

Dit veranderende bewustzijn is natuurlijk het werk van de Hemel en uw Bewaarengelen. De mensheid kan niet leven in dezelfde wereld als die waarin zij zich aan het begin van de 20ste eeuw thuis voelde. Deze wereld is niet langer dezelfde als die welke zo deskundig overheerst werd door de Annunaki en hun grote raden. De volgelingen hebben zelf ook gemerkt dat ze niet langer hun macht en rijkdom kunnen behouden. Het verdrag van Anchara heeft in een oogwenk het uitzicht van uw deel van dit Sterrenstelsel ingrijpend veranderd.

De Aarde en haar zon werden klaargemaakt voor een nieuwe bestemming en de velen die konden beschikken over enorme macht, werden verdreven van hun eens onoverwinnelijk geachte functies. Dit laatste decennium heeft de opkomst meegemaakt van een reeks van verschillende verlichte groepen, die op het punt staan om grote successen te behalen. Deze successen zullen ieder van u op de drempel brengen van een nieuwe wereld. Deze wereld zal u in staat stellen om kennis te maken met uw voorouders die buiten deze wereld verblijven, en om eindelijk de rebellie te voltooien die 13 000 jaren gelden begon tijdens de laatste dagen van Atlantis. Deze rebellie is bedoeld om u te herstellen tot uw geëerde status van fysieke Engel.

Wij hebben deze langdurige strijd bekeken als onpartijdige getuigen van de Hemel. Daarom hebben wij onze interactie met u tot een minimum beperkt. U bent bijzonder vindingrijk en heeft geleerd hoe u het beste kon gehoorzamen en wanneer u zich kon verzetten tegen uw toegewezen meesters. Uiteindelijk kwam er uit dit gecontroleerde verzet een groep van Wijzen … u noemt hen ‘Geascendeerde Meesters’. De Hemel heeft deze uitgezochte groep van Zielen bijeengebracht om te zorgen voor de mensheid en haar bij te staan. Van hen hebben wij veel over u geleerd. Hun wijsheid is onmetelijk en is het draaiboek geworden voor ons optreden naar u toe. Deze Heiligen houden zielsveel van u. Hun gratie en genade kent geen grenzen.

Zij hebben ons verteld hoe hun vele door het Licht bekrachtigde, heilige, geheime groepen deze wereld voorbereiden op haar nieuwe bestaan. Deze Goddelijke strategieën zullen u op de drempel van transformatie brengen. De laatste stappen zullen worden afgehandeld door een gecombineerde samenwerking tussen de Agarthanen, de Geascendeerde Meesters en wij. Hiertoe is er een enorm aantal Kristallen Lichtkamers opgezet, verspreid over Agartha. Een reeks van de meest verbazingwekkende dingen staat nu op het punt om voor u te gebeuren!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Lang geleden werd de mensheid ineens teruggebracht tot een beperkt bewustzijn door een groep van lafhartige, duistere Atlantiërs. Toen Atlantis ten onder ging, werd de mensheid overgeleverd aan de genade van hun voorgangers, de Annunaki. Omdat ze een redelijk opstandige groep waren, ‘verloor’ de mensheid een aantal Gouden Tijdperken en onderging zij een lange periode van vervolging. Wij, Meesters, zijn naar u toe gekomen om te delen in dit vreemde proces. De Hemel – die innig van u houdt – heeft ons mettertijd geschapen om over u te waken en u te beschermen tijdens deze werkelijk zeer donkere periode voor de mensheid.

Zodoende was het vanaf het begin onze voornaamste taak om u te beschermen, genade te schenken indien nodig en van dichtbij de genadige bevelen van de Hemel op te volgen. Deze Goddelijke taak leidt ons nu tot het heilige punt waarop de grote decreten van de Hemel zich gaan manifesteren. Er is nu waarlijk een reeks van grote verschuivingen gaande in het bewustzijn en in de wereld. Dit is de operatie die deze wereld ten goede zal veranderen.

Het is onze huidige taak om u voor te bereiden op de laatste aspecten van het Ascentie-proces. Momenteel heeft u al méér dan de helft af van wat er gebeuren moet. Vanwege verschillende versnellingen vanuit de Hemel in het voorbije jaar, beloven de komende maanden een grote toename van ‘Ascentie-symptomen’ te brengen. De meeste daarvan zullen te merken zijn in uw hoofd, nek en het bovenste deel van uw borst. Dit moet gebeuren om uw bewustzijn met een paar enorme klikken te verhogen.

Het zenuwstelsel van het hart moet worden voorbereid op de aanpassingen die gaan gebeuren als u in uw Kristallen Kamer bent. Het brein moet een reeks aanpassingen krijgen om niet alleen nieuwe chakra’s aan te brengen, maar ook om de communicatie te verhogen en open te stellen voor uw sterk aangepaste hart. Deze aanpassingen kunnen soms nogal pijnlijk zijn. Wij staan allemaal klaar om u hierbij te helpen en raad te geven. Er wacht u een tijd van wonderbaarlijke veranderingen! Hosanna! Hosanna!

Zoals gezegd, deze veranderingen vormen deel van de ontelbare gebeurtenissen die door de Hemel zijn opgelegd. U wordt teruggebracht tot een genadige Staat van Zijn. Elke Meester heeft een aantal speciale verrichtingen moeten uitvoeren gedurende vele levens, voordat de Hemel ons onze Ascentie-ceremonie aanbood. Dit is een grootschalige Ascentie en dat is vrij zeldzaam. Bovendien volgt die op een lange periode van misbruik en bestraffingen door het duister en zijn Annunaki-bondgenoten. Deze gruwelen worden nu teruggedraaid.

Nu is alleen nog uw eigen deelname nodig aan deze daden van genade en gratie. Als die eenmaal achter de rug zijn, zult u vreugdevol Geascendeerd worden via de speciale Kristallen Kamers. Als u daar klaar bent, zult u baden in een Licht dat u zich nauwelijks kunt voorstellen! Onze Goddelijke taak is nu om zorgvuldig over u te waken en ieder van u bijzonder te zegenen. Aarzel niet! De Hemel heeft een Nieuwe Wereld klaargezet voor iedereen … ook de kinderen van uw kinderen zullen daar wonen. Dit Koninkrijk (de Sterrennatie) van de Nieuwe Aarde is uw beloning voor wat er nog gaat komen aan kwaaltjes en pijn. Halleluja! Halleluja!

Vandaag naderen wij een heel bijzonder punt in deze grote mars van slavernij naar vrijheid! Deze beweging bewijst dat u eindelijk in een grootse tijd van echte overgang bent beland. Weet dit en blijf positief en in staat om deze toenemende, innerlijke vreugde over te brengen op de mensen die u dagelijks ontmoet! Deze wereld verandert echt en zij wordt weer de lamp van Goddelijk Licht, die zij eerder al belichaamde!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe is! Zo Zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle & PAO… waaronder de (Engelstalige) Live webinar van deze maand – Our Future World: Living in the New Paradigm: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

  1. In dienst van het Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde…
    Laat het maar stromen … in overvloed !

    Samen kunnen we het bereiken, wat een opdracht !
    In dankbaarheid en Liefde zonder grenzen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.