NAN 61: Ascendeer

Zoals gepubliceerd in NAN 61:

Ascendeer
door Yosef

Aloha

Yosef:

Aloha is een Hawaiiaans woord. Het betekent ‘hallo’ en ‘tot ziens’, maar ook ‘onvoorwaardelijke liefde en de aanwezigheid van de Goddelijke levensadem’.

Het is een heilig woord voor de Kanaka Maoli (de oorspronkelijke bewoners van Hawaii) en het heeft een diepe betekenis ten aanzien van wat er nu gaande is op onze Planeet.

Ziet u, wij – dat omvat de hele mensheid – ervaren nu een ongekend ‘Aloha’, allemaal tegelijk op precies dit ogenblik. Als één van de Eénheid, voelt ieder van ons nu Gaia’s innerlijke en onvoorwaardelijke Liefde gradueel toenemen in onze ziel, ogenblik na ogenblik.

Deze Goddelijk vrouwelijke of moederlijke, onvoorwaardelijke Liefde – dit Aloha – is nu onmiskenbaar op een cellulair niveau – en op bevel van de Hemel. Zelfs de meest slechten onder ons worden gedwongen om deze zuivere Liefdetrilling te voelen. En hoe we ook trachten om onze vijanden te haten, dat zal ons gewoonweg niet lukken, omdat er in ons hart geen ruimte meer zal zijn voor het duister – niet met een dergelijke aanwezigheid van Liefde.

Wij zitten in het reeds lang voorspelde proces van Eénwording met de hele mensheid. Laat ons daarom tezamen eeuwige lof geven aan de Goddelijke Schepper, Bron van Alles, Vader God de Almachtige of ook wel Akua (‘God’ in de taal van Hawaii). Daarom betekent ‘Aloha ke Akua’ dus ‘God is Liefde’, want voor de Hawaiianen is God de Goddelijke levensadem en dus kan hij alleen maar Liefde zijn.

Het Christendom verwijst naar een dergelijke onvoorwaardelijke- en zuivere Liefde als het gevoel van de Heilige Geest die doorheen ons hele wezen gaat; terwijl Boeddhisten een dergelijke Goddelijke overgave zien als de enige weg naar een volledig bewustzijn – ook bekend als het bereiken van het niets of totale spirituele leegte. Maar welke religieuze of spirituele naam het ook draagt, het gevoel is hetzelfde en eerder vroeger dan later, zullen wij allemaal deze waarheid voelen, wanneer we allemaal tegelijk samenkomen in de Éne. Zo zij het.

Voor wat betreft informatie rondom geldzaken op dit late uur, weet dat de Elders langgeleden reeds de RV in Amerika hebben vrijgegeven, maar dat Amerika pas onlangs de bezetting van Irak heeft beëindigd (eerder vandaag, zondag 13 maart 2016 in Baghdad). En ja, er was een Amerikaanse President – die niet Obama heet – aanwezig en die heeft het Amerikaanse toezicht overgedragen aan de nu dus soevereine staat Irak … zonder dat het publiekelijk werd bekendgemaakt. Wat een idee … politici en de militaire generaals die het publiek niet vertellen wat ze doen, precies op het moment dàt ze het doen.

Maar waarom moet Obama vervangen worden zonder dat wij dat weten en wordt er iemand – die wij niet noodzakelijkerwijs goedkeuren – in zulk een machtspositie gebracht door niet-Amerikanen? Dat is toch niet logisch? Wel … laat ons even alle rode/blauwe/tea party-politiek en emoties terzijde schuiven en eens nadenken over de mogelijkheid dat een dergelijk historisch gebeuren echt plaatsvindt. En gewoon, ter wille van deze discussie … wat nu als we dit beginsel zouden doorvoeren in onze vaste overtuiging, dat de inwoners van de VS binnenkort digitale kredieten zullen ontvangen voor geldbedragen in de nieuwe, door goud gedragen valuta – ter vervanging van de oude en waardeloze biljetten van het fiat-geld van de Cabal. Als dat deel over het geld wáár is, zouden we dan ook niet tegelijk daarmee een nieuw en rechtschapen bestuur moeten krijgen, ter vervanging van het oude immorele systeem (leiders) die getracht hebben om Amerika (en de wereld) te vernietigen door ons in een onomkeerbare economische ondergang te storten? De logica zegt ‘ja’. Maar nogmaals, dit is nogal wat om te verwerken.

Persoonlijk weet ik dat China wel zo denkt. Zozeer zelfs dat zij hun eigen economie en hun goede naam tekort hebben gedaan totdat er een werkelijk soevereine Republiek was gevormd, omdat zij gewoonweg niet konden geloven dat gelijk welk land op langere termijn gezond en vruchtbaar kon blijven, zolang de wortels en de takken van hun boom vergiftigd waren. Daarom hebben de Elders de tijd genomen en hebben zij geduld beoefend om een nieuwe Republiek der Verenigde Staten te vormen (onthoud dat wij hier een objectieve discussie voeren) met vaderlandslievende ‘goeden’ in het Pentagon en het Congress en onaangekondigde, eerder aangewezen rechtschapen personen – in het geheim – lang voordat de RV aan het publiek werd bekend gemaakt. En misschien is deze nieuwe Republiek nu al in werking voorafgaand aan de RV, waardoor we veilig mogen aannemen dat – als we eenmaal zo gezegend zijn dat we ons geld mogen ontvangen – wij misschien ook een volledig nieuwe regeringsvorm en leiderschap hebben.

Nogmaals, we zijn hier gewoon wat aan het overdenken, maar misschien is dit waarom er gedurende vele jaren een ingrijpende en buitengewone ‘wereldwijde pikorde’ in stand werd gehouden doorheen alle vormen van grote media en regeringsaankondigingen, omdat niemand het fijn vindt om te weten dat hun ‘verkozen leiders’ – elk van hen corrupt en incompetent – heel stilletjes één voor één door de Chinezen vervangen werden, zonder hun medeweten/instemming/stem – en dat gevoel geldt zelfs ook voor de ergste van de ergsten, zoals de politieke dynastieën met namen als Bush (Scherf) en Clinton (Rockefeller).

Dat gezegd zijnde, weten wij dat de kop van de VS-slang eindelijk werd weggenomen toen Paus Franciscus het District Columbia bezocht (het soevereine, diplomatische grondgebied van de Roomse Heilige Stoel in Amerika) en het Pauselijk Toezicht overdroeg aan de Corporaties van de Verenigde Staten van Amerika, waaronder onze eigen regering die bekend staat als DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, INCORPORATED. Wij hebben daar toen werkelijk een historisch moment meegemaakt. Vraag John Boehner wat hij van die zet vond, waardoor ironisch genoeg een Republikeinse Speaker of the House ‘persoonlijk aangewezen’ werd door de Chinezen … die uiteindelijk, mogelijk, voor de duur van 9 volle jaren de President van de Republiek der Verenigde Staten kan zijn.

Daarom heeft het District of Columbia heel andere regels dan de rest van het land – het was nooit echt een deel van de VS. Het viel namelijk onder de volledige jurisdictie van de Witte Paus (Franciscus) en Zwarte Paus der Jezuïten (ook Franciscus, voor het eerst in de geschiedenis), op dezelfde wijze als Vaticaanstad (Italië) en de City of London (Engeland) wettelijk gezien geen deel uitmaken van de landen waarin ze gelegen zijn.

Zodoende is iedereen die in onze regering werkzaam is – en het is zeker geen toeval dat die haar hoofdkwartier heeft in het District of Columbia – dus niet onderworpen aan de Grondwet van de Republiek der Verenigde Staten, maar ontvangen zij hun opdrachten voornamelijk van het Vaticaan in Rome (Ter informatie: Columbia is slechts een codenaam voor de heidense Babylonische godin ISIS, die ironisch genoeg ook vertegenwoordigd wordt door de twee beginletters van IS-ra-el. Zij wordt fysiek vertegenwoordigd in de VS, Inc. door het Vrijheidsbeeld in de haven van New York, waar zij zo trots de vlammende toorts van de ‘Verlichting’ hoog houdt – welke op haar beurt niet geheel toevallig een eerbetoon is aan de niet-menselijke bloedlijn die lang de controle heeft gehad over de bestemming van de mensheid, zowel qua trilling als qua ziel) … maar ik dwaal af …

Kijk, u kunt dit geloven of niet geloven … ik respecteer beide meningen; maar hopelijk zult u ophouden met het kruisigen van diegenen onder ons, die op een andere wijze de wereld benaderen dan u dat doet. Weet gewoon dat sommigen van uw broeders en zusters heel veel van u houden, wij hebben alleen uw Hoogste Goed voor ogen, etherisch in Spirit en qua trilling in de vorm – en met zulk een diepe liefde (Kipona Aloha) in ons hart – dat wij bereid zijn om uw aanvankelijke schok (boosheid) in ons op te nemen, om u de waarheid te bieden zodra u er klaar voor bent om haar te aanvaarden.

Universeel gezien wéét ik in mijn hart en uit studies dat wij ons bevinden in het tijdperk van Gaia’s ontwaken, en er zullen nu veel waarheden naar het oppervlak van ons collectieve begrijpen komen, hoezeer het ook ongemakkelijk kan zijn als we ze voor het eerst horen. Sommigen zijn echt overweldigend, geloof me. Daarom is het wijs om uw hart-chakra open te houden, maar ook uw derde oog-chakra te ontwikkelen zodat u de zuiverste waarheid, de meest onvoorwaardelijke liefde en de Hoogste Staat van bewustzijn kunt ontvangen. In het begin zal het moeilijk zijn, maar geloof me als ik u vertel dat het elk fysiek- of spiritueel ongemak méér dan waard is … omdat de mens die het dichtst bij God staat altijd wint, overal, elke dag.

Zoals ik al eerder zei, houd u klaar om volledig overweldigd te worden, eerst financieel, dan emotioneel en vervolgens ook spiritueel. Want als eenmaal de stroom van genade en waarheden op gang komt, dan zal die voor niemand stoppen – hoezeer u ook vasthoudt aan uw onjuiste overtuigingen. En broeders en zusters … dit is een feit, hier kunt u op rekenen! Nogmaals, ik moedig iedereen die dit leest aan, om dit niet klakkeloos aan te nemen. Ook niet de berichten over Paul Ryan als de Commander and Chief, die wereldwijd militaire opdrachten uitschrijft. Ga beslist ook zelf op zoek daarnaar – en onderzoek véél dingen, zoals ik ook heb gedaan in de laatste tien jaren, ter voorbereiding op dit ogenblik. Leg uw eigen contacten naar de regering, de financiële wereld, het leger en de wetenschap. Ga de echt pijnlijke vragen stellen en ontleed hun antwoorden met groot scepticisme en grote moed.

Maar alstublieft, alstublieft, alstublieft, alstublieft, alstublieft: ontwaak vóórdat de RV plaatsvindt, want als u eenmaal het geld heeft dan zal de waarheid niet meer zo belangrijk lijken. Enkel u kunt de generaties-lange sluimer van uw familie terugdraaien en de nieuwe generaties opmerkzaam maken en leiden, zodat ze allemaal kunnen Ascenderen naar een ongelooflijk bovennatuurlijk bewustzijn – of Christusbewustzijn – en de nieuwe/oude Goddelijke waarheden kunnen ervaren.

Uw ziel is heel belangrijk voor de mijne. En ik zal standhouden als een brug van volledige overgave, totdat iedereen met een open hart over mijn rug is overgegaan. Wees er zeker van dat geen enkele hoeveelheid angst of duisternis ooit het Hemels mandaat voor de mensheid ervan kan weerhouden om bekend te raken in het Goddelijk Licht van de Waarheid … Want er is geen echte dreiging, en alles wat niet echt is, bestaat niet … daarin ligt de Waarheid van God besloten.

God is met ons.
Christus is Liefde.
Alles is goed.
Kipuno Aloha ke Akua (God is Intense Liefde).
Yosef
Enorme dank aan Dinar Chronicles: HIER
en Operation Disclosure: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.