MQ: Disclosure zal plaatsvinden

Zoals gepubliceerd in NAN 60:

Disclosure zal plaatsvinden
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 60: MQ - Disclosure zal plaatsvindenDe gebeurtenissen die de koers van de evolutie van de mensen zal veranderen vorderen goed, en zij zijn uw verzekering dat Disclosure zal plaatsvinden. Veel, heel veel zielen werken er voor het Licht en hebben de kracht om de invloed van de Duisteren te boven te komen. Die trachten nog steeds om voordeel te halen uit de ophanden zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en houdt stand. Het zal nog sterker worden wanneer er nog méér zielen ontwaken tot de Waarheid. Daarom kunnen we stellen dat alles vlot verloopt en zal voldoen aan de verwachtingen. De timing van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar laat me volstaan met te zeggen dat het in elk geval zal eindigen met Ascentie. Ongeacht hoe één en ander zal verlopen, uw succes is verzekerd.

Er is zoveel gaande dat u moeite zult hebben met het bij te houden, maar dit zorgt ervoor dat u in hoog tempo wordt voorbereid op uw taak als een geascendeerd wezen. Op het niveau waarop alles zich in het Nu bevindt, lijkt het alsof Ascentie reeds heeft plaatsgevonden. Maar in uw trillingsniveau gebeurt alles in volgorde en die is onderhevig aan uw vrije wil. Dit maakt het moeilijker om voorspellingen te doen, maar we kunnen wel stellen dat uw Ascentie verzekerd is. Reeds enige tijd krijgt u korte glimpen aangeboden van de toekomst die u wacht en die is vol van beloften die u naar de Nieuwe Tijd zullen brengen. Zoals u binnenkort zult gaan inzien, brengt zij u aan hoog tempo naar de Hogere Dimensies. U zult leven op een niveau waar alles van het Licht is en overal Universele Liefde heerst.

Momenteel weten slechts weinigen onder u waar u vandaan kwam, maar mettertijd zult u de waarheid vernemen. U zult vriendschappen hernieuwen met uw ‘familie’, die geduldig heeft gewacht tot uw bewustzijnsniveau weer op peil was. Herenigingen zullen vreugdevolle gelegenheden zijn, waar u weer opnieuw uw Liefde en uw Licht kunt gaan delen met alle andere zielen. Indien u dat wenst hoeft u nooit meer terug te keren naar de lagere niveaus – al zullen sommigen daar wel voor kiezen om dienstbaar te zijn aan anderen. In plaats van op uw thuisplaneet te blijven kunt u er ook voor kiezen om naar andere, gelijkgestemde zielen te gaan en met hen als een groep te gaan werken. U zult over uw volgende stappen beslissen in het kader van hun belang voor de voortgang van uw evolutie. Dit houdt nooit op totdat u de volledige volmaaktheid bereikt en terugkeert naar de Godheid. Maar u bent net pas begonnen aan uw reis en u zult nog kunnen genieten van vele geweldige en voldoening schenkende ervaringen.

Vele zielen zullen blijven vastzitten in hun overtuigingen – zelfs in zulke mate dat zij zullen weigeren om een bredere kijk te krijgen op wat er nodig is om te evolueren. Maar alleen al omdat zij aanwezig zijn op Aarde in deze tijd betekent dat zij niet volledig kunnen voorbijgaan aan wat er gebeurt, en hun ervaringen nu zullen de basis vormen voor nieuwe inzichten. Er is altijd hulp beschikbaar voor wie langere tijd nodig heeft om zich te verheffen en zij zullen op hun weg begeleid worden om ervoor te zorgen dat ze vooruitgang boeken. Aangezien alles in het ‘Nu’ is, hebben deze zielen alle tijd die ze nodig hebben om verder te komen, aangezien het onmogelijk is om stil te staan en hun bewustzijn onvermijdelijk ook zal toenemen. Maar er valt geen winst te behalen door hen de Waarheid op te dringen, aangezien dat juist een tegenovergesteld effect kan hebben.

Op de Hogere Niveaus wordt er veel gedaan om die mensen te beïnvloeden die posities bekleden van macht en autoriteit, zodat zij namens u beslissingen nemen die u vooruit zullen brengen. De inspanningen om landen samen te brengen in een gemeenschappelijke overeenkomst voor veranderingen lijken vrucht af te werpen. Dit betekent dat het mogelijk is om daar te beginnen en dat zal leiden tot een ‘Herwaardering van Valuta’. Dit zijn moeilijke veranderingen om door te voeren, maar zij die erbij betrokken zijn kunnen de voordelen ervan inzien, ook al vermindert hun eigen munt daardoor in waarde. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van een eerlijk systeem om geld te wisselen. Uiteindelijk zult u een moment bereiken waarop geld niet langer meer nodig is, maar dat ligt nog in de verre toekomst en dus hoeft u zich over de gevolgen daarvan nog geen zorgen te maken.

Er wachten heel wat positieve veranderingen om te worden voorgesteld, en de daden van het Duister hebben de gemaakte vooruitgang niet kunnen voorkomen. Het is zelfs zo, dat de vertragingen méér tijd hebben gebracht voor hen die nieuwe ontwikkelingen onderzoeken en nu zijn er meerdere opties waar er voorheen slechts één optie was. Er zal geen tijd verloren gaan als de veranderingen eenmaal kunnen worden voorgesteld zonder verdere inmenging. Voor sommige daarvan zal het nodig zijn om ze wat langzamer aan te bieden, zodat ze geen complicaties veroorzaken. Maar de andere zullen snel worden doorgevoerd met de hulp van uw buitenaardse vrienden. Wees ervan verzekerd dat de plannen al klaarliggen waarmee ze in gang worden gezet, zodra dat op een veilige manier kan gebeuren.

Zoals u inmiddels heeft begrepen, behoren veel van de luchtschepen die u in uw luchten ziet tot die welke ontwikkeld werden door de Duisteren. Zij die behoren tot het Licht en de Galactische Strijdmacht houden zich meestal uit het zicht, aangezien zij de confrontatie vermijden vanwege hun vreedzame bedoelingen. Toch zijn zij perfect in staat om zichzelf te verdedigen, mocht dat nodig zijn. Er is een zogeheten ‘no-go’ zone rondom uw Aarde, maar die zorgt niet voor problemen voor de hoogstaande beschavingen die beschikken over de meest verfijnde technologieën. De tijd is nabij waarop alle wapens onklaar zullen worden gemaakt. Laat u dus geen angst aanpraten door wat u hoort over de Duisteren. Zij staan onder voortdurend toezicht en hun daden worden nauwgezet gevolgd.

Op Aarde vinden er bepaalde veranderingen plaats die zorgen voor verdriet, maar dat zal van korte duur zijn. Als u eenmaal de aard van deze veranderingen begrijpt, dan zult u heel blij zijn met het resultaat. Het leven zal zoveel gemakkelijker worden en de dagen van ‘tekorten’ zullen spoedig voorbij zijn. Reeds enige tijd heeft u aanwijzingen gekregen over de aard van de komende veranderingen, maar zij zullen ongetwijfeld uw verwachtingen ver overstijgen. Niemand zal erop achteruitgaan en u heeft alles te winnen. De plannen voor uw verheffing zijn al lang geleden opgesteld en kunnen nu worden uitgevoerd.

De uiterlijke gebeurtenissen lijken misschien soms chaotisch, maar alles valt langzaamaan op zijn plek, zoals ook werd aangegeven in recente berichten. Vele zielen zijn nog steeds betrokken bij karmische toestanden en er zullen nog steeds levens verloren gaan, maar hoe verdrietig dit voor u ook kan lijken … het zorgt ervoor dat karmische afwikkelingen hun beloop kunnen hebben. Dit hoort allemaal bij de evolutie en de nodige ervaringen, als deze zielen ook verder willen komen. Zoals met veel aspecten van uw leven, wordt u altijd bijgestaan door Hogere Zielen die u doorheen uw ervaringen begeleiden.

Er is niets nieuws in het Universum, en u trekt naar uzelf precies die oplossingen voor uw problemen en behoeften aan als u vooraf heeft bepaald. U trekt de antwoorden aan door uw gedachten en uw daden. Dat is er de reden van dat – als er een aantal mensen op zoek zijn naar antwoorden voor dezelfde problemen – ze allemaal ongeveer op hetzelfde tijdstip het antwoord vinden. Dit is wéér een voorbeeld van de hulp die u wordt aangereikt.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u met liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.