NAN 59: Ochtenden met AE Michael

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 59

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Donderdag 10 maart 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

NAN 59: CB - Ochtenden met AE Michael

Ochtenden met Aartsengel Michael
door Christine

Licht-dragers,

Ik kom u een grote geruststelling brengen. Uw standvastigheid is inmiddels legendarisch. Laat ons nu tezamen de volgende stap zetten. Het is tijd om uit te breiden – verder, breder, dieper. Het is het moment om uw geloof en vastbeslotenheid – bekend doorheen het hele Sterrenstelsel – nog groter te maken.

Tot voor kort heeft u gewerkt in groepen (een warme verwijzing naar onze dolfijnen-familie, die ook aan het woord komt in deze NAN). Voor uw Levensplan en uw Opdracht op Aarde heeft u zich het beeld van uw innerlijke leiding voorgehouden doorheen extreme omstandigheden en u bent veel succesvoller geweest dan u voorlopig kunt bevatten. Wat er zich nu afspeelt is dat de projecten van veel van deze personen en groepen nu samenkomen om een nog grotere Opdracht te onthullen. Terwijl sommige groepen zich volledig en uitsluitend hebben gericht op de RV/GCR en andere gebieden van de financiële hervorming, hebben anderen zich toegelegd op het veranderen van het bestuurlijk systeem, de wetgeving en zo meer.

Ik zeg u dit met grote stelligheid: elk van de mensen die deel uitmaakten van deze overgangsgroepen hebben één belangrijke karaktertrek gemeen – u heeft er allemaal voor gekozen om diep geloof en onwankelbaar doorzettingsvermogen te belichamen, terwijl u deze schijnbaar onmogelijke taken uitvoerde.

Denk eens terug aan de ingewikkelde reis die u zelf heeft doorstaan en waarvoor het steeds weer opnieuw nodig was dat u voortploeterde terwijl alles om u heen zei: ‘Bestaat niet – wat jij voor je ziet is onmogelijk.’ En toch: hier zijn we dan. U heeft gezegevierd. U wacht nu alleen nog het laatste applaus.

Wel, uw broeders en zusters hebben tegelijkertijd hetzelfde gedaan op andere gebieden van de wereldtransformatie, en zij zijn al even succesvol geweest! Wanneer u dus gaat horen over de verrassende gebeurtenissen en schijnbaar grillige resultaten van hun inspanningen … oordeel dan niet te snel. Houd u niet teveel bezig met HOE de wonderen zich nu aan u en de wereld zullen aandienen. Maak de keuze om uw medemensen te vertrouwen, want zij hebben bewezen dat ze even dapper, even standvastig en even zegevierend zijn als u! U zult het zien! Wij zullen dansen!

Wij blijven vragen dat u uw ervaringen en inzichten zou overbrengen aan de Galactische Raden, omdat u de inspiratie heeft. Wij werken allemaal met u samen als ÉÉN team, en uw inbreng is welkom en wordt gewaardeerd. Daarbij komt dat u niet meer dezelfde bent die u eens was … u vertegenwoordigt nu het succes van uw persoonlijke- en groepsresultaten. Gebruik die moeizaam verdiende momenta om nog méér te groeien.

Houd u altijd vast aan het weten – aldus afgekondigd door God – dat dit verhaal eindigt in GLORIE. Bekijk vanuit dit standpunt alles wat er zich nu afspeelt – en vergeet niet de innerlijke kracht van de resultaten die u en uw groep reeds heeft bereikt bij het verslaan van de matrix! Juich de resultaten toe van andere groepen wanneer ze duidelijk worden in uw wereld. Elk detail moet worden gezien … elk detail, en u bent geliefd en gekoesterd in de palm van Gods hand.

Met de liefde en toewijding van uw Hogere Familie die naar u toestroomt, nemen wij u op in onze armen en steunen wij uw voortgang, nu de Aarde de lang verwachte veranderingen onthult. Geniet ervan.

Ik ben uw Broeder.
Aartsengel Michael

Gechanneled en uitgeschreven door Christine Burk 10 maart 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.