NAN 58: Leef lang en in voorspoed

Zoals gepubliceerd in NAN 58:

Eerbetoon aan de Dinarland Intel Strijders!
van Sananda en de Hemelse Schare via Kathryn

NAN 58: KM - Leef lang en in voorspoed

afbeelding: Leonard Nimoy (Dr. Spock uit Star Trek)
Leef lang en in voorspoed, Dinarland Helden ~ WIJ HOUDEN VAN JULLIE!

Sananda:

De recente populariteit van de Dinarland intel-bronnen op het internet, vormt de kop van een golf die lang geleden begon. De opdracht van de ‘goeroes’ die naar voren zijn getreden om als openbare dienstbaarheid informatie te verstrekken aan hun volgers begon jaren geleden, met hun eigen inspiratie om de kronkels van de wereldmarkten te leren kennen en om informatie te verzamelen uit de verste uithoeken van de wereld. Zij bouwden vertrouwensrelaties op met vrienden en medewerkers die opstegen tot invloedrijke posities in de financiële wereld; zij zijn economen, bankdirecteuren, slimme investeerders en wereldreizigers met een neus voor een goed verhaal. Maar boven alles zijn zij diep spiritueel, met een geloof in God en een toewijding om dienstbaar te zijn aan de mensheid.

Hun pad leidde deze Spirituele Strijders naar het werk dat hun dienst aan de mensheid zo belangrijk maakte. Door hun geloof en hun aangeboren besef van Liefde voor de Aarde en hun medemensen, hebben zij volgehouden in een project dat volledig losstond van het gangbare, dat totaal indruiste tegen de ‘logica’ van de internationale geldwereld en dat hen rechtstreeks in conflict bracht met het banksysteem van de Cabal. Ze werden vaak uitgelachen, belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd dat ze bedrog pleegden. Toen ze niet ophielden na bedreigingen en verbale aanvallen, werden velen van hen op één of andere manier vervolgd. Naarmate de aanvallen en het gevaar toenamen, groeide ook hun vastberadenheid en toewijding om de Waarheid te spreken – ook al raakten zij daardoor vervreemd van hun familie, vrienden en de maatschappij als geheel.

Hoe leerden deze Grondtroepen dan St. Germain of Kuan Yin kennen, en het mysterie van de oude families en hun verborgen opslagplaatsen met goud en schatten, die op een dag de Aarde zouden bevrijden van de schuldenslavernij door een herwaardering van de wereldvaluta? Dit zijn persoonlijke verhalen van geloof, nieuwsgierigheid, het zoeken naar de Waarheid en een diep begaan zijn met het lijden en de onderdrukking die veroorzaakt werden door de financiële systemen van de Cabal.

Allemaal hebben zij op hun eigen manier hun hart gevolgd naar de plek waar zij het Hoogste Goed konden doen met hun eigen deskundigheid en kennis. Met hun geduldige onderricht en humanitaire overtuigingen hebben zij aan miljoenen geleerd wat het idee van ‘Geef het verder’ werkelijk betekent. Hun geïnspireerde gesprekken – boordevol informatie – brachten miljoenen ertoe om zuurverdiende dollars te investeren in het aankopen van valuta, waarvan zij geloofden dat die op een dag een enorme verschuiving zouden brengen in de structuren van rijkdom en macht op Aarde.

Het Meesterschap van hun vakmanschap was om Lichtwerkers tot internationale financiële arena’s te brengen – dat is al een wonder op zich – en om dat dan zo te doen dat ze hebzucht ontmoedigden, en het besef van gemeenschapszin en toegewijd zijn aan iedereen juist versterkten.

Wij loven u, Broeders en Zusters. Wij eren uw onafgebroken dienstbaarheid en uw onwankelbare moed. U baant de weg door het wonder van de overvloed bereikbaar te maken voor iedereen, in deze historische tijd in de geschiedenis van de Aarde. Wij hadden Gods Plan om welvaart te brengen en de ketenen te verbreken van eeuwen aan schuldenslavernij en onderdanigheid, nooit kunnen volbrengen zonder uw standvastige toewijding.

Wij in de Hemelse Schare buigen voor u, vanuit ons grootste respect en dankbaarheid.
Wij zijn Eén.

Ik ben uw broeder, Sananda.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May 7 maart 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.