NAN 53: Onze glorierijke toekomst

Zoals gepubliceerd in NAN 53:

Vóór ons ligt de meest glorierijke toekomst!
door Sheldan Nidle
voor de Galatische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 53 - Toekomst 600x600‘Als patronen worden doorbroken, komen er nieuwe werelden tevoorschijn’

16 februari 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! Een grote operatie om de benodigde fondsen af te leveren, vordert nog steeds. Een weinig weerstand van de Cabal heeft ervoor gezorgd dat het Licht een hogere mate van beveiliging heeft aangehouden dan gebruikelijk. Wij zijn ons heel goed bewust van wat de Cabal nog kan doen. Deze dreiging is hooguit vaag. Niettemin kiest het Licht ervoor om deze afleveringen te omringen met een geheimhouding die veel verder gaat dan strikt noodzakelijk zou zijn. Ondanks deze maatregelen hebben wij er vertrouwen in dat deze fondsen succesvol verdeeld zullen kunnen worden aan de bedoelde deelnemers. Het welvaartprogramma houdt zich ook aan de strikte protocollen, welke ook de geplande leveringen iets vertragen. Ondanks deze extra maatregelen zullen alle fondsen worden afgeleverd en zullen zij leiden tot een nieuw bestuur. Dit is voor ons belangrijk, aangezien dit nieuwe bestuur niet alleen een einde zal maken aan uw schuldenslavernij, maar hen ook in staat zal stellen om voorgoed een einde te maken aan de tientallen jaren van geheimhouding rondom UFO’s. Dit is het overduidelijke teken voor ons, dat wij eindelijk rechtstreeks contact mogen maken met u. We kunnen dus met recht stellen dat dit interessante tijden zijn!

De plotse neergang van deze oude Cabal is wat er nu werkelijk gaande is. Deze slechtwillende machthebbers moeten naar de geschiedenisboeken verdwijnen, zodat u bevrijd kunt worden van de schijnbaar eindeloze schuldenslavernij. Dit proces kwam in het vorige decennium pas echt goed op gang. Het nieuwe financiële systeem is ontstaan in de casino-achtige sporen van het vroegere wereldwijde banksysteem. Zij die oprecht een nieuw systeem wilden scheppen, zagen de uitspattingen van het oude als een middel om het verouderde, hebzuchtige systeem weg te krijgen. De opkomst van landen als China, Rusland en Zuid-Afrika hebben de weg gebaand voor een manier om de tirannie van de westerse banken – en hun trawanten, de westerse multinationals – omver te werpen. Zo begon er een nieuw, eerlijker en transparanter systeem te ontstaan. Dit begon vorm te krijgen met de succesvolle ‘oorlog’ tegen de vluchtige Federal Reserve dollar. De economische machtsverschuiving naar China en haar bondgenoten (zoals BRICS) kon dit proces in de voorbije jaren afronden. Het gevolg hiervan is een nieuw systeem, dat de verdeling van vele welvaartfondsen mogelijk maakt.

Deze instroom van geld moet de landen van deze wereld de mogelijkheid bieden om de lang verwaarloosde systemen aan te pakken, welke deel uitmaken van hun watervoorziening, riolen en middelen van vervoer. Een nieuw wereldwijd medisch systeem krijgt vorm, dat gebruik maakt van zowel nieuwe als traditionele methoden. Het is heel belangrijk dat de mensheid zich uit de impasse trekt van een opgelegde slechte gezondheid en op zoek gaat naar middelen om ziekte te genezen en te voorkomen. Terwijl dat gaande is, is het belangrijk dat er een moderne en efficiënte manier van onderwijs wordt ontwikkeld en aangemoedigd. Zo kunnen geneeskunde en onderwijs een manier worden om beter de overvloed aan nieuwe kennis te begrijpen, die beschikbaar zal komen wanneer het bewustzijn van de mensheid verhoogd wordt. Dit proces is gaande en is deel van het plan van de Hemel om de weg te banen naar volledig bewustzijn. De Verheven Meesters en de Agarthanen zijn volledig betrokken bij het toezicht op het welslagen van deze ingewikkelde operatie. U staat op het punt om vele wonderen te zien geschieden.

Lang geleden hebben de wetenschappers en de priesters van Atlantis u in een onhoudbare positie gedwongen. U heeft veel doorstaan en u moet volledig begrijpen hoe dit op u van invloed is, ook vandaag nog. Onze mentoren zijn van plan om dit met u te gaan uitzoeken en u uit te leggen wat dit feitelijk voor u betekent. Er is een lange geschiedenis die u moet begrijpen en u moet diegenen vergeven die u veroordeeld hebben tot uw huidige benarde omstandigheden. Deze vergeving is belangrijk, omdat het u kan helpen om gemakkelijk de genetische bepalingen te verwijderen, waar u in vastzit. Zodra die eenmaal volledig zijn opgeruimd kunt u een beter beeld krijgen van waar u vandaan kwam en waar u heen gaat. Dit is één van de vele opruimingen die vereist zijn, zodat u kunt aanvaarden wat er nu gaande is in uw wereld. Deze oefeningen kunnen u in staat stellen om uzelf voor te bereiden op het herwinnen van uw status als fysieke engelen. Wij werken heel hard om programma’s gereed te maken, zodat uw mentoren u kunnen helpen om u voor te bereiden op de grootse transformatie die u wacht. Hierdoor zult u herenigd worden met uw spirituele- en ruimtefamilies!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wat er nu op Gaia gebeurt is werkelijk een wonder. Deze wereld heeft lange tijd weggekeken van hen die schijnbaar het vermogen ontberen om ‘het gewoon te doen’! De Hemel heeft gezorgd voor een nieuwe reeks van geweldige bondgenoten, die u heel graag een speciale versterking/steun willen geven om uw doelen te bereiken. Het neerhalen van de duistere machthebbers gaf u de kans om vooruit te gaan om uw dromen en wensen waar te maken. Deze reeks van gezegende kansen is pas het begin van wat er u nog te wachten staat. U rijst op vanuit een bestaan van tekort aan middelen en onvervaardheid om te slagen. Deze wereld zal binnenkort gaan verschuiven en dan zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Weet dit in uw hart en gebruik uw nieuwe zegeningen om vooruit te gaan en elkaar te helpen bij uw zoektocht. Dit is een nieuwe tijd, waarin u een echte visionair wordt – en daardoor bent u in staat om echte wonderen te verrichten! Deze nieuwe wereld is werkelijk vervuld met uw zegeningen.

Wij staan verbaasd over wat u gedaan heeft om dit mogelijk te maken. Uw vermogens worden dagelijks aangetoond. Uw positieve instelling heeft er enorm toe bijgedragen dat het grootste deel van de wraak van de duisteren onder controle bleef. Wij zegenen u en vragen elke dag weer aan de Hemel om namens u in te grijpen. Uw volhardende positieve instelling helpt de Hemel en alle anderen die nu eraan werken om een prachtige nieuwe wereld te bouwen. Zodra deze eenmaal klaar is, kunt u uzelf een schouderklopje geven, omdat het uw visie was die dit alles zo snel tot stand heeft gebracht. Wij danken u door aan de Hemel te vragen om u de Goddelijke gratie te verlenen welke u verdient. De tijd nadert snel waarop u de middelen zult ontvangen die u nodig heeft om uw schitterende opdracht uit te voeren. Wij verwachten dat u heel binnenkort heel enthousiast in één van uw talrijke projecten zult duiken! Dit zal het begin aangeven van een nieuwe wereld.

Dit is de tijd waarin de Meesters u openlijk kunnen onderrichten over uw echte geschiedenis en over uw reis vanuit Atlantis. Velen van u zullen enigszins geschokt zijn als ze het verhaal horen. Alles wat er gebeurt was een gevolg van een uitzonderlijke reeks van manipulaties door de Annunaki en hun wereldwijde volgelingen. Deze bijzondere tijd zal u zegenrijk hiervan bevrijden en u toestaan om te gaan begrijpen hoe belangrijk elke stap van dit lange en ingewikkelde proces is geweest. U zult bevrijd worden en gaan vernemen hoe u hier bent beland. De meesten van u zijn één of andere vorm van Sterrenzaad, die eeuwenlang op een bijzondere reis bent geweest. Kijk naar uw geschiedenis als een voorloper van wat u binnenkort zult gaan doen. U zult een nieuwe geschiedenis gaan schrijven en eindelijk de doelen gaan bereiken waarvoor u in de eerste plaats naar Gaia bent gekomen. Wij zegenen u en wij weten dat deze reis een bijzonder heilig einde zal kennen!

Vandaag hebben wij ons verhaal verder gezet over wat er gaande is op en rond deze schitterende wereldbol. Neem de tijd om terug te denken aan wat u weet en bereid u voor op wat binnenkort gaat gebeuren. Vóór u ligt een schitterende toekomst! Houd u klaar voor wat er nu gaat gebeuren en weet dat een heleboel wonderen nog moeten gaan plaatsvinden! Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!

Meer van Sheldan Nidle en PAO ~ Waaronder de STERK AANGERADEN Webinar
NA DE OVERVLOED : HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.