NAN 53: Aankondigingen en Inzichten

Zoals gepubliceerd in NAN 53:

Het binnenhalen van de Nieuwe Gouden Tijd:
Aankondigingen en Inzichten
over de zich ontvouwende Vrijheid en Voorspoed van de Aarde

rainbow-wave 600x600

N.E.S.A.R.A.
National Economic Security and Reformation Act
Nationale Wet voor Economische Zekerheid en Hervorming

Biedt grote voordelen voor de Amerikanen en de wereld

* Scheldt credit card-, hypotheek- en andere bankschulden kwijt, die ontstaan zijn door onwettelijk handelen van banken en regeringen

* Schaft loonbelasting af

* Schaft inkomstenbelasting af; stelt één tarief van luxebelasting in voor ‘uitsluitend nieuwe aankopen’ – als inkomsten voor de regering.

* Verhoogt de voordelen voor ouderen

* Brengt de Grondwet weer in voege

* Houdt nieuwe Presidentiële- en Congresverkiezingen binnen 120 dagen na de afkondiging van NESARA

* Houdt toezicht op de verkiezingen en voorkomt onwettelijk ingrijpen door groepen met een bepaalde agenda

* Schept een nieuwe Nationale munt voor de VS, ‘regenboog-valuta’ genaamd en gedragen door de edelmetalen goud, zilver en platinum

* Brengt het Grondwettelijk Recht terug in al onze rechtszalen en wettelijke kwesties

* Zet een nieuw Bankenstelsel op voor de Verenigde Staten, in overeenstemming met de Grondwettelijke bepalingen

* Doekt het Federal Reserve System (de Federale Bank) op

* Herstelt het bankgeheim

* Schoolt alle rechters en advocaten bij inzake het Grondwettelijk Recht

* Vestigt vrede over de gehele wereld

* Geeft de aanzet tot de eerste fase van wereldwijde welvaart door de verdeling van enorme rijkdommen die gedurende vele decennia zijn bijeengebracht

* Stelt enorme sommen geld ter beschikking voor humanitaire doeleinden

* Maakt de bekendmaking mogelijk van nieuwe technologieën, zoals apparaten voor het opwekken van alternatieve energie

NAN 53 Nesara

Nesara wordt ook de Hervormingswet genoemd.
Er ligt OP DIT OGENBLIK een wet klaar,
welke bij zijn afkondiging ONMIDDELLIJK UW LEVEN zal verbeteren!

brengt ONMIDDELLIJK VREDE en …

1. Herstelt het Grondwettelijk Recht in Amerika zodra NESARA publiekelijk wordt aangekondigd.

2. Verwijdert (in Amerika) de regeringsfunctionarissen en alle leden van het Congres uit hun functie, vanwege hun aanhoudende ongrondwettelijk handelen. De President, Vice-president, leden van het Kabinet en alle leden van het Congres worden met onmiddellijke ingang uit hun functie gezet door de publieke aankondiging van NESARA. Bijzondere wetshandhavers zullen fysiek de huidige regeringsambtenaren uit hun kantoren halen. Hierdoor wordt een frisse start op nationaal niveau mogelijk. Gebruik makend van de Grondwettelijke lijn van Opvolging, stelt NESARA dan tijdelijk een Grondwettelijk aanvaardbare NESARA President en Vice-President aan, totdat er nieuwe federale verkiezingen kunnen worden gehouden – binnen zes maanden na de aankondiging van NESARA.

3. Omdat NESARA ongrondwettelijke noodtoestanden uitbant, kondigt de publieke aankondiging van NESARA dus ook ‘vrede’ af. Het leger van de VS in Irak en Afghanistan wordt onmiddellijk teruggeroepen naar Amerika.

4. Als gedeeltelijk herstel voor de 90 jaren van regering- en bankenfraude, vereist NESARA dat er voor alle Amerikanen een volledige kwijtschelding komt voor alle credit cardvorderingen en bankschulden.

5. Begint het VS Schatkist Bank Systeem, met nieuw VS Schatkist-geld, gebaseerd op goud. De Federal Reserve wordt opgedoekt; de gebouwen en het grootste deel van het personeel zullen naar de VS Schatkist Bank gaan.

6. Beëindigt in Amerika de Inkomstenbelasting en stelt een nationale verkoopbelasting in op de aankoop van nieuwe, niet-essentiële goederen. Deze inkomsten gaan naar de regering. Essentiële goederen zoals voedsel en medicijnen en gebruikte/tweedehands goederen worden vrijgesteld van verkoopbelasting.

Ga voor meer informatie naar NESARA.US: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.