NAN 51: Er is geen strijd, gevecht of gevaar

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 51

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 10 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Er is geen strijd, gevecht of gevaar: Kom er Zegevierend doorheen!
door Ashtar via Kathryn

NAN 52 Nikola Tesla 600x600

Alles wat in het verleden geweldig was
werd belachelijk gemaakt, veroordeeld, bestreden, onderdrukt …
enkel maar om nog sterker, nog zegevierender uit die strijd te komen.

Nikola Tesla

Ashtar:

Gegroet, geliefde Kinderen van God. Ik ben het, Ashtar. Ik kom tot u vanaf de brug van de New Jerusalem – al is dat strikt genomen niet helemaal waar. Ik projecteer mijn wezen op verschillende ingewikkelde manieren, zoals wij dat hier in de Hogere Dimensies allemaal kunnen. Ik verbind mijn hart en mijn geest met Kathryn, terwijl zij in haar zonnekamer dit bericht zit te typen en ik ben bij ieder van u die dit leest – meteen zodra u uw ogen op mijn woorden richt. Tegelijk geef ik Christine mijn vertrouwde energetische blijdschapsknuffel, die zij onmiddellijk herkent.

Ziet u, voor ons is het even vanzelfsprekend als ademen, om onze energieën op een multidimensionale manier te richten, om volledig aanwezig te zijn bij elke ontmoeting. Natuurlijk zijn onze vermogens niet zo verreikend en allesomvattend als die van Moeder en Vader, maar elke keer als wij ons Lichtquotiënt verhogen, winnen wij ook aan ‘watt’ in ons wezen. Het is een opwindend proces, dit groeien in het Licht. Het is opwindend om te voelen hoe je eigen vermogens toenemen, nietwaar? U ervaart nu eenzelfde proces op een gelijkwaardige wijze: uw Licht neemt toe en verheft u naar meer glorieuze mogelijkheden en bewustzijn. U bent een preciese – maar lager dimensionale – versie van wat wij doen in de Hogere Dimensies, tegelijk met u. Dit betekent niet dat u minder goed werk levert dan wij, omdat u zich momenteel in een lagere dimensie bevindt. Integendeel zelfs. Op dit ogenblik groeien wij allemaal aan een enorm hoog tempo om deze verschuiving aller verschuivingen te bereiken die nu plaatsvindt op Oppervlakte Aarde – en daar voorbij. Er is geen ‘groter’ of ‘beter’. U groeit om uw grootse mogelijkheden te vervullen, zoals wij ons oprekken om ons eigen Licht te doen groeien.

U begint nu in te zien hoe waardevol, hoe kostbaar uw leven hier op Oppervlakte Aarde is. De lessen die u hier leert – de hordes die u nam, de bruggen die u bouwde – staan in direct verband met de groei van uw Hoger Zelf dat hier bij ons is. Alle inspanningen om trouw te blijven aan uw innerlijk Licht zijn even waardevol, ongeacht de dimensie die u kiest als uw speelveld. Wij zien uw heldhaftige inspanningen om Liefde te scheppen ondanks alle mogelijke uitdagingen: dat is waarin u uitblinkt, geliefde Mensen.

U verandert in essentie niet, wanneer u het menselijke uniform aantrekt voor deze ervaring; u krijgt een kans om het nagenoeg onmogelijke uit te voeren. Wij groeien allemaal als we dergelijke uitdagingen aangaan. Het resultaat is niet bepalend voor succes of falen. Het is het blijven vasthouden aan het Licht en de Liefde te midden van alles – daaruit blijkt uw diepe verbinding met Moeder en Vader … het levende voorbeeld van hoezeer wij geschapen zijn naar hun beeld.

Wij vertellen u deze week via vele bronnen, zoals u zult zien in dit Nieuwsblad, dat u een Omslagpunt heeft bereikt. U heeft uzelf opgetild tot een hogere trilling van Licht, voldoende om het gehele collectief en de Planeet zèlf naar een hoger bestaansplan te tillen. Het is moeilijk om in woorden te beschrijven wat wij zien, omdat uw taal zoveel gebruik maakt van verwijzingen naar dingen als plaatsen, tijd, afzonderlijke gebeurtenissen. Wij zien uw opmars naar het Licht als kleuren, verlichting, energieën, toenemende golven van levenskracht die uitstromen van uw Planeet. Ieder van u is een groeiend Lichtpunt, een deel van het Universele Licht. Wij juichen u van ganser harte toe omdat wij weten hoe moeilijk het is geweest om stand te houden terwijl u daar was, omringd door twijfelaars, zwartkijkers en de kleinerende – maar nu monddood gemaakte – aanvallers die stevig vasthouden aan het ‘Cabal blijven’.

De eenvoudige betekenis van het omslagpunt is dat u nu méér Licht voortbrengt en in stand houdt, dan de Cabal kan onderdrukken in hun poging u zover te krijgen dat u ermee ophoudt. Zij scheppen geen duisternis; zij scheppen nooit iets. Zij waren enkel in staat om de macht te krijgen over de bevolking van de Aarde door u te laten ophouden met te zijn wie u werkelijk bent – Lichtwerkers, ieder van u. Nu u uw geboorterecht weer heeft herwonnen en u de ketenen weghaalt van negatieve gedachten en gevoelens, komt uw Goddelijk Licht weer zegevierend tevoorschijn. Dit is het wonder dat u hier kwam teweegbrengen en u slaagt daar glorierijk in.

Het is zo belangrijk dat u nu gelijkmatig standhoudt, liefste Broeders en Zusters. Ga door met uw schitterende Licht uit te stralen. Blijf groeien, zoals een bloemknop uitgroeit tot een prachtige bloem. Sta niet toe dat deze laatste wanhopige drama’s, geheime operaties en theatrale opvoeringen van geweld en negativiteit u afleiden. Blijf uw aandacht gericht houden op ons, op de handen die wij naar u reiken en op het grote Licht dat nu naar u toestroomt vanuit de Grote Centrale Zon, onze Moeder en Vader God. Veranker u diep en blijvend met Gaia. Dit biedt zowel haar als u houvast. Uw voorbije levens, uw diepgaande persoonlijke werk en uw bereidwillige hart hebben u voorbereid op deze laatste grote sprong naar een geheel nieuw leven.

Zoals u weet houden mijn Galactisch Team en ik het toezicht op de veiligheid van de belangrijke transacties die er nu plaatsvinden op Gaia, in deze fase van de Welvaartprogramma’s. Er was een fysieke verplaatsing nodig van de grote hoeveelheden aan goud en andere kostbaarheden. Onze Galactische- en Oppervlakte Teams hebben dit volbracht in samenwerking met enorme Legioenen van Engelen, onder aansturing van mijn broeder en zuster, AE Michael en Christine. Wij werken voortdurend samen in volledige harmonie en met grote vreugde, wanneer wij toezicht houden op deze enorme verschuiving van rijkdom – uit de grijpgrage handen van de Cabal en in de liefdevolle armen van onze gulle, hardwerkende Lichtwerkers.

Wij kunnen nauwelijks wachten om feest te vieren met onze geliefde Grondtroepen, de grote helden van deze tijd, die lang hebben gewerkt onder gevaarlijke en moeilijke omstandigheden en grotendeels in anonimiteit omwille van hun eigen veiligheid. Natuurlijk gebeurt er in deze laatste fase niets wat niet was afgesproken in het contract van vóór uw incarnatie. U bent veilig onder ons waakzaam toezicht, en de spil in het succes van deze grote verschuiving is uw geloof en uw vertrouwen, dat zelfs al verricht u taken die kunnen worden beschouwd als moeilijk of riskant, u volledig gedragen bent in onze aanbiddende omarming.

Nu u zich allen klaarmaakt om over te gaan van vrij bescheiden omstandigheden naar grote rijkdom, willen wij u eraan herinneren dat wij graag willen dat u tijdens de overgangsfase toch een beetje bewustheid behoudt wanneer u van de ene plek naar de andere gaat – zeker wanneer u iets meeneemt van grote waarde. Roep ons altijd erbij om uw verplaatsing te overstralen, dan zullen wij onmiddellijk een extra veiligheidsmaatregel inlassen – zowel Galactisch als van de Engelen – om u te begeleiden terwijl wij de ‘opruiming’ afronden van hen die maar wat graag ons werk zouden verstoren. En vergeet niet om met ons mee te doen bij de feestelijkheden, de grote vreugde en de opwinding – maar altijd gecombineerd met een aura van vrijgevigheid, bescheidenheid en dankbaarheid.

Deze tijdelijke, rustige benadering zoals u die van ons heeft gezien tijdens dit gehele project, zal ons niet alleen de kans geven om ons gezamenlijke doel te bereiken van het verspreiden van de zegeningen, maar het zal ook zorgen voor een zachte, hoogtrillende atmosfeer van overvloed – de aangename atmosfeer die wij ervaren hier in de Hogere Dimensies. Uiteindelijk is dat het doel van dit geweldige project, nietwaar?

U bent hier om een wereldwijd systeem te vestigen, zonder onrust of tekort. Een onwankelbare staat van genade – de zekerheid dat u veilig en geliefd bent – is de basis voor het scheppen van een nieuwe wereld. Ware overvloed moet worden beleefd met vreugde en de zekerheid dat het leven niet gevaarlijk of veroordelend is. Dit was de voortdurende programmering van de duisteren: ‘Wees bang!’ Ik bied u het Hoger Dimensionale alternatief daarvoor: ‘Wees veilig en gerust in onze Liefde.’ U bent hierheen gekomen om dienstbaar te zijn en het is ons een grote vreugde om te helpen de weg voor u te banen. Vier met ons onze ‘ont-Sluiering’ mee. Zoals het liedje van Michael Jackson het zegt: ‘U bent niet alleen, wij zijn hier bij u.’ (You are not alone van Michael Jackson – V)

Natuurlijk hebben wij altijd over u gewaakt, maar onze nauwe verbondenheid en uw bereidheid om ons te roepen hebben het mogelijk gemaakt dat wij steeds méér de weg voor u konden effenen. Wij konden onze bijdrage leveren aan het ‘smeren van de tandwielen’ naarmate we ons tezamen begeven naar de Nieuwe Gouden Tijd, de droom die we samen hebben geschapen. Hoe méér u op ons vertrouwt en blij bent met onze bescherming en onze Liefde, des te groter is de vrijstelling om u nog méér te geven. Zo worden de Liefde, de overvloed, de vreugde en de vrede met de minuut groter.

Kunt u bevatten, geliefde Broeders en Zusters, dat u nu al leeft in een wereld waarin het gevaar niet langer meer bestaat? Ik verzeker u dat het waar is. Nu denkt u waarschijnlijk ‘Maar Ashtar, er zijn nog steeds overal oorlogen en terroristen en gekken met wapens!’ Zelfs als dat zo zou zijn – en dat is het niet, omdat dergelijke verslaggeving de afgezaagde, tanende cabalverzinsels zijn van zwaar overdreven en opzettelijk angst-zaaiende krantenkoppen – dan nog zou dat geen invloed hebben op uw eigen overleving. Als het geen deel is van uw zielencontract om de Planeet nu te verlaten, dan zal dat ook niet gebeuren. De grote media (het meeste van wat op televisie verschijnt) draait in een laatste poging nog overuren om verhalen te vinden over gewelddadige misdaden om hun ‘nieuws’-uitzendingen mee te vullen.

IS was een schepping van de CIA, de Mossad (Israëlische geheime dienst – V) en de geheime dienst van Saudi Arabië, om de instabiliteit in het Midden-Oosten te behouden. Het is er al niet in geslaagd om een winstgevende derde wereldoorlog te beginnen, omdat de mensheid de manipulaties en de leugens heeft herkend en steeds minder bereid is om hun toevlucht te nemen tot geweld tegen hun buren. Wereldleiders waaronder Putin, Obama, Abadi, Rouhani, Merkel, Trudeau, paus Fransiscus (de regeringsleiders van Rusland, Amerika, Irak, Iran, Duitsland, Canada en het Vaticaan– V) en nog anderen komen geregeld bij mekaar en spreken achter de schermen met de oude Chinese- en andere oude families om vrede en wederzijdse handel tot stand te brengen en zich af te scheiden van de ijzeren vuist van de Cabal in de Verenigde Staten. Syrië zal binnenkort voor zijn huidige conflicten de hulp krijgen van Russische- en Chinese weldoeners.

De ronselaars en de instructeurs van de IS zullen worden gevangen genomen en ontmaskerd als de frauduleuze indringers die zij werkelijk zijn, en de rijkdommen die lange tijd zijn verduisterd uit deze door oorlog verscheurde landen, zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige bewoners. Deze komende lente zal er een uitgebreide wederopbouw opbloeien in Irak, Syrië, Afghanistan en alle landen in Afrika en Zuid-Amerika. Dit zal betaald worden uit de Welvaartfondsen en zal de enthousiaste hulp krijgen van deskundige vrijwilligers en Lichtwerkers uit de hele wereld. Uw Galactische vrienden bereiden zich voor om zich te voegen bij de legioenen van vreugdevolle deelnemers, die zullen helpen bij het opzetten van het wereldwijde feest waar wij allemaal aan deelnemen.

De veranderingen die gaan plaatsvinden in uw wereld zullen zo snel en zo verreikend zijn, dat het zal lijken alsof u op een morgen wakker wordt en merkt dat de wereld van strijd, geweld en chaos waarin u gedompeld was niet méér is geweest dan een nachtmerrie. De Nieuwe Aarde zal openbarsten als een plots, duizendjarig succes. Ziet u, lieve Vrienden, het gevaar is al geweken, het Tijdperk van Vrede werd aangekondigd en geschapen en de details zijn uitgewerkt, tot en met het laatste kind dat uit het puin wordt gehaald van het oude rijk van terreur. U kunt nu weer ademhalen, uw Zuil van Licht opbouwen, in vriendschap en mededogen uw hand reiken naar de eerste persoon die u tegenkomt en met ons meedoen aan de vreugdevolle feestelijkheden. Wij zijn hier, wij hebben overwonnen en wij zijn in Liefde.

Ik ben Ashtar, uw liefhebbende broeder. Salut!

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 10 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.