NAN 50: Aankondigingen St Germain en Rob Potter

Zoals gepubliceerd in NAN 50:

Het binnenhalen van de Nieuwe Gouden Tijd:
Aankondigingen en Inzichten
over de zich ontvouwende Vrijheid en Voorspoed van de Aarde

Artikelen die zijn uitgezocht door AE Michael, over de volgende onderwerpen: RV/GCR, NESARA, GESARA, Nieuwe Besturen, De Aankondigingen, Gratis Energie, Nieuwe Healende Technologieën, Disclosure, Grootschalige Landingen, Kristallen Kamers en méér!

Editie 51 - goud

Afbeelding: “Eén van 12 massieve activa”

Onmetelijke rijkdom is de uwe

St. Germain:

Onze vrienden op de grond vragen mij voortdurend om bewijs van de dingen waarnaar wij verwijzen als de beweging ‘achter de schermen’ voor het vrijgeven van al de programma’s waarover wij u hebben verteld. Wij konden eerder niet zoveel details geven omdat er veel elementen van dat vrijgeven waren die nog in geheime onderhandeling waren, en velen van onze grondtroepen zouden in gevaar zijn gebracht als we informatie hadden uitgebracht over hen. Ik weet zeker dat u begrijpt hoe gevoelig deze processen zijn geweest. Wij kunnen nu wel een aantal van deze bijzonder opwindende projecten bespreken omdat alles afgerond is, klaar voor als de laatste bel zal klinken.

Eén van de ‘geheimen’ gaat over de enorme hoeveelheden rijkdommen die de Welvaartfondsen omvatten. De beschrijving van een paar van de enorme opslagloodsen gevuld met goud, kostbare edelstenen en andere waardevolle zaken staat in mijn boeken uit 1930, met name in het eerste deel met de titel ‘Ontsluierde Geheimen’ door Godfré Ray King. In die tijd beschouwden wij van de Hemelse Schare dit als een prachtige onthulling die de Ascentie van planeet Aarde kon helpen bespoedigen, maar Wereldoorlog II kwam ertussen – en daarmee ook de toename van de macht van de Cabal. De boeken dienden als een inleiding voor een kleine groep van Lichtwerkers, maar zoals zovele van onze projecten die door de Hemel werden gesteund, werd ook deze informatie begraven en de greep van de Cabal op de Aarde werd nog steviger … tot nu.

Bewijs van de fabelachtige rijkdom van St Germain
Eindelijk kan ik u precies onthullen hoe enorm en echt de langverborgen rijkdommen zijn en dit onderbouwen met foto’s en getuigenissen uit eerste hand van mensen die al tientallen jaren met mij samenwerken. Onderstaand vindt u stukjes uit een lang artikel van Rob Potter, met daarbij foto’s van slechts een paar voorbeelden van de begraven schat die in bewaring werd gehouden voor deze monumentale tijd. Wij moesten er zeker van zijn dat het veilig was om de fondsen vrij te geven, voordat het laatste transport en het onthullen ervan konden plaatsvinden.

Sommige van deze opslagplaatsen van goud, zilver en speciale aandelen zijn herhaaldelijk bestolen en weer teruggehaald, terwijl wij er alles aan deden om uw geboorterecht te behouden voor het moment waarop het gedeeld kan worden met iedereen. Het grootste deel ervan heeft onder het waakzame en bijzonder trouwe toezicht gestaan van machtige families in Azië en Europa. Een deel ervan heeft zijn weg gevonden naar de VS, in voorbereiding op het vrijgeven ervan. U kunt zich de problemen voorstellen die kwamen kijken bij het in het geheim overbrengen van – als voorbeeld – miljoenen tonnen aan goudstaven … maar het is gelukt.

Vele zwartkijkers – met name zij die zijn opgeleid binnen de financiële systemen van de Cabal – hebben volgehouden dat de herwaardering van valuta oplichting was omdat het nog nooit eerder was gebeurd, en er kon onmogelijk genoeg geld in de wereld zijn om de toestroom van geld te dragen zoals wij die hebben beschreven. Wij begrijpen hun twijfel, maar zij hebben het gewoonweg fout. Er is genoeg rijkdom om elke man, elke vrouw en elk kind op de planeet 100 miljoen dollar of méér te geven. Het enige wat nodig was, was de juiste timing en de hogere trilling die moest zorgen voor mededogen, vriendelijkheid en grote Liefde om het gedrag aan te sturen van allen die aan de macht waren, tot en met de laatste familie, de laatste stad en het laatste dorp. Die tijd is eindelijk gekomen, mijn lieve Broeders en Zusters.

De onderstaande foto’s zijn echt en een klein voorbeeld van de grote rijkdom die wij al aan het verdelen zijn. Ja, alle valuta zijn nu gebaseerd op goud en echt bestaande activa – en dat zullen ze ook blijven. Vanuit onze onbeperkte opslag binnen in de bergen, onder eilanden, onder de zee en in afgelegen verborgen grotten hebben wij het goud voorzien voor ieder land ter wereld om dit mogelijk te maken. Elk land zal economisch stabiel zijn, verzekerd van zijn welvaart en krijgt de kans om de kunstmatig opgezette schuld achter te laten, welke iedereen tot slaaf maakte.

Misschien zijn sommigen van u bekend met mijn vroegere kasteel in Transylvanië. Het was een handige verstopplek voor de bergen aan rijkdom, vanwege het doolhof van nooit in kaart gebrachte ondergrondse doorgangen en verborgen kamers. Ik kan u dit nu vertellen omdat in de voorbije maanden al de schatten veilig zijn weggehaald en overgebracht. Het kasteel zelf bleef verborgen onder een sluier van mysteries door de Dracula-verhalen – een handig en leuk rookgordijn voor het Licht dat daar verborgen lag.

Zoals ik gisteren heb aangeboden tijdens mijn verrassingsbezoek aan onze BTR-uitzending (LINK) zal ik met veel plezier ieder van u meenemen op een persoonlijke, begeleide rondleiding naar onze grote bergen van kostbare juwelen, goud en bijzondere financiële instrumenten, met een waarde die gemiddeld gelegen is rond getallen die gevolgd worden door méér dan 50 nullen (een miljard heeft 9 nullen – V). U hoeft maar mijn naam te roepen en ik zal u in uw meditatie meenemen naar de grote opslagruimten. U ziet nu wel in, waarom het vrijgeven van een dergelijke rijkdom heel snel het belang van geld zal doen afnemen, nietwaar? U zult geen behoefte hebben aan een bankbiljet of een gouden munt wanneer er overal overvloed is, beschikbaar voor iedereen en waar ieder wezen op Aarde vrij is om zijn of haar Licht-dromen te volgen?

De dominostenen beginnen te vallen
Vanwege de transparante nieuwe banksystemen die nu op hun plaats zijn, zullen omkoping en corruptie niet langer meer verborgen kunnen blijven. Het zorgt nu al voor een onmiddellijke bekendmaking en de arrestatie van hen die getracht hebben te frauderen met onze feilloze systemen. Deze zijn nu volledig in werking en dit is slechts een klein deel van de wereldwijde programma’s die de gehele Aarde zullen verheffen, door te voorzien in schoon water, voldoende zuiver voedsel en nieuwe medische- en energie technologieën. Er werd al lang geleden besloten, dat de meest effectieve manier om de mensheid te bevrijden uit de slavernij zou beginnen met economische zekerheid voor iedereen. Onze successen op financieel gebied banen nu – sneller dan wij voorheen verwacht hadden – de weg voor een sneller uitrollen van de technologieën die ziekte, oorlog en allerhande gifstoffen voorgoed naar het verleden zullen verwijzen. De landingen zullen daarop volgen.

De reusachtige, ingewikkelde en doordachte afhandeling van deze veranderingen heeft naar Aardse maatstaven heel lang geduurd. De voorbije 70 jaren hebben zowel de hemel als de Aardse partners – zoals u dat zou zeggen … de druk steeds verder opgevoerd. Naar Kosmische normen is dit ongehoord – een verschuiving van reusachtige omvang die bereikt wordt in één ogenblik. Wij hebben dit niet voor u gedaan, Geliefde Mensheid, het bent u en diegenen die samen met u zijn die op dit ogenblik de hoge trilling van Liefde en Licht dragen, die iedereen verheft tot de stroming van energieën die worden uitgestuurd door Moeder en Vader God – de energieën van de Grote Centrale Zon, onze Bron van alles wat goed en Licht is.

Lichtwerkers Hierboven en Beneden ruimen de Energieën van de Aarde op
Vandaag botsen er immense energieën over de hele planeet Aarde, nu de oude energieën worden vrijgemaakt en de menselijke Transmutatie Teams letterlijk de lagere energieën doorheen hun lichaam verwerken, om deze naar het Licht te sturen. Het is een uitputtende taak en zij wordt uitgevoerd door al de Meesters die nu geïncarneerd zijn. Hetzij menselijk, dierlijk of elementaal, al het bewustzijn is gericht op de enorme uitdaging van het opruimen van duizenden jaren aan opgeslagen, giftige energieën. Terwijl wij over u waken met grote tederheid en Liefde, volbrengt u wat enkel de meest dappere verzameling van vastbesloten zielen ooit kon volbrengen: het Mede-scheppen van de Nieuwe Aarde, letterlijk tot stand gebracht met het ‘zweet uws aanschijns’ en de Liefde van uw ontembare hart. U bent geweldig.

Sta uzelf zelfs geen seconde toe om twijfel of ongeduld te voelen. Alles ontvouwt zich in volmaakte harmonie, zoals de meest prachtige symfonie die ooit werd uitgevoerd door gelijk welk Aards- of Engelenkoor en u, geliefde Broeders en Zusters, bent hier om getuige te zijn van en deel te nemen aan dit zegevierende crescendo. De verlokkende klanken van de eerste beweging beginnen al. Luister!

De onvoorstelbare inspanning van vandaag – maximale dienstbaarheid en de medewerking van iedereen – zullen in de herinnering blijven als het Keerpunt, het ogenblik waarop het doek werd opgehaald en de eerste glimp van de onmogelijke droom zichtbaar werd voor de eerste golf Lichtwerkers, wiens hart open is en zich verheugt op de éénwording. Wij doen met u mee in deze vreugdevolle viering, Geliefden.

Ik blijf altijd aan uw zijde, in toegewijde dienstbaarheid aan Moeder en Vader en de Hemelse Schare.

Ik ben uw Broeder, St. Germain.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 7 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * *

(Stukken uit) Een gesprek met een ingewijde Financiële Strijder voor het Licht
door Rob Potter

Bedankt aan Ingenious1 bij WSOMN en Dinar Recaps voor het opnieuw plaatsen.

2 februari 2016

LIEVE … FAMILIE,
Enige tijd geleden werd ik gecontacteerd door een spirituele mede-broeder en Kriya Yoga-aanhanger, die betrokken is geweest bij het afdwingen van de controle over het financiële systeem uit handen van de controlerende macht. De namen en misdaden zijn er teveel om hier op te noemen, en er zijn veel méér en beter geplaatste mensen die bekend kunnen maken wat er precies gaande was. David Wil***** documenten over financiële tirannie zijn zeer goed onderbouwd en diepgaand. Ik ken de ingewijde die hem de nodige info heeft gegeven en hij heeft mij veel dingen uitgelegd die zo ontzettend fout zijn, over hoe wij als volk gegijzeld zijn geweest.

Ik heb problemen met geld en de afpersingspraktijken van de wereldregeringen en de internationale centrale banken die geld stelen en de onschuldige oppervlakte-bevolking beroven via hun schimmige plannetjes. Zij gebruiken geld om ons af te leiden van hun diefstal, door ons psychologisch te martelen via een corrupt duivels systeem dat het hele menselijke ras bezwaart. Ik wil dit geopenbaard en onthuld hebben als het slavernijsysteem dat het is, zodat we kunnen healen en verder kunnen gaan.

Het is de spil in de controle-matrix en ik wil een massale aanval van Waarheid – uitgevoerd door de hele mensheid – om een einde te maken aan deze waanzin en om onze soevereiniteit terug te nemen … als volk en als planeet. Het transcript dat hieronder volgt (dank je, Danell) is een persoonlijk gesprek waarbij de namen en andere persoonlijke informatie gewijzigd zijn.
TR is een goeie man, hij is oprecht en integer …

Mijn raad voor ieder van u die méér bezig is met geld dan met het gericht zijn op een spiritueel volgen van de Goddelijke, natuurlijke wetten van de Universele levenskracht en spirit, is om te stoppen met in de materiële wereld te zoeken naar uw geluk.

Ik wil er bij u op aandringen om uw innerlijk leven en uw innerlijk weten te ontwikkelen, aangezien het nu méér dan tijd is om te gaan bidden, het Licht te aanroepen en te mediteren op uw eigen Goddelijke Aanwezigheid. Deze zielenverbinding is altijd – hier en nu – binnen in u. Zoek het Licht en de Waarheid binnen in u, zodat u voorbereid kunt zijn op het ogenblik waarop uw Aanwezigheid op uw schouder tikt om u bij elke stap te leiden. Gebruik uw onderscheidingsvermogen om u te richten op behoeften … méér dan op verlangen.

Zonder verdere inleiding is hier een interessant gesprek met TR.

(Stukken uit) Een gesprek met een ingewijde financiële Strijder voor het Licht

TR – Het is zo interessant, alles wat er nu gaande is Rob. Absoluut fenomenaal. Ik werk rechtstreeks met het soevereine comité. Dit is de Chinese grootvader, en zij beheersen het grootste deel van de rijkdommen van de wereld welke deel uitmaken van dit … laten we zeggen … nieuwe systeem.

Rob – Wat is IQD?

TR – Irakese Dinar. NID. Irakese Dinar. De reden waarom ik de nadruk leg op NID is omdat het de eerste spil is van het nieuwe systeem. Zodra de IQD echt wordt aangekondigd en er een herwaardering van komt, dan zal alles op gang komen. Maar nu gebeurt alles achter de schermen en ik bevind mij achter die schermen …

Hier de foto van de geldkoffer. Bijschrift: Hierbij bevestigd. Foto’s persoonlijk genomen door Allen F. Miller op 15 maart 2015

Editie 51 - koffers

Hierbij bevestigd. Foto’s persoonlijk genomen door Allen F. Miller op 15 maart 2015
(Foto: teruggevonden rijkdommen, gestolen van het Amerikaanse volk)

Rob – Ik heb een vraag voor je, gewoon vanuit historisch standpunt over wat ik zie. De manier waarop de groten der aarde veel geld verdienen aan de oorlogen, is wanneer zij binnenvallen in een land en kunstmatig oorlogen beginnen – dan wéten zij dat dit gaat gebeuren. Het eerste wat ze dan doen is dat ze naar de Wereldbank en de NAVO stappen en zeggen: ‘We gaan het geld van deze landen devalueren (in waarde laten dalen – V), net als de Dong of de Dinar.’ En als de oorlog voorbij is, dan laten ze de waarde van dat geld weer stijgen en maken zij grote winsten.

Dat spelletje is nu al zo vaak gespeeld en naar het schijnt was het leger hierbij betrokken en hebben zij de hand kunnen leggen op deze platen (de drukplaten waarmee geld gedrukt kan worden – V) en zo drukken zij heel veel Irakese Dinars bij. Een heel groot deel daarvan is vals geld. Dat lijkt op stelen. Het leidt tot ontwaarding van het geld van de Irakese bevolking, die recht hebben op dat geld om hun land weer op te bouwen. Hoe kunnen wij bevestigd krijgen dat al die NID’s echt zijn en niet onder valse voorwendselen zijn gedrukt en dat zij werkelijk gedragen worden door de soevereine Irakese regering?

TR – Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is echt niet zo moeilijk. Ten eerste is datgene wat jij beschrijft niet precies zoals het gaat. Wat er gebeurt, is dat zij een land binnenvallen en dan zeggen tegen de leider ‘Kijk, wij mikken nu op jouw bedrijf. Jij hebt rijkdommen die wij willen hebben. Je hebt een keuze. Ofwel maken wij jou heel erg rijk en zorgen wij voor jouw familie en wij …’

Rob – Draag het over aan ons want anders voeren wij oorlog.

TR – Ja, ‘wat wij gaan doen is het volgende: jij werkt met ons samen en doet wat wij vragen of wij zullen binnenvallen en dan brengen we de Academici – of de oude Blackwater die nu Academici zijn – of XE of een gewoon leger en dan zorgen we voor chaos in jouw land. Vervolgens brengen we een nieuw bestuur aan de macht en doden we iedereen in jouw familie en jou erbij en ook alle mensen in de regering. Speel je mee of niet?’ Zo ongeveer gaat dat dan.

Editie 51 - chinese platen

Hierbij bevestigd, foto’s door mij persoonlijk genomen op 21 juli 2015
(Foto: Obligaties van de Chinese Boeren, teruggevonden rijkdommen voor de RV/GCR)

Rob – … ‘Het nieuwe systeem is er al. Wij (Galactische steun) waken erover. Wij zullen uw beveiliging zijn en jullie kunnen het op eigen houtje doorvoeren. Dit is ons voorstel voor jullie systeem, maar jullie moeten het doen.’

Ik denk dat het hierover gaat met dat Reno gedoe – het omkeren van de wereldeconomie op eerlijke, rechtvaardige en correcte wijze voor de hele wereld, en tegelijk ervoor zorgen dat er terugbetaling is voor al de vernietiging die er heeft plaatsgevonden in onschuldige landen zoals de Fillipijnen en Mexico, Zuid-Amerika en Afrika. Die zijn geplunderd geweest.

Zij moeten hersteld worden tot ze weer gelijkstaan met hun broeders in de wereld. En van daaruit verder …

TR – Zodra alle onderdrukte technologieën openbaar worden, zullen we merken dat de mensen replicators (reproductie-apparaten – V) hebben. Als ze schoon water hebben, als ze onderdak hebben, zodra de planeet weer schoner begint te worden, wanneer hun ‘Maslow’s’ basisbehoeften vervuld zijn en de mensen overgaan van een beperkt bewustzijn naar een volledig bewustzijn, dan zul je een … ik zie verandering. Het is zowel spiritueel als fysiek. (Ja, dat is een goed punt.) Ik noem het ‘spirit en fysiek die samen dansen’. Dat is de enige manier waarop dit kan werken. Beiden zijn ervoor nodig. Niet slechts het éne of het andere.

TR – Ik wil dit. Niets zal ooit volmaakt zijn. Soms moet je er gewoon voor gaan. Genoeg is genoeg. Ja, we kunnen nog wat langer wachten, maar waarom? Waarom zouden we langer wachten? Laat ons er gewoon komaf mee maken. Ik ben echt hoopvol gestemd. Hoopvol is het woord dat ik wil gebruiken voor iets wat deze maand gaat losbreken.

Rob – Ik hoop het ook – en zelfs nog deze maand, toch?

TR – Deze maand. Ik ben deze maand hoopvol gestemd dat er deze maand iets gaat gebeuren.

TR – Ik denk dat het nu een positief verhaal is. Ik heb me echt nog nooit eerder zo vertrouwvol, zo rustig gevoeld over iets. Het voelt niet meer alsof we nog steeds één stap vooruit, twee stappen achteruit gaan zetten. Ik denk dat dat voorbij is. Ik denk dat het nu twee stappen voorwaarts en één stap terug zal zijn en daarna drie en vier. Zo voel ik het.

TR – Dat is wat ik bedoelde te zeggen: als je beseft dat er maar zulk een klein percentage van de echte rijkdom op deze planeet naar de mensen is teruggegaan, en als de mensheid gaat inzien hoeveel onvoorstelbare overvloed er is en dat dit komt door de opbouw van het financiële systeem … dan gaan zij in de eerste plaats en om te beginnen al eens een zucht van opluchting slaken, en het volgende wat er gaat gebeuren is dat zij gaan zeggen: ‘Wat? Ik heb het overleefd … of dit kleine beetje?’

Als het ontwaken plaatsvindt zullen de eerste mensen het niet geloven, dan zullen we zeggen: ‘Wow, echt?! Is dat echt gebeurd?’ En dan zal het voor iedereen duidelijk zijn. Daarom is het financiële systeem zo belangrijk en daarom leg ik daar zoveel nadruk op.

Ik ben een spiritueel wezen. Ik ben een multi-dimensionaal wezen. Ik geef niet echt zoveel om het financiële systeem, maar ik weet dat het een controlemiddel was. Zo hebben ze de mensen volgzaam gehouden. Als de mensen voorspoed gaan krijgen, zullen ze héél, héél snel gaan ontwaken.

LINK naar het volledige artikel (in het Engels – V): HIER 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.