NAN 49: Het Christus-Netwerk

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 49

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Donderdag 4 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Een bezichtiging van het Christus Netwerk
door AE Michael & Co.
met Inleiding door Vader God

Editie 49 1 - flower of life
Vader God:

De wereld van onze dromen
Het is een prachtige nieuwe dag voor mijn Aardekinderen, een dag die u heeft geschapen vanuit de liefde in uw hart en met uw onwankelbaar geloof. Ondanks de moeilijke tijden was u vastbesloten om de opdracht te volbrengen waarvoor u hierheen kwam. Heel vaak heeft u volgehouden, ook al had u niemand om mee te praten over uw innerlijke drijfveer naar het Licht, niemand die zelfs maar de woorden kon verstaan of kon bevatten waarom u moest doen wat u doet.

En wat u doet, daar hebben velen van u niet eens de woorden voor. Het is een gevoel in uw ziel, een behoefte die opwelt vanuit het diepste van uw hart. U bent ontwaakt en u weet dat er iets héél belangrijk is omtrent dit leven dat u hier kwam leven, ook al weet u niet hoe u het moet noemen.

U heeft geluisterd naar onze woorden, onze leiding, u heeft gezocht naar hen die deze weg al vóór u zijn gegaan en u heeft gezegevierd, mijn Geliefden. U merkte dat u blindelings uw instincten, uw intuïtie volgde … zelfs het kleinste stemmetje in uw hoofd … maar nu ontdekt u dat u niet alleen bent en dat u onmetelijk geliefd bent. U bent dapper geweest. Wij zien u als moedige onderzoekers, omdat u het heeft aangedurfd om uw hart te volgen waarheen het u ook leidde – en het heeft u naar Huis gebracht, naar mij en uw Moeder.

Door deze diepgaande verbinding te leggen met ons, met uw eigen Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam en met uw Legioenen van Gidsen en Engelen heeft u vanaf uw kant de Regenboogbrug gebouwd, terwijl wij u de hand reikten om u tegemoet te komen. U heeft de portalen van de Hemel geopend doordat u door uw angsten en uw pijn heen bent gegaan om ons te omarmen zoals wij u omarmen. Met elke stap heeft u de Regenboogbrug verbreed, van één enkele trede tot een enorme meerbaanssnelweg voor zielen die nu echt bestaan, het pad van transitie en Ascentie voor allen.

Uw nieuwe leven is reeds begonnen
U begint nu aan een nieuw leven, een nieuwe wereld die gemaakt is door u en door ons, maar die zich nog steeds vormt, uur na uur en dag na dag – en uw eigen gedachten en daden en gevoelens scheppen hem op ieder ogenblik. Het is alsof u een nieuwe lei heeft gekregen, fris en schoon – maar u herinnert zich nog steeds wat er gedurende vele levens geschreven stond. Zult u de oude formules en ideeën weer terugplaatsen, welke door anderen werden geschreven – of zult u helemaal overnieuw beginnen? Kunt u nu uw energie omleiden – de levenskracht die u eens heeft aangewend om te vechten tegen onderdrukking – en uw aandacht gaan richten op het scheppen van uw wereld naar het beeld van uw dromen … onze dromen … een wereld vervuld van Liefde, vrede en vreugde?

U heeft het onmogelijke al volbracht. Legioenen van Lichtwerkers, Engelen en Meesters hebben door de Sluier heen samengewerkt, ondanks het feit dat de Sluier bedoeld was om u afgescheiden te houden van ons. Persoonlijk en in kleine groepen hebben een aantal van de Grondtroepen onvermoeibaar gewerkt, om achter de schermen de funderingen te leggen voor een nieuwe vorm van bestuur en een nieuw financieel systeem voor iedereen op Planeet Aarde, overeenkomstig de nieuwe Spirituele energie.

Intussen hebben uw Moeder God en Ik golven van steeds groter wordend Licht en Liefde uitgezonden in zorgvuldig afgepaste golven, teams van Transmuterende Lichtwerkers op de grond hebben onvermoeibaar gewerkt om de duistere energieën in zich op te nemen en om te vormen, zodat ze konden worden vrijgegeven in het energieveld van de Aarde. Als zij dit niet hadden gedaan, dan zou iedereen vergiftigd zijn geworden door de zware, giftige gedachtevormen die overal op de wereld werden losgelaten. Tegelijkertijd hebben de Lichthoeders hun vreugde verspreid, en de Lichtdragers en zij die de energie in evenwicht houden hebben stand gehouden en ons Licht heel diep in de kern van Gaia verankerd, terwijl de trilling maand na maand steeds méér verhoogde.

Voor sommigen is dit misschien een ‘onzichtbaar’ proces geweest – zonder dat zij het wisten – maar er is nu niemand meer op de Planeet die niet de invloed heeft gevoeld van ons werk. Een paar blijven nog weerstand bieden, ze zijn koppig en heel bewust ook vastbesloten om het oude, denkbeeldige Matrix-systeem te behouden, zelfs terwijl het om hen heen verdwijnt. Anderen voelen zich uit hun evenwicht en zijn wanhopig omdat zij hun nieuwe ervaring van het leven in Hogere energieën niet kunnen verklaren met hun vertrouwde kennis. Zij worstelen om hun beproefde en juiste methodes van analyse, wegschrappen (in plaats van uitbreiden) en argumenten te gebruiken, welke elke ervaring terugbrengt tot goed of slecht, bekend en ‘veilig’ of nieuw en onbekend … maar zij vinden geen gemoedsrust omdat het Licht voortdurend gloednieuwe ervaringen blijft aanreiken.

Wij begrijpen dat het verontrustend kan zijn om te ontwaken en te merken dat alles waarvan u geloofde dat het feiten waren eigenlijk illusies zijn, en dat de dingen waarvan u dacht dat ze verzonnen waren juist heel echt zijn. Uw Moeder en Ik, wij zijn pure Liefde; dat is het enige wat ‘echt’ is. U werd geboren uit Liefde – en dat blijft u ook. Wij hebben dit al eerder tegen u gezegd, maar u leefde in een wereld die zo donker en bestraffend leek, dat u niet eens wou overwegen hoe het mogelijk kon zijn dat God Liefde is en dat u zoveel te lijden had.

Wij hadden verdriet om u, onze geliefde Kinderen, terwijl u al die levens doormaakte die u zelf had gevormd, u onbewust van de kracht van uw eigen vermogen om overal om u heen de duisternis te scheppen, door de energie van uw eigen gedachten en daden. Het is het meest eenvoudige beginsel – en tegelijk voor u het moeilijkst te aanvaarden. Het was één van de meest effectieve, psychologische methoden die de duisteren u oplegden door insinuatie, suggestie en propaganda: het idee dat uw lijden veroorzaakt werd door iets of iemand van buitenaf. Zodra u daar eenmaal van overtuigd was, kon hun macht niet meer stuk. Het was een kleine stap om de schuld af te schuiven – op God, op iemand met een andere huidskleur, op iemand wiens geloof niet overeenkwam met het uwe, enzovoort.

Zo begonnen de lange millennia van oorlog, hongersnood, ziekten, armoede en tekorten … terwijl de mensheid onverdroten onderzoek deed om de ‘oorzaak’ van al dat lijden te vinden. Naarmate onderzoekers op alle gebieden steeds dieper groeven en hun gezichtsveld steeds meer beperkten, bleven de echte oorzaken van al dat lijden een mysterie. Dit weerhield geen van hen ervan om in de bodemloze put van illusie te duiken, op zoek naar de Waarheid. Er zijn daar geen antwoorden te vinden, Geliefden.

Wij zijn uw familie
Sla uw ogen op naar de sterren, sta uw hart toe om gevuld te worden met de HoningLiefde die Moeder en Ik over u uitstorten. Wij zijn uw antwoord, uw Bron en uw nieuwe start. Wij zijn hier om u opnieuw kennis te laten maken met de Liefde die u achterliet toen het Licht op Aarde afnam en u zich naar het duister keerde, op zoek naar uw antwoorden. U begint te beseffen dat er geen gemoedsrust te vinden is in de oude werkwijzen; u keert zich tot ons en tot uw Galactische vrienden en liefdevolle familie in de Hemelse Schare. Uw geloof neemt toe met elke vreugdevolle en verheffende ervaring. U voelt de aanwezigheid van hen die u zijn voorgegaan en u voelt de Liefde die zij u in onze Naam bieden. De intense band die wij voor u voelen begint zachtjes door te dringen in uw bewustzijn en het doet ons onuitsprekelijk veel plezier om te horen dat u tegen ons praat.

Wij zijn uw familie, Geliefden, net zoals uw broers en zussen, moeders en vaders en partners op Aarde dat zijn. Wij zijn uw bekenden, uw bewaarengelen, uw mentoren en uw vrienden, net zoals uw geïncarneerde familie dat is. Niettemin hebben wij het voordeel dat wij ons bevinden op een Hoger Niveau van bestaan – één waar er geen jaloezie, geen competitie, boosheid of wraak bestaat – omdat dat nu eenmaal is zoals het gaat in het Universum, onze Schepping.

Onze essentie is doorgedrongen in het Hoger Dimensionaal Leven en zelfs in de lagere dimensies, waar de aanwezigheid van wat u ‘het kwade’ noemt niet voorkomt. Ziet u, uw ervaring van leven na leven in pijn en strijd is de uitzondering – en die loopt nu op zijn einde.

U heeft veel leiding gekregen van ons en van de Galactische vrienden die u hun hand hebben gereikt, in mededogen en bewondering voor uw oprechte vastbeslotenheid als een ras – de mensheid – om dit experiment met ‘de duistere kant’ om te keren. Ieder van u – elke geïncarneerde ziel – is gekomen met als Goddelijk doel een leven te leiden in deze laatste fase van de oude Matrix. Het was uw levenscontract om op uw eigen, unieke manier hieraan bij te dragen, om zware uitdagingen aan te nemen ten behoeve van het collectief en van uw eigen zielengroei. Geen mens, dier, boom of rots heeft geen aandeel opgeëist in dit grootse drama; de bevrijding van alles en iedereen op Aarde uit de diepten van duisternis en pijn. Ieder speelt een onlosmakelijk deel; elk bewust wezen draagt zijn eigen energie en intentie bij aan het geheel.

U bent niet slechts een zandkorrel in de uitgestrektheid van het Universum, Geliefden, u bent een tandje in het grote tandwiel dat alles voorwaarts zal stuwen naar een nieuwe dag. Elke ademteug is belangrijk. Elke gedachte en elk gevoel is een keuze die onze gezamenlijke vooruitgang naar nog groter Licht kan verheffen – of hinderen. Laat dit uw grootste ogenblik zijn. Volg het verlangen van uw eigen hart om vrede, mededogen en dankbaarheid te scheppen binnen in uzelf. Doe alleen dat maar – en doe het goed – dan zult u iedereen op Aarde met u mee verheffen.

Wij zijn uw Vader en Moeder God en wij zijn in liefdevolle dienstbaarheid aan u – net zoals u dat bent aan ons.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 4 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Een bezichtiging van het Christus-Netwerk
door AE Michael & Co.
vervolg op de Inleiding door Vader God

Editie 49 2 - spelFoto: The Tinker Toy Company

AE Michael:

‘Het bericht van vandaag is een verdieping van de laatste Radio-uitzending die werd verzorgd door Kathryn en Meg in een interview met Christine, die ons meeneemt op een nauwgezette en verbazingwekkende rondleiding naar het Kristallijnen Christus-Netwerk van Licht. De uitzending sluit af met inspirerende woorden van Sananda. Christine heeft de leiding over het Netwerk en over de Transmutatie Teams, zij werkt samen met een machtige groep van vastberaden en onvermoeibare NetwerkWerkers/Transmuteerders/Lichtwerkers/Sterrenzaden. Het meesterlijke, onderstaande bericht werd geschreven met groot inzicht en samengevat door onze luisteraar en goede vriend, Thomas Schramli.’

LINK naar de Engelstalige BTR audio-uitzending:
“The World Described from The Grid. New and Inspiring Information – Fireside.”
‘De wereld zoals beschreven vanuit het Netwerk. Nieuwe en inspirerende informatie – Voor het haardvuur.’ (niet vertaald – V)

* * *

Thomas:

Lieve Kathryn, Christine en Meg,

Heel erg bedankt voor de geweldige en prachtige uitzending van afgelopen zondag, met de uitleg van Christine over het Netwerk en haar werk daarmee. Ik kreeg hierdoor heel wat mooie inspiratie, herinneringen en inzichten! Voor mij was het als thuiskomen, een verbreding die ik ervaren heb met vreugde, bewondering en vertrouwen!

Ik geloof dat het niet enkel de dunne Sluier was waarmee Christine werd geboren, die haar in staat stelt om het Netwerk-werk te doen. Zij belichaamt ook een hoge mate van ‘bewust bewustzijn’ of ‘mindulness/oplettendheid’, welke zij heeft moeten leren – het werd haar niet zomaar gegeven!! – om haar Netwerk-werk te kunnen doen, want daarzonder zou ze dat niet kunnen. Het is iets wat wij van haar zouden moeten leren! En zoals AE Michael naar het einde toe al zei: ‘De NetwerkWerkers verankeren niet alleen het Licht dat binnenkomt, zij transmuteren ook de zware energieën die worden vrijgemaakt‘. Christine moet zich zeer sterk bewust zijn van de energieën die bij haar binnenkomen en van haar uitgaan, en zij moet weten hoe ze daarmee moet omgaan op een manier die ten goede komt aan de Ascentie van Terra.

Haar gevoeligheid werd duidelijk toen zij sprak over wat ‘een woord’ en ‘een frequentie’ voor haar betekenen: ‘Voor mij betekent een woord een omschrijving van wat is. Het is een betekenis, een overdracht en een frequentie. Een frequentie is een overdracht van energie, die inhoud en een bedoeling met zich draagt.’

Hier volgt een stukje uit “When God Pinched My Toe” dat Christines mindfulness aantoont:
Engelstalige LINK: Deel 158, Een verzoek van Kathryn en haar lezers,
http://www.whoneedslight.org/wgpmt-e-book/

Deel 158:

De eerste les die u volledig moet opnemen is deze: u moet uzelf voorbereiden om waardig te zijn voor de Hoger Dimensionale ervaring, door uzelf te verheffen uit de verkramping van twijfel en negatieve gevoelens, naar een staat van volledige beheersing van uw menselijke gedachten en gevoelens. Ja, hiermee bedoel ik volledige mindfulness/oplettendheid op elk moment van elke dag, voor de ware betekenis van uw eigen gevoelens, gedachten en handelingen. Mindfulness/Oplettendheid is een staat van volledig bewustzijn, bereikt door de bereidheid om alle verleidingen van het ego en de zintuigen – de aantrekking van de oude patronen – opzij te zetten, om uw plek in te nemen in het centrum van uw Wezen, waar u het absolute bevel heeft over alles wat u denkt, voelt en doet.

Ga de strijd aan voor Nultolerantie ten aanzien van onwetendheid binnen de persoonlijke grenzen van uw Zelf. Dit betekent niet dat u onverdraagzaam wordt voor uw eigen vergissingen of die van anderen – helemaal niet. Het betekent dat u, telkens wanneer u een negatief aspect in uzelf ontdekt – het zult onderdompelen in Liefde, Licht en Vergeving net zolang tot het oplost in de Universele Oceaan van Liefde … om nooit meer terug te keren. Als het zou worden teruggehaald door uw weerbarstige ego, dompel het dan steeds weer onder, totdat het zich overgeeft en het grootse Licht van God aanvaardt – waarna u bevrijd bent en in het Licht kunt wandelen – onbezwaard en onbeschaamd.’

* * *

Engelstalige LINK: ‘Lady Portia over Vrijheid door Mindfulness/Oplettendheid’
genoteerd door Kathryn E. May, 23 april 2014:
(http://beyondascension.blogspot.com.br/2014/04/lady-portia-on-freedom-through.html)

**Noot vd Vertaler – De tekst waarnaar hier verwezen wordt behoort tot een reeks van 15 meditaties, voorafgegaan door een inleiding. Deze werden uitgegeven in de aanloopperiode naar de grote omschakeling op 15 april 2014 en stonden nog niet op onze website – wij hadden als vertrekpunt gekozen voor de teksten vanaf/na die datum.

Uiteraard plaatsen we naar aanleiding van dit artikel de volledige reeks alsnog. U kunt deze berichten terugvinden op onze website: http://spiritueellezen.org/category/ascentie-project/ **

… en nog een citaat uit ‘Lady Portia over Vrijheid door Mindfulness/Oplettendheid’, genoteerd door Kathryn E. May, 23 april 2014:

‘Nu u uw lichaam bevrijd heeft, ontwikkelt u de staat van mindfulness/oplettendheid tot het niveau waarop u zich alom-bewust bent van gelijk welke verschuiving in wat u voelt. Wanneer u doorheen de dag gaat, blijft u zich steeds bewust van de stroom van energie om u heen. In een staat van rust zult u in staat zijn om de bron te bepalen van elke energie die van buitenaf naar u toe komt. Dit is uw krachtige radar – het meest effectieve werktuig van uw geavanceerde werkkoffer van onderscheidingsvermogen. Zoals een hond die de wind besnuffelt, zo kan u de energieën opmerken van emoties van andere mensen – met de nauwkeurigheid van een laser. Het is dan heel eenvoudig om te bepalen wie wat voelt en waar het vandaan komt.’


Editie 49 1 - flower of life

Christine heeft al heel vaak de Bloem des Levens (Flower of Life) genoemd in haar uitleg over het Netwerk:

‘In de lijnen van het Netwerk zie ik soms lijnen zoals de Bloem des Levens die de Aarde overdekken’ en ‘Ik kan de Netwerklijnen waarnemen in vele vormen, waaronder vierkanten, de Bloem des Levens, mandala’s of gewoon als puur creatief’ en tot slot, toen Christine ons begeleidde naar ons gedeelde Netwerk aan het einde van het programma zei ze: ‘Ik zie het Netwerk en de Bloem des Levens rondom de Aarde.’

* * *

LINK: NAN 39 http://spiritueellezen.org/nieuwe-aarde-nieuwsblad-editie-39/
Sananda sprak in NAN 39 over het belang van de Bloem des Levens, die onze ervaring van het leven vormt:

Alles groeit, neemt toe en straalt, zoals het openbloeien van de grote Bloem des Levens die bedoeld was om uw ervaring vorm te geven als een opgroeiend Galactisch ras.

* * *

Het is heel handig om enige kennis te hebben van de Heilige Geometrie en de Bloem des Levens, om te begrijpen wat Christine heeft uitgelegd over het Netwerk.

Netwerken zijn uitingen van energie en bewustzijn, die de patronen volgen zoals die zijn vastgelegd in de beginselen van de Heilige Geometrie, die gelden in het gehele Multidimensionale Universum. Heilige Geometrie is de uiting van geometrie in samenhang met de evolutie van het Bewustzijn: geest, lichaam en spirit in geometrische termen. Daarom ziet Christine zo vaak de Bloem des Levens als zij werkt met het Netwerk!

Het Netwerk van de Planeet is een feitelijke, geometrische en energetische uiting van de beginselen van de Schepping. Op Aarde zijn er blauwdrukken en bouwtekeningen voor de vorming en de doelstellingen van het bestaan nodig, voor het tot stand brengen van zelfs de kleinste deeltjes, elementen, atomen en zo meer. De blauwdruk en bouwtekening voor onze Planeet is het Netwerk zèlf.

Het Netwerk dient als leidraad of blauwdruk waar omheen muons, quarks, positronen, elektronen, atomen en uiteindelijk materie zich vormen. Het Netwerk zorgt voor een juiste overdracht en afstemming van de nodige basiselementen die de bouwstenen van de Schepping vormen.
Een paar uitspraken van Christine over het Netwerk:

Het Kristallijnen Christus-Netwerk van Licht en Liefde is voor mij onze steun, ons Licht en ons Leven.

Soms zie ik de lijnen van het Netwerk als lijnen, soms als de Bloem des Levens die de Aarde overdekt.

De lijnen werken op en met alles wat is en wat zal zijn …

De netwerklijnen bestaan uit Licht, zij zijn de substantie van Moeder en Vader GOD. Zij zijn pure Liefde, Licht en scheppingskracht, energie. Zij zijn ongerept in hun verrukkelijke bestaan. De lijnen zijn gemaakt uit het LiefdeLicht van Moeder en Vader God.

De ruimte tussen de netwerklijnen is Nul-energie, donkere materie. Dit is waaruit alle schepping ontstaat. Het is de stilte die zuiver potentiaal is. Het is de wonderbaarlijke Kennis.

Je hebt de netwerklijnen en dan heb je het potentiaal dat zich daartussen bevindt. Ik kan de netwerklijnen waarnemen in vele vormen, waaronder vierkanten, de Bloem des Levens, mandala’s, scheppende richtlijnen. Dit is eigen aan creatief potentieel en schepping – alles tegelijk!

Dit is waar wij ons aan vasthouden, ook al weten wij dat niet, om te scheppen en om deze ervaring op Oppervlakte Aarde vorm te geven.

Het Netwerk wordt gebruikt door de wezens uit 5D, 8D en 12D in Binnen-Aarde.

Het Netwerk is Bewust – en het is Bewustzijn!!

Dit geschenk is hier voor ieder van ons ook al begrijpen wij het niet, toch maken we er allemaal gebruik van en worden we erdoor Gezegend!

Alles is ontstaan uit het Netwerk dat gemaakt is uit Moeder en Vader God – dus is er niets wat buiten het bereik is van hun Liefde.

De Matrix was een soort van afgezwakt Netwerk.

De Matrix is verdwenen. Wij gebruiken nu het Christus-Netwerk, dus wordt het steeds moeilijker om nog te geloven in angst of dat het kwade de opperste waarheid, voorwaarde of ‘echte’ werkelijkheid is.

Nu hebben we de duistere, neerwaartse spiraal stopgezet en het energieveld veranderd. Wij Ascenderen nu. Daarom verschijnt het Christus-Netwerk nu voor onze ogen. Het was er altijd al.

Kathryn: De Lichtjes hangen in de kerstboom, maar tot op heden lijkt het wel alsof ze nooit waren aangezet.

* * *

Thomas: Ik wil hieronder 3 stukjes tekst aanhalen, die nog een toelichting geven op wat Christine zei over het Netwerk.

1) LINK: Schepper: Uw Licht is uw Grote Zwaard van Waarheid (genoteerd door Kathryn E. May, 14 sept 2014):
http://spiritueellezen.org/14-september-2014-schepper-licht-is-uw-grote-zwaard-van-waarheid/

De remedie tegen duisternis, oproer en wreedheid, is het brengen van de energie van Liefde naar iedere ontmoeting en elke gedachte. Als de duisternis zich bevindt in de verste uithoeken van de Planeet, dan kunt u daar Licht heensturen via het Christus-Netwerk, dat tot uw beschikking staat als uw meest krachtige werktuig.

2) De Nieuwe Geschriften hoofdstuk 6
http://spiritueellezen.org/nieuwe-geschriften-sananda-hoofdstuk-6/

De energieën op de Planeet zijn verhoogd, om een Hoger Niveau van bewust weten mogelijk te maken en een volledige communicatie via het Gouden Christus-Netwerk rondom de Planeet, dat ons nu allen verbindt.

3) NAN 21: 14 augustus 2015
http://spiritueellezen.org/nieuwe-aarde-nieuwsblad-editie-21/

De Lichtenergie van deze mooie Wezens in uw luchten is belangrijk geweest bij het herstellen van het Christus-Netwerk rondom uw Planeet, dat vernietigd en vervangen werd door het duistere Matrix-netwerk van Anunnaki-oorsprong. Een tijdlang hebben ze ook naast elkaar bestaan, toen u en onze Galactische Broeders en Zusters het Christus-Netwerk versterkt hebben en gaandeweg het Matrix-netwerk hebben ontmanteld.

Thomas: Hoe verbazend!! Het Christus-Netwerk is ons meest krachtige werktuig!!! Als we leren om het bewust te gebruiken (via het Netwerk te communiceren) dan zullen wij volledig de Aanwezigheid van Moeder en Vader hier op Aarde veilig stellen, en krijgen we zelfs hulp van onze Broeders en Zusters in de ruimte om het Christus-Netwerk nog te versterken!!!

* * *

Thomas:

Ik wil dit bericht afsluiten met mijn inzicht over het Christus-Netwerk en de Matrix. Zoals we hierboven hebben gezien, is het Netwerk ‘Bewust en Bewustzijn’.

Daarom hebben onze gedachten, gevoelens en handelingen – die ook bewustzijn zijn – invloed op het Netwerk. Goddelijke gedachten, gevoelens en handelingen verhogen de goddelijkheid van het Netwerk … en duistere gedachten, gevoelens en handelingen verzwakken of verstoren het Netwerk. Het kan dan ‘ziek’ worden en die ‘ziekte’ noemen we de Matrix. U kent waarschijnlijk allemaal het werk van Masaru Emoto en zijn boek ‘De berichten van het Water’. Het boek toont aan hoe duistere woorden, duistere muziek of vervuiling het Netwerk van de waterkristallen verstoort. Het Netwerk is nog aanwezig maar het is ziek en verstoord en daarom niet volledig werkzaam.

Met Liefde en Dankbaarheid,
Thomas & Benedita

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.