NAN 44: Het Licht van een miljoen Ochtenden

Zoals gepubliceerd in NAN 44:

Uitspraak van de dag:

NAN 44: Miljoen Ochtenden 600x600

Salvador Dali

The Light of a Million Mornings
Het Licht van een Miljoen Ochtenden
Philippine Madrigal Singers

I couldn’t see the sunshine through the shadow.
I couldn’t seem to find a soul to care.
But in my darkest hour,
You touched me with your power.
When I looked, your Light was everywhere.

Ik kon de zonneschijn niet zien door de schaduw.
Ik leek geen ziel te kunnen vinden die om me gaf.
Maar in mijn donkerste uur,
raakte Jij me aan met je kracht.
Toen ik keek, was jouw Licht overal.

The Light of a million mornings filled my heart.
The sound of a million angels sang my song.
The warmth of a love so tender
Touched my life and suddenly
The Light of a million mornings dawned in me.

Het Licht van een miljoen ochtenden vulde mijn hart.
De klank van een miljoen engelen zong mijn lied.
De warmte van een liefde zo teder
raakte mijn leven en plots
daagde het Licht van een miljoen ochtenden in mij.

I never tried to understand the sunrise.
I only know it takes away the dark.
I can’t explain your healing
Or all the joy I’m feeling.
I only know you’ve come into my heart.

Ik heb nooit getracht de zonsopkomst te begrijpen.
Ik weet alleen dat het het duister wegneemt.
Ik kan jouw healing niet verklaren
noch al de vreugde die ik voel.
Ik weet alleen dat jij in mijn hart bent gekomen.

The Light of a million mornings filled my heart.
The sound of a million angels sang my song.
The warmth of a love so tender
Touched my life and suddenly
The Light of a million mornings dawned in me.

Het Licht van een miljoen ochtenden vulde mijn hart.
De klank van een miljoen engelen zong mijn lied.
De warmte van een liefde zo teder
raakte mijn leven en plots
daagde het Licht van een miljoen ochtenden in mij.

And now that your glory has come shining through
Let my life be a candle, Lord that shines for you…
Shines for you… Shines for you…

En nu jouw glorie zichtbaar straalt
laat mijn leven dan een kaars zijn, Heer
die schijnt voor u … schijnt voor u … schijnt voor u …

The Light of a million mornings filled my heart.
The sound of a million angels sang my song.
The warmth of a love so tender
Touched my life and suddenly
The Light of a million mornings dawned in me.

Het Licht van een miljoen ochtenden vulde mijn hart.
De klank van een miljoen engelen zong mijn lied.
De warmte van een liefde zo teder
raakte mijn leven en plots
daagde het Licht van een miljoen ochtenden in mij.

Link naar dit liedje op YouTube: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.