NAN 42: Dank de Hemel

Zoals gepubliceerd in NAN 42:

‘Dank de Hemel voor deze meest Wonderbaarlijke Geschenken!’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en Spirituele Hiërarchie

NAN 42: SN - Dank de Hemel 600x600

8 december 2015

4 Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Wees in eeuwigdurende Vrede!) Een operatie die u een nieuwe wereld moet geven loopt nu ten einde. Gedurende millennia is uw oppervlaktewereld beperkt geweest in zijn waarnemingen, door harde leugens en ongelooflijke misleidingen. U staat eindelijk op het randje van een andere wereld, waarin u omringd zult zijn door de Waarheid en een nieuw bestuur dat is toegewijd aan uw welzijn. Dit is iets waaraan u niet gewend bent. U verwacht eerder om voorgelogen, bedrogen of simpelweg misleid te worden. In de voorbije weken is er een nieuwe wereld opgebouwd. Deze wereld is méér dan een geschenk voor deze feestdagen; het zal een wereld zijn waarin u zich kunt verheugen. Dit nieuwe rijk is al hier, maar nog niet gemanifesteerd. U ziet het nu voor u verschijnen. Het duister is verslagen, maar nog niet helemaal bij u weg. Een laatste reeks van gebeurtenissen moet nog plaatsvinden alvorens dit zozeer gewenste gebeuren zich voordoet. Deze wereld wordt langzaamaan overgebracht en wanneer dit voltooid is zullen er een aantal zeer heldere tekenen voor u verschijnen. Tot die tijd kunt u zowel afweten van als vertrouwen op deze grote verandering in uw wereld.

Lang geleden heeft de Hemel al besloten dat dit ogenblik in uw geschiedenis zou plaatsvinden. Wij zijn hier om die dingen aan te brengen die dit zullen afronden. De Hemel heeft instructies gegeven over hoe dit prachtige geschenk zal verschijnen. Nu al hangen er tekenen van deze ontelbare veranderingen in de lucht. Wij hebben toegekeken hoe uw vele Lichtgroepen – nog veel te langzaam naar onze zin – uw wereld hebben voorbereid op deze grootse verschuiving. Wij vinden dat zij te toegeeflijk zijn geweest over het afzonderen van de Annunaki-volgelingen. Deze procedure werd uitgevoerd met ‘fluwelen handschoenen’, maar had eigenlijk een veel doortastender aanpak nodig. Wij hadden de bedoeling – met toestemming van de Oude Families, uitgezochte Koninklijken en hun geheime gemeenschappen – om ons heel snel van hen te ontdoen door hen naar een aantal speciale, alternatieve werelden te sturen. Dit proces was bedoeld om het de verlichte zielen mogelijk te maken om heel snel verder te gaan met de bevrijding en opleiding die vereist waren om u uw zegeningen te geven. In plaats daarvan is nu dit moeras ontstaan.

Naarmate deze verschillende problemen zich ontrafelen wordt het steeds duidelijker dat deze periode van overgang wellicht pas later zal beginnen, maar wij hebben gekeken hoe snel u zich aanpast aan nieuwe werelden, als die zich eenmaal manifesteren. Als volk bent u vooral bedrogen. Het zijn zij die het onlosmakelijk deel zijn geworden van gelijk welke culturele wereld die het meest onwillig zijn om te veranderen. We kunnen dus verdergaan met het toezicht houden op wat er zich voordoet en wensen dat wij een groter aandeel hadden in dit nogal uitgerokken proces. Momenteel zijn alle grote overschrijvingen van fondsen door onze aardse medewerkers voltooid. Deze operatie op zich was ook weer bijzonder lang gerokken. In onze ogen was de beveiliging waaraan werd vastgehouden veel méér dan nodig. Niettemin is het nu klaar en de volgende stap is het afleveren ervan. Zij die betrokken zijn bij dit proces zijn wederom te verlegen voor hun eigen goed! Desondanks verwachten wij toch dat dit nu vrij snel kan gebeuren. Deze procedure zal slechts het begin zijn van gebeurtenissen die voor altijd uw wereld zullen veranderen.

Deze procedure bereikt een punt, waarop de eerste van vele gebeurtenissen waarop u lang heeft gewacht kan plaatsvinden. Dit proces is versneld geworden, nu elk van u begonnen is met collectief te denken. Deze gezamenlijke inspanning staat op het punt om te worden beloond. Het eerste deel van een enorme aflevering is klaar. Wat nog rest is de trage bereidheid van degenen die ermee belast zijn. Terwijl dit alles plaatsvindt, gaan de laatste bolwerken van de duistere volgelingen ook verder. Het nieuwe jaar belooft er één te worden waarin een hele schare van lang aangekondigde beloften eindelijk zullen worden wáár gemaakt. De aflevering van de eerste onderwerpen zullen waarschijnlijk nog gaan gebeuren vóór uw Kerst. Zie deze eerste ontplooiing van activiteit als een teken dat er een paar werkelijk fantastische gebeurtenissen heel dichtbij zijn. Wij bereiden een reeks dingen voor, die slechts de eerste zijn in onze pakketten van cadeautjes. Het is onze bedoeling om de opkomst te zien van een nieuw bestuur, en een einde aan een lange en misdadige geheimhouding van informatie over UFO’s. Het is tijd dat u te horen krijgt over ons bestaan en onze goedwillendheid. De lange verbintenis tussen u en ons moet volledig worden onthuld!

Zegeningen en Genade! Wij zijn uw Verheven Meesters! Er vinden vele geweldige dingen plaats! De gelden van zowel de trustfondsen als de Oude Families worden vrijgegeven en naar hun bestemmingen gestuurd. Wij zegenen en sturen Halleluja’s naar alle betrokkenen. De duisteren zullen trachten – zoals ze dat altijd doen – om deze schema’s te verstoren. Maar deze gelden zijn slechts het begin van een golf van fondsen die deze wereld zullen overspoelen met Hemelse zegeningen! Wanneer u deze fondsen ontvangt, sta dan stil bij uw zegeningen en gebruik vervolgens uw innerlijke genade om uw familie, vrienden en anderen te helpen. Gebruik deze fondsen om uw mooiste dromen te vervullen en om het voor anderen mogelijk te maken om op dezelfde wijze te beginnen met het vervullen van hun dromen. Deze glorieuze periode omvat Kerst en Nieuwjaar. Dit omvat ook een nieuw bestuur en een nieuwe wereld, vervuld van vreugde, voorspoed en – boven alles – uw vrijheid! Dit zal de meest geweldige tijd zijn om de Hemel te danken en om iedereen te bedanken voor deze bijzondere, wonderbaarlijke geschenken!

Over deze hele wereld is er een enorme opkomst van spirituele energieën bij dit jaareinde. Deze energie draagt bij aan de positieve versnelling van die doelen, welke door de Hemel voor deze tijd zijn gesteld. U weet dat in deze tijd van het jaar, wij Meesters, naar een aantal van uw heilige plaatsen op deze wereld gaan – zoals Mount Shasta en de heilige valleien van de Himalaya – om te bidden, om een beeld te schetsen van deze nieuwe wereld die nu gaat doorbreken en om dit te vieren. Deze Goddelijke energie verhoogt uw bewustzijn en zorgt ervoor dat er een nieuw Tijdperk van Licht en Liefde kan neerdalen op Gaia. Wij vragen u om deze waarlijk Goddelijke energieën in u op te nemen en uw innerlijke genade te gebruiken om deze wereld te verheffen. Kom samen om de wonderen van de Hemel te loven en te vieren, nu deze nieuwe, voorspoedige tijd tot werkelijkheid wordt! Laat ons samenkomen als Eén! Laat ons onze Goddelijke geschenken aanvaarden en ze genadig verspreiden over deze wereld!

Vele duizenden jaren geleden bevonden wij ons allen in een groot dilemma. De duisteren waren begonnen met openlijk de Hemel uit te dagen. Hun laaghartige plan werd in eerste instantie uitgesteld en vervolgens uitgebannen door onze Hemelse Beheerders. Wij volgden de grootse instructies op van deze Heilige, Hemelse Schare en ontwikkelden een manier om genade te verspreiden aan een groot aantal van uw voorouders. De weerzinwekkende volgelingen van de Annunaki werden langzaam maar zeker gehinderd bij hun grootse plannen om volledige gehoorzaamheid te eisen. Nu staan wij op de drempel van de Overwinning. Wij zegenen en danken oprecht de Hemel voor hun werk. Blijf positief en doe met ons mee in dit laatste deel om de grootse visie tot stand te brengen welke Gaia ons zo lang geleden gaf. De tijd is gekomen om diep van binnen met alle kracht uit te schreeuwen hoe wij branden van Liefde en Licht voor diegenen – zowel in de Hemel als op Aarde – die ons zo zegevierend maken. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij ons wekelijks verslag verder gezet. Er doet zich nu veel goeds voor op deze wereld. Er is een grote beweging op gang gekomen, welke u naar uw overwinning zal leiden. Gooi uw ontelbare frustraties van u af en verheug u. Er gebeuren nu dingen die het einde van dit jaar vreugdevol zullen maken!

Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO inclusief de komende webinar:
“Andromedans – Galactic Masters of Spiritual Science” HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.