NAN 4: Geheiligde Tijd

Zoals gepubliceerd in NAN 4:

Wij bevinden ons in een bijzonder Geheiligde Tijd
Sheldan Nidle
Update voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 4 - Geheiligde Tijd
7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik

Dratzo! De wereld begint ‘uiteen te vallen’ in twee grote delen! De duistere Cabal werkt onverdroten – zij het zonder succes – om zijn duizenden jaren oude voordelen te behouden. Deze tradities staan onder druk door de grootschalige wettelijke aanval van het Licht. Tegelijk worden er ook beperkingen opgelegd aan de frauduleuze, wereldwijde bankennetwerken van de duisteren. Bijna wekelijks trachten de duisteren om een toestand te scheppen die zou kunnen leiden tot oorlog. Deze strategieën falen echter ook. Het is zelfs zo dat een patroon van geleidelijk ineenstorten nu de norm is voor deze Cabal en zijn vele volgelingen. Intussen bespreken onze aardse bondgenoten hoe zij het best een einde kunnen maken aan deze voormalige groep van wereldwijde machthebbers. Er staat een nieuw monetair systeem klaar, dat wacht op het moment van officiële aankondiging. Deze bekendmaking wacht dan weer op de laatste, stevige duw – die met zekerheid een vaststaand feit zal worden voor het Licht. Nu ontbreekt alleen nog de toevoeging van een bestuurlijk deel aan dit steeds groter wordende bondgenootschap. Bij vele grote regeringen treffen de machthebbers nu regelingen voor de nodige aanpassingen in het bestuur, waardoor de rechten van hun bevolking moeten worden hersteld en die een reeks van belangrijke arrestaties moet mogelijk maken.

Het podium wordt klaargezet voor een ware stille revolutie, die uw wereld zal doen terugkeren naar een staat van vrede en ongekende samenwerking. Het duister huivert dagelijks bij de mate van vooruitgang die onze aardse bondgenoten gestaag boeken. Dit verhaal wordt nog steeds grotendeels verzwegen voor u, omdat het wordt omgeven door een enorme wolk van duistere desinformatie, met de bedoeling om de grote massa in verwarring te brengen door te volharden in de leugens dat er niets is veranderd. Wij wensen oprecht om uit te stijgen boven deze afleidingsmanoeuvres. Wij vragen onze aardse bondgenoten herhaaldelijk om in elk geval al gedeeltelijk te onthullen wat er werkelijk gaande is. Hun antwoord is dat deze enorme desinformatie hen juist helpt om de Cabal te doen geloven dat hun vreemde strategie zogenaamd werkt. Het zorgt er ook voor dat zij verder kunnen op hun unieke, geheime werkwijze … zodat zij op het juiste moment volkomen onverwacht de leiders van de Cabal kunnen overrompelen met een nieuwe wereld. Wij denken dat een meer ‘openlijke’ werkwijze ook goed zou werken, omdat u dan wat beter ‘op de hoogte’ zou zijn. De aardse Lichtkrachten blijven er echter hardnekkig van overtuigd dat het feitelijk een strategie van zelfvernietiging is, vanwege de manier waarop de Cabal te werk gaat.

Terwijl deze strategieën hun beloop hebben, kunnen wij zien hoe het Licht te werk gaat om het duister van de macht te stoten. Voor de duistere Cabal zijn rijkdom en macht het allerbelangrijkst. Voor hen is het feit dat zij niet geraakt kunnen worden door de wetten die gelden voor alle anderen, een bewijs van hoe belangrijk ze wel zijn. De werkwijze van het Licht is: langzaam maar zeker de duisteren omringen met alternatieven die de belofte inhouden dat ze hen zullen overweldigen. Dit proces waar zij beiden aan werken, is de manier waarop deze ooit zo machtige vijand kan worden overwonnen. De duisteren blijven op hun beurt vertrouwen op de strategieën die nu – voor het grootste deel – niet werken. Dat komt doordat de Annunaki niet langer in beeld zijn. Het is zelfs zo, dat deze voormalige opperhoofden nu juist de aardse bondgenoten adviseren over hoe ze het beste hun voormalige pupillen kunnen verslaan. Daarom ligt het in de verwachting, dat in de loop van de komende maanden deze strategie van het Licht zal leiden tot de gewenste resultaten. De val van de duistere Cabal is feitelijk nog maar het begin. Onze landingen zullen pas volgen nadat het nieuwe bestuur en het nieuwe financiële systeem volledig in werking zijn. Maar daarvóór zullen nog een aantal dingen gaan gebeuren. Deze zullen leiden tot uw ontmoeting met uw mentoren!

Al deze verbazingwekkende gebeurtenissen vormden deel van een voorgeschiedenis die in werking werd gezet door de Annunaki. De Annunaki waren met de Hemel overeengekomen dat zij geen verdere aanpassingen meer zouden doorvoeren aan wat de Atlantiërs reeds met u hadden gedaan. Maar de Annunaki wilden niets liever dan u te zijner tijd veranderen tot afgestompte, menselijke robots. Deze robot zou dan hun slaaf worden en dan zouden de Annunaki kunnen doordringen in de binnenste kringen van het kwade Anchara-continuüm. Dit plan hield in dat de duisteren eerst uw voorvaderen volledig moesten onderwerpen aan hun overheersing. Dat resulteerde in de drie Gouden Eeuwen. Dit proces moest falen en na de grote overstroming werd u her en der op deze wereldbol geplaatst. De duistere opperhoofden wisten dat de Hemel al heel snel opnieuw dit rijk zou bezoeken, en u zou bevrijden van de gevangenschap die u was opgelegd door de opperhoofden en hun volgelingen. Ons toenmalige toezicht op dit zonnestelsel en met name op Gaia, hield dit proces voortdurend in de gaten. Tijdens deze bezoeken ontmoetten wij de Annunaki en bespraken wij weer de vele decreten die de Hemel ons heel lang geleden had gegeven. Daarin werd gesproken over uw bevrijding en uw terugkeer tot een volledig bewustzijn.

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Deze wereld wordt voorbereid op een bijzonder gezegende gebeurtenis! Lang geleden heeft de Hemel één duister opperhoofd toegestaan om over dit land te heersen, mits hij zich heel zorgvuldig zou houden aan een aantal bijzondere regels. Indien de Annunaki teveel afweken van deze afspraken, zou de gevaarlijke situatie worden weggespoeld als vuil water. De Annunaki volgden deze Goddelijke richtlijnen en waren in staat om de mensheid gedurende ongeveer 13.000 jaren te overheersen. Het verdrag van Anchara maakte een einde aan deze heerschappij en bracht vrede in dit sterrenstelsel. Wij zijn diegenen die zorgvuldig toezicht hielden op deze regels en wij hebben vertrouwvol melding gemaakt van zelfs de kleinste inbreuk daarop. Nu bevinden wij ons in een bijzonder gezegende tijd, die ieder van u in staat zal stellen om eindelijk de wereld te bereiken die vervuld zal zijn van vrede, vrijheid en voorspoed. Het zal een tijd zijn waarin wij vrijelijk bij u kunnen wonen. Zelfs nu al, is het gemakkelijker dan voorheen om u te helpen!

Deze verhogende energie van bewustzijn vormt een wereld waarin uw gerichte aandacht werkelijk wonderen kan verrichten. Elke wereld kent een energie – en meestal is die vrij zwak. Gebruik uw toegenomen vermogen en richt het als een middel om doelen te bereiken. De toegenomen hoeveelheid aan spirituele kracht kan u al op korte termijn succes brengen. Hiervoor moet u elke negativiteit en frustratie loslaten. Onthoud altijd dat elk van deze oefeningen niet enkel gerichtheid vergt, maar ook een grote hoeveelheid uit te sturen innerlijke positiviteit. Laat die vaardigheid in u groeien, door te voorzien in een kalme en helpende energie. Dit zal de fundering gaan vormen van wat u wilt doen. Als u eenmaal voelt dat u positief en spiritueel sterk bent, begin dan met één keer per dag die energie te projecteren. Naarmate de details van uw positieve projectie duidelijk worden, kunt u gaan zien hoe deze visualisaties u in staat stellen om uw wereld te veranderen. Dan zult u in een oogwenk slagen!

Geliefden, u leeft in een tijd die op het punt staat om de omslag te maken van kwaad naar Licht. Ontelbare gebeurtenissen komen nu tot bloei. Deze gebeurtenissen zullen heel snel uw kijk op deze – nog steeds beperkte – wereld gaan veranderen. Het heilige punt is dat wij tezamen steeds uitbreiden en als gevolg daarvan zult u slagen. Doe hier uw voordeel mee en gebruik uw eigen positieve energieën om deze verandering nog te versnellen. Word u nog méér bewust van de spannende mogelijkheden en doe mee door uw eigen versie van deze visualisaties te vormen, zodat dit rijk kan worden overgebracht naar een nieuwe era van Liefde en Licht! Tezamen hebben wij de mogelijkheid om de uitwerking enorm te versterken van alles wat onze aardse Lichtkrachten ondernemen om te voorzien in de vrijheid, de vrede en de voorspoed die u zo rechtmatig verdient. Wij willen graag dagelijks de middelen bieden om u te helpen bij deze meest gezegende reeks van gebeurtenissen. Tezamen, Geliefden, kunnen wij overwinnen!

Vandaag hebben wij u weer een bericht gegeven met in grote lijnen datgene, wat er nu gaande is! Overal op deze Heilige Bol zijn er mensen samengekomen om de macht van het duister weg te nemen en hen aan de kant te schuiven. Er moet nog veel gebeuren. Niettemin is de tijd van vrijheid en overwinning heel, héél dichtbij! Weet, Geliefden, dat de oneindige voorraad en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel echt voor u zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees in Vreugde!)

Hier staat in de Engelse versie een uitnodiging voor een aantal webinars met Sheldan Nidle in de maand juli. Aangezien deze evenementen in het Engels zijn, er geen vertaling voorhanden is en de data bovendien al verlopen zijn, wordt deze info niet vertaald.

http://www.paoweb.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.